přímá a nepřímá pedagogická činnost

Vytvořeno: 08.03.2024
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli asistent pedagoga musí mít vždy rozdělený svůj pracovní úvazek na přímou a nepřímou ped. činnost?
Mám pracovní úvazek 0,75, to znamená 30 hodin týdně. Těch 30 hodin týdně jsem skutečně ve škole, ve třídě, kde je žák se SVP.
Musím se účastnit porad, třídních schůzek, informačních odpolední atp., které jsou mimo moji pracovní dobu? Počítá se moje pracovní doba v řádu 60 minut nebo 45 minut? I o přestávkách bývám s dětmi ve třídě, nebo něco kopíruji, připravuji se na hodinu, mám dohledy na chodbě...
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

ano, podle zákona o pedagogických pracovnících by všichni pedagogičtí pracovníci (a tedy i asistenti pedagoga) měli mít v úvazku zastoupenou přímou i nepřímou pedagogickou činnost. Podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. má přímá pedagogická činnost tvořit 90 % z pracovního úvazku asistenta pedagoga, zbývajících 10 % z úvazku by mělo připadat na nepřímou pedagogickou činnost. Při úvazku 30 hodin týdně máte mít tedy 27 hodin přímé a 3 hodiny nepřímé pedagogické činnosti týdně. Pozor ale, podle vyhlášky č. 263/2007 Sb. se do nepřímé pedagogické činnosti řadí i dohledy nad žáky. Více o přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistentů najdete na našem webu – zde: https://www.asistentpedagoga.cz/asistent-pedagoga/zakony-vyhlasky/prima-neprima-cinnost-asistenta-pedagoga

To, zda pracovní hodina asistenta tvoří 45 nebo 60 minut, není nikde přesně stanoveno, řada škol ale počítá asistentům hodiny přímé pedagogické činnosti jako šedesátiminutové.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět