Člověk v tísni zve na čtvrtý ročník konference S asistenty k lepší škole

24.09.2021

Organizace Člověk v tísni zve všechny na čtvrtý ročník konference S asistenty k lepší škole. 

Konference se bude konat 19. října 2021 v Centru současného umění DOX (nebo online, podle epidemiologické situace) v Praze a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol. Konference se bude věnovat tématům podpory žáků pro návratu do škol a roli asistentů pedagoga v tomto období i během distanční výuky.

Konference se koná díky podpoře ze sbírky Lepší škola pro všechny.

Podrobné informace najdete na https://www.clovekvtisni.cz/zveme-vas-na-4-rocnik-konference-s-asistenty-k-lepsi-skole-7829gp

Program konference

Dopolední blok - 9:00 - 12:00:

Úvodní slovo: Šimon Pánek, ředitel spol. Člověk v tísni

Jana Straková, Pedagogická fakulta UK: Dopady lock-downu na žáky a jejich řešení - inspirace ze zahraničí

Příspěvky na téma: Jaká byla podpora žáků po návratu do škol?

  • Ondřej Andrys, náměstek Ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - řečník v jednání
  • Tomáš Habart, vedoucí vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni

Rob Webster, University College of London: Role asistentů pedagoga během distanční výuky a podpora žáků po návratu do škol ve Velké Británii

Panelová diskuze: Návrat žáků do škol a role asistentů pedagoga - příklady dobré praxe

  • Martina Hanzalová, ředitelka ZŠ Mohylová
  • Eva Tobková, vedoucí asistentka pedagoga, ZŠ Černošice
  • Alexandra Petrů, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Člověk v tísni
  • Zbyněk Němec, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Moderuje: Veronika Sedláčková

Odpolední blok - 13:00 - 16:30

V odpolední části konference proběhnou dva bloky workshopů. V každém bloku se můžete zúčastnit jednoho workshopu.

1. blok - 13:00 - 14:30

A) Příběh Sama - a co bylo dál? (jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání)

B) Role komunikace v práci asistenta pedagoga

C) Práce s žáky s ADHD 

D) Spolupráce s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí - praktické tipy

E) Profese asistenta pedagoga a její organizační a legislativní souvislosti (v otázkách a odpovědích)

2. blok - 15:00 - 16:30

F) Bezpečné klima ve třídě 

G) Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte

H) Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem (z pohledu školy)

I) Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

J) Standard činností asistenta pedagoga v českém školství – čím a proč se budeme v budoucnu řídit? 

PŘIHLÁŠKU NA KONFERENCI NAJDETE ZDE.

Účast na konferenci je zdarma. Anotace odpoledních workshopů včetně medailonků řečníků najdete zde.

Pro další informace prosím kontaktujte: lucie.kundra@clovekvtisni.cz