Dnes < > December 2018
Sunday PO ÚT ST ČT SO
25
26
27
28
29
30
Dec 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jan 1
2
3
4
5

Vaše dotazy

jak je to se zápočtem praxe u AP?
Ludmila
31.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o názor. Budu nastupovat jako asistent pedagoga u dítěte se spec. vzd. potřebami v MŠ. Mám středoškolské vzdělání s maturitou, pedagogické minimum, 12 let praxe s dětmi a mládeží v sociální oblasti, další rok praxe jako asistent pedagoga a celkem 6 let jsem byla na rodičovské dovolené. Nový zaměstnavatel mi vysvětlil, že kromě práce asistenta pedagoga mi nemůže započítat žádnou další praxi a rovněž rodičovská, že je u mě nezapočitatelná (první byla u zaměstnání, kde mi nezapočítává praxi, druhá byla až po skončení pracovního poměru). S ohledem na výše uvedené jsem byla zařazena do 5. plat. třídy a dostala jsem minimální mzdu. Zajímá mě, zda byl tento postup správný a skutečně nedosahuji na vyšší ohodnocení. Děkuji za odpověď!
Odpověď: Dobrý den, bohužel - Vašemu vzdělání by sice asi více odpovídala 6. platová třída, vzhledem k nedostatkům v legislativě (vyhláška č. 317/2005 Sb., která toto řeší, v příslušné části odkazuje na již neplatnou verzi zákona o pedagogických pracovnících) není zařazení do 6. platové třídy pro ředitele školy závazné a tedy ani zařazení do 5. platové třídy nelze příliš rozporovat. Na obranu zaměstnavatele je nutné dodat, že v některých případech je k volbě nižší platové třídy nucen nižší úrovní mzdových prostředků, které na plat asistenta pedagoga dostane. Co se týká započitatelnosti mateřské dovolené do uznávané praxe, tak s tím bych doporučoval obrátit se raději na nějakou poradnu specializovanou na pracovní právo, event. podobné právní poradenství poskytují zdarma také některé občanské poradny.
asistent pedagoga
Radmila Hartychová
26.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, syn nastupuje v září do 6.tř, má schváleného asistenta pedagoga, můžu jako rodič zasahovat do výběru asistenta? Před prázdninami, jsme byli domluveni na asistentce, ale během prázdnin nám ředitelka školy oznámila, že vybrala jinou, můžu s tím nesouhlasit a požadovat původní dohodnutou asistentku, která syna zná? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, bohužel, asistent pedagoga je zaměstnancem školy a tedy je jeho výběr čistě v kompetenci vedení školy. Pokud má rodič žáka zájem se výběru asistenta poradním hlasem účastnit, považujeme za vhodné, když škola rodiči žáka vyjde vstříc a výběr asistenta s ním konzultuje - není to ale povinné, když se vedení školy rozhodne vybrat asistenta bez konzultace s rodičem žáka, určitě mu v tom nic nebrání. Na Vašem místě bych ale alespoň žádal o vysvětlení, z jakého důvodu se škola rozhodla pro jinou asistentku.
naplněn kvalifikace pro asistenta pedagoga
Miroslava Koláčková
26.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, absolvovala jsem bakalářské studium specializaci v pedagogice zaměřené na andragogiku. V současné době pokračuji v navazujícím magisterském studiu zaměřeném na sociální pedagogiku.Studium dokončím v květnu 2018. Splňuji v současné době kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga? Děkuji za odpověď. Přeji Vám, krásné slunečné dny.
Odpověď: Dobrý den, podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) je jednou z cest k získání odborné kvalifikace na pozici asistenta pedagoga absolvování vysokoškolského studia v oboru s pedagogickým zaměřením - tento požadavek jste splnila ve chvíli, kdy jste úspěšně ukončila studium v bakalářském programu "Specializace v pedagogice" (počítá se i obor Andragogika, i to je pedagogicky zaměřené studium), tedy jste již pro pozici asistenta pedagoga již plně kvalifikovaná.
Platová třída asistenta pedagoga
Kristina Černoušková
26.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru Sociální pedagogika (červen 2017). Chci se zeptat do jaké platové třídy a stupně spadám pokud bych chtěla vykonávat práci asistenta pedagoga na základní škole v pátém ročníku? Mockrát děkuji Kristina Černoušková
Odpověď: Dobrý den, lituji, ale na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět. Obecně platí, že asistenti pedagoga patří do 4. až 9. platové třídy platné pro pedagogické pracovníky. Určení konkrétní platové třídy by mělo záviset na výši dosaženého vzdělání (podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) a náročnosti vykonávané práce (podle Katalogu prací, podrobněji viz http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga), kvůli některým nejasnostem v příslušné legislativě ale značnou roli může hrát i rozhodnutí ředitele školy a také výše dotace, kterou škola dostane na asistentův plat. Vzhledem k Vašemu vzdělání by byla optimální 7. nebo 8. platová třída, garantovat to ale nelze. Platový stupeň závisí na délce Vaší pedagogické praxe, pokud ve školství začínáte, budete v prvním stupni.
Vychovatel x asistent
Hana
24.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych si doplnit vzdělání a to v rámci celoživotního vzdělávání. Masarykova univerzita v Brně nabízí studium vychovatel v délce tří semestrů. Mám dotaz , mohu s tímto vzděláním vykonávat i práci AP? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud by k tomu měl nějaký specifický důvod, mohl by ředitel školy na pozici vychovatele stanovit i vyšší požadavky, než jaké klade zákon - např. trvat na vysokoškolsky vzdělaném pracovníkovi - to by měla být ale spíše úplně výjimečná situace, obecně platí požadavky podle zákona o pedagogických pracovnících, a podle těch je absolvování kurzu CŽV se zaměřením na vychovatelství (pořádaném VŠ) pro pozici vychovatele dostatečné. Jediná standardní situace, kdy toto studium nestačí, je ve chvíli, kdy má jít o vychovatele ve škole nebo školském zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální škola nebo ústav patří do školských zařízení) - tam je nutná kvalifikace podle §16, odstavce 2 - tedy speciálněpedagogické vzdělání.
vzdělání asistenta pedagoga
Eliška Hartmanová
24.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Mám uchazečku o pozici asistent pedagoga. Paní má vystudován na VŠ obor Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání. (B 7507 Specializace v pedagogice). Nejsem si jistá, zda-li ji mohu přijmout na tuto pozici. Za odpověď děkuji, s pozdravem E. Hartmanová.
Odpověď: Dobrý den, to je otázka interpretace zákona. Příslušný paragraf (§20) zákona o pedagogických pracovnících uvádí, že uchazeč o pozici asistenta pedagoga získává kvalifikaci "vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd" (samozřejmě vedle řady jiných variant, ne každý asistent musí být vysokoškolák). Dle mého výkladu je možné jakýkoli obor se zaměřením na vzdělávání považovat za obor "z programu v oblasti pedagogických věd". Vámi popisovanou uchazečku na pozici asistentky pedagoga bych tedy považoval za plně kvalifikovanou.
Dostačující vzdělání
Brendlová Michaela
21.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala zda si musím doplňovat vzdělání pro výkon práce jako AP, když mám vystudovanou střední odbornou školu pedagogickou v oboru pedagogické lyceum. Případně v jakém rozsahu. Předem děkuji za odpověď Brendlová
Odpověď: Dobrý den, Vaše stávající vzdělání je pro pozici asistenta pedagoga zcela dostatečné. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) je jednou z cest, jak získat kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga, absolvování středoškolského studia v oboru pedagogickým zaměřením - což je přesně Váš případ. Z hlediska zákonných požadavků na kvalifikaci asistenta pedagoga si tedy již žádné další vzdělání doplňovat nemusíte.
Asistent pedagoga
Dana
20.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může absolvent magisterského programu Humanitní vědy a zároveň student pedagogického minima pracovat jako asistent pedagoga?
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) by měl asistent pedagoga mít ukončené alespoň minimální pedagogické vzdělání (nemusí jít nutně o celý obor studia, stačí i příslušný kurz nebo ono pedagogické minimum). Samotný obor "Humanitní vědy" bohužel nestačí. Ve chvíli, kdy uchazeč absolvuje ono pedagogické minimum (předpokládám, že jde o studium v rámci celoživotního vzdělávání na vysoké škole), bude pro pozici asistenta pedagoga plně kvalifikovaný. Před ukončením studia kvalifikovaný ale není. Výše uvedený zákon připouští možnost dočasně zaměstnat asistenta pedagoga i bez odpovídající kvalifikace, podmínkou ovšem je, že se o danou pracovní pozici nikdo jiný (kvalifikovaný) neuchází.
Asistent pedagoga
Petra Kosová
18.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Hezký den ,mám prosím dotaz.Mohu pracovat jako Asistent pedagoga,když mám střední vzdělání s výučním listem a akreditovaný kurz Asistenta pedagoga.Jsem na malé škole s chlapcem ,který má svalové onemocnění už 6 rokem.Nejdříve jsem s ním začínala v mateřské škole a nyní jsme ukončili 3 ročník.Rodiče si přejí ,abych s ním pokračovala dále ,ale zaslechla jsem ,že by na vykonávanou práci měla být složená maturitní zkouška .Smlouvu mám napsanou po dobu školní docházky chlapce na této škole .Moc děkuji za vyřízení.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Ano, s chlapcem i nadále jako asistentka pedagoga pracovat můžete. Z pohledu zákona (č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, §20) může jako asistent pedagoga pracovat i člověk bez maturity, podmínkou je jen ukončené základní vzdělání a minimální pedagogická kvalifikace - to Vy ale díky absolvování kurzu studia pro asistenty pedagoga splňujete. Jediné možné úskalí by mohlo být v tom, že zákon říká, že asistent pedagoga bez maturity může vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající pouze v "pomocných výchovných pracích". Naštěstí ale nikde není přesně vysvětleno, co se myslí pojmem "pomocné výchovné práce". Pokud se tedy s ředitelem školy, kde jste jako asistentka zaměstnána, domluvíte na tom, že Vámi vykonávané činnosti spadají do kategorie "pomocné výchovné práce", bude vše v pořádku.
asistent pedagoga
Markéta Kováříková
18.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,právě jsem dokončila kurz asistent pedagoga,mé dosažené vzdělání je středni odborné bez maturity.Mohu tuto práci vykonávat,a pokud ne změnilo by se pro mě něco zahájením dálkového studia ve školním roce 2017/2018.Děkuji Kováříková Markéta
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Je pravda, že někteří ředitelé trvají na tom, aby jejich asistenti pedagoga měli maturitu, jiní ředitelé ale klidně zaměstnávají i asistenty bez maturity. Z pohledu zákona (č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, §20) můžete jako asistentka pedagoga pracovat i bez maturity, podmínkou je ale pedagogická kvalifikace - což Vy díky absolvování kurzu studia pro asistenty pedagoga splňujete. Jediné možné úskalí je v tom, že zákon říká, že asistent pedagoga bez maturity může vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající pouze v "pomocných výchovných pracích". Naštěstí ale nikde není přesně vysvětleno, co se myslí pojmem "pomocné výchovné práce" - tedy je jen potřeba, abyste se s ředitelem školy, kde budete jako asistentka zaměstnána, domluvili na tom, že Vámi vykonávaných činnostem budete říkat "pomocné výchovné práce". Z hlediska zákona je pak vše v pořádku.
kvalifikace školního asistenta
Jiří Kovačík
18.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, splňuje uchazečka min. kvalifikace pro práci asistenta pedagoga, resp. školního asistenta v případě, kdy má vystudovanou střední školu s oborem vzdělání 75-41-M/012 - Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnosti a má spěšně složenou maturitní zkoušku mj. z pedagogiky a psychologie, sociální politiky a pečovatelství? Děkuji, Jiří Kovačík
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Záleží na interpretaci zákona - podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) je jednou z možností, jak získat odbornou kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga (a tudíž i na pozici školního asistenta) absolvování SŠ s maturitou "v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením". Dle mé interpretace zákona lze obor, který má v názvu výchovnou činnost a je zakončen maturitou z pedagogiky, považovat za obor s pedagogickým zaměřením - a tedy lze i uchazečku považovat za kvalifikovanou.
Asistent
Zuzana
16.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Mám dotaz, zda s kurzem "chuva pro deti do zahajeni povinne skolní docházky " mohu vykonávat práci asistentky v mš u předškolních dětí. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Máte-li na mysli pozici asistentky pedagoga, tak bohužel, ale pro takovou pozici Vám kurz chůvy nestačí - požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20, viz http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga) a podle zákona musí mít asistent vzdělání s pedagogickým zaměřením, minimálně formou kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga. Kurz chůvy je veden jako vzdělávání v oblasti sociální péče (tedy nikoli v pedagogice). Maximálně je možné, aby Vás ředitelka MŠ zaměstnala dočasně jako nekvalifikovanou (podle zákona toto lze jedině pokud se prokazatelně o dané místo nikdo kvalifikovaný neuchází) a Vy jste si vzdělání v nejbližším možném termínu doplnila.
Školní asistent - maturita v oboru sociální činnost
Hana Blažková
14.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se lze ucházet o místo asistent pedagoga na základě vykonání maturitní zkoušky v oboru sociální činnost a plánovaném doplněním vzdělání o maturitní zkoušku z předmětu pedagogika. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle zákona č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících, §20) - zákon v příslušné pasáží nezmiňuje "vykonání maturitní zkoušky", ale požaduje "ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou" v oboru vzdělání "s pedagogickým zaměřením". Pokud po doplnění maturity budete mít maturitní vysvědčení o absolvování oboru s pedagogickým zaměřením, pak budete na pozici asistenta pedagoga kvalifikovaná dostatečně. Pokud byste měla "jen" osvědčení o absolvování dílčí části maturitní zkoušky v předmětu zaměřeném na pedagogiku, kvalifikační požadavky dané zákonem byste nesplňovala - v takovém případě byste se mohla ještě zkusit obrátit na ministerstvo školství s žádostí o výjimku a uznání vzdělání (anebo byste si musela doplnit vzdělání v kvalifikačním kurzu pro asistenty pedagoga).
Plat asistenta pedagoga
Adéla
14.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den , od září nastupuji do práce , jako asistentka pedagoga , pan ředitel mě zařadil do 7. platové třídy, stupeň 1 , jelikož jsem pracovala v cukrárně, jenom brigádně , a nikam jsme to neuváděli . Chtěla bych se zeptat na svůj plat , když mám úvazek 0,75 a kolik se mi strhnou daně .. děkuji, hezký den .
Odpověď: Dobrý den, tabulky platů pedagogických pracovníků najdete např. zde: http://kupnisila.cz/platove-tridy-tabulky/ V 7. platové třídě a 1. stupni se jedná o mzdu 13.610,- hrubého. Při úvazku 0,75 se Vám hrubá mzda krátí o 25%, tedy na 10.207,- Kč. Uváděná mzda je bez příplatků - tedy bez případného osobního ohodnocení, které může být školu od školy různé. Srážka daní a výpočet čisté mzdy pak záleží také na tom, zda se jedná o Vašeho jediného zaměstnavatele, zda uplatňujete slevu na děti apod. - pokud by šlo o Vašeho jediného zaměstnavatele a neuplatňovala byste slevu na dani na děti, byla by Vaše čistá mzda cca 9 tisíc korun (+ případné osobní ohodnocení).
smlouva s AP
Iveta
14.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může být s asistentem pedagoga sepsána smlouva na dobu neurčitou?(základní škola) Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, určitě může. Častější jsou u asistentů pedagoga smlouvy na dobu určitou, protože jejich pozice je vždy limitována omezenou platností doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra), na základě kterého mohla vůbec škola místo asistenta zřídit. Oficiálně ale nic nebrání tomu, aby škola zaměstnala asistenta pedagoga na dobu neurčitou - u zkušenějších asistentů, s jejichž prací je vedení školy spokojené, bych smlouvu na dobu neurčitou i doporučoval.
asistent pedagoga
Ing. Renata Kunešová
13.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, potřebuji asistenta pedagoga do svého pracovního týmu. Chci se zeptat, zda plně vyhovuje Střední pedagogická škola s maturitou - kód 75-31-M/005? Nebo je nutné si dodělat ještě kurz, Děkuji a jsem s pozdravem Ing. Renata Kunešová
Odpověď: Dobrý den, zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb, §20) eviduje řadu různých možností, jak získat odbornou kvalifikaci pro pozici asistenta pedagoga - jednou z nich (odstavec 1, písmeno "e") je "středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru s pedagogickým zaměřením". Za jeden z možných oborů s pedagogickým zaměřením je zde považováni obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika", registrovaný pod Vámi uváděným kódem. Pokud tedy máte uchazečku o místo asistenta pedagoga, která v minulosti úspěšně absolvovala uvedený obor na SPgŠ, je tato uchazečka pro pozici asistenta pedagoga plně kvalifikovaná a do kurzu studia pro asistenty pedagoga už se hlásit nemusí.
Kvalifikace asistenta pedagoga
Jitka
13.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Sháníme do školky asistenta pedagoga, mám zájemkyni, která studovala Spgš, ale neudělala státní maturitu z ČJ, bude opakovat v září. Jinak ostatní části maturity zvládla na výbornou. Je možné ji na pozici asistenta přijmout již 1.9. Jiné zájemce prozatím nemám a vzhledem k tomu, že jsme venkovská školka je těžké na tuto pozici někoho sehnat.
Odpověď: Dobrý den, pokud zájemkyně o místo asistenta pedagoga nemá absolvovaný kvalifikační kurz a dosud neukončila studium na střední pedagogické škole, není pro pozici asistentky kvalifikovaná - zatím, dokud úspěšně nesloží maturitu, poté už kvalifikovaná bude. Naštěstí podle §22, odstavce 6 platného znění zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) může škola dočasně obsadit místo jakéhokoli pedagogického pracovníka (a tedy i asistenta pedagoga) uchazečem bez odpovídající kvalifikace a to za předpokladu, že se o místo nikdo kvalifikovaný neuchází - což je Váš případ.
Asistent pedagoga
Lidka
12.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám bc. titul nepedagogickeho zaměření, v září budu studovat mgr. obor pedagogickeho zaměření pro střední školy, kdybych už od září chtěla pracovat jako AS, musím si i tak dodělat kurz AP? Děkuji Lida
Odpověď: Dobrý den, z uvedené zkratky "AS" mi není zcela jasné, na jaké pozici chcete ve školství pracovat. Bude ale předpokládat, že chcete pracovat jako asistentka pedagoga nebo školní asistentka - z hlediska kvalifikace platí pro obě pozice víceméně totéž: Na pozici asistentky pedagoga (školní asistentky) jste kvalifikovaná ve chvíli, kdy buď ukončíte studium v oboru s pedagogickým zaměřením (a je jedno, jestli na SŠ, VOŠ nebo VŠ) anebo ukončíte studium v kvalifikačním kurzu pro asistenty pedagoga. Dokud nemáte ukončené studium v oboru s pedagogickým zaměřením ani v kvalifikačním kurzu, nejste na dané pozice kvalifikovaná. Na pozici asistentky pedagoga by Vás (podle zákona o pedagogických pracovnících) mohla škola dočasně přijmout i jako nekvalifikovanou, ovšem jedině za předpokladu, že se o dané místo nebude ucházet jiný (kvalifikovaný) zájemce.
Do jaké platové třídy mě musí zařadit?
Zdeňka
09.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den.Jako asistent pedagoga prácuji už 8let kurz jsem ukončila v roce 2010. Teď mi bylo řečeno že tím že mám jen vyučení list nemůžu být zařazena do vyššího já 6platoveho stupně. Je to pravda? A ještě by mě zajímalo jestli bych si někde v Praze mohla dodělat nějaké hodiny k certifikátu který už mám ale mám na něm o asi 8h méně než má asistent v certifikátu mít. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, bohužel Vás asi nepotěším. Situace ohledně zařazování asistentů pedagoga do platových tříd je poměrně nejasná, protože vyhláška, která toto řeší (vyhláška č. 317/2005 Sb.), odkazuje na dnes již neplatné znění zákona o pedagogických pracovnících... obecně platí, že asistenti pedagoga jsou zařazováni do 4. - 9. platové třídy, a předpokládá se (nikoli zcela závazně), že vyšší třídy (7., 8., 9.) jsou pro asistenty pedagoga s maturitním nebo event. i vyšším (VOŠ, VŠ) vzděláním. Ohledně doplnění několika chybějících hodin k certifikátu se budete muset obrátit přímo na ministerstvo školství (MŠMT) - všechny organizace, které nabízejí kurzy kvalifikačního studia, jsou vázané tím, že musí splnit podmínky v akreditaci studia, kde je uvedeno, že kurz musí mít minimálně 120 hodin (resp. 80 hodin u kurzu "studium pedagogiky"). Tedy samotné organizace pořádající kvalifikační kurzy Vám splnění jen několika hodin nabídnout nemohou.
Kurz AP
Radka Tomanova
09.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den. Mam vazny zajem o kurz AP. Prosim, muzete mi dat vedet, zda jsou volna mista pro nejblizsi mozny termin? Dekuji. Radka Tomanova tel. 777161979
Odpověď: Dobrý den, institucí, které zajišťují kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, je po celé republice řada. Odkazy na ty organizace, o kterých víme, najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy. Zájemci o kurz si obvykle vybírají organizace v jejich regionu tak, aby na kurz nemuseli daleko dojíždět. Doporučuji proto kontaktovat přímo vybranou organizaci, která je pro Vás z hlediska dojezdové vzdálenosti dostupná. Bohužel je nutné dodat, že většina kurzů bývá v posledních letech naplněná několik měsíců předem - je tedy potřeba s tím počítat a do kurzu se hlásit v potřebném předstihu.
asistentka pedagoga
Martina Dušková
09.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, měla bych zájem o asistentku pedagoga si udělat kurz, abych se jí sala. Jsem z Nasavrk od Chrudimi a ráda bych věděla, kde a kdy se podávají přihlášky ke studiu. předem děkuji za odpověd Dušková
Odpověď: Dobrý den, ve Vašem případě nabízí patrně nejbližší možnost studia v kvalifikačním kurzu Centrum celoživotního vzdělávání v Pardubicích ... podle informací na jejich webových stránkách mají ale podzimní běh studia již plně obsazený a další kurz budou zahajovat až od ledna 2018 - viz http://www.ccvpardubice.cz/. Doporučoval bych ale zkusit se přihlásit už teď i na ten lednový kurz, ze zkušenosti vím, že řada kvalifikačních kurzů bývá obsazená několik měsíců dopředu. Tipy na jiné (vzdálenější) instituce, které realizují kvalifikační kurzy, najdete na našem webu - viz http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy.
Vzdělaní asistenta pedagoga a školního asistenta
Jana
05.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,chci se.zeptat,mám dokončený kurz asistenta pedagoga a výučni list.Mohu s tímto vzděláním pracovat ve Speciální škole?Nebo,kdybych začala od září studovat dálkově střední školu , pak měla maturitu,mohla bych již pracovat s tímto příslibem ve Spec.škole? Ještě jsem se chtěla zeptat ,zda mohu s výučním listem a kurzem asistenta pedagoga dělat školního asistenta ve Speciálnǐ škole nebo základní?Děkuji.Jana
Odpověď: Dobrý den, podle zákona o pedagogických pracovnících (§20, odstavec 2) je pro výkon profese asistenta pedagoga dostačující kvalifikací i vyučení (SŠ bez maturity) doplněné o kurz "studium pro asistenty pedagoga". Oficiální kvalifikační požadavky jsou stejné pro asistenty pedagoga ve všech typech škol - tedy platí jak v běžných školách, tak i ve školách speciálních, v MŠ, ZŠ i SŠ. Tedy jako asistentka pedagoga pracovat můžete. Jediné, co pro Vás může být z hlediska zákona limitující, je to, že podle zákona může asistent pedagoga bez maturity vykonávat pouze "pomocné výchovné práce" - v praxi je pravda, že někteří ředitelé škol se s tímto nespokojí a hledají asistenta pedagoga s maturitou. Proto pokud máte možnost si studium s maturitou doplnit, určitě bych vám doporučil, abyste tuto možnost využila. Požadavky na kvalifikaci školního asistenta jsou víceméně totožné s požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga - i zde platí, že jako absolventka kurzu "studium pro asistenty pedagoga" jste pro pozici školního asistenta kvalifikovaná dostatečně.
nastup do mš jak AP
Fridrichová Lucie
03.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od 1. září mám nastoupit do MŠ jak AP k dítěti s IVP na plný úvazek má stupeň č.4. Ředitelka MŠ jestě asistenta neměla a tak jsem se chtěla zeptat jak je to v případě že dítě onemocní??Mohu být ve školce a pomáhat třeba s jinými dětmi??A IVP vytváří pedagog, ředitel, rodiče??A jaké je platové hodnocení, když budu mít 40 hod.úvazek?mockrát děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, k Vašim dotazům: Pokud podporovaný žák onemocní nebo z jiného důvodu zrovna chybí ve škole (dovolená s rodiči, lázně apod.), asistent pedagoga většinou normálně chodí do práce a pomáhá buď i nadále v téže třídě, "svému" učiteli, s ostatními dětmi ve třídě, nebo může i dočasně vypomoci v jiných třídách, jiným učitelům, s jinými dětmi. Je samozřejmě i možné, aby si asistent pedagoga vzal na dané období dovolenou, většinou se to tak ale nedělá, protože by pak asistentovi chyběly potřebné dny dovolené na období letních prázdnin. Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka vytváří v první řadě učitel, který se při tvorbě IVP řídí pokyny z doporučení od poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Asistent pedagoga může při tvorbě IVP učiteli pomáhat, hlavní zodpovědnost za tvorbu IVP by ale měla být na učiteli. Platové zařazení asistenta může být velmi rozmanité - jde o rozsah mezi 4. a 9. platovou třídou. Při určení konkrétní platové třídy záleží na vzdělání asistenta, náročnosti vykonávané práce, ale i na rozhodnutí ředitele a finančních možnostech školy - podrobněji viz http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga.
Zařazení do platové třídy
Daniela Benešová
02.07. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Od příštího školního roku budu pracovat jako asistent pedagoga. Jsem kvalifikovaná učitelka s aprobací Aj - Rj, Mám 17 let praxe jako učitelka. Minulý asistent, který s dítětem pracoval byl zařazen do 8. platové třídy. Zajímá mě, zda mohu se svou kvalifikací usilovat o zařazení do 9. platové třídy, nebo musí někdo určit, zda budu plnit přesné pokyny učitele, nebo budu působit také samostatně? Děkuji za odpověď, Daniela Benešová
Odpověď: Dobrý den, zařazení asistenta pedagoga do příslušné platové třídy by se mělo teoreticky řídit podle dvou ukazatelů - dosaženého vzdělání asistenta a předpokládané obtížnosti jeho práce - podrobněji viz http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga. Vzhledem k Vašemu vzdělání byste mohla být zařazena i do 9. platové třídy, předpokládanou obtížnost práce nelze takto na dálku hodnotit. Faktem ale je, že příslušné zákonné normy (katalog prací a vyhláška č. 317/2005 Sb.) jsou v tomto natolik obecné a nekonkrétní, že v praxi záleží hlavně na řediteli školy, do jaké platové třídy Vás zařadí (a nutno dodat, že někdy je ředitel v rozhodování omezen výší finančního prostředků, které má na asistentův plat). Letitá praxe ve školství nemá na zařazení platové třídy vliv, pomůže Vám ale k dosažení lepšího platového stupně (uvnitř konkrétní platové třídy).
Kurz asistenta pedagoga
Pavlína
30.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím Vás otvírá se někde o prázdninách kurz pro asistenty pedagoga?Děkuji moc za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, bohužel, vzhledem k množství kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga rozhodně není v našich silách sledovat jednotlivé termíny otevíraných kurzů. Navíc pro většinu těchto kurzů zpravidla platí, že bývají obsazené několik měsíců dopředu. Z hlavy vím, že o prázdninách bude kurz probíhat například v Praze na VOŠ Jabok, tam ale už mají poměrně dlouho kapacitu obsazenou. Na našem webu najdete doporučení na některé instituce, které po celé republice kurzy realizují (viz http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy) - doporučuji zkusit kontaktovat přímo některou vybranou instituci (kam to pro Vás bude i vzhledem k dojezdovým vzdálenostem přijatelné) a domluvit se přímo s konkrétním organizátorem kurzu.
nárok na studijní volno
Simona Hájková
30.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Jsem učitelka MŠ, ale v tomo šk.roce jsem pracovala jako asistent pedagoga. Mám nárok na studijní volno? Pokud ano, v jakém rozsahu, resp. od čeho se jeho délka odvíjí. A pokud na ně mám nárok, musí mi ho ředitelka přiznat, či nikoliv?. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, možnost čerpání studijního volna je definována zákonem o pedagogických pracovnících a platí pro všechny ped. pracovníky (tedy učitele i asistenty) stejně. Podle zákona ředitel školy přidělí pedagogickému pracovníkovi až 12 dnů studijního volna v jednom roce, ovšem jen za předpokladu, že přidělení studijního volna nebrání (zákonem blíže nespecifikované) provozní důvody na straně školy. Jinak řečeno, ředitel školy může asistentovi pedagoga (stejně jako učiteli) přidělit ročně až 12 dnů studijního volna, ale nemusí mu také přidělit studijní volno žádné - záleží na rozhodnutí ředitele a možnostech a potřebách školy.
kvalifikace - upřesnění
Eva Procházková
30.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, získala jsem práci jako asistent pedagoga s tím, že si musím doplnit vzdělání kurzem "Asistent pedagoga". Zajímalo by mě, zda mi nějak pomůže již absolvovaný kurz "Pracovník v sociálních službách" (ukončeno 2010) a mé bakalářské vzdělání v oboru "Specializace v pedagogice" (kód B 75 07, ukončeno 2009). Musím si skutečně dělat kurz nebo mé vzdělání je na pozici dostačující? Případně je možno třeba uznat nějaké předměty? Děkuji. Procházková
Odpověď: Dobrý den, podle §20 zákona č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) pro získání odborné kvalifikace stačí absolvování vysokoškolského studia (i bakalářského) v jakémkoli oboru s pedagogickým zaměřením. Kvalifikovaný asistent pedagoga může pracovat ve všech typech škol - v MŠ, ZŠ, SŠ nebo i VOŠ. S Vaším vzděláním tedy můžete pracovat jako asistenta pedagoga v základní škole, do kurzu studia pro asistenty pedagoga se již hlásit nemusíte.
Kombinace dvou polovičních úvazků
Radek Pospíšil
29.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohu zaměstnat jednoho asistenta pedagoga pro dva žáky navštěvující různé ročníky? (2. a 5.). Oba žáci mají přiznané PO 0,5 úvazku AP (20 hodin), asistent by tedy měl plný úvazek - 1,0. Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď: Dobrý den, ano. Pokud se Vám podaří nastavit rozvrhy tak, aby asistent pedagoga pokryl vzdělávací potřeby obou žáků v souladu s doporučeními školského poradenského zařízení, nic nebrání tomu, aby oba poloviční úvazky zastával jeden pracovník (tedy asistent pedagoga s úvazkem 1,0).
AP
Marta
28.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, zajimalo by me, proc nektera skola plati zamestnancum kurz pro AP a mne rekli, ze si ho mam zaplatit sama. Dostane skola na tento kurz pro mne nejakou dotaci kdyz si pozada? Dekuji Marta
Odpověď: Dobrý den, bohužel, vzdělávání pedagogů (učitelů i asistentů) si školy standardně platí ze svých rozpočtů, přičemž některým školám se na tyto účely daří našetřit více, jiným méně. Žádné speciální dotace na vzdělávání pedagogů školy běžně nedostávají. Pokud máte na mysli kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, tak tam je hrazení kurzu z rozpočtu školy spíše výjimečné - podle naší zkušenosti si větší část studentů tohoto kurzu hradí náklady na kurz sama.
Zástup za učitele v MŠ
Štěpánka
28.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může asistent pedagoga zastoupit v mateřské škole na odpolední směnu učitelku v případě její absence. Ať už z důvodu nemoci nebo dovolené. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, suplování za chybějícího učitele zajišťované asistentem pedagoga nedoporučujeme ze tří důvodů: 1. Asistent pedagoga má zpravidla nižší vzdělání než učitel a není na samostatnou pedagogickou činnost dostatečně kvalifikovaný. 2. Neodpovídá to základnímu charakteru profese asistenta pedagoga - podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (§5) asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi (což logicky není možné, pokud jiný pedagogický pracovník není přítomen). 3. Asistent pedagoga není za samostatnou výukovou činnost dostatečně placený - jeho plat je nižší než plat učitele mimo jiné také proto, že nevykonává samostatnou výukovou činnost. Při komunikaci se školami ale zároveň zdůrazňujeme, že víme, že mohou nastat výjimečné situace (typu chřipkové epidemie), kdy prokazatelně není možné zajistit za chybějícího učitele odpovídající náhradu, a pak je samozřejmě lepší, když suplování vezme asistent pedagoga, než aby ve třídě dozoroval např. někdo z nepedagogických pracovníků. V případě plánovaných dovolených by ale takové situace nastávat neměly.
© Nová škola, o.p.s. 2013