Meta nabízí webinář pro asistenty pedagoga pracující s dětmi s OMJ

11.10.2021

Pracujete jako asistent pedagoga v ZŠ nebo SŠ a chcete se dozvědět, jak z této pozice podporovat žáky a studenty s odlišným mateřským jazykem (OMJ)? Chystáte se na tuto práci a chcete si rozšířit své znalosti a dovednosti? 

Meta, o.p.s., nabízí nově 8 hodinový akreditovaný webinář pro AP z celé ČR, kteří pracují (nebo budou pracovat) s žáky nebo studenty s OMJ v ZŠ/SŠ.

ROLE A ČINNOST ASISTENTA PEDAGOGA PŘI PODPOŘE ŽÁKŮ S OMJ - WEBINÁŘ

Cílem semináře je vzdělávání asistentů pedagoga, speciálně zaměřené na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich pedagogů v ZŠ (případně SŠ). Účastníci dostanou tipy na vhodné již existující výukové materiály a tvorbu vlastních materiálů. Budou diskutovat a následně si společně vymezí svou roli při podpoře žáků s OMJ a pedagoga a při spolupráci s rodiči.

Termín webináře: 

1. a 2. 12. 2021 - podrobnosti a registraci najdete zde: https://www.inkluzivniskola.cz/seminare/role-cinnost-asistenta-pedagoga-pri-podpore-zaku-s-omj-webinar

Pro více informací kontaktujte:
Hana Víznerová, META, o.p.s. - viznerova@meta-ops.cz