META zve na online diskusní setkání Dvojjazyčné asistentky a asistenti pedagoga aneb jeden jazyk nestačí!

01.11.2021
  • Kdo je dvojjazyčný asistent pedagoga?
  • Jak se liší jeho práce ve školách od běžných asistentů pedagoga a v čem spočívá jeho přínos pro podporu dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)?
  • Jaké mají školy možnosti zaměstnat a financovat tuto pozici? A bude dvojjazyčný asistent pedagoga součástí českého vzdělávacího systému?

Setkání proběhne 9. listopadu od 15 do 18 hodin. Je určeno vedení škol, pedagogickým pracovníkům, asistentům pedagoga i zástupcům odpovědných orgánů, jejichž činnost se dotýká práce asistentů pedagoga a/nebo podpory dětí a žáků s OMJ (či obecněji inkluzivního vzdělávání).

Program a odkaz na registraci zde: https://www.inkluzivniskola.cz/pozvanka-na-online-diskuzi-dvojjazycne-asistentky-asistenti-pedagoga-aneb-jeden-jazyk-nestaci