Novela zákona o pedagogických pracovnících přináší změny v kvalifikaci asistentů pedagoga

25.07.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti, 

pravděpodobně jste si v médiích už všimli, že poslanci a senátoři Parlamentu ČR schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., novelizovaný zákonem č. 183/2023 Sb.). O novele se na veřejnosti nejvíce mluví v souvislosti s úpravou požadavků na kvalifikaci učitelů, mění se ale některé požadavky i na ostatní pedagogické profese. 

Jaké změny tedy nastanou od prvního září 2023 v požadavcích na kvalifikaci asistentů pedagoga?  

Většina z Vás se nemusí ničeho obávat, základní požadavky na vzdělání asistentů pedagoga zůstávají stejné. Mění se pouze několik následujících drobností:

  1. Nově budou na pozici asistenta pedagoga kvalifikovaní také vysokoškoláci, kteří vystudovali obor s psychologickým zaměřením. Asi se nedá přepokládat, že by takových asistentů bylo mnoho, možná to ale pomůže nějakému absolventovi bakalářského studia psychologie doplnit si úvazek školního psychologa o pár hodin na pozici asistenta pedagoga…
  2. Nově budou na pozici asistenta pedagoga kvalifikovaní i zájemci, kteří získají vyšší odborné vzdělání absolvováním šestiletého nebo osmiletého studia na konzervatoři. Tato změna vyplývá z předpokladu, že součástí studií na konzervatořích jsou i základy pedagogiky. Ani takto kvalifikovaných asistentů ale asi nebude mnoho…
  3. Kurz „studium pro asistenty pedagoga“, který dosud absolventům s maturitou zajišťoval kvalifikaci na „vyšší“ i „nižší“ úroveň asistentské profese, bude nově stačit už jen na „nižší“ úroveň (tj. na úroveň asistenta, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v „pomocných výchovných pracích“). Nově tedy bude kurz „studium pro asistenty pedagoga“ vhodný jen pro uchazeče bez maturitního vzdělávání, kteří by na „vyšší“ úroveň asistentské profese kvůli chybějící maturitě stejně nedosáhli. Zájemcům s maturitou nyní doporučujeme jen kurzy „studium pedagogiky“, které budou i nadále zajišťovat kvalifikaci na všechny úrovně asistentské profese. 

Zároveň je ale u změny platnosti kurzu „studium pro asistenty pedagoga“ (bod 3) potřeba zdůraznit, že zákon tuto změnu zavádí jen pro ty asistenty, kteří začnou studovat v tomto kurzu až po prvním září 2023. Pokud tedy máte maturitu a vystudovali jste tento kurz kdykoli dříve, nic se pro Vás nemění – v takovém případě zůstáváte i nadále kvalifikovaní na „nižší“ i „vyšší“ úroveň asistentské profese!

V návaznosti na novelu zákona je možné předpokládat, že v budoucnu bude ministerstvo školství chtít upravit i délku a obsah kvalifikačních kurzů pro asistenty, k tomu ale podrobnosti zatím známé nejsou. 

Mějte hezké prázdniny a klidný začátek nového školního roku! 

Zbyněk Němec
Autor je vysokoškolský pedagog, působí jako docent na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. S Novou školou o.p.s. spolupracuje jako lektor a metodik.