Přestávka při úvazku 1,00 (celý úvazek) AP

Vytvořeno: 06.09.2023
Dobrý den,

od školního roku 2023/2024 se paní AP zvedá pracovní úvazek z 0,75 na 1,00 = tedy na celý úvazek.
Podle zákona o pedagogických pracovnících všichni pedagogičtí pracovníci - tedy i AP = asistenti pedagoga - musí mít v úvazku samozřejmě zastoupenou nepřímou pedagogickou činnost.
Podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., viz příloha č. 1) má mít asistent pedagoga při 1,00 úvazku (plném úvazku) pracovní dobu rozdělenou na 36 hodin přímé a 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti týdně. Proto se ptám, jak je v této pracovní době zanesena přestávka (MŠ má provozní dobu od 6:30 do 16:00 hodin)?
Domnívám se správně, že dle vyhlášky, která stanovuje pracovní řád pro zaměstnance ve školství (Vyhláška č. 263/2007 Sb.) patří také do nepřímé pedagogické činnosti i dohled nad žáky (v našem případě dohled nad děti v MŠ), jestli je tomu tak?
Můžu tedy jako ředitel MŠ požadovat, že ony 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti týdně rozdělím do jednotlivých dnů na onen dohled nad dětmi a jako to tedy bude s přestávkou?

Moc Vám děkuji za Vaši odpověď a radu.

Odpověď:

Dobrý den,

předně se omlouvám, nemáme v poradně právníka, z hlediska pracovního práva proto prosím berte mou odpověď jen jako laickou.

S dohledem nad žáky máte pravdu – podle vyhlášky č. 263/2007 Sb. dohled skutečně patří do nepřímé pedagogické činnosti. Asistentovi pedagoga s úvazkem 1,0 (pracuje 40 hodin týdně, z toho je 36 hodin přímá a 4 hodiny nepřímá pedagogická činnost) lze ony 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti zadat do rozvrhu do jednotlivých dnů jako výkon dohledu nad dětmi. Zároveň je ale potřeba počítat s tím, že asistentovi nezůstane žádná disponibilní pracovní doba na jiné úkony běžně spadající do nepřímé pedagogické činnosti (přípravy, konzultace s rodiči dětí, účast na poradách apod.).

Na třicetiminutovou přestávku v práci má pracovník podle zákoníku práce nárok po šesti hodinách práce, v úvazku asistenta pedagoga bych jí na Vašem místě řešit tak, jak ji řešíte v úvazku učitelů.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět