Kvalifikovaný vychovatel v pozici asistenta pedagoga a suplování

Vytvořeno: 24.01.2024
Dobrý den, může, prosím, kvalifikovaný vychovatel, který na škole působí na pozici asistenta pedagoga ve 4. ročníku, suplovat v této třídě oficiálně výchovy? Děkuji za odpověď. S pozdravem Jana Vopatová.

Odpověď:

Dobrý den,

až na výjimečné případy ne. Oficiálně platí, že všechny vyučované předměty by v ZŠ měli učit kvalifikovaní a aprobovaní učitelé. Vychovatel, stejně jako i asistent pedagoga, zpravidla nemá učitelskou kvalifikaci, navíc samotné zaměření těchto pozic je jiné (vychovatel pracuje s žáky mimo dobu vyučování, asistent pedagoga podporuje při výuce učitele). Suplování za chybějící učitele zajišťované asistenty nebo vychovateli se tak toleruje pouze ve výjimečných a ojedinělých případech (např. při náhlých onemocněních učitelů), ve kterých ředitel prokazatelně nemůže zajistit suplování jiným kvalifikovaným učitelem. Jistým, byť ne optimálním, řešením by bylo zaměstnat vychovatele na DPP na pozici učitele (jako nekvalifikovaného, alespoň by ale byl za suplování adekvátně placený); vhodnější je ale vždy hledat suplujícího kvalifikovaného učitele.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět