Výzva pro asistentky a asistenty: Účast na výzkumu k metodickému vedení asistentů

21.01.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

asistentky a asistenti,

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku zaměřeného na práci asistentů pedagoga a školních asistentů. Konkrétním tématem je metodické vedení asistentů (nakolik asistenti mají dostatek informací od učitelů a dalších pedagogických pracovníků) a další vzdělávání asistentů (nakolik asistenti mají možnost doplňovat si potřebné znalosti a účastnit se kurzů). Výsledky výzkumu mají primárně sloužit ke zlepšení podmínek pro práci asistentů a budou zveřejněny na webu pro asistenty i v odborném tisku.

Výzkum je anonymní, ve výsledcích se nikde neobjeví žádné Vaše osobní údaje. Dotazník osahuje 19 jednoduchých otázek, jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než deset až patnáct minut.

Dotazník je určený pouze pro asistentky/asistenty pedagoga a školní asistentky/asistenty.

Dotazník najdete na tomto odkazu:

https://www.survio.com/survey/d/W4U9B3T5O0N6E5I6A

Předem moc děkujeme za Vaši spolupráci! Vaše pomoc s výzkumem je pro nás velmi důležitá.

Zbyněk Němec a Nová škola o.p.s.

Dotazníková anketa vznikla s podporu projektu „Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodiči romských sociálně znevýhodněných žáků a školou“ (Reg. č. 0016/2019/ACF/2, Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.)