UNICEF: Stavíme mosty pro děti, které to potřebují

22.02.2023

Yana pochází z malého města ležícího zhruba 100 kilometrů od Charkova. Na Ukrajině pracovala jako asistentka ředitele v ukrajinské pobočce české firmy, a zároveň se přes léto starala o vlastní farmu. Hned na začátku války ale musela svůj domov opustit.  

Nabídli nám pomoc, tak jsem přijela za nimi. Rodiče mě odvezli na hranice se Slovenskem, ale překročit už jsem je musela pěšky sama. Byla to náročná cesta, ale teď už se tu cítím, jako bych v České republice měla druhou rodinu,” uvádí Yana svůj příběh.

Díky práci pro českou firmu měla Yana základy češtiny a už dva týdny po příjezdu začala pracovat v místní základní škole. V Rožmitálu bydlí díky ubytovacím kapacitám a pracovním možnostem řada ukrajinských rodin a školu navštěvuje 35 dětí z Ukrajiny, které se aktivně zapojují do výuky.

Ve škole Yana chvíli pracovala jako uklízečka a zároveň vedla adaptační hodiny a kurzy češtiny. Postupně se začala věnovat práci asistentky pedagoga, ale k práci s dětmi potřebovala dodatečnou přípravu. 

Zbytek příběhu najdete na https://www.unicef.org/eca/cs/story/stav%C3%ADme-mosty-pro-d%C4%9Bti-kter%C3%A9-pot%C5%99ebuj%C3%AD