Účast asistenta pedagoga během plavání

Vytvořeno: 22.01.2024
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat na pravomoci účasti asistenta pří výuce plavání. Jde mi o čas, kdy je třeba zajistit dozor během cesty autobusem a převlékáním. Během vyučování přebírá zodpovědnost instruktor.
Na plavání z naší školy odjíždí zajištěným autobusem celý první stupeň. Celkem 3 třídy. Doprovod je zajištěn učitelem TV a doplněn účastí asistentky. Celkem dětí je 40. Zbývající učitelky zůstávají ve škole. Může tedy asistentka přebrat tuto pravomoc?

Děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem Lenochová

Odpověď:

Dobrý den,

předně se omlouvám, nemáme v poradně právníka, z právního hlediska proto prosím berte mou odpověď jen jako laickou. Obecná pravidla jsou dána vyhláškou o základním vzdělávání (č. 48/2005 Sb., § 3), podle které bezpečnost a ochranu zdraví žáků „při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje právnická osoba, která vykonává činnost školy, svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem“ – asistent pedagoga je pedagogický pracovník, tedy se může na zajištění bezpečnosti podílet. Dále pak vyhláška konstatuje, že „při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků“ – pokud tedy 40 žáků doprovází dva pedagogičtí pracovníci (učitel a asistent pedagoga), je vše v pořádku.

Zároveň je ale potřeba upozornit, že asistent pedagoga v běžné (ne-speciální) škole funguje podle § 16 školského zákona jako „podpůrné opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami“, proto by v případě přítomnosti asistenta pedagoga na školní akci bylo žádoucí, aby se této akce účastnil i žák, ke kterému je asistent doporučen.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět