Sdílený asistent

Vytvořeno: 05.09.2023
Dobrý den, dcera má z SPC doporučeného sdíleného asistenta. 9.rocnik.
Ve třídě a ani v ročníku žádný asistent není a škola prý nebude nikoho hledat.
Kam se můžeme obrátit pro pomoc či radu.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

to, že jde o asistenta pedagoga „sdíleného“, znamená, že ve třídě už je přítomen i jiný žák s doporučenou podporou asistenta pedagoga a že asistent má ve třídě zajišťovat podporu oběma žákům. 

Skutečnost, že asistent ve třídě není a škola se ani nesnaží asistenta sehnat, je ovšem ze strany školy vážným porušením zákona. Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění) v § 16 totiž říká, že pomoc asistenta pedagoga je jedním z podpůrných opatření ve vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a že žák, kterému takové podpůrné opatření školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) doporučí, má na poskytování tohoto podpůrného opatření právo (!). 

Od okamžiku, kdy SPC Vaší dceři asistenta pedagoga doporučilo, má Vaše dcera na pomoc asistenta pedagoga zákonem dané právo – povinností školy je udělat maximum pro to, aby podpora asistenta pedagoga byla ve třídě u Vaší dcery zajištěna. Doporučoval bych proto, abyste se obrátili na školu a na tuto povinnost školu (v dobrém) upozornili. V případě přetrvávající nečinnosti školy kontaktujte SPC, které asistenta doporučilo, nebo – pokud by to nešlo jinak – můžete samozřejmě podat i podnět na Českou školní inspekci.

S přáním všeho dobrého,

Zbyněk Němec

Nová škola, o.p.s.

«   zpět