asistent pedagoga - dítě s ADHD

Vytvořeno: 19.03.2024
Dobrý den,
jak je to prosím v případě, že u žáka v 1. třídě byla diagnostikována ADHD a další poruchy učení. Doporučení z PPP je, aby ve 2. a 3. třídě měl tento žák asistenta pedagoga. V současné době v jeho třídě asistent pedagoga již působí a je k dispozici pro všechny. Bude tento žák mít nárok na "svého" asistenta? Protože v současné době mu přítomnost stávajícího asistenta v tomto formátu nepomáhá. Může nastat situace, že ve třídě budou od příštího roku asistenti dva? Jenom pro doplnění, jedná se o tzv. malotřídní školu, kde se vzdělává více ročníků v jedné třídě.
Děkuji za odpověď. Kratochvílová

Odpověď:

Dobrý den,

podle platné legislativy (vyhlášky č. 27/2016 Sb.) mohou v jedné třídě běžné školy současně působit až tři pedagogičtí pracovníci – tedy ano, v jedné třídě může být učitel a až dva asistenti pedagoga.

V situaci, kdy je v jedné třídě vzděláváno více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří by mohli mít nárok na podporu asistenta pedagoga, jsou možné dvě varianty: A) Školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) doporučí do vzdělávání těchto žáků asistenta pedagoga „sdíleného“ – to v praxi znamená, že v dané třídě je jen jeden asistent, který zajišťuje podporu všech potřebných žáků. B) Školské poradenské zařízení doporučí do třídy dva asistenty pedagoga, kteří zajišťují podporu různých přítomných žáků.

V praxi je daleko využívanější a tedy i pravděpodobnější varianta „A“, tj. doporučení asistenta pedagoga „sdíleného“. Nicméně rozhodnutí je na školském poradenském zařízení, které může v odůvodněných případech do třídy doporučit i druhého asistenta pedagoga.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět