<< předchozí 09/2018 další >>
PO ÚT ST ČT SO NE
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07

Vaše dotazy

Školní Asistent -Nárok na dovolenou
Petra Ondrišová
22.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,pracuji jako školní asistent v MŠ na 0,5 uvazku.Bylo mi řečeno,že spadám pod provozní pracovníky a nemám tedy nárok na dovolenou jako pedagogictí pracovníci.Jsem hrazena projektem -Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ na 2 roky.Jak to tedy s dovolenou je a na co mám nárok.Děkuji za odpověd.
Odpověď: Dobrý den, ano, bohužel je to tak - podle výkladu ministerstva školství je školní asistent vedený jako nepedagogický pracovník a proto nemá nárok na 8 týdnů dovolené (jako pedagogičtí pracovníci) ale jen na 4 týdny dovolené (jako všichni ostatní pracovníci vyjma pedagogických).
Pracovní smlouva asistentů pedagoga
Hana Caklová
22.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat pokud asistent pracuje u žáka v závěrečném ročníku SŠ a úspěšně vykoná maturitní a závěrečnou zkoušku a tímto datem přestává být studentem školy, může škola asistenta propustit na UP a od září ho zase zaměstnat znova? Podle zákona má mít asistent smlouvu na 12 měsíců, ale nevím jestli v tomto případě není vyjímka. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, o žádné výjimce týkající se takového případu nevím. Z povinnosti zaměstnat asistenta pedagoga minimálně na 12 měsíců připouští zákon o pedagogických pracovnících pouze dvě možné výjimky, a to a) v případě, že jde o pracovníka, který nesplňuje kvalifikační požadavky, nebo b) v případě, že jde jen o záskok za dočasně nepřítomného pracovníka. Pokud je tedy asistent pedagoga kvalifikovaný a není přijatý jen jako dočasný záskok, měl by mít smlouvu na (min.) 12 měsíců i v případě působení v maturitním ročníku - ve zbývající části školního roku (po maturitě) může například pomoci u studentů v jiném nižším ročníku.
Chůva
Kocmanová Iva
21.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám na Vás prosím dotaz. Mám středoškolské vzdělání s maturitou a k tomu kurz asistent pedagoga. Můžu pracovat v MŠ jako chůva? Nebo potřebuji kurz pro chůvy. Děkuji moc za odpověď. S pozdravem Kocmanová Iva
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se ze zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Ano, jako chůva v MŠ pracovat můžete. MŠMT v závazném dokumentu "Přehled šablon a jejich věcný výklad" na str. 33 uvádí, že "na pozici chůvy může být zaměstnána i osoba s kvalifikací pedagogického pracovníka podle zákona o pedagogických pracovnících" - Vy máte kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga, což je podle zákona také pedagogický pracovník, a tedy splňujete i kvalifikační požadavek na pozici chůvy.
rodina versus školka
Jana K.
21.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den chci se zeptat, od března mám zkouškou zakončený kurz asistenta pedagoga. V té době jsem si i dala žádost o práci do jedné školky v Milevsku. Shodou okolností do této školky nyní chodí syn mého známého a od září mají schváleného AP z poradny. Bývalý spolužák mi zatelefonoval, že by stáli o mě. Nato jsem hned zavolala do zmíněné školky a připomněla, že už u nich žádost mám a že jsem s rodinou domluvená, že si přejí jako asistenta mě. Paní ředitelka mi ovšem odpověděla, že ani nemá vše správně podloženo dokumenty, ale zároveň udala, že už na to místo se přihlásil někdo jiný a já se mám ozvat příští týden, zde tento AP, který si prý dodělává pedagogické vzdělání místo přijal. Kdo má v tomto případě přednost a jaké jsou možnosti rodiny? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, na oficiální úrovni nejsou v tomto ohledu možnosti rodiny téměř žádné - asistent pedagoga je zaměstnancem školy a je plně v kompetenci vedení školy vybrat si vhodného uchazeče. Rozumný ředitel školy při volbě vhodného kandidáta samozřejmě přihlédne i k přání zákonných zástupců integrovaného žáka, není to ale jeho povinností. Co se týká konkurenčního zájemce o místo asistenta pedagoga v dané MŠ, tak tam hodně záleží na tom, zda má splněné kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících - pokud Vy máte kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga už absolvovaný a druhý zájemce si tento kurz teprve doplňuje, máte podle zákona jednoznačně přednost Vy. Pokud ale už máte v danou chvíli kvalifikační kurzy splněné oba (Vy i druhý zájemce), pak záleží jen na vedení MŠ, komu z Vás dvou dá přednost.
Může pedag. asistent vykonávat pedagogickou intervenci, kterou žákovi doporučila PPP?
Zdenka
19.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můj dotaz se týká toho, zda může padag. asistent vykonávat pedagogickou intervenci, kterou žákovi doporučila PPP. Děkuji. Zdenka
Odpověď: Dobrý den, není mi známo, že by toto bylo někde pevně dané - předpokládám, že v praxi záleží na typu konkrétní pedagogické intervence (dle doporučení PPP) a dosaženém vzdělání asistenta pedagoga. Pokud by šlo např. o asistenta pedagoga s bakalářským vzděláním v pedagogickém oboru, lze si představit, že by takový asistent určité formy pedagogické intervence realizovat mohl. Naopak, pokud jde o asistenta pedagoga bez vysokoškolského vzdělání, bude pedagogická intervence velmi pravděpodobně mimo dosah jeho kvalifikace (což ovšem nebrání tomu, aby daného žáka podporoval v rámci svého asistentského úvazku).
VOS zaměření na sociální péče-pečovatelksá činnost
Jana
19.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ,zda mohu se svým vzděláním dělat asistenta pedagoga, mám Vyšší odbornou školu 75-41-M/003 Sociální péče-pečovatelská činnost a součástí maturitní zkoušky byla speciální pedagogika. Děkuji za vaší odpověď.
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga jsou stanoveny zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20 - viz http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga), přičemž zákon uznává jako dostatečné jak studium na střední, tak i na vyšší odborné škole, ovšem pod podmínkou, že jde o studium v oboru s pedagogickým zaměřením. Obor "sociální péče - pečovatelská činnost" (patří mezi obory SŠ, nikoli VOŠ) v tomto směru uznatelný není, protože se jedná o obor se zaměřením do oblasti sociální práce a ne pedagogiky. Pro splnění kvalifikace na pozici asistenta pedagoga si tedy musíte doplnit vzdělání (např. v kvalifikačním kurzu pro asistenty pedagoga).
Spojení uvazku
Katka
17.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den.Chtěla jsem se zeptat.Do prvních dvou tříd nastupují děti s asistentem.Ppp a Spec schválil asistenty na půl úvazků,tj.20 hodin týdně.V jedné třídě Budu AP ja,kdy už jsem na této škole 5 let a do druhé první třídy se AP hledá.Můžou se dát dohromady ty dvě děti do jedné třídy a mi se úvazek se čte a bude to plný úvazek?tj.40hod.Tzn.Dvě děti a jeden asistent,může provedení takto udělat?Dekuji.
Odpověď: Dobrý den, teoreticky je takový postup (zařazení obou žáků do jedné třídy a spojení polovičních úvazků asistenta pedagoga v jeden úvazek celý) možný, v praxi ale záleží také na specifických potřebách obou žáků - zda tyto potřeby bude možné pokrýt současně při jejich vzdělávání v téže třídě, zda učitel zvládne výuku v takové třídě apod. Doporučoval bych proto ještě před spojením úvazků a zařazením žáků do jedné třídy konzultovat tento postup s poradenskými zařízeními (PPP nebo SPC), která doporučení na asistenta pedagoga vydala.
prace asistenta pedagoga v TV
vaclav kolar
16.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně práce asistenta pedagoga. Pokud má AP na starosti dítě/děti a jedná se o předmět tělesné výchovy, jaká je jeho činnost v hodině tělesné výchovy, pokud by se třeba jednalo o plavecký nebo lyžařský výcvik. Moc si právě nedokáži představit, že by AP asistoval tomuto žákovi i v bazénu nebo na lyžích, zvlášť pokud by AP sám byl již vyššího věku, nebo by danou činnost sám pořádně neuměl. Děkuji za odpověď. Václav Kolář
Odpověď: Dobrý den, to je velmi individuální a do značné míry záleží jen na dohodě mezi asistentem, učitelem a event. také vedením školy. V obecném měřítku platí pouze to, že by asistent neměl vykonávat nějaké odborné cviky, pokud k jejich provedení není dostatečně proškolen (což zpravidla není). V případě, že škola počítá se zapojením asistenta pedagoga do výuky tělesné výchovy i třeba při plavání nebo lyžařském výcviku, doporučujeme při výběru kandidáta na pozici asistenta upřednostnit ty uchazeče, kteří budou takového zapojení schopní (ovšem uvědomujeme si, že při stávajícím nedostatku asistentů to ne vždy jde). Konkrétní doporučení pro práci asistenta pedagoga s žákem se zdravotním postižením v hodině tělesné výchovy by měli asistentovi poskytnout pracovníci speciálně pedagogického centra, které má žáka v evidenci.
vedení administrativní práce
Petra Stránská
16.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Chtěla bych se zeptat jakým způsobem vést u jednotlivých dětí,u kterých asistuji administrativní činnost,uvedenou v náplni práce asistenta pedagoga.Stále mi není jasné,co by měla obsahovat,neboť nikde není přesně popsáno jak ji vést.předem děkuji za odpověď.S přáním krásného dne Stránská.
Odpověď: Dobrý den, míra a forma zapojení asistenta pedagoga do administrativní činnosti není nikde přesně popsána (specifikována), záleží jen na Vaší dohodě s učitelem (event. s vedením školy), jak moc a jak přesně budete do administrativních úkonů spojených s prací s dětmi zapojená.
Musím mít kurz asistenta pedagoga, i když mám státnice z Pedagogiky a Psychologie?
Vendula
15.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Mám vystudovaného sociálního pracovníka v Bc. programu, a studuji navazujícího magistra v oboru Pedagogika - sociální práce na Pedagogické fakultě v Olomouci. V lednu 2017 jsem úspěšně zvládla státnice z Pedagogiky a Psychologie, ale až následující rok (leden 2018) budu vykonávat zbývající státnicový okruh. Musím si i přesto udělat kurz asistenta pedagoga?
Odpověď: Dobrý den, pokud nemáte ukončené vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením (a to bc. obor sociální práce není) nejste zatím pro pozici asistentky pedagoga kvalifikovaná - škola Vás může zaměstnávat tedy jedině jako nekvalifikovanou (což zákon umožňuje pouze pod podmínkou, že se o dané místo nikdo jiný kvalifikovaný nepřihlásí). Až absolvujete zbývající část státních zkoušek a tedy bude absolventkou oboru "Pedagogika - sociální práce" (a zde už jde o obor s pedagogickým zaměřením) budete už samozřejmě na pozici asistenta plně kvalifikovaná. V době před dokončením studia byste si mohla kvalifikační předpoklady splnit absolvováním kurzu studia pro asistenty pedagoga, vzhledem k velké obsazenosti těchto kurzů se ale obávám, že by to stejně o moc dříve než začátkem roku 2018 nebylo.
dostatečné vzdělání?
Markéta Wetzlerová,DiS.
15.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovanou Vyšší odbornou školu MILLS,s.r.o. obor Sociální práce, vím, že to není pedagogický obor, ale mám šest semestrů z pedagogiky v četně speciální. za rok mi končí mateřská a paní ředitelka u nás v Mateřské školce mi nabízí práci asistenta. Dříve jsem již práci asistenta vykonávala na Základní škole. Musím si dodělávat kurz pro asistenty, nebo mi vzdělání stačí? Děkuji, s pozdravem Wetzlerová, DiS.
Odpověď: Dobrý den, je mi líto, ale zákon (č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, §20) v požadavcích na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga uznává studium na VOŠ jen v případě, že se jedná o studium v "oboru s pedagogickým zaměřením" a to sociální práce (navzdory dílčím předmětů s pedagogickou orientací) není. Pokud máte zájem o práci asistenta pedagoga, budete si tedy muset doplnit kvalifikační kurz... nebo se event. můžete zkusit dotázat na MŠMT, zda by Vám neudělili výjimku a kvalifikaci s ohledem na absolvované semestry pedagogiky neuznali.
Potřebné vzdělání pro AP - i psychologie?
Jana
15.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na nutné vzdělání pro výkon povolání asistent pedagoga. Pročítala jsem zákon § 20 zákona 563/2004 Sb. a jde mi o toto: pan ředitel mi nejprve tvrdil, že bude stačit, když si dodělám maturitní zkoušku z pedagogiky (v zákoně je "studium pedagogiky"; mám VŠ vzdělání, ovšem nepedagogický obor). Poté, co jsem přišla s maturitním vysvědčením, mi řekl, že zjistil, že jen pedagogika nestačí, že pro splnění zákonného požadavku musím mít ještě i maturitní zkoušku z psychologie. Prý si to ověřoval a bez maturitní zkoušky z psychologie mi nemůže prodloužit smlouvu. Chtěla bych se proto zeptat, zda si musím dodělat maturitu z psychologie, nebo stačí jen maturita z pedagogiky. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, asi Vás zklamu, ale u pozice asistenta pedagoga zákon (č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, §20) s variantou splnění pouze dílčí maturitní zkoušky nepočítá, ledaže byste díky splnění této maturitní zkoušky získala kvalifikaci v daném oboru středního vzdělávání (tedy byste např. po splnění zkoušky získala kvalifikaci v oboru např. předškolní a mimoškolní pedagogika) - pak byste kvalifikační předpoklady podle zákona už splňovala. Ono v zákoně uváděné "studium pedagogiky" znamená specializovaný kurz, který je podrobněji charakterizován vyhláškou 317/2005 Sb. Nejsnazší cestou, jak získat kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga, je tedy projít kurzem "studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga (min. 80 výukových hodin) nebo kurzem "studium pro asistenty pedagoga" (min. 120 hodin). Event. si můžete zkusit požádat na MŠMT, jestli by Vám nebyli ochotni dílčí maturitní zkoušku (na výjimku) pro splnění kvalifikace uznat. Celou citaci aktuálního znění zákona najdete na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga
studijní volno
Drahomíra Ševčíková
14.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent v mateřské škole. Mám nárok na studijní volno? Děkuji za odpověď Ševčíková D.
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, jaký jste asistent. Pokud jste školní asistent, jste vedená jako nepedagogický pracovník a možnost čerpat studijní volno nemáte. Pokud jste asistenta pedagoga, máte podle zákona o pedagogických pracovnících možnost čerpat až 12 dní studijního volna ročně - nárokovatelné to ale není. Podle zákona víceméně záleží na řediteli, zda Vám studijní volno přidělí nebo ne.
školní asistent
Petra
14.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od září 2017 přijímám z projektu OP VVV školního asistenta na 1/2 úvazek a dostanu na něho celkem dost peněz. Má středoškolské vzdělání a roční kurz asistenta pedagoga. Mohu ho zařadit do 8 platové třídy? Děkuji za odpověď Petra K.
Odpověď: Dobrý den, ano, můžete. Platové zařazení školního asistenta je definováno je velmi neurčitě - viz níže uvedený úryvek z textů, které aktuálně připravujeme na náš web. S přáním všeho dobrého, Zbyněk Němec Plat školního asistenta Výše platu školního asistenta může být velmi různorodá – podle dokumentu MŠMT „Školní asistent v projektech OP VVV“ se plat školního asistenta má řídit podle tabulkových mezd, kde odpovídá zařazení: - sociálního pracovníka, třída 8. – 12. (v prvním stupni, při praxi do 1 roku, v roce 2017 odpovídá rozmezí 14.040,- až 19.450,-) - asistenta pedagoga, třída 4. – 6. (v prvním stupni, při praxi do 2 let, v roce 2017 odpovídá rozmezí 10.700,- až 12.560,-) - studijního referenta (personalisty), třída 7. – 8. (v prvním stupni, při praxi do 1 roku, v roce 2017 odpovídá rozmezí 11.840,- až 12.840,-) Zdroj: MŠMT. Školní asistent v projektech OP VVV. [online, cit. 2017-06-06] Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.pdf)
Kurzy asistent pedagoga - Praha
Petra Veselá
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám zájem o nejbližší termíny konání kurzu pro asistenty pedagoga. Děkuji, Petra Veselá
Odpověď: Dobrý den, termíny zahájení kvalifikačních kurzů "studium pro asistenty pedagoga" jsou různé, každá pořádající instituce začíná kurz jindy. Doporučuji proto kontaktovat rovnou vybraného organizátora kurzu - tipy na některé pořádající instituce najdete na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
Lze vykonávat funkci AP s vystudovaným Bc. jednooborové psychologie?
Jana
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, vystudovala jsem bakalářský obor Psychologie na Pedagogické fakultě, je nutné k vykonávání profese asistenta pedagoga mít k tomu ještě kvalifikační kurz? Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud jste vystudovala obor s hlavním zaměřením výhradně na psychologii, pro splnění kvalifikačních požadavků na pozici asistenta pedagoga to nestačí - musela byste si doplnit pedagogické vzdělání např. v kurzu "studium pedagogiky" pro asistenty pedagoga nebo v kurzu "studium pro asistenty pedagoga". Pokud by ale šlo například o studium psychologie se speciální pedagogikou (jak je v současnosti realizováno na PedF UK), kvalifikační požadavky na pozici asistenta pedagoga už byste splňovala (díky tomu, že jde o studium s pedagogickým zaměřením a to už zákon uznává).
Práce asistenta
Michal Novota
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jaká je prosím náplň práce asistenta pedagoga? Je možné, aby učitelka chtěla po asistentce, aby jí opravovala sešity, předělávala písemné práce, vyplňovala veškeré dotazníky ohledně žáka, psala články atd. Prostě je možné, aby asistentka místo práce pro žáka dělala úkoly, které jí zadá učitelka? Je možné se na něco odvolat? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, to je velmi těžké posoudit bez znalosti konkrétních okolností. Důležité je vést v patrnosti, že jde o asistenta pedagoga, nikoli asistenta žáka - teoreticky je tedy možné, aby učitelka zadala asistentce opravování sešitů (nějakých jednoduchých úloh), přípravu prací pro žáky, pomoc při zajišťování údajů o žákovi apod. - smyslem veškeré této podpory by mělo být, aby učitelka sama získala více času na individuální práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. V rovině normativních dokumentů je náplň práce asistenta pedagoga definována ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. (§5) - viz http://www.asistentpedagoga.cz/zakony-prace.
asistent pedagoga
Renata Nejedlá
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz, může mě paní ředitelka MŠ přijmout jako asistenta pedagoga, jsem bez maturity pouze s ukončeným základním vzděláním (věk 58 let) pouze s Osvědčením akredit.kurzu : Metody a formy práce ve třídě s individuál.integrovaným žákem. Mám 2 roky praxi jako osobní asistentka a nyní 1 rok pracuji jako asistentka pedagoga na zmíněné MŠ a chtěla bych v této funkci nadále setrvat. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, v současné době Vás ředitelka MŠ může na pozici asistentky pedagoga zaměstnávat jedině jako nekvalifikovanou (což podle zákona o pedagogických pracovnících lze, ale pouze pokud o dané místy neprojeví zájem jiný, kvalifikovaný zájemce). Vámi uváděný kurz pro získání kvalifikace na pozici asistentky pedagoga (podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) bohužel nestačí. K doplnění kvalifikace bych Vám proto doporučoval, abyste ještě absolvovala kurz "studium pro asistenty pedagoga" - tipy na některé instituce zajišťující tyto kurzy najdete na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
asistent pedagoga
Jana
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda by jsem věděla, zda mohu vykonávat práci asistenta pedagoga na základní škole. Vzdělání střední pedagogické ukončeno maturitní zkouškou. Dostala jsem nabídku pracovat jako vychovatelka ve ŠD, plus asistentka dítěte s prizn.podp.opatrenimi. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano. Pokud jste absolvovala SŠ v oboru s pedagogickým zaměřením (např. předškolní a mimoškolní pedagogika apod.), jste pro pozici asistentky pedagoga plně kvalifikovaná - konkrétně splňujete kvalifikační požadavky podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) v současném znění, §20, odstavce 1, písmene "e" (celou citaci ze zákona najdete zde http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga).
kurzy pro asistenty pedagoga
Mgr. Alena Řezáčová
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych zájem o práci asistenta pedagoga. Jsem absolventem vysoké školy, nikoliv pedgogické. Jaké vzdělání musmí splňovat, abych obdobnou činnost mohla vykonávat? Případně na koho se mám se svou žádostí obrátit? Žiji v Táboře, je mi 55 let. Děkuji za informaci. S přáním hezkého dne Mgr. Alena Řezáčová
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) - podrobnou citaci ze zákona uvádíme i na našem webu, viz http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga Pokud máte VŠ vzdělání v nepedagogickém oboru (a nemáte žádné jiné předchozí pedagogické vzdělání), můžete kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga získat: 1) buď absolvováním kurzu "studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga (min. 80 vyučovacích hodin); 2) nebo absolvováním kurzu "studium pro asistenty pedagoga" (min. 120 hodin, z toho ale až 40 hod. může být praxe); 3) nebo absolvováním jakéhokoli kurzu s pedagogickým zaměřením organizovaného v rámci celoživotního vzdělávání vysokou školou. Tipy na některé instituce pořádající kurzy uvedené v bodech 1) a 2) najdete na naše webu - http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
Suplování
Dáša
12.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jako AP mohu suplovat a mít dozory o přestávce na chodbě. Pracuji jako AP na ZŠ u chlapce v 5. třídě. Pokud ve škole chybí některý z učitelů, paní ředitelka mě automaticky využije na suplování, i přestože je chlapec, kterému dělám AP ve škole a někteří učitelé v danou chvíli mají volnou hodinu a jsou ve sborovně. Poslední dobou je to každý týden, někdy 7hodin v týdnu, jindy jsou to 3 dny. Pokud supluji, chlapec je bez AP. Nejčastěji mě posílá na druhý stupeň, kde se setkávám s kázeňskými problémy, se slovním útokem na moji osobu a nerespektováním ze strany žáků. Opakovaně jsem to říkala paní ředitelce - bez efektu, byla jsem upozorněna, že kvůli mé neochotě suplovat mi neprodlouží smlouvu. Není takto porušován zákoník práce ? Ještě by mě zajímalo, zda plně zodpovídám za bezpečnost dětí během suplování, když není přítomen učitel. Někdy mám na tělocvik 20 chlapců 6-9 třída. Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se zpoždění s odpovědí na Vaše dotazy. Dozory na chodbách během přestávek může mít asistent pedagoga ve stejné míře jako učitelé. Pokud ředitel školy příležitostně pověří asistenta pedagoga dozorem o přestávce, nejedná se o porušení zákona ani jiných platných předpisů (pochopitelně by to ale nemělo být dlouhodobě a každou přestávku, pak už by se taková činnost vymykala základnímu účelu pozice asistenta pedagoga). Negativní zkušenosti s chováním žáků druhého stupně bych doporučoval řešit ve škole s výchovným poradcem - ten by Vám měl umět poradit, jak na takové jednání reagovat. Zodpovědnost za bezpečí a zdraví žáků má asistent pedagoga shodnou jako učitel - pozor ale, to platí v běžném provozu školy, nikoli během tělesné výchovy. Výuku TV by měl zajišťovat aprobovaný pedagog mimo jiné proto, aby dohlédl na správný výkon jednotlivých cviků a tedy i zajištění jejich bezpečného provedení (to asistent nemůže, protože na to není kvalifikovaný). Obecně platí, že ve vyučovacích hodinách by asistenti pedagoga za chybějící učitele suplovat neměli, protože na to nejsou kvalifikovaní (v praxi takové suplování připouštíme pouze v případech, kdy ředitel školy prokazatelně nemůže zajistit suplování za chybějícího učitele jiným kvalifikovaným učitelem).
Dovolená asistenta pedagoga
Jana
12.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den.Mam dotaz ohledně čerpání dovolene v době prázdnin v mš .Musi asistent byt přítomen po celou dobu docházky dítěte během prázdnin? Lze čerpat dovolenou i když dítě chodí celé dva měsíce do mš.A pokud se na mesic deti stehuji do jine mš, je povinnost asistenta po tuto dobu odejít s ními na jiné pracoviště? Děkuji moc za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga (stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci) má podle zákona nárok na 8 týdnů dovolené za jeden kalendářní rok. Pokud žák se speciálními vzdělávacími potřebami dochází do MŠ celoročně, je jen na dohodě mezi asistentem a vedením MŠ, kdy si asistent vezme dovolenou (nejlépe v době, kdy je dětí v MŠ nejméně a tedy je celá třída i s dítětem s spec. potřebami zvládnutelná bez přítomnosti asistenta). Pokud je v létě provoz MŠ uskutečňován v omezeném rozsahu v budově jiné MŠ a asistent zrovna nemá dovolenou, může samozřejmě pracovat se svěřenými dětmi v té budově MŠ, ve které je zrovna provoz (toto je shodné jako u učitelů).
Odpovídající vzdělání
Jana
12.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda ukončené bakalářské vzdělání na pedagogické fakultě - obor Sociálně zdravotní práce zaměřená na výchovu je vhodné na práci AP. Kód vzdělání je B7507. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Ano, Vaše kvalifikace je pro pozici asistentky pedagoga dostatečná. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20, odstavec 1) je možné kvalifikaci pro profesi asistenta pedagoga získat mimo jiné i absolvováním vysokoškolského studia v oboru s pedagogickým zaměřením - mezi takové obory patří veškeré obory zaměřené na výchovu a vzdělávání.
AP se základním vzděláním
Alice
12.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Po MD jsem se registrovala na ÚP, kde mně dnes při první schůzce pracovnice ÚP upozornila, že se základním vzděláním a absolbováním kurzu AP s akreditací (do kterého jsem se přihlasila - od září 2017), stejně asi nebudu moci jakžto AP působit, tedy pracovat přímo s dětmi. Raději se mám zeptat na adekvátním místě a u ředitele školy, kde bych se ucházela o místo. Dle dostupných informací by problém být neměl.Prosím, jak to tedy je? Děkuji a přeji pohodový den.Alice Z.
Odpověď: Dobrý den, středoškolské vzdělání s maturitou je možné získat například v oboru "Předškolní a mimoškolní pedagogika" (absolvent se uplatní např. jako asistent pedagoga, učitel v MŠ nebo vychovatel) - řada škol nabízí tento obor i v dálkové formě studia - tipy na některé školy s tímto studijním oborem najdete zde: https://www.stredniskoly.cz/search.html?string=7531M01.
Nesouhlas s návrhem SPPP
Karla Daškova
07.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Může se škola odvolat proti rozhodnutí poradny ,jedná-li se o přidělení asistenta k dítěti? Mám na starost žáka 6tř na ZŠ s poruchami chování a učení .Na druhý stupeň přišel z jiné školy. Matematika, Český Jazyk a Angličtina má inviduální plán .Hodnocení z těchto předmětů je slovní. Návštěva z poradny přišla na první dvě hodiny .ČJsloh a Přírodopis ..Kdybych se sama nevyjádřila tak moc otázek neměli.Chválili ho jak je šikovný, ale beze mne sám nepracuje...Včera byl znova na vyšetření a tak jsem zvědavá jak to dopadlo. Bojím se aby mi nezkrátili úvazek..Příprava na vyučování mi zabere dost času(vytvářím pomůcky,tabulky atd) díky za radu
Odpověď: Dobrý den, Vy (z pozice asistentky pedagoga) se proti rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny (PPP) odvolat nemůžete - může to ale udělat rodič (resp. zákonný zástupce) žáka, který má možnost požádat v PPP o nové vyšetření, event. pokud by měl k postupu dané PPP výraznější výhrady, může také požádat o vyšetření dítěte v jakékoli jiné PPP v okolí.
asistent pedagoga ve školce
Vopěnková
07.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Školka odmítla přijmout 3,5 letého dysfatika, který má doporučení na asistenta pedagoga. Prý nedostanou peníze na dalšího asistenta pedagoga, protože už jednoho mají. Jedná se o vesnickou školku, která má dvě třídy 20 dětí a 15 dětí. Nejdříve řekli, že to není problém a nyní tvrdí, že nedostanou peníze na dalšího asistenta, když už jednoho mají.
Odpověď: Dobrý den, toto v pořádku samozřejmě není. MŠ žádá o přidělení asistenta pedagoga na příslušném krajském úřadě a tento úřad má nyní nově (od tohoto školního roku) povinnost schválit mateřské škole asistenta v rozsahu, jaký byl doporučený pedagogicko-psychologickou poradnou. Pokud úřad mateřské škole přidělení asistenta zamítl, doporučoval bych Vám obrátit se s žádostí o vysvětlení přímo na školský odbor krajského úřadu (úřad zde totiž zjevně porušuje svou povinnost). Přeji hodně úspěchů při jednání.
kvalifikace
Petra V.
06.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím Vás o informaci, jestli by mi mohlo stačit na práci asistentky mé vzdělání nebo zda-li by bylo třeba udělat si přímo kurz asistenta pedagoga. Vystudovala jsem soš ekonomicky zaměřenou zakončenou maturitou a dále jsem nedostudovala vysokou školu pedagogickou, učitelství pro první stupeň ZŠ-VV. Mám řádně ukončený první ročník a jeden semestr duhého ročníku. Zkoušky a zápočty z obecné pedagogiky, obecné psychologie, vývojové psychologie, úvodní praxe, asistentské praxe, školní pedagogika a školní psychologie. Jako důkaz mám vysokoškolský index. Předem děkuji za Vaši odpověď. Petra V.
Odpověď: Dobrý den, to je mi líto, ale budu Vás muset zklamat - požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) a s nedokončeným studiem zákon nepočítá. Pro získání kvalifikace byste si tedy musela buď studium v pedagogickém oboru dokončit nebo doplnit pedagogickou kvalifikaci jinde (v kurzu "studium pedagogiky" nebo v kurzu "studium pro asistenty pedagoga" nebo v pedagogicky zaměřením studium v programu celoživotního vzdělávání organizovaném vysokou školou).
asistent pedagoga
Martina Strašáková
06.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od září 2017 budeme mít v rámci šablon školního asistenta. Musí mít asistent kurz pro asistenta již ukončený nebo stačí, když bude asistent studovat? Děkuji za odpověď. Strašáková
Odpověď: Dobrý den, požadavky na kvalifikaci školního asistenta se řídí podle dokumentů MŠMT (především "Školní asistent v projektech OP VVV" a "Přehled šablon a jejich věcný výklad") - tyto dokumenty počítají s tím, že asistent bude kvalifikovaný už v době, kdy na pozici nastoupí. Zároveň je nutné zdůraznit, že školní asistent nemusí mít nutně kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, ale může mít i různé jiné pedagogické vzdělání (např. SŠ nebo VOŠ s pedagogickým zaměřením, nebo jiné vzdělání doplněné tzv. pedagogickým minimem apod.). Pokud zájemce o pozici ukončené pedagogické vzdělání nemá, teoreticky byste ho neměli na danou pozici přijmout - na druhou stranu pokud se Vám ale o místo nikdo jiný kvalifikovaný nepřihlásí, můžete zkusit přijmout tohoto (dosud nekvalifikovaného) zaměstnance s odůvodněním, že i zákon o pedagogických pracovnících (§22) připouští, aby byl v případě nedostatku kvalifikovaných zájemců na pedagogické pozici dočasně zaměstnán nekvalifikovaný pracovník.
Uznání studia
Marcela
06.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovanej obor Sociální práce na Pedagogické fakultě UK Bratislava ( Mgr.). Je to prosím dostačující vzdělání pro práci AP ? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, moc se omlouvám, ale správce mailu Vaší zprávu z nepochopitelných důvodů vyhodnotil jako spam, což jsem zjistil až dnes - jinak bych Vám určitě odpověděl dříve. Promiňte. Navíc - pokud o odpověď ještě stojíte - Vás budu muset zklamat. Kvalifikační požadavky na pozici asistenta pedagoga se řídí zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20), který sice vysokoškolské studium uznává, ale jen za předpokladu, že jde o studium v oboru zaměřeném na pedagogiku, což sociální práce není (navzdory tomu, že třeba obsahuje některé pedagogicky zaměřené předměty, v celku jde o studium zaměřené na sociální oblast). Kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga si můžete doplnit v některém z kvalifikačních kurzů, event. (i vzhledem k tomu, že Vaše studium probíhalo na Pedagogické fakultě) můžete ještě zkusit na MŠMT zažádat o výjimku a uznání vysokoškolské kvalifikace.
Hledám asistenta pedagoga pro svého syna.
Pavel Fiala
05.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Prosím o kontakt na asistenta pedagoga pro svého syna. Má diagnostikovaný aspergeruv syndrom, navštěvuje3.ročník ZŠ Vendolí u Svitav, nevíme na koho se obrátit. Prosíme můžete-li nám poradit, popř. zaslat telefonní kontakt na asistenta v okolí Svitav či zprostředkovat jinak kontakt, velice děkujeme.
Odpověď: Dobrý den, bohužel, žádná databáze vhodných kandidátů (nebo něco podobného) na pozici asistenta pedagoga neexistuje. Asistent pedagoga se zpravidla shání podobně jako třeba učitelé - škola (pokud už má od krajského úřadu schválené zřízení místa asistenta pedagoga) vypíše inzerát na pozici asistenta pedagoga (zadá na web, na úřad práce apod.) a čeká, až se přihlásí vhodný zájemce. Budete-li chtít, mohli bychom Vám pomoci tím, že případný inzerát (bezplatně) vyvěsíme i na naše webové stránky - každopádně ale takový inzerát by nám měla zadat škola, protože škola bude asistenta pak mezi uchazeči vybírat a vhodného kandidáta pak zaměstná.
© Nová škola, o.p.s. 2013