Diabetes

Vytvořeno: 29.01.2024
Dobrý den,jsem AP u dítěte s PAS. Praktický ho učím vše sama. Teď chybí AP u dítěte ve 3. třídě, které má diabetes, pumpu atd. Bylo nám sděleno, že musíme zastoupit její asistentku, když je nemocná. Klidně půjdu do třídy, ale nechci mít na starost hladinu cukru u té holky. Má pumpu, která jí pořád pípá, holka na to nereaguje, sama se o sebe nepostará. Rodičům i upadla do bezvědomí, že měla hypoglykémii. Nechci jí nic píchat nebo nastavovat tu pumpu. Musím? Na základě čeho?

Odpověď:

Dobrý den,

v první řadě určitě platí, že ani u žáka s PAS byste ho neměla „prakticky učit vše sama“. Učit by žáka měl vždy primárně učitel, asistenta pedagoga při tom má učiteli „jen“ pomáhat. Což určitě neberte jako kritickou poznámku směrem k Vaší práci, spíše je to kritika postupu učitele, který na Vás deleguje vlastní povinnosti.

Co se týká dohledu nad zdravotními pomůckami žáka s diabetem – toto je bohužel složitá otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. Na jedné straně je pravda, že asistent pedagoga není zdravotnických pracovník a nikdo po něm tedy nemůže vyžadovat zdravotnické úkony. Na druhé straně ale platí (podle § 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami), že ředitel může asistenta pedagoga pověřit pomocí žákovi v oblasti „sebeobsluhy“, a podpora žáka při využití některých podobných pomůcek může být považována za součást „sebeobsluhy“. Doporučoval bych proto, abyste tuto věc podrobně probrala s vedením školy a případně i s rodiči žákyně tak, aby Vaše podpora žákyně mohla být pro ni i pro Vás co nejbezpečnější (případně můžete prostřednictvím rodičů žákyně zkusit požádat o konzultaci s lékařkou dívky tak, abyste při dohledu u žákyně měla větší jistotu).

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět