Dohled AP na chodbě

Vytvořeno: 22.01.2024
Dobrý den, zajímá mě, zda mohou AP v době přestávek vykonávat dohled na chodbách? Bylo by to pro mě jako učitelku přínosnější. Přichystala bych se na hodinu, dořešila potřebné s žáky, kteří mají dotazy/problémy, místo toho, abych
chodila po chodbě a AP svačila ve třídě. Další má otázka směřuje k tomu, jaké jsou podmínky pro počet asistentů ve třídě. Mám 5 dětí s PO 3. stupně, měla jsem 6, proto jsem dostala k ruce druhou AP. Nyní 6. žák odešel do nižší třídy, ale kromě PO 3. stupně mám ještě ve třídě 3 ukrajinské žáky, jednu dívku původem z Mongolska, jednu dívku žijící ve vietnamské rodině a dva romské žáky s komplikovanou docházkou do školy, jedno dítě s PO 1 a další odeslané na vyšetření. Mám nárok na dva asistenty? Kde se mohu dočíst, jaké jsou podmínky? Děkuji za informace.

Odpověď:

Dobrý den, 

dohledy asistenti pedagoga vykonávat mohou. Podle vyhlášky, která stanovuje pracovní řád zaměstnanců škol (vyhl. č. 263/2007 Sb., § 3), patří dohled do nepřímé pedagogické činnosti - v rámci své nepřímé činnosti může dohled vykonávat i asistent, a jsou školy, kde se asistenti pedagoga a učitelé běžně v zajištění dohledů o přestávkách střídají. 

Počet asistentů pedagoga ve třídě záleží na doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhl. č. 27/2016 Sb., § 17) mohou v jedné třídě běžné školy vykonávat pedagogickou činnosti souběžně až tři pedagogičtí pracovníci - v jedné třídě tedy může být jeden učitel a až dva asistenti pedagoga. Nicméně to, zda i na druhého asistenta pedagoga dostane škola peníze, záleží primárně na tom, zda tohoto druhého asistenta do dané třídy doporučí školské poradenské zařízení. 

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

    

«   zpět