Meta nabízí bezplatný kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga z Prahy od září 2022

16.06.2022

META, o.p.s. aktuálně vybírá zájemce do dalšího kurzu pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, kteří mohou poté najít uplatnění ve školách jako asistenti pedagoga pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Jedná se o komplexní, akreditovaný vzdělávací program, který zahrnuje 45 vyučovacích hodin kurzu a 30 hodin praxe v MŠ nebo ZŠ (případně SŠ) v Praze.

Kurz je vhodný (ale nejen!) pro migranty, kteří hledají práci ve školství. Mohou využít znalosti cizího jazyka, kulturního zázemí dětí a žáků a vlastní migrační zkušenost.

Kurz je zdarma a je určen pouze pro zájemce z Prahy.

Registraci, reference od absolventů a další informace ke kurzu najdete na webu METY