AP

Vytvořeno: 21.06.2024
Dobrý den, prosím o radu. Ve třídě budeme mít od září dva úvazky AP 0,5. Nejedná se o sdíleného AP. V současné době je v dané třídě jedna paní asistentka s úvazkem 0,5. Od září bych ji ráda přidala ten další 0,5 úvazek. Je to ale možné, když by měla vykonat 2 x 16 hodin přímé práce a třída má týdně pouze 26 hodin? Nebylo by lepší dát do třídy druhého AP, který byl měl úvazek 0,5?
Předem Vám děkuji za odpověď.
Pěkný den Bukačová

Odpověď:

Dobrý den,

obojí je teoreticky možné.

Podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) mohou v jedné třídě běžné školy pracovat současně až tři pedagogičtí pracovníci – tedy jedna učitelka a dvě asistentky pedagoga. V jedné třídě tedy můžete zaměstnat dvě asistentky na poloviční úvazek.

Teoreticky ale nic nemusí bránit ani variantě, ve které by oba poloviční úvazky zastávala tatáž asistentka pedagoga – ta by tak měla úvazek 1,0, který u asistenta pedagoga odpovídá 36 hodinám přímé a 4 hodinám nepřímé pedagogické činnosti týdně. Pokud má daná třída vyučování v rozsahu 26 hodin, musela by se daná asistentka ještě min. 10 hodin týdně (před a po vyučování) věnovat přímé pedagogické činnosti u oněch dvou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – to lze zajistit např. formou doučování nebo doprovodem do školní družiny či školního klubu.

Ve volbě, která varianta je vhodnější, by určitě měl být hlavním hlediskem zájem žáků – škola by měla buď zaměstnat dvě asistentky, nebo spojit oba úvazky do jednoho podle toho, co je pro žáky lepší možností.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět