Asistent pedagoga

Vytvořeno: 23.01.2024
Dobrý den, pracuji jako dětský psychiatr a v poslední době mám v ambulanci spoustu dětí, které odesílá PPP za účelem přidělení asistenta pedagoga.

Dle školskýého zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb. je zřízení pozice asistenta pedagoga jedním z podpůrných opatření, která musí doporučit školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC). Tímto se také snažím řídit.

Ze své odbornosti nedokáži posoudit nutnost přidělení asistenta pedagoga a vracím tyto děti zpět do PPP. Případně provedu diagnostik, ale často si rodiče nepřejí nasazení medikace, požadují pouze asistenta pedagoga a chtějí "jen ten papír".

Z mého pohledu dětského psychiatra již v této situaci není moje péče nutná a rodiče odkazuji pouze na péči PPP a místo nabízím potřebným pacientům, kteří vyžadují medikaci.

Nebo je opravdu potřeba, aby každé dítě, které má asistenta pedagoga každý rok prošlo ambulancí dětského psychiatra a následně mu bude přidělen asistent?
Setkala jsem se několikrát i se situací, kdy jsem asistenta doporučila a PPP jej stejně nepřidělila.

Z tohoto důvodu je pro mne spolupráce s PPP velice frustrující, jelikož je s nimi spolupráce velice obtížná a spolupracují jen v těch oblastech, ve kterých chtějí oni sami.

Děkuji Vám za odpověď a upřesnění.

Se srdečným pozdravem
MUDr. Zuzana Svršková

Odpověď:

Dobrý den, 

zřízení pozice asistenta pedagoga v běžné (ne-speciální) škole se řídí podle § 16 školského zákona (č. 561/2004 Sb., v současném znění), podle kterého je nutné dodržet dvě podmínky: 1) Škole musí zřízení pozice doporučit školské poradenské zařízení. 2) Se zřízením pozice musí potvrdit informovaný souhlas zákonný zástupce žáka. Informovaný souhlas rodiče je ve většině případů jen formalitou, rozhodující je ovšem doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Ani zákon ani na něj navazující vyhlášky ovšem nikde nestanovují, že by podmínkou pro doporučení asistenta byl posudek lékaře, a ve většině případů poradenská zařízení doporučují asistenty bez lékařských posudků. Doporučoval bych Vám proto, abyste se spojila přímo s konkrétní PPP, a dala pracovníkům na vědomí, že jejich požadavky na vyšetření žáka u Vás jsou v mnoha případech zbytečné.    

Na druhé straně ovšem platí ustanovení vyhlášky č. 72/2005 Sb. (o poradenských službách ve školství), která je pro činnost PPP závazná a která v § 2b konstatuje, že: "Je-li pro poskytování poradenských služeb nutné lékařské posouzení zdravotního stavu žáka nebo posouzení jiným odborníkem, pak se k závěrům tohoto posouzení vždy přihlíží." V praxi je toto interpretováno zpravidla tak, že názor ošetřujících lékařů by měl být pro PPP závazný - nemělo by se tak stávat, že Vy doporučíte opatření, které se pak PPP rozhodne nerespektovat. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s. 

«   zpět