VOŠ Jabok zve zájemce na říjnový kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

03.10.2022

Kvalifikační studium pro asistenty pedagoga bude probíhat od 7. 10. do 16. 12. 2022.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Více informací a on-line přihlášku najdete na https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/asistent-pedagoga-7-10-16-12-2022