UNICEF a VISK nabízí poslední volná místa ve třech kvalifikačních kurzech pro asistenty

25.01.2023

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s dalšími krajskými vzdělávacími zařízeními v ČR vstoupil do projektu financovaného z Dětského fondu OSN – UNICEF. Cílem projektu je zajištění kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga (dále jen studia AP) pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace dle § 20 odst. 1. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků, kteří jsou ukrajinskými státními občany pobývajícími na území České republiky a občany České republiky ve školním roce 2022/2023.

Součástí projektu je individuální podpora českého jazyka pro účastníky kvalifikačního studia pro ukrajinské státní občany.

Pro české a ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky ve školním roce 2022/2023 - ZDARMA.

V současné době se nám uvolnila místa na kurzech v následujících městech:


Навчальний інститут Центрально-Богемського регіону у співпраці з іншими регіональними навчальними закладами Чехії долучився до проекту, що фінансується Дитячим фондом ООН – ЮНІСЕФ. Метою проекту є забезпечення кваліфікаційного навчання асистентів вчителя (далі – дослідження АП) для здобуття професійної кваліфікації асистента вчителя, який провадить безпосередню педагогічну діяльність у класі, в якому здобувають освіту діти або учні з особливими освітніми потребами, або в школі, що надає освіту дітям та учням у формі індивідуальної інтеграції відповідно до § 20 пп. 1. Закон No 563/2004 Coll., про працівників освіти зі змінами, для цільової групи працівників освіти, які є громадянами України, які проживають на території Чеської Республіки, та громадянами Чеської Республіки у 2022/2023 навчальному році.

Частиною проекту є індивідуальна підтримка чеської мови для учасників кваліфікаційного навчання громадян України. Для громадян Чехії та України, які проживають в Чехії, в 2022/2023 навчальному році - БЕЗКОШТОВНО.

В даний час у нас є вакансії на курсах в наступних містах: