Mají i asistenti pedagoga důvod podpořit stávku škol?

22.11.2023

Na poslední listopadové pondělí se chystá stávka základních škol, a podle všeho se zdá, že půjde o možná největší stávku škol za posledních mnoho let. Primárními organizátory stávky jsou v jednotlivých školách učitelé, někde možná i ředitelé. 

Měli by stávku podpořit i asistentky a asistenti pedagoga? 

Ano, měli. 

Hlavní důvody jsou dva: 

Tím prvním (a hlavním) důvodem je to, že stávku by měl podpořit každý, komu záleží na kvalitě vzdělávání v ČR. Důvodem stávky je totiž nedostatečný rozpočet plánovaný pro školství pro příští rok. Důsledkem může reálně být snížení kapacit škol pro jakoukoli individualizaci výuky, nárůst profesní nejistoty mnoha učitelů, zhoršení péče o duševní zdraví dětí a další… 

Podrobněji možné dopady popisuje také petice zástupců Učitelské platformy proti těmto negativním škrtům ve školství. Bezpochyby i asistentkám a asistentům pedagoga na kvalitě školství záleží, a tedy by měli podpořit stávku, která za budoucnost kvalitního vzdělávání v ČR bojuje. 

Druhým důvodem, proč by asistentky a asistenti pedagoga měli stávku podpořit, je i jejich vlastní profesní budoucnost, která je v současnosti v ohrožení. Kromě plánované „parametrizace“, o které jsme Vás už informovali (více najdete zde),  se koncem října dostal na veřejnost také návrh novely vyhlášky (č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) – novely, ve které se stát chystá snížit školám dotace na asistenty pedagoga. 

Navrhované snížení není nijak likvidační, při celém úvazku by šlo „jen“ asi o tisíc korun na asistenta, pro řadu asistentů to ale může i tak znamenat zásadní pokles jejich už nyní nízkých platů. 

Podporou stávky tak asistenti pedagoga mohou vyjádřit i svůj celkový nesouhlas s politikou státu, která se místo podpory asistentů v posledních letech soustředí jen na to, jak počty asistentů zredukovat a jak na asistentech ušetřit… 

Kdybychom si měli rekapitulovat pár klíčových okamžiků z posledních let:  

  • 2019: Ministerstvo školství navrhlo novelizaci vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláškou č. 248/2019 Sb.), kterou měl být zrušen limit maximálního počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami doporučeného k jednomu „sdílenému“ asistentovi pedagoga. Vyhláška byla schválena, od roku 2020 tak mohou poradny doporučit téhož asistenta k neomezenému počtu žáků vzdělávaných v téže třídě. Aby snad náhodou nemuseli být v téže třídě asistenti dva… 
  • 2020/2021: Stát usiloval o snížení počtu asistentů pedagoga. Ministerstvo školství navrhlo novelizaci vyhlášky (č. 27/2016 Sb.),  na základě které by pak už nebylo možné doporučovat podporu asistentů pedagoga dětem a žákům s některými druhy postižení. Proti návrhu vznikl velký odpor odborné veřejnosti, která návrh označila jako chybný a diskriminační. Ministerstvo po kritice od návrhu ustoupilo. 
  • 2022: Ministerstvo školství přišlo s návrhem novely školského zákona, který by změnil financování asistentů pedagoga a zavedl v přidělování peněz na asistenty tzv. „parametrizaci“. Deklarovaným cílem je zajistit větší stabilitu v profesi asistentů pedagoga, u veřejnosti ale oprávněně vznikla pochybnost, zda hlavním cílem není ušetřit na asistentech peníze. V krátkodobém horizontu bylo od počátku zřejmé, že řada základních škol po parametrizaci o velké množství asistentů přišla. Ani o rok později (nyní, v roce 2023) není stále jasné, jak přesně bude parametrizace vypadat, nicméně obava, že mnohé školy o asistenty přijdou, ale přetrvává.     
  • 2023, jaro: Vláda změnila své vlastní programové prohlášení. Původní slib vlády, že pro pedagogické pracovníky (a mezi pedagogické pracovníky patří i asistenti pedagoga) zajistí platy na úrovni 130 % z průměrné mzdy, se změnil na slib, že zajistí platy na úrovni 130 % z průměrné mzdy jen pro učitele – asistentů pedagoga se slib od té doby už netýká, mzdy se jim zvyšovat nebudou.   
  • 2023, podzim: Stát hledá další možnosti, jak na asistentech ušetřit. Ministerstvo školství přichází s návrhem novely vyhlášky (č. 27/2016 Sb.), podle kterého by nově školy dostávaly na asistenty dotace odpovídající pouze čtvrtému platovému stupni, nikoli pátému platovému stupni jako dosud. Předkladatelé novely argumentují tím, že platový stupeň se řídí podle délky praxe pracovníka a že většina asistentů pedagoga má pouze kratší praxi, na kterou čtvrtý platový stupeň stačí. Faktem ale je, že pokud návrh projde, ředitel dostane na asistenta dotaci o cca 1.200,- Kč (měsíčně, z hrubé mzdy) nižší, což se do platů asistentů pedagoga nepochybně promítne.  

No řekněte, máte pocit, že asistentky a asistenti pedagoga mají málo důvodů, aby byli na stát naštvaní? Aby byli naštvaní na stát, který místo toho, aby ocenil jejich náročnou a důležitou práci, stále jen hledá, koho z nich propustit a kde jim snížit plat? 

Já osobně se domnívám, že těch důvodů je dost…

A přesto si myslím, že většina asistentek a asistentů podpoří stávku ne proto, že by bránili vlastní pracovní místa a vlastní platy, ale proto, že jim jde o kvalitu celkového vzdělávání dětí – kvalitu, která je nyní ohrožena. 

Zbyněk Němec
autor je vysokoškolský pedagog (Pedagogická fakulta UK), s Novou školou o.p.s. spolupracuje jako metodik portálu pro asistenty pedagoga