Meta zve na online diskuzní setkání Asistujeme u nově příchozích dětí z Ukrajiny

09.11.2022
  • Zaměstnali jste ve škole asistentky/asistenty z Ukrajiny?
  • Přemýšlíte, jak je co nejlépe zapojit do školního prostředí?
  • Jak se liší jejich práce ve školách od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá jejich přínos pro podporu vícejazyčných dětí a žáků?

Online diskusní setkání Asistujeme u nově příchozích dětí z Ukrajiny aneb zapojujeme vícejazyčnost je určeno vedení škol, pedagogům a pedagožkám, asistentům a asistentkám pedagoga i zástupcům odpovědných orgánů, jejichž činnost se dotýká práce asistentů pedagoga a/nebo podpory vícejazyčných dětí a žáků (či obecněji inkluzivního vzdělávání

  1. Kdy: 29. listopadu 2022
  2. Čas: 15.00-17.00
  3. Kde: online, platforma ZOOM

Více informací a registraci najdete na stránkách organizace - klikněte zde.

Cílem diskusního setkání je představit pozici ukrajinské/ho asistentky/ta pedagoga (AP) jako prospěšného a efektivního nástroje podpory vícejazyčných dětí a žáků ve školách (mateřských, základních i středních). 

Zástupce MŠMT poukáže na důležitost tohoto opatření a jeho formát do budoucna. Zástupkyně ředitele se podělí o dobrou praxi se zaměstnáváním ukrajinských pedagogických pracovníků a svou vlastní zkušenost představí dvojjazyčná asistentka pedagoga (DAP), která pracuje s žáky z Ukrajiny. Dozvíte se blíže, co přesně je náplní práce ukrajinských AP a DAP, v čem se pozice liší od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá přínos jejich zapojení do školního prostředí. 

Závěrem setkání proběhne diskuze.