HÁJKOVÁ, V. a kol. (2018) Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu

02.11.2020

Publikace vychází z výzkumu realizovaného kolektivem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (V. Hájková, Z. Němec, L. Květoňová) a z University of New South Wales (I. Strnadová).

V souhrnu autoři publikace uvádějí: „Profese asistentů existuje v českém školství už více než čtvrt století. Současné trendy ve vzdělávání i statistiky, které potvrzují rostoucí počty asistentů pedagoga ve školách v České republice, ukazují, že jde o profesi velmi významnou. Zaslouží si adekvátní pozornost z hlediska výzkumu, systémového zajištění i organizace pedagogické praxe. V této knize jsou soustředěny zkušenosti asistentů pedagoga působících v základních školách v hlavním vzdělávacím proudu.

  • První kapitola se věnuje profesní identitě asistentů pedagoga a souvislosti této identity s jejich profesionalizací.
  • Druhá kapitola poukazuje na schopnosti a dovednosti asistentů pedagoga.
  • Třetí kapitola je zaměřena na obsah jejich práce, na jejich přímou i nepřímou pedagogickou činnost.
  • Čtvrtá kapitola sleduje klíčové otázky spolupráce mezi asistentem pedagoga a učitelem a varianty fungování tohoto tandemu pedagogických pracovníků ve školních třídách.
  • Poslední dvě kapitoly se věnují kontextům práce asistentů pedagoga – pracovnímu a společenskému, zaměřují se přitom na aktuální pracovní podmínky asistentů pedagoga a na hodnocení jejich práce veřejností.

Kniha vznikala po dobu 2 let v rozsáhlém dialogu s asistenty pedagoga. (str. 116)

Zdroj: HÁJKOVÁ, Vanda a kol. Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. s. ISBN 978-80-7603-009-1.