Další zdroje - Literatura o AP

Do školy se konečně těší: Jak Pavel a další žáci se sociálním znevýhodněním začali chodit do školy

Aktuality Ke stažení Literatura o AP Metodické příručky
Přečtěte si případové studie z práce asistentek pedagoga, které pomohly za tři roky více dvěma stovkám dětí v tom, aby nejen vůbec začaly chodit do školy, ale aby to v ní také zvládaly a těšily se do ní. Ke stažení je v české i anglické verzi.

HÁJKOVÁ, V. a kol. (2018) Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu

Literatura o AP
Monografie přináší čtenářům výsledky dvouletého výzkumu zaměřeného na práci asistentů pedagoga v základních školách hlavního vzdělávacího proudu.

BALVÍN, J., (2000). Romský pedagogický asistent a jeho možnosti při výchově romských dětí.

Literatura o AP
Článek poukazuje na etické zásady v práci pedagogických asistentů působících u romských žáků, zabývá se možností propojení „přirozených schopností“ romských žáků a dovedností asistentů.