Plat školního asistenta

K platům školních asistentů v současno době uvádí dokument MŠMT „Přehled šablon a jejich věcný výklad“ následující:

„Doporučené odměňování: Výše odměny je v kompetenci ředitele školy. Pro inspiraci uvádíme, že činnosti, které vykonává školní asistent, spadají podle katalogu prací do náplně práce asistenta pedagoga v 7. – 8. platové třídě.“ (str. 58)

Pokud by ředitel školy vycházel při stanovení výše platu z uvedeného zařazení asistentů pedagoga do 7. nebo 8. platové třídy podle tabulek pro pedagogické pracovníky, šlo by – při plném úvazku (tedy na 40 hodin týdně) – přibližně o mzdu v rozmezí od 18.610,- do 29.970,- Kč měsíčně (horní hranice rozmezí zohledňuje dlouhou praxi ve školství). Pro ředitele ale není toto platové rozmezí závazné, plat školního asistenta tak může stanovit i jinak.

Zdroj: MŠMT. Přehled šablon a jejich věcný výklad. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020. [online, cit. 2020-09-06] Dostupné z: https://opvvv.msmt.cz/download/file4881.pdf