TZ: Recept na úspěch? Asistentky z Nové školy pomáhají sociálně znevýhodněným žákům ve škole i doma

06.09.2013

Dan je žákem první třídy. Do školy dochází ze sociálně vyloučené lokality. I přesto, že první ročník musel opakovat, jeho školní výkony byly stále slabé – nešlo mu čtení, v počítání často chyboval, nevěřil si. Po smrti manžela se Danova maminka sama stará o čtyři děti, navíc má jen minimální vzdělání a neví, jak vlastně Danovi pomoci. Doučování ve škole moc nepomáhalo, následovalo hned po vyučování, a to už Dan býval příliš unavený a nepozorný.

Od května proto začala Danovi pomáhat školní asistentka, která odpoledne dochází za Danem domů… Ten už bývá odpočatý, asistentka zároveň dobře zná sociální prostředí rodiny, a tak je schopna si zajistit dostatečný klid a prostor pro školní přípravu. Danova maminka pak při doučování přímo vidí, jak se má se synem učit. Asistentka s Danem probírá nejen látku minulých hodin, ale i předem prochází látku, kterou budou ve škole probírat v příštích dnech. Efekt byl podle Danova třídního učitele patrný už po několika týdnech…

V čem přesně může asistent učiteli pomoci? Jak konkrétně by se měl asistent podílet na výuce žáků? Jak může asistent usnadnit komunikaci mezi školou a rodinami žáků?

Na tyto a další otázky – specificky ve vztahu k práci s žáky se sociálním znevýhodněním – hledá odpovědi projekt Nové školy, o. p. s. „Školní asistent – nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji“, financovaný prostřednictvím OP VK z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

„Smyslem projektu není jen podpořit vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků ve čtyřech školách, které s námi na projektu spolupracují – byť i to je pro nás samozřejmě důležité. Chtěli bychom ale také dlouhodobě přispět k rozvoji práce pedagogických asistentů, což půjde hlavně díky zpracování metodické příručky a vytvoření informačního portálu, který pomůže lepší orientaci asistentů v jejich profesi a zefektivní spolupráci s žáky a pedagogy.“, shrnuje hlavní cíl projektu výkonný ředitel o. p. s. Nová škola Jan Zajíc.

V rámci projektu působí od května 2013 do prosince roku 2014 ve čtyřech středočeských školách (Slaný – Komenského náměstí, Kutná Hora – Kamenná Stezka, Kladno - Brjanská, Zlonice) školní asistentky, jejichž podpora je cílena na žáky se sociálním znevýhodněním.

Nová škola byla na přelomu století oficiálním partnerem MŠMT při zavádění romských pedagogických asistentů do škol. V aktuálním projektu si dala za cíl etablovat pozici školního asistenta. Chceme tím rozšířit působnost asistenta o aktivity jdoucí nad rámec běžného vyučování – organizaci doučování (a to i v době letních prázdnin) a mimoškolních aktivit, aktivní zprostředkovávání kontaktu mezi školou a rodinami žáků, docházení za žáky přímo do rodin.

„S ohledem na zaměření projektu byly na místa asistentek záměrně vybrány uchazečky s dostatečnými znalostmi o životních podmínkách sociálně znevýhodněných rodin, podmínkou pro zapojení kandidátek do projektu byl také jejich potenciál pro získání důvěry rodičů sociálně znevýhodněných žáků“, uvádí k výběru metodička a koordinátorka Barbora Šebová, která je i spoluautorkou konceptu vlastní práce asistentek.

Školním asistentkám i zbytku pedagogického sboru také zajišťuje Nová škola systematickou metodickou podporu speciálního pedagoga a pedagožky s letitými zkušenostmi se vzděláváním romských žáků. Asistentky velmi oceňují možnost pravidelného společného setkávání v prostorách Nové školy, na kterých si mohou mezi sebou vyměňovat praktické zkušenosti.

Hned od počátku školní asistentky registrují pozitivní zpětnou vazbu. „Rodiče těch dětí jsou rádi, že jim třeba přinesu úkoly nebo přijdu něco připomenout. Kolikrát děkují, jé ty jsi hodná, že jsi nám to přinesla a tak“, říká k tomu Renata Tancošová, asistentka na základní škole ve Slaném.

Projekt také řeší celkový nedostatek informací, které o práci asistenta pedagoga mají jak asistenti samotní, tak i ředitelé, kteří asistenty zaměstnávají. V oblasti uplatnění pedagogických asistentů a jejich metodického vedení totiž v praxi přetrvávají značné rozdíly a nedostatky. Zájemci z celé republiky mohou díky projektu čerpat praktické informace a inspiraci pro vlastní praxi na nově vytvořeném portálu www.asistentpedagoga.cz, který má ambici zastřešovat problematiku, a stát se tak místem pro aktivní výměnu zkušeností pedagogických asistentů ze všech typů škol a oblastí praxe. Dalším výstupem pak bude metodická příručka.

V případě zájmu o další informace o práci školních asistentek neváhejte kontaktovat koordinátorku projektu Mgr. Barboru Šebovou (barbora.sebova@novaskolaops.cz, 603 244 711).

TISKOVOU ZPRÁVU SI STÁHNĚTE ZDE.