Aktuality

Vzdělávací program Varianty vás zve na třetí ročník konference S asistenty k lepší škole

Konference se bude konat 20. října 2020 od 9:45 do 16:00 a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol. Konference proběhne online, k dopolednímu bloku i workshopům se budete moci připojit z vašeho počítače.

Na konferenci se můžete přihlásit za stránkách organizátorů zde.

Program konference

9:45 - 12:00 Dopolední blok:
Michaela Kučerová, Programy sociální integrace - Člověk v tísni, o.p.s.: Dopady distanční výuky na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkušenosti pro budoucnost
Alexandra Petrů, Vzdělávací program Varianty - Člověk v tísni, o.p.s.: Představení výsledků šetření mezi asistenty pedagoga k jejich roli během uzavření škol a návratů žáků do škol

Rob Webster, Institute of Education - University College of London: Asistenti pedagoga ve Velké Británii a jejich role během uzavření škol

Panelová diskuze: Asistenti pedagoga a jejich role při distanční výuce, reflexe současné situace

  • Lenka Kořínková, speciální pedagožka, ZŠ Velké Hamry
  • Jana Dědinová, asistentka pedagoga, ZŠ Velké Hamry
  • Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce
  • Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny

další řečníci budou upřesněni

12:00 - 13:00 Přestávka

Odpolední blok 13:00 - 16:00:
V odpoledním bloku proběhnou dva bloky workshopů v délce 80 minut. K připojení a akktivní účasti na workshopech potřebuje počítač se sluchátky a kamerou a stabilní internetové připojení. Workshopy proběhnou na platformách Teams a Zoom, které otevřete v běžném prohlížeči, není nutné nic stahovat do počítače. Údaje k připojení zašleme přihlášeným.

1. blok - 13:00 - 14:10
A) Alexandra Petrů, Adéla Lábusová: Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – kazuistický workshop
B) Tomáš Machalík: Kvalifikační předpoklady profese asistenta pedagoga
C) Zbyněk Němec: Základní pojetí profese asistenta pedagoga a jeho legislativní souvislosti - v otázkách a odpovědích
D) Lucie Pivoňková: Role komunikace v práci asistenta pedagoga
E) Veronika Endrštová, Lucie Suchá: Uvolnění od stresu pomocí vědomé práce s tělem

Přestávka

2. blok - 14:50 - 16:00
F) Jaroslava Budíková: Praktické tipy pro motivaci žáků se SVP
G) Miroslava Haplová, Aneta Sklenářová: Spolupráce s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí - praktické tipy
H) Alexis Katakalidis: Jak hodnocením podporovat učení žáků?
I) Alexandra Petrů, Adéla Lábusová: Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – kazuistický workshop
J) Veronika Endrštová, Lucie Pivoňková: Metoda Filozofie pro děti - jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci 

Více o konferenci najdete na https://www.clovekvtisni.cz/zveme-vas-na-treti-rocnik-konference-s-asistenty-k-lepsi-skole-6960gp

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013