Rizika parametrizace: Škola v Benešově nad Ploučnicí by mohla přijít až o třetinu asistentů pedagoga

04.05.2023

O takzvané „parametrizaci“ asistentů pedagoga, kterou od loňského roku připravuje ministerstvo školství, jsme Vás informovali už dříve.


Související články


Úvodem tedy úplně stručné shrnutí: 

Ministerstvo školství připravuje změnu systému financování asistentů pedagoga v základních školách hlavního vzdělávacího proudu. 

Od ledna příštího roku by podle záměru ministerstva asistenti pedagoga již neměli být financováni na základě doporučení ze školských poradenských zařízení, ale nově by školy dostávaly na asistenty pedagoga peníze na základě předem stanovených parametrů (celkový počet tříd ve škole, naplněnost těchto tříd, počty žáků ve 3., 4. a 5. stupni podpůrných opatření ad.). 

Kritici připravované změny ale upozorňují, že pro mnohé školy může změna systému vést ke snížení celkového počtu asistentů pedagoga. 

Abychom ilustrovali, jaké dopady by chystaná změna mohla mít, přinášíme Vám pár úryvků a závěrů z rozhovoru s magistrem Jakubem Zeleným, ředitelem Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí – školy, která už delší dobu usiluje o maximální možnou podporu kvalitního společného vzdělávání žáků.

Aktuální stav asistentů pedagoga v základní škole shrnuje pan ředitel Zelený následovně:    

Momentálně máme v základní škole devatenáct asistentů pedagoga, což je pro nás ideální stav, který jsme budovali posledních pět let, a proto nás teď děsí, jak to s asistenty nakonec dopadne. Řadu let už budujeme systém založený na správném nastavení spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, asistenti nám velice pomáhají například i o přestávkách s dohledy nad žáky, a mnozí učitelé si už neumějí představit, že by ve třídě asistenta pedagoga neměli.“ 

Na správné koncepci práce asistentů pedagoga škola v Benešově nad Ploučnicí už delší dobu intenzivně a úspěšně pracuje, z řad bývalých asistentů se dokonce rekrutují i někteří současní učitelé – jak popisuje ředitel školy:  

„S paní zástupkyní jsme byli zapojeni do programu „Ředitel naživo“, kde jsme s ostatními školami mimo jiné sdíleli třeba také příklady dobré praxe týkající se práce asistentů pedagoga a učili jsme se od ostatních. Metodicky asistenty pedagoga u nás vede školní speciální pedagog/koordinátor inkluze, se kterým mají pravidelné porady sloužící i k předávání zkušeností z výuky, každý asistent si také vede asistenční deník, ve kterém mapuje potřeby žáků a vykonávané činnosti. V současné době se také přikláníme k možnosti, že když třeba hledáme nového učitele, tak dáme rádi přednost člověku, který u nás již působí na pozici asistenta pedagoga. My tady máme celou řadu asistentů, kteří si momentálně doplňují vysokoškolské vzdělání a chtějí třeba později i učit. Pro mě jako ředitele je to pak skvělé, když můžu dát příležitost člověku, který zná naši školu, zná naše děti, a my známe jeho.“

Přesné a definitivní informace o chystané parametrizaci asistentů pedagoga zatím ministerstvo školství nezveřejnilo, podle předběžných informací, které se ale v odborné veřejnosti objevují, by právě u základních škol s větším počtem asistentů pedagoga – tedy u škol, jako je ta v Benešově nad Ploučnicí – mohlo dojít k významnějšímu poklesu počtu asistentů. To zaznamenal i ředitel Jakub Zelený:  

„Hodně mě to znervóznilo, protože podle informací, které jsme zachytili v médiích, bychom mohli s parametrizací přijít asi o šest asistentů… Děsím se toho, že bych ze všech tříd, kde asistenty pedagoga potřebujeme, měl rozhodovat, kde asistent bude a kde ne. To by byl strašně velký krok zpátky v celém systému podpory, který se tady už roky snažíme budovat. Samozřejmě se mě na to všichni asistenti ptají, kdyby bylo potřeba propouštět, tak podle jakých kritérií bych propuštěné vybíral, a já jim říkám po pravdě, že nevím.“  

Významné omezení počtu asistentů pedagoga by se pak zákonitě dotklo nejen vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i vzdělávání všech ostatních žáků – i na ně by měl učitel bez pomoci asistenta méně času. I toto vnímá ředitel benešovské školy jako riziko:   

„Já sám pracuju ve třídě, kde mám asistenta pedagoga, a mám tam i žáky s lehkým mentálním postižením nebo s ADHD, a v okamžiku, kdy se při té pedagogické práci budu věnovat těmto žákům, tak kdo se mi bude starat o ty ostatní žáky ve třídě, jak obsáhnu těch dalších čtyřiadvacet žáků ve třídě? Tito žáci najednou zůstanou bez pozornosti pedagoga, na kterou dosud byli zvyklí… A i když v těch třídách třeba už nebude asistent pedagoga, ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami tam zůstanou, ty já přesunout nikam nemůžu, protože by to mělo špatný vliv na žákovské kolektivy, a nám jde vždy především o každé dítě.“       

Pro vedení škol by pak propouštění asistentů pedagoga znamenalo nejen snížení úrovně kvality vzdělání, ale přineslo by i řadu organizačních a finančních problémů. Jakub Zelený ze své ředitelské pozice upozorňuje třeba na problémy s případným placením odstupného pro propouštěné asistenty:   

„Vůbec si neumím představit, podle jakého klíče bych vybíral, které asistenty pedagoga mám propustit, navíc já tady mám i asistenty s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, a nevím, kde bych vzal peníze na odstupné pro ty lidi, kteří jsou tady už leta, a náleželo by jim třeba odstupné ve výši trojnásobku měsíčního platu. A varianta, že bych to měl třeba platit z nenárokových složek na platy pedagogů, je pro mě nemyslitelná, protože to jsou prostředky pro lidi, kteří tady pracují a dělají pro školu maximum, a ne že z toho budu platit odstupné pro pět nebo šest lidí…“

Hlavním argumentem proti snižování počtu asistentů pedagoga, které by pro část škol připravovaná parametrizace mohla znamenat, je ale jednoznačně ohrožení kvality výuky – v tomto směru by navrhovaná parametrizace mohla jít proti celé koncepci rozvoje vzdělávání. Ředitel Zelený také upozorňuje na nesoulad s doporučeními České školní inspekce:  

„Česká školní inspekce nám v rámci své kontrolní činnosti v loňském roce vytkla nedostatečnou individualizaci a diferenciaci výuky, ale pokud nám parametrizace sníží počet asistentů pedagoga, tak jak té potřebné individualizace máme dosahovat? To by byl v současné době nadlidský výkon, i s ohledem na ty velké počty žáků ve třídách, nově ještě posílené o žáky z rodin utíkajících před válkou na Ukrajině.“ 

I kvůli budoucnosti školy v Benešově nad Ploučnicí, ale i kvůli budoucnosti všech dalších podobných základních škol v České republice bychom si proto přáli, aby ministerstvo školství ještě přehodnotilo svůj záměr s parametrizací pozice asistentů pedagoga – tak, aby nedošlo k poklesu počtu asistentů pedagoga a aby mohla být kvalita výuky ve školách zachována.  

---

Údaje z rozhovoru s Jakubem Zeleným, ředitelem Základní školy a Mateřské školy v Benešově nad Ploučnicí, za Novou školu, o.p.s., zaznamenal Zbyněk Němec, vysokoškolský pedagog (PedF UK), externí spolupracovník Nové školy a metodik portálu www.asistentpedagoga.cz.