NAUTIS nabízí průběžné vzdělávání i kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

21.02.2024

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus rozšířilo svou činnost o zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V naší nabídce naleznete průběžné vzdělávací akce i kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga.  

Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny mimo jiné na problematiku vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra ve všech typech škol. Jsou určeny celému spektru pedagogických pracovníků – učitelům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům, školním psychologům, metodikům prevence, vychovatelům i pracovníkům školských poradenských zařízení. 

Kurzy lektorují zkušení speciální pedagogové, psychologové a terapeuti. Nabízíme kazuistické semináře pro asistenty pedagoga z mateřských, základních i středních škol, kurzy zaměřené na práci s kolektivem, přidružené psychické poruchy, řešení problémového chování, dospívaní, ADHD, PDA, kariérové poradenství, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, VOKS a další. 

Vzdělávací akce probíhají v prostorách SPC a DVPP při NAUTIS na adrese: Českolipská 621/26, 190 00 Praha – 9, Prosek. V případě zájmu o proškolení většího počtu pedagogických pracovníků je možné dojednat výjezdní kurz, který bude realizován v prostorách školy. 

Nenašli jste v nabídce kurz, který potřebujete? Řešíte ve škole specifickou situaci při vzdělávání žáka s PAS? Pak pro Vás připravíme kurz na míru. 

Zařízení DVPP je akreditováno pod č. j.: MSMT – 28648/2022-5