VOŠ Jabok otevírá jarní kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

13.02.2023

Kvalifikační studium proběhne od 24. 3. do 9. 6. 2023.

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. 

Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Více informací najdete na https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/asistent-pedagoga-24-3-9-6-2023.