Získání informací, jak zajistit osobního asistenta do ZŠ

Vytvořeno: 13.03.2024
Dobrý den, ráda bych poprosila o informace, jak získat osobního asistenta pro 10tiletého chlapce, který měl několik agresivních stavů-ataků. Škola má sice na něho přiděleného asistenta pedagoga, ale bohužel s chlapcem není vždy a škola ho používá i jinde.
Předem velmi děkuji, Jana Březinová

Odpověď:

Dobrý den,

osobní asistence je sociální služba, kterou může poskytovat pouze organizace registrovaná jako poskytovatel sociálních služeb – rejstřík těchto organizací, kde můžete uvést Váš region a příslušné organizace vyhledat, spravuje MPSV a je dostupný zde: https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Zároveň ale upozorňuji, že pokud školské poradenské zařízení doporučilo přímo k danému žákovi podporu asistenta pedagoga, je tento asistent (podle § 16 školského zákona) „podpůrným opatřením“ ve vzdělávání tohoto žáka, a škola by tak měla využívat asistenta primárně pro podporu daného žáka (i tak je možné využít asistenta u jiných žáků dané třídy, ale nemělo by to být na úkor žáka s doporučenou asistencí).

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec,

Nová škola, o.p.s.

«   zpět