Dotaz k přijmutí AP

Vytvořeno: 12.03.2024
Dobrý den, cca za týden chce náš asistent pedagoga po vybrání dovolené ukončit pracovní smlouvu. Mohu přijmout paní, která kurz AP nemá, kdybych ji dodělání si kurzu dala do podmínky v pracovní smlouvě ? Popřípadě do jak dlouhé doby by si AP musela dodělat? A musím vypisovat přijímací řízení na AP, nebo mohu paní přijmout bez vypsání přijímacího řízení? Dítě by mělo mít AP do tohoto konce školního roku.
Děkuji 😊

Odpověď:

Dobrý den,

k tomuto tématu se vztahuje § 22 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., v aktuálním znění), který v odstavci 10 doslova uvádí: „Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací.

Jinak řečeno, zájemkyni bez kvalifikace na pozici asistentky pedagoga přijmout můžete, ale pouze za předpokladu, že se o dané místo neuchází žádný kvalifikovaný zájemce.

Lhůta, do kdy by si zájemkyně o pozici asistentky pedagoga měla doplnit kvalifikační vzdělání, není nijak pevně stanovena. Zároveň ale doporučujeme nekvalifikovaným asistentům, aby si kvalifikační kurz doplnili co nejdříve – dokud si ho totiž nedoplní, nemají své místo jisté (kdyby o jejich pozici projevil zájem jiný kvalifikovaný uchazeč, ředitel by musel nekvalifikovaného propustit a kvalifikovaného přijmout).

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec,

Nová škola, o.p.s.

«   zpět