Bez asistentů to nejde. Nová škola vás zve na III. Konferenci (nejen) pro asistenty pedagoga

07.02.2023

Nová škola, o.p.s., Vás srdečně zve na Konferenci, která je primárně zaměřena na práci asistentů při podpoře žáků se sociálním znevýhodněním včetně podpory žáků s odlišným mateřským jazykem.

Je určena nejen asistentům pedagoga a školním asistentům, ale i dalším pedagogickým pracovníkům včetně vedení škol.

Cílem Konference je šíření inspirace a příkladů dobré praxe.


Na Konferenci je nutné se přihlásit (z důvodu omezené kapacity).

Přihlašování zde:
https://forms.office.com/e/vPSdSWQ5kW


Program

 • 9:00 – 9:30      Registrace
 • 9:30 – 10:00    Zahájení Nová škola, o.p.s.
 • 10:00 – 10:30  Práce AP v projektu „Rozvoj komunikace a spolupráce mezi rodinami romských sociálně znevýhodněných žáků a školou“
  Barbora Šebová - Nová škola, o.p.s.
 • 10:30 – 11:00  Ukotvení asistentských profesí v systému podpory žáků se sociálním znevýhodněním, aktuality v profesi AP
  Zbyněk Němec - Pedagogická fakulta UK; Nová škola, o.p.s.
 • 11:00 – 11:15  Coffee break
 • 11:15 – 11:45  Role asistentů v podpoře žáků se sociálním znevýhodněním v projektu „Podpora rovných příležitostí“ v rámci NPO. Představení snídaňových klubů
  Olga Havlátová a Eva Nováková - Národní pedagogický institut
 • 11:45 – 12:30  Role asistentů při podpoře žáků s OMJ - potřeby vícejazyčných dětí a role DAP při naplňování těchto potřeb; pozice UA AP - představení UA AP na ZŠ (vlastní příběh a praxe)
  Milena Poeta a Mariia Maksymchuk - Meta, o.p.s.
 • 12:30 – 13:30  Dotazy + diskuse (po skončení dopoledního bloku budou mít účastníci prostor se zeptat jednotlivých prezentujících blíže na to, co je zajímá, diskutovat své zkušenosti a příklady z praxe)
 • 13:30 – 14:15  Oběd a dělení do skupin na odpolední workshopy
 • 14:15 – 15:45  Odpolední workshopy (viz témata workshopů níže)
 • 15:45 – 16:30  Zakončení konference, prostor pro neformální diskuse, dotazy na organizátory ad.

Témata odpoledních workshopů:

1) Doučování a pomoc s přípravou do školy
Burza nápadů a materiálů pod vedením zkušené pedagožky s více jak 30 letou praxí v práci s žáky se sociálním znevýhodněním včetně žáků s jazykovou bariérou v čj.
Dana Míková a Anna Jamgaryam
2) Žáci z Ukrajiny a zkušenosti ukrajinských AP
Kazuistický workshop obsahující jazykový zážitek aneb zkuste být na chvíli v kůži někoho, kdo nemá češtinu jako mateřský jazyk a ocitne se v české škole.
Milena Poeta a Mariia Maksymchuk - Meta, o.p.s.
3) Trauma respektující přístup
Stručné představení programu včetně ukázky některé z deeskalačních technik
Klára Kujanová a Jiří Merta – ČOSIV (SOFA)
4) Snídaňové kluby
Plánování a zajištění chodu snídaňového klubu, příklady dobré praxe a zajímavé výsledky projektu po několika měsících jeho fungování.
Barbora Schneiderová, ředitelka ZŠ Za Chlumem v Bílině

Pozvánku s programem si můžete stáhnout zde III. KONFERENCE (NEJEN) PRO ASISTENTY PEDAGOGA.pdf 


„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“