VOŠ Jabok zve na kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

03.12.2021

Kurz bude probíhat od 21. 1. 2022 do 26. 2. 2022. S přesným harmonogramem se účastníci seznámí na začátku kurzu.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Více informací najdete na https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/asistent-pedagoga-21-1-26-2-2022

Kurz je primárně zaměřen na získání kvalifikace asistenta pedagoga.

Závěrečná zkouška kurzu proběhne v březnu 2022.

Kurz proběhne v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními buď prezenčně nebo online, případně kombinací obou.