Asistent pedagoga

Přímá a nepřímá činnost asistenta pedagoga

Podle legislativní úpravy z roku 2005 (nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění nařízení vlády 273/2009 Sb.), by přímá pedagogická činnost asistenta pedagoga – při plném úvazku – měla být 20 až 40 hodin týdně, tedy 50-100% z úvazku.

Úměrně tomu až 50% z úvazku by mohla činit činnost nepřímá, přičemž určení konkrétního rozsahu přímé pedagogické činnosti v uvedeném rozmezí by mělo být v kompetenci ředitele školy – toto ovšem v praxi (až na ojedinělé výjimky) neplatí: U asistentů pedagoga financovaných ze systému tzv. podpůrných opatření (což jsou téměř všichni asistentů pedagoga) je totiž poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti dále omezen vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 416/2017 Sb.).

Tato vyhláška říká, že u asistentů pedagoga financovaných jako podpůrné opatření má 90% z úvazku činit přímá pedagogická činnost, a jen 10% z úvazku má být nepřímá pedagogická činnost (kterou vyhláška oficiálně pojmenovává jako „práce související s přímou pedagogickou činností“).

Konkrétní úvazky asistentů a rozdělení přímé a nepřímé pedagogické činnosti vypadají podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb., příloha 1) takto:

  • Úvazek 0,25 = 9 hodin přímé a 1 hodina nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,3889 = 14 hodin přímé a 1,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,5 = 18 hodin přímé a 2 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,6389 = 23 hodin přímé a 2,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,75 = 27 hodin přímé a 3 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 0,8889 = 32 hodin přímé a 3,556 hodiny nepřímé pedagogické činnosti;
  • Úvazek 1,0 = 36 hodin přímé a 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti.

AKTUALITY

MŠ v Praze 9 hledá asistenta pedagoga na 0,5 úvazek

20.09.2019

Do mateřské školky v Praze 9 sháníme šikovného/šikovnou a milého/milou asistenta/asistentku pedagoga. Jedná se o práci ve třídě věkově smíšených dětí. Požadujeme jakékoli pedagogické vzdělání nebo alespoň kurz asistenta pedagoga. Práce je na poloviční úvazek. Jakékoli další informace ráda poskytnu při osobním jednání. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013