<< předchozí 06/2018 další >>
PO ÚT ST ČT SO NE
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08

Vaše dotazy

Mohu vykonávat pozici školního asistenta?
Petra
29.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám maturitu na jazykovém gymnáziu a kurz "Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost"; (NIDV)" v rozsahu 40 hodin. Mám kvalifikaci pro funkci školního asistenta? Děkuji Petra
Odpověď: Dobrý den, bohužel, odpověď na Váš dotaz asi není úplně jednoznačná: Pokud jde o pozici školního asistenta, tak zde požadavky na kvalifikaci určuje dokument Školní asistent v projektech OP VVV (dostupný zde: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.pdf). Podle tohoto dokumentu je možné získat kvalifikaci mimo jiné i "středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky" - pokud bychom tedy vykládali tuto formulaci doslovně, kvalifikační požadavky byste splňovala. Na druhou stranu ale standardní studium pedagogiky, které poskytuje kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga, má podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. mít min. 80 hodin, a studium pedagogiky v rozsahu 40 hodin je podle této vyhlášky určené pouze pro pedagogy volného času zajišťující pedagogickou činnost v zájmovém vzdělání. Tedy těžko říci... ovšem když nastoupíte na místo školní asistentky a bude svou kvalifikaci dokládat maturitním vysvědčením o potvrzení o absolvování studia pedagogiky, podle formálních požadavků by to asi mělo být v pořádku - s ohledem na charakter studia to sice dostatečné není, ale neumím si představit, na základě jakého normativně podloženého zdůvodnění by Vám mohl takovou nedostatečnost kdokoli vytýkat.
školní asistent - platové zařazení
Jitka Adamová
28.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím jaké č. přílohy - platové tabulky je použito při stanovení platu školního asistenta v mateřské škole? Školní asistent ze Šablon je brán jako nepedagogický pracovník a měl by být zařazen jako: Sociální pracovník 2. 08. 02 Platová třída: 8. Jeho plat se tedy odvíjí od tabulky č. 1 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., tzn. jako běžný nepedagog anebo č. 2.? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, školní asistent je podle výkladu MŠMT skutečně evidován jako nepedagogický pracovník a jeho zařazení do platové třídy je poměrně nejasné. Oficiální dokument ministerstva s názvem Školní asistent v projektech OP VVV (dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.pdf) uvádí "orientační doporučení", aby školní asistent byl zařazen do "sociální práce, sociálně-právní problematika 8.-12. sociální pracovník 2.08.02 nebo studijní referent 7.- 8. personalista 1.02.01 Případně: 2.16.05 nebo asistent pedagoga 4. - 6. platová třída" Volba konkrétní platové třídy není upřesněna, tedy předpokládám, že je v kompetenci ředitele školy (v rámci limitů, které mu nastavuje výše dotace na plat školního asistenta).
Může asistent pedagoga pracovat i ve školní družině
Petra
27.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Mám vystudovanou střední pedagogickou školu obor učitelství pro mš,pracuji jako asistent pedagoga a ráda bych si zvýšila úvazek i výpomocí ve školní družině.Mám na tuto práci dostačující vzdělání? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, vzhledem k Vaší kvalifikaci byste určitě bez problémů mohla pracovat i ve školní družině jako asistentka pedagoga. Pokud byste chtěla pracovat v družině jako vychovatelka, musela byste si vzdělání doplnit: a) buď tak, že byste si ke svému SŠ vzdělání v oboru předškolní pedagogiky doplnila dílčí maturitní zkoušku z předmětu zaměřeného na vychovatelství; b) nebo tak, že byste absolvovala na vysoké škole program celoživotního vzdělávání se zaměřením na vychovatelství (nebo na sociální pedagogiku nebo na pedagogiku volného času nebo na učitelství ZŠ/SŠ). Tyto požadavky na kvalifikaci jsou stanoveny zákonem o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., §16, odstavec 1, písmena "g" a "h").
Pracovní pozice
Lumír Kaňok
27.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, přítelkyně má vystudovaný bakalářský obor s názvem Pedagogika-sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci.Dále pak pokračovala v magisterské oboru Pedagogika- sociální práce. Má státnici z pedagogiky, psychologie, a sociální práce. Jaké pracovní pozice dle zákona může vykonávat?? Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Mgr. Lumír Kaňok
Odpověď: Dobrý den, bohužel Vám neumím poskytnout kompletní seznam pracovních pozic, které je možné s uvedeným vzděláním vykonávat, určitě Vám ale můžu alespoň naznačit možné pozice ve školství, na které je kvalifikovaný každý uchazeč s vysokoškolským vzděláním v pedagogickém oboru (tedy i absolventka Bc. studia v oboru Pedagogika) - mezi ně patří např.: - vychovatel (§16 zákona č. 563/2004 Sb.); - pedagog volného času (§17 téhož zákona); - asistent pedagoga (§20 téhož zákona); - školní asistent (podle dokumentu Školní asistent v projektech OP VVV).
Škola v přírodě
Jaroslava Hrdinova
25.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga a ředitel mne nutí jet na týden na školu v přírodě. Mám úvazek 20 h týdně a za dobu strávenou na škole v přírodě mi plat nenavýší, ani nelze vybrat jako náhradní volno. Nemám zájem jet- jak se lze ubránit? Nátlak z jeho strany je velký. Děkuji moc za radu, Hrdinová
Odpověď: záleží na Vaší pracovní smlouvě. Pokud máte ve smlouvě uvedenou možnost být vyslána na školu v přírodě (vícedenní pracovní cestu), může po Vás vedení školy účast požadovat. Pokud máte úvazek na 20 hodin týdně, platí tento úvazek pochopitelně i pro práci mimo pracoviště (školu v přírodě), jakékoli hodiny navíc by Vám měly být vynahrazeny náhradním volnem nebo finanční kompenzací (event. by měla práce navíc vyplývat z Vašeho dobrovolného rozhodnutí); určitě po Vás ale zaměstnavatel nemůže oficiálně vyžadovat práci navíc aniž by Vám takovou práci jakkoli kompenzoval.
AP na 0,5 úvazku
Helena
25.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohu se zeptat, když je AP na 0,5 úvazku, což je tedy 20h týdně, jak se to řeší,,když ve 3. třídě už je každý den 5 vyučovacích hodin? Děkuji za odpověď. Jakešová
Odpověď: Dobrý den, pokud úvazek asistenta pedagoga nepokryje celou dobu vyučování, řeší to zpravidla tak, že se vyberou v rozvrhu hodiny, na které přítomnost asistenta pedagoga není nezbytná, a na tyto hodiny pak asistent nechodí. Obvykle se jedná o jednu nebo dvě hodiny některý den na začátku vyučování (tedy asistent přichází třeba až na 3. hodinu) nebo - častěji - se jedná o jednu nebo dvě hodiny před koncem vyučování (tedy asistent odchází třeba už po 4. hodině a poslední hodinu musí učitel zvládnout samostatně).
zařazení do platové třídy
Alice
24.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako AP jedenáctým rokem. Vždy jsem byla zařazena do 8.platové třídy. Po nástupu do MŠ k autistickému dítěti / podpůrná opatření 4/ jsem byla zařazena do 7. platové třídy, s tím že se ve školce 8.pl. třída nedává. Vzdělání mám střední pedagogické s maturitou, kurs AP. Děkuji Alice
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Oficiálně by se zařazení asistenta pedagoga do příslušné platové třídy mělo řídit podle obtížnosti práce a výše dosaženého vzdělání (viz http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga), legislativa je ale v tomto poměrně hodně obecná nebo nepřesná, v praxi tedy platí, že asistent pedagoga má být zařazený do 4. až 9. platové třídy a zbytek je už hlavně na řediteli školy (přičemž je ale ředitel často limitovaný výší dotace, kterou dostane na asistentův plat). Asi Vás nepotěším, ale podle našich zkušeností z praxe je zařazení do 7. platové třídy pro asistentku pedagoga v MŠ poměrně dobrým výsledkem.
Dovolená
Katka
24.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na kolik dní dovolené mám nárok jako asistent pedagoga. Pracuji na zkrácený úvazek (5 hodin denně). Mám smlouvu na dobu určitou (od února do konce srpna) a kurz asistent pedagoga si momentálně dodělávám. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) mají všichni pedagogičtí pracovníci, tedy i asistenti pedagoga, nárok na 8 týdnů (40 dnů) dovolené za jeden rok. Vaše smlouva ovšem není na celý rok, ale na 7 měsíců, máte tedy nárok na: 40/12 x 7 = 23,34 dne dovolené. Pokud je tedy Vaše pracovní smlouvu už od 1.2., máte nárok na cca 23 dnů dovolené (přičemž při zkráceném úvazku pro Vás platí, že 1 den dovolené = 5 hodin volna).
Studium pedagogiky
Lenka
23.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Mám středoškolské vzdělání s maturitou (ekonomického zaměření).Dále kurz pro asistenta pedagoga. Nyní bych chtěla absolvovat toto studium: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času - 120 hod. (pro školní rok 2017/2018) Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému, ve znění pozdějších předpisů. Obsah studia vychází ze Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vydaného MŠMT dne 19. 12. 2013 pod čj. MSMT-42447/2013 Lze po absolvování tohoto studia pracovat jako vychovatelka ve školní družině? Za odpověd děkuji
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz, navíc bohužel neumím odpovědět zcela jednoznačně. Je pravda, že podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) existují dva typy kurzu studium pedagogiky, přičemž typ "b" je shodný pro asistenty pedagoga, vychovatele a pedagogy volného času - absolvent toto typu kurzu by tedy teoreticky měl být kvalifikovaný pro všechny tři uvedené profese. Na druhou stranu se ale může stát, že příslušná vzdělávací instituce v žádosti o akreditaci kurzu (v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků registrovaného na MŠMT) uvede, že absolvent kurzu získá kvalifikaci jen pro výkon jedné z uvedených profesí (např. pro pedagoga volného času) a takový kurz pak může vést k získání jen dílčí kvalifikace platné pro je pro vybranou pedagogickou profesi. Každopádně zde hodně záleží na výkladu zákona a režimu akreditací kurzů a k takovému výkladu je oprávněno v první řadě ministerstvo školství, tedy bych doporučoval, abyste se se svým dotazem obrátila přímo na MŠMT.
náplň práce asistenta pedagoga
Martina
23.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dva dotazy. První se týká náplně práce asistenta pedagoga a zdali může asistent pedagoga individuálně doučovat a druhý se týká, jestli je asistent pedagoga pedagogickým pracovníkem.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Vaše dotazy. 1) Ano, asistent pedagoga může žáky individuálně doučovat. V ideálním případě by ale pro doučování měl mít zadání od učitele (co přesně a na jakých úlohách procvičovat) a o výsledcích doučování by měl alespoň příležitostně učitele informovat (tak, aby učitel mohl zkontrolovat průběh a výsledky doučování). Při doučování by se nemělo jednat o výklad nové látky (to by měl zajistit učitel), ale jen o procvičování látky již dříve ve škole probrané. 2) Ano, podle zákona č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících, §2) patří asistent pedagoga mezi pedagogické pracovníky.
Výpočet pracovní doby
Petra
23.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Můj dotaz se týká výpočtu pracovní doby asistenta pedagoga. Byl mi přidělen úvazek 10,24 hodin týdně. Bylo mi oznámeno, že to není přesné, jelikož výpočet je na celé hodiny a ve škole jsou jen 45 minutové hodiny, proto se musí úvazek přepočítat a to takto. 10,24 hodin krát 60 minut = cca 614 minut a následně vydělení 45 minutami, aby vyšlo přesné číslo hodin, které budu u dítěte. 614:45=cca 13 hodin. Pro příští šk.rok17/18 byl mému dítěti v poradně přidělen 0,5 úvazek tj.20 hodin týdně. Bude se úvazek opět přepočítávat? Znamenalo by to 20 hodin krát 60 minut = 1200 minut a následné vydělení 45 minutami = 26 hodin úvazek u dítěte? Předem děkuji za odpověď. Petra
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Předně musím uznat, že nevím přesně, jak by se k takovému dělení pracovní doby stavělo pracovní právo - to by případně bylo ještě i na konzultaci s právníkem (např. z některých neplacených občanských poraden). Z hlediska pedagogické praxe je ale Vámi uváděné dělení pracovní doby neobvyklé a velmi nešťastné - standardně pedagogičtí pracovníci (učitelé i asistenti pedagoga) pracují i o přestávkách mezi vyučovacími hodinami a tak přestávky přirozeně bývají součástí jejich pracovní doby. Řešení, při kterém Vaše pracovní doba končí s koncem vyučovací doby, následně můžete jít na deset minut domů, a s dalším zvoněním nastoupit na dalších 45 minut, je pracovně i lidsky nevhodné. (Učitelům se doba přestávky, při které si odskočili na toaletu a uvařili kávu, přeci taky počítá do pracovní doby.) Standardně je pracovní doba asistenta pedagoga řešena běžným nastavení hodin od-do, tedy například asistent pedagoga s polovičním úvazkem pracuje ve všední dny od 7:45 do 11:45, do čehož jsou mimo 4 vyučovacích hodin řazeny i přestávky (a ideálně také některý den alespoň jedna nebo dvě hodiny na tzv. nepřímou pedagogickou činnost).
Náplň práce asistentky pedagoga
Lucie Macháčková
22.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Ráda bych se zeptala na několik věcí. 1) Jsem asistentka pedagoga v MŠ (7:00-11:00), vychovatelka v družině (11:00-13:30) a učitelka MŠ (13:30-15:00), dohromady tak mám celý úvaze, bez jakékoliv nepřímé ped.činnosti. Je to tak správné? Neměla bych mít nějakou nepřímou ped. činnost jako vychovatelka a učitelka MŠ, mám na to nárok? Vím, že jako AP mít nepřímou nemusím. 2) Ráda bych se zeptala, zda musím splnit vše, co ode mne ředitelka požaduje a co není v mé náplni práce a není ani v náplni práce AP? Myslím tím správu webových stránek, psaní článků, odesílání emailů, žehlení ručníků apod. Zda mi může ředitelka nařídit de facto cokoliv a já to musím splnit? 3) Poslední dotaz se týká mé kolegyně. Je AP na ZŠ u žáka s lehčí formou autismu a má 0,75 úvazku. Až donedávna se její přímá ped. činnost odvíjela od počtu vyučovacích hodin žáka a po skončení vyučování se věnovala nepřímé ped. činnosti do 13:30 (bylo jí nařízeno, aby nepřímou ped. činnost vykonávala ve škole). Nyní však ředitelka přišla s nařízením, že asistentka MUSÍ být přítomna i ve školní družině, kterou integrovaný žák navštěvuje. Tedy, že se musí integrovanému žákovi věnovat po celou dobu jeho pobytu ve škole. Je to tak správné? Její přítomnost v družině není vůbec nutná, družinu navštěvuje 5-7 žáků a s integrovaným žákem není absolutně žádný problém a ochotně plní všechny úkoly, které mu jsou uděleny. Myslím si, že může být více užitečná jako pomocná ruka třídní učitelce integrovaného žáka. Je to přeci asistentka pedagoga a ne asistentka žáka, ne? Děkuji mockrát za odpovědi.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Vaše dotazy. 1) Jako asistentka pedagoga nepřímou pedagogickou činnost mít nemusíte, jako vychovatelka školní družiny a učitelka MŠ byste ale nepřímou pedagogickou činnost mít měla. Nepřímá pedagogická činnost se řídí podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-75), podle kterého by u učitelky MŠ i u vychovatelky ŠD měla nepřímá pedagogická činnost tvořit cca jednu čtvrtinu z pracovní doby. 2) Zejména u menších škol je poměrně obvyklé, že učitelé věnují nějakou menší část pracovní doby i nepedagogickým úkonům (např. přispívání na web školy), nicméně je to vždy jejich dobrovolná aktivita (pokud nejde o úkony nepřímé pedagogické činnosti). Zaměstnavatel může samozřejmě po zaměstnanci požadovat pouze takové činnosti, jaké odpovídají pracovní smlouvě zaměstnance. 3) Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení nepřímé pedagogické činnosti do úvazku asistenta pedagoga je čistě v kompetenci ředitele školy. Pokud se tedy ředitelka školy rozhodne převést hodiny z nepřímé pedagogické činnost asistentky pedagoga do režimu činnosti přímé, vykonávané ve školní družině, je to možné a nelze na takovém postupu ředitelce oficiálně nic vytknout. Dá se samozřejmě, třeba i za podpory školského poradenského zařízení, diskutovat o tom, jestli je takové opatření opravu efektivní a jestli by asistentka nebyla užitečnější při zajištění nepřímé pedagogické činnosti, finální rozhodnutí je ale na ředitelce školy.
AP a SvP,a neprima pedag.cinnost
Helena Jakešova
22.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímá mě, zda AP je povinen jet do ŠvP, pokud jede i "jeho" žák? Může AP odjezd do ŠvP odmítnout? A ještě se chci zeptat, když je AP na 0,50 úvazku tzn.20h přímé pedag.činnosti, pokud by mi byla stanovena i nepřímá pedag.činnost, musí být v rámci těch 20h, toho polovičního úvazku? Nebo i nad rámec? Děkuji za odpověď. Jakešová
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. V otázce účasti na škole v přírodě záleží na tom, co má asistent pedagoga uvedené v pracovní smlouvě. Pokud má ve smlouvě uvedenou možnost být vyslán na ŠvP (vícedenní služební cestu), může po něm ředitel školy účast vyžadovat. Máte-li poloviční úvazek, škola Vám platí 20 hodin týdně, a vše, co po Vás z pozice zaměstnavatele vyžaduje, by mělo být součástí těchto dvaceti hodin. Pokud Vám tedy ředitel školy chce zadat nepřímou pedagogickou činnost (což je jinak chvályhodné), měla by tato činnost být součástí Vašich 20 pracovních hodin.
Asistent svému synovi
Jana
21.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Je možné, nebo spíše vhodné, dělat asistenta pedagoga svému vlastnímu dítěti? Jedná se o sdíleného asistenta, ve třídě je více potřebných žáků. děkuji
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Teoreticky je možné, aby rodič pracoval jako asistent pedagoga ve třídě, ve které je vzděláváno jeho vlastní dítě, ze zkušenosti to ale rozhodně nedoporučujeme - přítomnost rodiče ve třídě (i když se rodič sebevíc snaží tento vliv eliminovat) obvykle vede k horšímu začlenění dítěte do kolektivu, často má také negativní vliv na rozvoj samostatnosti dítěte; v neposlední řadě může být pro dítě každodenní nutnost rozlišovat mezi maminkou a asistentkou pedagoga v jedné osobě poměrně zatěžující. Proto pro případy, kdy má rodič dítěte zájem o práci asistenta pedagoga, doporučujeme, aby funkci asistenta zastával v jiné třídě a do třídy k dítěti aby ředitel školy přijal na místo asistenta pedagoga někoho "cizího".
asistent pedagoga v MŠ
Michaela
21.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s asistencí v MŠ. Syn bude mít od 1.4. k dispozici asistentku pedagoga na 6h denně. Je prosím nutné syna po odchodu asistentky ze školky vyzvednout, nebo je možné jej ve třídě ponechat i déle, ale už bez asistenta? Netuším, zda je tato záležitost nějak limitovaná, nebo spíše záleží na dohodě se školním zařízením? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Pro Vás jsou zásadní zejména dvě skutečnosti: 1. Pokud byl Váš syn přijat k celodennímu vzdělávání v MŠ bez explicitně popsaných dalších podmínek a daná MŠ má provoz dejme tomu od 7:00 do 16:00, máte právo přivést syna v 7:00 a vyzvednout si ho až těsně před 16:00. 2. Na druhou stranu pro všechny - pro Vás, Vašeho syna i pro pedagogy v MŠ - by mělo být hlavním cílem zajištění bezpečí a pohodlí Vašeho syna v MŠ. A pokud je zřejmé, že bez přítomnosti asistenta pedagoga nepůjde zajistit Vašemu synovi příjemný a smysluplný pobyt, doporučoval bych, abyste se ohledně vyzvedávání syna pokusili najít nějaký kompromis, který bude přijatelný pro všechny. Jinak řečeno - záleží na dohodě mezi Vámi a školou. Vy máte právo umístit syna do MŠ na dobu, na kterou byl oficiálně přijatý, v jednání s MŠ je ale určitě žádoucí dobrá vůle na obou stranách.
komunikace s rodiči
Dana Miler
21.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji krátce jako asistent pedagoga. Ráda bych se dozvěděla, jakou formou je vhodné navázat a udržovat kontakt s rodiči. Ne vždy se s rodičem potkám. Je vhodné založit informační deníček, kde popisuji úspěchy a nedostatky dítěte, na čem je třeba dále pracovat atd. ? Musím formu komunikace s rodičem a obsah sdělení konzultovat s učitelkou / školou ? Moje představa je taková, co si s rodičem dohodnu, tak to budeme vzájemně mít. Nebo učitel musí být informován, či přítomen jednání ? Samozřejmostí jsou také ústní sdělení. Podotýkám, že s rodiči problém nemám, jen oba chodí do zaměstnání, tedy osobní setkání není často.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Ano, v případě, že rodiče žáka jsou hodně pracovně vytížení a osobní komunikace s nimi nestačí, je vhodné si s nimi domluvit vhodnou formou komunikace na dálku. Vedle sešitu, do kterého si budete zapisovat vzkazy, může stejně dobře posloužit třeba komunikace mailová - záleží na Vás a na rodičích žáka, čemu dáte přednost. Učitel by ale průběžně o obsahu komunikace mezi Vámi a rodiči žáka být informován měl - přeci jen je to právě učitel, kdo zodpovídá za celkové výsledky vzdělání žáka a měl by vědět, co se v jeho třídě děje. Jak a často a v jakém rozsahu budete učitele o komunikaci s rodiči žáka informovat, záleží opět na Vaší dohodě s učitelem (některému učiteli bude stačit krátká zpráva jednou za 14 dní, jiný bude chtít vědět detaily klidně i obden).
Z jakého zdroje lze financovat asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti.
Aurélia
21.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, z jakého zdroje lze financovat asistenta pedagoga pro sociálně znevýhodněné děti. Předem Vám moc děkuji. Aurélia :)
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění odpovědi. Navíc - a to je mi velmi líto - na Váš dotaz odpovědět neumím. Totiž: Až do roku 2016 byli asistenti pro žáky se sociálním znevýhodněním financováni ze samostatného dotačního programu, který MŠMT vyhlásilo vždy na podzim a dotace na tyto asistenty pak pokrývaly jejich platy na další kalendářní rok. S platností nové vyhlášky (č. 27/2016 sb.) a se zavedením systému tzv. podpůrných opatření ovšem víceméně vymizela kategorie sociálního znevýhodnění, tedy i dotační program na asistenty pro žáky se sociálním znevýhodněním přestal být logický. Aby oněch zhruba osm set asistentů nepřišlo po Vánocích 2016 o místo, prodloužilo MŠMT předchozí dotační program až do srpna 2017. Co se ale bude v této oblasti bude dít od září 2017, to zatím nikdo neví. Už jsme se pokoušeli ministerstvu tento problém avizovat, zatím ale nevíme o žádné odezvě. Tedy nezbývá než vyčkat. Samozřejmě je zde hypotetická možnost, že škola dostane žáky se sociálním znevýhodněním na vyšetření do PPP, poradna diagnostikuje třetí úroveň podpůrných opatření a doporučí asistenta pedagoga, o kterého pak škola zažádá na krajském úřadě (v režimu stejném jako u žádostí o asistenta k žáků se zdravotním postižením) - to ale v praxi zdaleka není jednoduché (a tedy ani pravděpodobné). Jinou možností ještě je zaměstnat asistenta na pozici "školní asistent" a platit ho z projektových peněz, z tzv. "šablon".
AP na školním výletě
Sabina Morawitzová
20.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, syn je v 6.třídě, má ADHD. Od poloviny 1.třídy je na naší žádost přiřazena do třídy asistentka pedagoga. Syn posléze onemocněl diabetem typu I., asistentka byla proškolena, jak postupovat v případě potíží při nemoci (jinak glykémie si monitoruje a inzulín si aplikuje syn sám). Nyní se škola na nás obrátila s tím, že nemůže vyslat asistentku s třídou na třídenní školní výlet, pokud my jako rodiče nezaplatíme její mzdu po dobu výletu a náklady s jejím pobytem spojené. Odůvodnění je, že je to AP a nikoli zdravotník nebo osobní asistent. Pokud přítomnost AP nezaplatíme nebo když nepojede na výlet jeden z rodičů jako synův doprovod (a zaplatí si veškeré náklady), nedovolí třídní učitelka, aby syn na výlet jel. Chtěla bych vás požádat o radu, zda je tento postup školy správný a zda není toto jednání v rozporu s inkluzí? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, předem je důležité vědět, že to, zda škola vezme nebo nevezme jakéhokoli žáka na školu v přírodě, není otázka dobré vůle - škola v přírodě je součást povinného základního vzdělávání a škola je povinna zajistit k takovému vzdělávání přístup všem žákům (tedy i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami). Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem školy, na školu v přírodě je vyslán v rámci režimu služební cesty a není představitelné, že by mu náklady služební cesty měl platit někdo jiný než zaměstnavatel (škola). Pokud by ubytování asistenta pedagoga měli hradit rodiče integrovaného žáka, museli by podle stejné logiky ubytování učitelů platit rodiče všech žáků, což škola zcela jistě nepožaduje. Požadavek, abyste po dobu výletu platili mzdu asistentky pedagoga, je protiústavní (odporuje ústavnímu právu na bezplatné základní vzdělávání) a je v rozporu s dobrými mravy. Je pravda, že asistent pedagoga nemá žádnou povinnost provádět zdravotnické úkony, Vy ale po asistentce žádné zdravotnické úkony nechcete - tedy ani nechcete, aby na ŠvP jela jako zdravotník nebo jako osobní asistent, nýbrž chcete, aby na ŠvP jela jako asistent pedagoga. V tomto smyslu bych na Vašem místě školu informoval.
Smlouva vázaná na žáka
Lukáš Latušinský
20.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Je právně v pořádku, pokud je ve smlouvě uvedeno, že jakmile žák, ke kterému je asistent přidělen, opustí školu (např. se odstěhoval, přestoupil do jiné školy), tak tímto dnem končí i pracovní poměr? Děkuji za odpověď. Latušinský
Odpověď: Dobrý den, to je otázka spíše pro právníka - pokud byste chtěl mít právní jistotu, zkuste se obrátit na některou z bezplatných právních (občanských) poraden. Každopádně takové ustanovení ale neodpovídá požadavku zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), který po novelizaci s platností od ledna 2016 uvádí, že smlouva na dobu určitou u každého pedagogického pracovníka (tedy i asistenta pedagoga) musí být uzavírána na minimálně 12 měsíců. S přáním všeho dobrého,
Vzdělávání asistenta
Miriam Filáková
20.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Chtěla bych se zeptat. Pracuji jako asistent pedagoga v mateřské škole u chlapce s tělesným postižením. Chlapec by měl jít od září 2017 do přípravné třídy. Maminka si přeje, abych šla do školy s ním. Vzdělání mám vyučen bez maturity a kurz pro asistenty mám. Chci se zeptat zda můžu jít do školy s ním, nebo musím mít maturitu. Děkuji za odpověď Miriam Filáková.
Odpověď: Dobrý den, podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., v současném znění, §20) může jako asistent pedagoga pracovat i člověk bez maturity, pokud má ukončené základní vzdělání a kurz studium pro asistenty pedagoga. Zákon dále říká, že takový asistent pedagoga vykonává "přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích". Naštěstí ale nikde není přesně definováno, co se rozumí pojmem "pomocné výchovné práce"- tedy si pod tímto pojmem lze představit téměř cokoli z pedagogické práce. Jinak řečeno: Ano, i když nemáte maturitu, můžete pracovat jako asistentka pedagoga v základní škole (včetně přípravné třídy), jen je potřeba, aby Vaší náplň práce ředitel školy označil souhrnným názvem "pomocné výchovné práce" - dále už Vašemu angažmá na asistentské pozici v ZŠ nic nebrání.
KVALIFIKACE
Edita Demeterová
20.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: DOBRÝ DEN, VYSTUDOVALA JSEM VŠ OBOR PEDAGOGIKA- SOCIÁLNÍ PRÁCE, MOHU PRACOVAT JAKO VYCHOVATELKA?DĚKUJI
Odpověď: Dobrý den, podle zákona o pedagogických pracovnících (§16) je možné získat kvalifikaci na pozici vychovatele mimo jiné i "vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd" - tento požadavek splňuje i studium VŠ oboru pedagogika, po absolvování tohoto oboru jste tedy pro pozici vychovatelky plně kvalifikovaná.
Žádost o přidělení asistenta pedagoga k dítěti
Anna
16.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám syna z opožděným vývojem, letos žádáme o odklad a příští rok bude pravděpodobně potřebovat asistenta. Jak se postupuje v žádosti ze strany rodičů? Co a kdy musíme škole doručit? Pokud budeme mít doporučení na asistenta od lékaře, je povinností školy nám ho zajistit? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Zřízení pozice asistenta pedagoga je podmíněno doporučením školského poradenského zařízení (nikoli doporučením lékaře). Jako první tedy musíte se synem navštívit Vaší pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC), kde projdete komplexní diagnostikou speciálních vzdělávacích potřeb - ideálně během zimních měsíců ve školním roce předcházejícím nástupu do školy. Pokud PPP nebo SPC na základě vyšetření doporučí podporu asistenta pedagoga, Vaším úkolem je pak předat písemné doporučení z PPP/SPC do školy, do které bude syn nastupovat (pokud možno co nejdříve poté, co po zápisu obdržíte rozhodnutí o přijetí syna do dané školy). Dále už je to na škole - ředitel požádá o zřízení pozice a přidělení příslušné dotace na plat asistenta pedagoga na krajském úřadě. A ano, pokud škole předáte zprávu z PPP/SPC obsahující doporučení podpory asistenta pedagoga, je škola povinná o asistenta pedagoga zažádat a dokonce i krajský úřad je následně povinen (podle nové legislativy s platností od tohoto školního roku) místo asistenta pedagoga schválit a dotaci na plat asistenta pedagoga škole přidělit.
Pracovní smlouva AP
Dana
16.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Je možné uzavřít prac.smlouvu AP na dobu např. 10 měsíců, když s tím pracovník souhlasí? Jsem důchodce a o prázdninách v MŠ pracovat nechci. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Podle §23a zákona o pedagogických pracovnících pokud má pedagogický pracovník smlouvu na dobu určitou, musí být délka této smlouvy minimálně 12 měsíců. Z tohoto pravidla připouští zákon jen dvě výjimky - pokud by se jednalo o záskok za dočasně nepřítomného pracovníka anebo pokud by dotyčný pracovník neměl na danou pracovní pozici dostatečnou kvalifikaci. Nicméně, každý pedagogický pracovník má podle zákona také nárok na 8 týdnů dovolené ročně, je tedy samozřejmě možné, abyste měla smlouvu na 12 měsíců (září - srpen) a po většinu letních prázdnin (v červenci a srpnu) čerpala placenou dovolenou.
ASISTENT DO ZS
Katerina
16.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, obracim se na Vas s dotazem ohledne asistenta pro meho syna, ktery bude v zari 2017 nastupovat do skoly. Syn je diagnostikovan s vyvojovou dysfazii, ADHD, a urcite prvky PAS (neni klasicky autista). Ackoliv s nim pravidelne pracuji, dochazime 2 roky na logopedii a na psychiatrii, je vice nez pravdepodobne, ze bude muset alespon prvni rok, ne-li dva potrebovat pomoc pedagogickeho asistenta. Kam mam zazadat, kolik stoji tato sluzba, mam narok na prispevek na hrazeni nakladu? Velice dekuji za jakoukoliv informaci. Katerina
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Zřízení pozice asistenta pedagoga je podmíněno doporučením školského poradenského zařízení. Jako první tedy musíte se synem navštívit Vaší pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC), kde projdete komplexní diagnostikou speciálních vzdělávacích potřeb. Pokud PPP nebo SPC na základě vyšetření doporučí podporu asistenta pedagoga, Vaším úkolem je pak předat písemné doporučení z PPP/SPC do školy, do které bude syn nastupovat (pokud možno co nejdříve poté, co po zápisu obdržíte rozhodnutí o přijetí syna do dané školy). Dále už je to na škole - ředitel požádá o zřízení pozice a přidělení příslušné dotace na plat asistenta pedagoga na krajském úřadu. Plat asistenta pedagoga je kompletně hrazený z rozpočtu školy, resp. z dotace, kterou škola na tyto účely dostane. Vy jako zákonný zástupce žáka na plat asistenta pedagoga nic nedoplácíte.
studium
Michaela
15.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké studium zvolit pro práci vychovatelky ve školní družině a zároveň asistentky pedagoga? Mám vystudovanou VŠ, magisterský obor knihovnictví. Ostravská univerzita nabízí v rámci celoživotního vzdělávání dvě možnosti: 1. pedagogické studium pro učitele SŠ a 2. stupně ZŠ ("Pedagogické minimum"), 2. pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času. Který z uvedených programů by byl pro mne vhodnější? Velmi děkuji za odpověď! Michaela Tobolová
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Vzhledem k tomu, že oba zmíněné programy spadají do kategorie kurzů celoživotního vzdělávání organizovaných vysokou školou a zaměřených na pedagogiku, pro získání kvalifikace na místo asistenta pedagoga jsou vhodné oba - tedy ať už si vyberete kterýkoli z těchto programů, po absolvování budete na pozici asistentky pedagoga kvalifikovaná. Který z programů je pro Vás vhodnější si ale musíte určit sama - záleží na Vašich profesních plánech do budoucna, časové a finanční náročnosti kurzů apod.
Psaní přípravy na každý den.
Martina
15.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o radu zkušenější. Pracuji jako asistent pedagoga v MŠ a dnes mi paní ředitelka oznámila, že od pondělí po mě chce, abych si psala klasicky přípravy jako pedagog a chystat si činnosti pro případ, že můj svěřenec nebudu poslouchat a bude narušovat řízené činnosti. Je toto správné? Musí si i asistent psát přípravy jako pedagog a chystat se na vzdělávání dítěte? Neměl by učitel zadávat, co s dítětem dělat? Děkuji za radu.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Vás dotaz. Asistent pedagoga si může zpracovávat přípravy, ovšem za dodržení dvou podmínek: a) práce na těchto přípravách by měla být součástí pracovní doby asistenta (tedy by asistent měl mít v úvazku zahrnutou i tzv. i nepřímou pedagogickou činnost); b) učitel by měl mít dohled na těmito přípravami a garantovat jejich kvalitu (jinak řečeno, učitel by měl asistentovi zadat, co si má připravit, a pak zkontrolovat výsledek přípravy). Finální odborná zodpovědnost za práci s dítětem je ale za všech okolností na učiteli.
Kurz asistent pedagoga
Dana Šigutová
15.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, kde a kdy se koná nejbližší kurz asistent pedagoga v Moravskoslezském kraji. Děkuji mnohokrát a přeji hezký den!
Odpověď: Dobrý den, pokud máte ukončené středoškolské vzdělání, stačilo by Vám i studium pedagogiky ve variantě b - pro asistenty pedagoga. Takové studium v první polovině března zahajoval v Ostravě NIDV, zkuste se zeptat ještě tam, jestli jim nastoupil plný počet zájemců a jestli by nebylo možné přidat se ještě nyní, kontakt viz http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=55756&operace=detail. Totéž studium, ale zahajované až v říjnu, pořádá v Opavě KVIC: http://www.kvic.cz/kurz/5317051751/27_-_Studium_pedagogiky_podle__22_odst_1_pism_b_zakona_c_5632004_Sb_a__3_odst_2_pism_b_vyhlasky_c_3172005_Sb. Pokud nemáte ukončené SŠ vzdělání, je pro Vás vhodný pouze kurz studium pro asistenty pedagoga, který v Ostravě pořádá Rytmus, na kurz zahajovaný v říjnu ale už berou pouze náhradníky - viz http://vzdelavani.rytmus.org/kurz/zakladni-kurz-pro-asistenty-pedagoga-ostrava-3. O dalších kurzech ve Vašem kraji už nevíme - to ale nemusí nutně znamenat, že žádné další nejsou - náš přehled nemusí být úplný.
Na kolik dovolená ma nárok asistent pedagoga na poloviční úvazek?
Martina Fučíková
14.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Ráda bych se zeptala, na kolik dní dovolené mám nárok jako AP? Na kurzu nám říkali, že máme 25 dní. Tady jsem se dočetla, že jako pedagogický pracovník mám nárok na 40 dní( vzhledem k polovičnímu úvazku). Tak jak to tedy prosim je? Smlouvu mám na školní rok září 2016- srpen 2017. Další rok zde budu ve školce pokračovat. Děkuji za odpověď. Martina Fučíková.
Odpověď: Dobrý den, podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) patří asistent pedagoga mezi pedagogické pracovníky a jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci i on má nárok na 8 týdnů (tedy 40 dnů) dovolené za jeden rok. Pokud máte poloviční úvazek, platí pro Vás totéž, tedy máte nárok na 40 dnů dovolené, jen je potřeba počítat s tím, že vzhledem k úvazku pro Vás platí, že 1 den dovolené = 4 hodiny volna. Jiná situace by byla, kdybyste byla zaměstnaná jako školní asistent - to je totiž podle oficiálního výkladu ministerstva školství nepedagogický pracovník, a jako takový má školní asistent nárok jen na 25 dnů dovolené ročně.
asistent pro dítě po dlouhodobé nemoci - jen na začátek nástupu do školy
Dana
13.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Chlapec nastoupí do školy po roční léčbě. Navštěvoval školu v nemocnici - dle zdravotního stavu. Pokud byl v domácím léčení, dojížděla za ním naše p. učitelka. Od šk. roku 2017 -18 nastoupí do školy. Maminka i učitelka si myslí, že by byl alespoň pro začátek přínosem asistent. Prosím, o radu, Co bychom měli pro to udělat.Moc děkuji.
Odpověď: Dobrý den, pro zajištění asistenta pedagoga je nutné, aby zřízení této pozice ve škole doporučilo školské poradenské zařízení (PPP - pedagogicko-psychologická poradna - nebo SPC - speciálně pedagogické centrum). Jako první krok je tedy potřeba, aby zákonný zástupce žáka objednal chlapce do PPP a aby PPP v doporučení z vyšetření chlapce uvedla požadavek na podporu asistenta pedagoga. V dalších krocích pak zákonný zástupce žáka doručí doporučení z PPP do školy, ředitel školy vyplní žádost o zřízení pozice asistenta pedagoga, k žádosti přiloží doporučení PPP a žádost i s doporučením pošle na krajský úřad. Úřad pak žádost schválí (dříve jí schválit nemusel, od tohoto šk. roku to ale má jako povinnost) a poskytne škole dotaci na plat asistenta pedagoga.
školní asistent
Ivana
12.03. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak zařadit školního asistenta, který je financován z projektu OP VVV. V katalogu prací tato funkce uvedená není a dle MŠMT odpovídá pozici buď to sociální práce, sociálně pracovní problematika 8.-12 sociální pracovník, nebo studijní referent 7.8.personalista.Jelikož je pracovní náplň v projektu přesně definována, stále si nejsem jistá, do které platové třídy školního asistenta, který bude působit na základní škole zařadit. Děkuji Ivana
Odpověď: Dobrý den, není mi známo, že by v této otázce vydalo MŠMT nějaké závazné stanovisko, každopádně co mám zkušenosti z některých projektů, školní asistenti zde byli a jsou placeni podle výše dotace, kterou škola dostala na jejich plat, aniž by si kdo lámal hlavu nad tím, jaké že to odpovídá platové třídě. Dovolil bych si tedy usuzovat, že asistent pedagoga jako profese neuvedená v katalogu prací nepodléhá ani zařazení do tabulek platů.
© Nová škola, o.p.s. 2013