Zapisování do třídnice

Vytvořeno: 25.01.2024
Dobrý den,
může asistent pedagoga v MŠ zapisovat do třídní knihy? A má pravomoc nahlížet do osobních listů dítěte, matrik a diagnostik? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

to, zda a nakolik bude asistentovi pedagoga umožněno nahlížet do písemné dokumentace o žácích, záleží jen na vedení školy a učiteli, se kterým asistent pedagoga pracuje. Vedení a učitel se mohou rozhodnout, že asistentovi důležité informace bude předávat pouze učitel při vzájemných konzultacích, na druhé straně ale asistent pedagoga má (stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci) podle § 22b školského zákona povinnou mlčenlivost, nic tedy nebrání tomu, aby přístup do veškeré písemné dokumentace o žácích měl.

Zápisy do třídní knihy by měl standardně dělat učitel. Pokud ale učitel má k asistentovi důvěru a je pro to nějaký objektivně významný důvod (například že učitel se v danou chvíli musí intenzivně věnovat nějakému konkrétnímu žákovi), může učitel zadat zápis do třídní knihy i asistentovi.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět