VOŠ Jabok nabízí podzimní kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

23.08.2021

Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky).

Kurz proběhne od 1. 10. do 20. 11. 2021. 

Rozsah kurzu je 80 hodin výuky a závěrečná zkouška včetně obhajoby práce. Závěrečná zkouška proběhne v prosinci 2021. Povinná praxe 20 hodin není zahrnuta v celkovém rozsahu výuky. 

Více informací a možnost přihlášení naleznete na https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/asistent-pedagoga-1-10-20-11-2021.