Webové stránky a odkazy

Doporučené webové stránky a odkazy věnující se problematice práce asistentů pedagoga:

Vybrané informace o asistentech pedagoga a o kurzech určených asistentům a s asistenty spolupracujícím učitelům lze nalézt na webových stránkách o.p.s. Nová škola: http://novaskolaops.cz/pro-asistenty-a-pedagogy/

Na práci asistenta pedagoga s žáky – cizinci (žáky s odlišným mateřským jazykem) se zaměřují webové stránky o.s. Meta, dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/asistent-pedagoga

Některé oficiální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k profesi asistentů pedagoga a jejich praktickému uplatnění ve školách můžete najít na webu ministerstva - zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/asistent-pedagoga

Řadu zajímavých metodik a jiných informativních materiálů k práci asistentů pedagoga můžete najít na webových stránkách projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ Univerzity Palackého v Olomouci – zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/asistent-pedagoga

Zajímavé články a další texty zaměřené na podporu asistentů pedagoga lze najít také na webových stránkách vzdělávacího programu Varianty o.p.s. Člověk v tísni – dostupné zde: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-varianty/podpora-asistentu-pedagoga

Asistentům pedagoga se věnuje i web NPI ČR Inkluze v praxi http://www.inkluzevpraxi.cz/.