Komunikace AP s rodiči

Vytvořeno: 08.09.2023
Prosím o upřesnění, jak je to s komunikací AP s rodiči. Matka chce, aby jí AP podával informace o práci dítěte, zda se mu daří /nedaří atd. Škola ale chce komunikaci pouze přes učitele. AP podávat jakékoliv informace nesmí. Je to takto v pořádku? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, 

nastavení komunikace mezi školou a zákonným zástupcem žáka je primárně vždy v kompetenci učitele. V praxi učitel může do komunikace s rodiči žáka zapojit i asistenta pedagoga a částečně ho pověřit předáváním informací rodičům (v takovém případě by ale učitel měl být vždy o průběhu komunikace informován). Pokud se ale učitel rozhodne, že si chce komunikaci se zákonnými zástupci nechat čistě jen ve své kompetenci a asistenta do této komunikace nezapojovat, má na to právo... Případně pokud by vedení školy vydalo pokyn, že komunikaci s rodiči žáků mají zajišťovat pouze učitelé, a nikoli asistenti, musela by být komunikace s rodiči také vykonávána pouze učitelem. Rodiče žáka nemají ve vztahu k pozici asistenta pedagoga žádné právo vyžadovat, aby jim asistent informace předával, pokud s tím učitel nebo vedení školy nesouhlasí.    

S přáním všeho dobrého, 

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět