Sloučení úvazku

Vytvořeno: 18.01.2024
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli můžu sloučit dva úvazky asistenta pedagoga do jednoho. Jsme jednotřídní mateřská škola. Od ledna 2023 máme asistenta pedagoga s úvazkem 0,5. V listopadu 2023 se k nám přistěhovalo dítě, které dostalo asistenta pedagoga s úvazkem 0,75 (oba asistenti byli napsání v jiné poradně). Jelikož jsme jednotřídka a vím, že můžu mít jen 3 pedagogické zaměstnance, tak nevím jak to mám udělat. Jedna paní ředitelka mi říkala, že má vykázané oba dva asistenty a tím pádem má pro jednoho člověka plný úvazek. Lze to takhle udělat?
Děkuji za odpověď
Ciroková

Odpověď:

Dobrý den,

pokud se jedná o dva samostatné úvazky asistenta pedagoga (tzn. nemá jít o asistenta pedagoga sdíleného), je to skutečně poněkud problematická situace.

Sloučení úvazků do jedné pracovní pozice by bylo komplikované – šlo by dohromady o 1,25 úvazku, tedy by to byla práce na 50 hodin týdně (z toho 45 hodin by měla tvořit přímá pedagogická činnost)… teoreticky to možné je, pokud by asistent pracoval v přímé činnosti devět hodin denně. Případně by bylo možné dohodnout s PPP snížení druhého úvazku na 0,5, a pak zaměstnat asistenta pedagoga na úvazek 1,0 (spojení obou půlúvazků – tam ale riskujete, že PPP místo snížení úvazku doporučí asistenta sdíleného).

Nebo je ještě jedna možnost: Máte pravdu, že podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb., § 17) mohou být v jedné třídě běžné školy maximálně tři pedagogičtí pracovníci, což v MŠ může vycházet na dva učitele a jen jednoho asistenta pedagoga. Na druhou stranu ale podle školského zákona (č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění, § 16) má žák se speciálními vzdělávacími potřebami na poskytování podpůrných opatření právo (!) – pokud tedy dvě poradny dvěma žákům doporučí dvě podpůrná opatření v podobě asistenta pedagoga, mají daní žáci na podporu těchto asistentů právo. Otázka tedy je, zda nemáte ve třídě nakonec zaměstnat oba asistenty pedagoga s tím, že sice porušíte vyhlášku, ale naplníte právo dané žákům zákonem (přičemž zákon má vyšší platnost než vyhláška).

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět