asistent na SŠ

Vytvořeno: 22.03.2024
Dobrý den, chrěla bych se prosím zeptat na situaci, kdy student střední školy s PAS-Aspergerův s., který má doporučení na asistenta po celou dobu studia by rád studoval bez asistenta pedagoga. Bohužel je v kolektivu kategorizován a cítí se frustrovaný. Jeho studijní výsledky jsou uspokojivé. Rodiče i třídní učitel jsou pro ponechání asistenta z obavy na zvyšující se nároky na studium.
Může si tento student sám zažádat po dosažení plnoletosti o ukončení asistence ?.děkuji za odpověď. D.Chárová

Odpověď:

Dobrý den,

v běžné (ne-speciální) škole je pozice asistenta pedagoga zřizována – podle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) – jako „podpůrné opatření“ ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle téhož paragrafu zákona má poskytování tohoto podpůrného opatření dvě podmínky: Za prvé musí opatření doporučit školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) a za druhé musí s poskytováním opatření podepsat souhlas zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Pokud by tedy zletilý žák se speciálními vzdělávacími potřebami nepodepsal informovaný souhlas s poskytováním podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga, asistent by v jeho vzdělávání působit nemohl.

Nicméně ve většině případů podobných tomu, který popisujete, by bylo daleko vhodnější změnit nastavení práce asistenta pedagoga tak, aby asistent pracoval primárně jako podpora učitele, aby podle pokynů učitele poskytoval podporu všem žákům ve třídě, a tedy aby práce asistent pedagoga nebyla pro žáka s PAS nijak ohrožující, ani stigmatizující.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět