Další pedagogický pracovník 030502A20

Vytvořeno: 04.07.2024
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o informaci k PO -další pedagoický pracovník. V rámci jakého PO je přidělován?
Je možné, aby PPP/SPC napsala toto PO, pokud máme ve třídě (budoucí 3. ročník) 4 děti s PO 3. Ve třídě je jeden AP (nesdílený) a ten je plně vytížen jedním žákem.
Děkuji.
M. Vartýřová

Odpověď:

Dobrý den, 

doporučování/přidělování všech podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v konkrétních detailech řídí podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Podle vyhlášky je možné podpůrné opatření "další pedagogický pracovník" doporučit ve 3. stupni podpory (úvazek 0,5) nebo ve 4. či 5. stupni podpory (úvazek 1,0). Doporučení tohoto podpůrného opatření se má zpravidla vázat na situace, ve kterých je ve třídě větší množství (čtyři nebo více) žáků s těžším postižením nebo když jsou potřeby žáků natolik závažné, že by nepostačovala podpora asistenta pedagoga. Posouzení situace a doporučení podpůrného opatření je vždy v kompetenci školského poradenského zařízení. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.     

«   zpět