Profesní institut Jahodovka vás zve na workshop pro asistenty

04.05.2022

Vážené asistentky, vážení asistenti,

rádi bychom Vás pozvali jménem Profesního institutu Jahodovka na workshop zaměřený na seznámení s vědecky doloženými přístupy ve vzdělávací praxi (tzv. evidence-based practices), sdílení potřeb asistentů pedagoga, včetně jejich očekávání a zkušeností v této oblasti.

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2022 v Profesním institutu Jahodovka od 16 do 18 hodin a je zdarma.

Cílem workshopu je seznámit asistenty pedagoga s vědecky doloženými přístupy v praxi a jejich využitím v praxi. Dosavadní zkušenosti asistentů budou mít velký význam pro vytvoření inovativní metodiky „Používání vědecky doložených přístupů ve vzdělávací praxi", která bude zapracována do akreditace kvalifikačního kurzu „Studium pro asistenty pedagoga", který je nabízen v Profesním institutu Jahodovka.

Co asistenti získají?

  • na workshopu se naučíte tyto přístupy (EBP) používat

  • získáte přístup do bezplatné databáze 

  • součástí databáze jsou praktické ukázky využití jednotlivých přístupů, implementační pomůcky a další praktické příklady

  • naučíte se vhodné přístupy vyhledávat a používat

  • inspiraci na podporu studentů s postižením v dosažení výsledků v různých oblastech např. v akademické, sociální a emocionální oblasti, či v oblasti sebeurčení a životních dovedností a řešení problémového chování.

Odborným garantem workshoru je  prof. Doc. Ph.Dr. Iva Strnadová, Ph.D, která řadu let pracovala jako odborná asistentka na Katedře Speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově a nyní působí na Univerzitě Nového Jižního Walesu (University of New South Wales) v Sydney (Austrálie) jako Profesorka Speciální Pedagogiky a Disability Studies. Ve své výzkumné, publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje především na osoby s mentálním postižením a osoby na autistickém spektru. Její výzkumná činnost je zakotvena v inkluzivním výzkumu. Profesorku Strnadovou znáte také jako autorku několika populárních knih o školní inkluzi "Inkluzivní vzdělávání" či "Cesty k inkluzi."

Více informací naleznete v přiložené pozvánce

Připojené soubory