AP dítěte vyřazeného z MŠ

Vytvořeno: 16.01.2024
Dobrý den. Ráda bych se touto cestou informovala ohledně následujícího. Jako AP mám v MŠ uzavřenou smlouvu do konce tohoto šk. roku. Dítěti, kterému byl AP přidělen, nyní hrozí na 1-2 měsíce vyřazení z MŠ, z důvodu neudržení hygieny. Jaký je potom další postup s AP, resp. co mohu očekávat? Neplacené volno,... výpověď? Za jakých podmínek?
Děkuji. S pozdravem
A.

Odpověď:

Dobrý den,

v běžné (ne-speciální) mateřské škole je pozice asistenta pedagoga zřízena jako „podpůrné opatření“ ve vzdělávání konkrétního dítěte, platnost tohoto podpůrného opatření trvá, dokud je dítě ve škole registrováno a dokud platí příslušné doporučení od školského poradenského zařízení. V době krátkodobé nepřítomnosti dítěte, zpravidla kvůli nemoci (rekonvalescenci po operaci, pobytu v lázních apod.), se pro asistenta obvykle nic nemění – stále dochází do MŠ a pomáhá učiteli s ostatními dětmi ve třídě. Neplacené volno Vám zaměstnavatel nařídit nemůže (mohl by ho s Vámi jedině domluvit, kdybyste sama chtěla), výpověď by nedávala smysl (po nástupu dítěte zpět by MŠ musela znovu asistenta shánět).

Jako velmi problematická mi ovšem připadá samozná ta možnost, že by dítě se speciálními vzdělávacími potřebami mělo být takto trestáno dočasným vyřazením kvůli „nedodržení hygieny“ – takový postup mi ze strany MŠ připadá velmi nevhodný a nejsem si jistý, nakolik je vůbec legálně možný.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět