<< předchozí 11/2018 další >>
PO ÚT ST ČT SO NE
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Vaše dotazy

Mohu dělat učitelku v MŠ se střední ped. školou, obor sociální práce?
Barbora
07.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli se vzděláním, které mám, mohu dělat učitelku v MŠ? Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, obor sociální činnost. A pokud by to nešlo, tak jestli stačí si udělat nějaký kurz, popřípadě jaky? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, bohužel, podle zákona o pedagogických pracovnících není pro pozici učitelky v MŠ kvalifikace získaná v oboru "sociální činnost" dostatečná. Podle požadavků zákona byste tak pro získaní kvalifikace učitelky MŠ musela vystudovat celý obor zaměřený na předškolní pedagogiku (v rámci studia na SŠ, VOŠ nebo VŠ) - podrobnější popis požadavků na kvalifikaci učitele mateřské školy najdete v §6 zákona, viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563.
Mohu působit jako AP s vystudovanou VŠ - učitelství pro SŠ?
Romana Pastorková
07.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovanou VŠ- učitelství pro SŠ (biologie-zeměpis). Mohu působit jako AP na SŽ,ZŠ nebo v MŠ bez dalšího doplňujícího vzdělání? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, s Vaším vzděláním můžete působit jako asistentka pedagoga na všech typech škol (v MŠ, ZŠ, SŠ, ve školách běžných i speciálních). Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20), podle kterého je na pozici asistenta pedagoga kvalifikovaný (mimo jiné i) kdokoli, kdo vystudoval na vysoké škole jakýkoli obor s pedagogickým zaměřením - a sem pochopitelně patří i absolventi studia učitelství pro SŠ. Pro pozici asistentky pedagoga si tedy již žádný další kurz doplňovat nemusíte.
Jsem kvalifikovaná jako asistent pedagoga, když jsem pracovala v MŠ na Slovensku?
Mariana
06.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, od r.2012-2017 jsem pracovala jako učitelka v mateřské školce.Nyní pracuji od 1.3.2018 jako asistent pedagoga ve školce. Mám ukončené středoškolské vzdělání pedagogické (na Slovensku). Tady v ČR mám státní zkoušky z českého jazyka. Musím si ještě doplnit kurz asistenta pedagoga na tuto pozici? Nebo mi stačí moje vzdělání?
Odpověď: Dobrý den, ze zákona (o pedagogických pracovnících, č. 563/2004 Sb., §20) je jasně zřejmé, že jakékoli vzdělání dostatečné pro pozici učitele v MŠ je dostačují i pro pozici asistenta pedagoga; zcela jasně pak zákon říká i to, že středoškolské vzdělání s maturitou v oboru s pedagogickým zaměřením je pro asistenta pedagoga dostatečné. Jediné, čím si bohužel nejsem jist, je míra uznávání kvalifikace získané na Slovensku - pokud Vám tato kvalifikace byla uznána pro pozici učitelky v MŠ, měla by Vám zákonitě uznána i pro pozici asistentky pedagoga - kdybyste ale chtěla mít stoprocentní jistotu, pošlete ještě dotaz na ministerstvo školství (www.msmt.cz).
čerpání dovolené - asistent pedagoga
Ludmila
06.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, jak mám vyřešit problém čerpání dovolené, když mám smlouvu podepsanou jen od 1.9. do 30.6. - tedy na 10 měsíců. V průběhu roku si dovolenou vybrat nemohu a o prázdninách už budu nezaměstnaná. Vím, že ze zákona bych měla mít smlouvu min. na 12 měsíců (mám dokončené bakalářské studium na pedagogické fakultě, takže kvalifikaci bych měla mít), ale to jsem bohužel zjistila až po podepsání smlouvy. Předem děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, určitě je podstatné to, že byste měla mít smlouvu na dvanáct měsíců - požadavek na minimální délku pracovní smlouvy v rozsahu 12 měsíců je dán v §23a zákona o pedagogických pracovních (viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563) a tento požadavek platí již od ledna 2016, tedy platil i v době podpisu Vaší smlouvy (výjimkou by byla jen situace, kdy byste neměla v době podpisu smlouvy ještě ukončené vzdělání). Ze strany Vašeho zaměstnavatele tak byla Vaše smlouva formulována v rozporu se zákonem. Doporučoval bych tedy, abyste na toto pochybení upozornila Vašeho zaměstnavatele (ostatně pokud by na to přišla školní inspekce, byl by to průšvih pro vedení školy, ne pro Vás) a požádala o prodloužení smlouvy do konce srpna (na což máte zákonný nárok); dovolenou si pak budete moci vybrat v době letních prázdnin.
Jsem kvalifikovaný speciální pedagog s 22letou praxí, nyní jako AP na 1/2 úvazek, jaký mi náleží plat?
Sisa
06.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Jsem kvalifikovaný speciální pedagog s 22letou praxí, nyní jako AP na 1/2 úvazek, jaký mi náleží plat? Dočetla jsem se, že od 9.3.2018 se mění platové podmínky AP, jak?
Odpověď: Dobrý den, plat záleží v první řadě na platové třídě, ve druhé řadě pak platovém stupni. S platovou třídou je to u asistentů pedagoga složité - obecně platí, že asistenti patří do 4. až 9. platové třídy, při určování platové třídy by mělo záležet na dosaženém vzdělání a náročnosti vykonávané práce, vzhledem k nejasnostem v legislativě ale v praxi spíše záleží na rozhodnutí ředitele a výši dotace, kterou škola na plat asistenta dostane. V rámci platové třídy je pak ještě nutné určit platový stupeň - zde rozhoduje praxe, při praxi 22 let spadáte do 4. platového stupně (což by např. v 8. platové třídě odpovídalo částce 21.920 Kč hrubého, při plném úvazku). Informace o změnách ve výši dotací na asistentské platy od začátku tohoto roku najde v našem textu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/jak-zmenila-cerstva-novela-vyhlasky-profesi-asistentu-pedagoga-jednoznacne-k-horsimu
Může si MŠ vyřídit asistenta pedagoga, když nesouhlasí rodič?
Markéta
06.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Chtěla bych se zeptat, zda pro přidělení asistenta pedagoga /neplést prosím s asistentem dítěte!/ do školky je potřeba souhlas rodiče? Našla jsem pouze diskuze, ale je to spíše záležitost, kdy rodič požaduje asistenta pro své dítě. Já to mám naopak. Školka si chce vyřídit asistenta pedagoga na mého syna a já s tím nesouhlasím. Mohu se nějak bránit?
Odpověď: Dobrý den, s pozicí "asistent dítěte" si to nespleteme, protože žádná taková funkce v ČR neexistuje. Profese asistenta pedagoga je podle české legislativy vnímána jako jedno z podpůrných opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a řídí se zejména školským zákonem (č. 561/2004 Sb., §16) a vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., §5) . Podle těchto legislativních norem je u všech podpůrných opatření, a tedy i u podpory zajišťované asistentem pedagoga, nezbytný písemný souhlas s poskytováním podpůrného opatření od zákonného zástupce žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - tento souhlas však poskytuje pouze zástupce žáka, "kvůli" kterému je asistent do třídy přidělen, zák. zástupci ostatních písmeně souhlasit nemusí a to i když asistent pracuje ve výuce i s jejich dětmi. Zároveň mě ale nenapadá rozumný důvod, proč by měl zákonný zástupce žáka nesouhlasit s podporou asistenta pedagoga - pokud se práce asistenta ve třídě dobře uchopí, může znamenat přítomnost asistenta významnou výhodu pro vzdělávání všech přítomných žáků.
Mohu absolvovat kurz pouze se základním vzděláním?
Martina
28.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohu absolvovat kurz, pouze se základním vzděláním? Mohla bych po ukončení kurzu začít pracovat jako asistent pedagoga, nebo se náplň práce liší podle vzdělání a zkušeností?
Odpověď: Dobrý den, pokud jde o kurz "studium pro asistenty pedagoga", tak ano, tento kurz můžete absolvovat, i když máte ukončené pouze základní vzdělání. Náplň práce asistentů pedagoga a jejich celkové uplatnění se v praxi skutečně liší podle toho, zda asistent má či nemá středoškolské vzdělání s maturitou. Asistenti s maturitou mají možnost vykonávat více kvalifikovanou podporu učitele i žáků, asistenti bez maturity vykonávají jen pomocné výchovné práce. Některé školy při výběru asistenta pedagoga trvají na ukončeném středoškolském vzdělání, v jiných případech se ale školy (nebo třeba i dětské domovy nebo podobná zařízení) spokojí i s asistentem, který nemá středoškolské vzdělání, ale doplnil si kvalifikaci ve zmiňovaném kurzu "studium pro asistenty pedagoga".
Jak to má školní asistent s dovolenou o letních prázdninách?
Martina
27.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat od května nastupuji jako školní asistent a zajímalo by mě jak je to o letních prázdninách s nárokem na dovolenou a platem. Mám nárok být celé prázdniny doma za klasický plat, nebo se mi bude krátit a budu mít po zbytek neplacené volno, a nebo budu muset docházet do práce? Předem děkuji za odpověď, Martina Bláhová.
Odpověď: Dobrý den, bohužel Vás asi nepotěším - školní asistent je podle výkladu ministerstva školství nepedagogický pracovník a proto má nárok na dovolenou v rozsahu jako ostatní nepedagogičtí pracovníci, tedy zpravidla 4 týdny (20 dní) za jeden kalendářní rok. Vy ale nastupujete až v květnu, tedy se Vám nárok krátí - pokud nastupujete od 1. května, krátí se Vám nárok na letošní dovolenou na cca 13,5 dne. V době letních prázdnin, kdy školním asistentů nevychází dovolená, chodí tito pracovníci obvykle do práce - dělají přípravné práce, ale u nás například i organizují volnočasové aktivity a doučování pro žáky školy.
asistent pro nedoslýchavou slečnu na základní školu
Sagulová Sabina
27.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, sháníme osobního asistenta pro nedoslýchavou 6 letou holčičku, na základní školu na Kladno, která není zaměřena pro nedoslýchavé. Holčička je zatím v přípravce v Holečkově škole. Ale není tam spokojená. A rodiče jí chtějí mít spíše doma, než na internátě. S ředitelem školy na Kladně jsou domluveni, že by jim nevadil osobní asistent. Proto se Vás chci zeptat. Co pro to musíme udělat. Předem děkuji za odpověď Sagulová
Odpověď: Dobrý,den osobního asistenta bych Vám nedoporučoval - osobní asistence je sociální služba, osobní asistent tak nemůže být zaměstnancem školy, musí být zaměstnán pod nějakou organizací poskytující sociální služby, navíc rodiče dívenky by museli na osobního asistenta finančně přispívat... Lepším řešení by v daném případě byl asistent pedagoga - to je zaměstnanec školy, který pracuje ve třídě, ve které se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími potřebami, a pomáhá jak učiteli, tak i žákovi. K tomu, aby škola získala do třídy k dívence asistenta pedagoga, je nutné doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra), proto bych doporučoval, aby zákonní zástupci objednali dívenku na kontrolní vyšetření do speciálně pedagogického centra (SPC) a zde pracovníky SPC požádali o zvážení možného doporučení asistenta pedagoga. Když SPC asistenta pedagoga doporučí, škola už má pak automaticky nárok získat od státu potřebnou dotaci na asistentův plat a konkrétního pracovníka na pozici asistenta už si také shání škola.
Může být akreditovaný kurz asistenta pedagoga brán jako pedagogické minimum?
Iveta
26.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může být brán akreditovaný kurz asistenta pedagoga jako pedagogické minimum či nikoliv. Předem děkuji za odpověd.
Odpověď: Dobrý den, to je mi líto, ale asi Vás zklamu: Pokud máte na mysli kurz "studium pro asistenty pedagoga", tak u tohoto kurzu získává absolvent kvalifikaci jen pro pozici asistenta pedagoga (event. i pro pozici školního asistenta) - kurz nelze brát jako ekvivalent pedagogického minima požadovaného pro jiné profese pedagogických pracovníků. (Jiné je to u kurzů "studium pedagogiky", které ve variantě "b" poskytují kvalifikaci pro pozici asistenta pedagoga, za určitých okolností ale kvalifikují absolventa i pro pozice pedagoga volného času nebo vychovatele, ty ale - předpokládám - na mysli nemáte.)
Kde mohu zkusit kurz asistenta pedagoga?
Kamila
24.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem vyučená prodavačka potravin + mám ukončené nástavbové studium s maturitní zkouškou (2 roky). Zeptám se kde a jak bych mohla zkusit kurz asistenta, abych mohla pracovat jako asistent pedagoga na ZŠ - první stupeň. Nejbližší mám asi Opavu. Jsem z Budišova nad Budišovkou. A k tomu se chci zeptat jak dlouho kurz trvá.děkuji Műllerová Kamila
Odpověď: Dobrý den, k získání kvalifikace asistenta pedagoga byste potřebovala absolvovat buď a) kurz "studium pro asistenty pedagoga" (má 120 hodin, z toho ale až 40 hodin může být praxe) nebo b) kurz "studium pedagogiky" (má 80 hodin) ve variantě pro asistenty pedagoga. Kurzy "studium pedagogiky" pořádají v Opavě společnosti KVIC a Rytmus, obě ale v současnosti mají kurzy plné a nabízejí jen místa pro náhradníky. Možná že by ale mohla být ještě volná místa v kurzu "studium pro asistenty pedagoga", který pořádá v Olomouci Centrum vzdělávání Všem - více informací najdete zde: https://vzdelavanivsem.cz/databaze-kurzu/kurz/79621-studium-pro-asistenty-pedagoga-olomouc.
Rodič jako AP a kde mohu zjistit podmínky získání AP pro své dítě?
Markéta Třasoňová
23.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Mám pětiletého syna, který má vývojovou dysfázii a expresivní poruchu řeči (diagnóza od dětské psycholožky a kliniké logopedky). V mateřské škole mu paní učitelky špatně rozumí a samy mne oslovily, zda by nemohl mít syn asistenta pedagoga do MŠ. Kdybych já absolvovala kurz asistenta pedagoga (mám SŠ vzdělání), je reálné, že bych já mu mohla dělat asistenta pedagoga ve školce kam dochází? A ještě se ptám kde mohu jako rodič zjistit jaké podmínky je nutné splnit, aby dítě mohlo mít asistenta pedagoga? Poradí mi např. v PPP anebo ve Speciálním pedagogickém centru logopedickém?V PPP v Přerově jsem se totiž toho moc nedozvěděla, ti mne odkázali spíše na logo centrum a teď jsem objednaná se synem do Spec.pedagog.centra logopedického v Olomouci a jsem zvědavá, co se dozvím tam. Děkuji předem za informace.
Odpověď: Dobrý den, aby škola získala asistenta pedagoga do třídy, do které dochází žák se speciálními vzdělávacími potřebami, musí asistenta doporučit školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Počkejte tedy na výsledek vyšetření Vašeho syna ve speciálně pedagogickém centru - tam zhodnotí jeho potřeby a případně doporučí asistenta pedagoga (pokud k doporučení asistenta dojde, škola pak na základě tohoto doporučení už automaticky získá nárok na finanční prostředky na asistentův plat). Pokud byste si doplnila kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, bylo by teoreticky možné, abyste do MŠ nastoupila na pozici asistentky. Obecně ale variantu, ve které pracují jako asistentky pedagogy ve třídách svých dětí jejich maminky, nedoporučujeme - z praxe víme, že vztah maminky a dítěte ve škole omezuje žádoucí osamostatnění dítěte a často je také překážkou v zapojení dítěte do kolektivu spolužáků.
Asistent a výuka AJ
Andrea
23.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, mohu se zeptat, muže asistent vyucovat samostatně anglicky jazyk ve 2. třídě ZŠ, bez dohledu ucitele( i s dohledem)? Rodiče o tomto nebyli informováni! Muže řešit kázenske záležitosti žáků, psat poznámky a sam rozhodovat, zda je to či ono důležité sdělovat - nesdělovat rodičům? Dekuji moc za odpověď. Andrea Matoušková
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga může podporovat žáka při výuce (i při výuce anglického jazyka), může pomáhat při řešení konfliktních situací žáků i při komunikaci s rodiči žáka - to vše ale vykonává pod vedením pedagoga. Role asistenta pedagoga je dána v základu vyhláškou č. 27/2016 Sb., která v §5 jasně říká, že "asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka nebo žáků se speciálními vzdělávacími potřebami". Samostatná pedagogická práce asistenta (bez vedení učitelem) se tak připouští jen ve výjimečných případech (např. akutní onemocnění učitele bez možnosti zajištění suplování jiným kvalifikovaným učitelem) a jen v té formě, která odpovídá vzdělání a kvalifikaci konkrétního asistenta.
Je mé vzdělání (Bc. pedagogika volného času) dostatečné na práci AP?
Lucie
23.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, vystudovala jsem na Univerzitě J. E. Purkyně Pedagogiku volného času (bakalář), zatím jsem v tomto oboru bez praxe. Ráda bych vykonávala práci asistenta pedagoga. Postačí mi toto nebo si musím vzdělání ještě doplnit? A jak byste mi doporučili postupovat? Děkuji a jsem s pozdravem,
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.). Podle tohoto zákona je jednou z cest, jak získat kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga, absolvovat vysokoškolské vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením - což je i Váš případ. Vaše stávající kvalifikace je tedy pro pozici asistenta pedagoga zcela dostatečná - jako asistentka pedagoga můžete nastoupit klidně hned zítra.
Jak mám řešit situaci s nespolupracující asistentkou?
Dana Matejsková
22.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Jsem třídní učitelka 6. třídy, kde učím přírodopisy a zeměpisy. Byla mi přidělena asistentka pedagoga, která má částečný úvazek. Na mé hodiny téměř nechodí a když už se v hodině objeví, aniž bych to věděla dopředu, sedí a kouká do mobilu. Pokud po asistentce něco chci, tak většinou vyhoví, ale s dodatkem, tohle dělat vůbec nemusím. Na třídnické hodiny, které máme vedením nařízené každé pondělí od 8:00 odmítá chodit, já to ovšem považuji za důležité, aby tam byla. Opět neshoda mezi námi. Dokonce nechce jet se třídou na exkurzi, takže jsem požádala jinou asistentku. Dnes jsem poprosila speciální pedagožku o schůzku, kde bude i výchovná poradkyně a asistentka, abychom si vyjasnily pracovní kompetence a aby můj požadavek na účasti v některých hodinách asistentka byla a aktivně se podílela na průběhu hodiny. Moje prosba se týká toho, nevím, jak mám celou situaci řešit. Jaké kompetence pracovní má asistent pedagoga. Může mi pomáhat i s třídnickými záležitostmi? Velmi děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou dány vyhláškou č. 27/2016 Sb. - podrobnější popis včetně citace z vyhlášky najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/zakony-prace Náplni práce asistenta pedagoga se věnujeme pak také zde: http://www.asistentpedagoga.cz/napln-prace Jinak máte samozřejmě pravdu - práce asistentky, jak jí popisujete, je jednoznačně zcela nedostatečná. Pokud by k lepšímu nastavení práce asistentky nepomohla schůzka s ní a s poradenskými pracovníky školy, doporučoval bych Vám obrátit se s žádostí o řešení na ředitele školy - ten odpovídá za práci všech pedagogických pracovníků a pokud asistentka nepracuje tak, jak by měla, je na řediteli, aby tuto situaci řešil.
Jak se určuje platové zařazení AP?
Iva Magdová
22.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, moje vzdělání : SPgŠ - vychovatelství, pomaturitní studium spec. pg. při SPgŠ, celoživotní vzdělávání MU Brno - arteterapie. Praxe: 35 roků vychovatelka ŠD ( 9 plat.tř ), 11 roků AP ( 7 plat.tř. ) Jedná se mi o mé zařazení do 7 plat. tř. jako AP. K 1.9.2016 je normovaná fin. náročnost na AP 8. platová třída. Opravdu dle mého vzdělání a praxe mám nárok pouze na 7 plat. třídu? ( s VŠ vzděláním jsou u nás AP placeni v 9 plat. tř. - troufám si tvrdit, za stejně odvedenou práci ). Děkuji za odpověď I.M.
Odpověď: Dobrý den, navíc Vás asi nepotěším: Podle zákona se plat asistenta pedagoga pohybuje v rozmezí od 4. do 9. platové třídy, vzhledem k vágním formulacím náplně práce asistenta v Katalogu prací a jiným legislativním nedostatkům (nepřesnostem v přílohách vyhlášky 317/2005 Sb., kde se také s vymezením platu asistenta počítá) v praxi záleží víceméně jen na řediteli (a na finančních možnostech školního rozpočtu), do jaké třídy asistenta pedagoga zařadí. Je pravda, že normovaná finanční náročnost na plat asistenta pedagoga odpovídá 8. platové třídě (i když v budoucnu u některých to už bude jen 5. platová třída), to ale neznamená, že škola musí asistenta pedagoga do této platové třídy zařadit.
Školní asistent a neplacené volno
Bára
21.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako školní asistent na poloviční úvazek. Bylo mi řečeno, že v tomto pracovním poměru (18 měsíců) nemohu čerpat jak neplacené volno, tak ani paragraf na mé děti, když budou nemocné. A prý je i problém se ze smlouvy vyvázat. Koukala jsem do pracovní smlouvy a nic takového jsem tam nenašla (klasická dvouměsíční výpovědní lhůta). Dodělávám si v současné době pedagogické minimum a ráda bych se ve školce výhledově posunula na místo učitelky. Ráda bych věděla, jaké mám možnosti a kde je pravda. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, asi Vám bohužel moc nepomohu - víme, že u profese školních asistent jsou poměrně velké problémy s uvolňováním z úvazku na studium nebo v době péče o nemocné děti; domníváme se, že minimálně u "ošetřovačky" by měl mít školní asistent stejná práva jako všichni ostatní zaměstnanci a že stanovisko ministerstva školství, které toto u školních asistentů neumožňuje, je chybné, protože ale nemáme v našem týmu kvalifikovaného právníka, nemáme ani možnost toto oficiálně rozporovat. Doporučuji proto, abyste se se svým dotazem obrátila na právníka, třeba prostřednictvím některé z občanských poraden.
Práce asistenta pedagoga v Ostravě
Kateřina Kostková
21.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám středoškolské vzdělání s maturitou- obor Sociální práce se zaměřením na speciální pedagogiku a pedagogiku a psychologii. Měla bych zájem pracovat jako asistent pedagoga v mateřské či základní škole. Mám ovšem už několik let po maturitě a pracovala jsem v jiném oboru. Pokud bych se o práci ucházela, bude potřeba projít potřebnou rekvalifikací? Kde mohu získat bližší informace? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, požadavky na formální kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), podle které je možné potřebnou kvalifikaci získat mimo jiné i "středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením" - pokud tedy Váš vystudovaný obor měl v názvu, že je zaměřený na speciální pedagogiku (nebo i psychologii a pedagogiku), kvalifikační požadavky splňujete a můžete na místo asistentky rovnou nastoupit. Problém by byl, pokud by Váš obor měl v názvu jen sociální práci - v takovém případě byste si musela doplnit kvalifikační kurz (a to i když třeba součástí Vašeho předchozího studia byly dílčí zkoušky z pedagogiky nebo speciální pedagogiky) - buď kurz "studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga nebo kurz "studium pro asistenty pedagoga".
:Na mém osvědčení o kurzu chybí počet hodin. Může mi někdo pomoci?
Andula
20.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, v rámci studia na vysoké škole jsem absolvovala předmět sociální pedagogika ve kterém jsem získala osvědčení o absolvování kurzu . Díky tomu jsem dostala praci jako asistent pedagoga. Nyní mám však problém , jelikož v osvědčení není uveden rozsah hodin . Muže mi někdo pomoci, co mám dělat abych kvůli tomu nepřišla o praci ?
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) - podle tohoto zákona je možné kvalifikaci získat i "vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku", přičemž zákon u těchto programů neuvádí, jak by měly být dlouhé. Proto pokud Váš kurz zaměřený na sociální pedagogiku probíhal na VŠ v systému programů celoživotního vzdělávání, máte díky jeho absolvování kvalifikaci na pozici asistentky pedagoga dostatečnou a s délkou kurzu si starosti dělat nemusíte. (To je rozdíl od kurzů "studium pedagogiky" a "studium pro asistenty pedagoga", které mají předepsanou délku 80, resp. 120 hodin a tam je dodržení délky kurzu podstatné.)
Je pro mě nutný kurz asistenta?
Jana
18.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o informaci, zda je pro mě nutné absolvování kurzu pro asistenty pedagoga. Vystudovala jsem gymnázium a poté jsem působila jako učitelka na prvním stupni ZŠ. během tohoto období jsem studovala na Ped. fakultě UK obor Český jazyk - Občanská výchova, z důvodu mateřství jsem po pátém ukončeném semestru studium přerušila a bohužel ke studiu se už nevrátila. Během studia jsem kromě jiných vykonala zkoušky z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Jako učitelka na prvním stupni jsem působila 15 let, během své praxe jsem absolvovala kurz Specifické poruchy učení a chování a jejich reedukace. jednalo se o kurz základní i o kurz pro pokročilé. Kurz byl pořádán Pedagogickým centrem Praha a celkový rozsah byl 54 hodin. Nyní pracuji jako asistentka pedagoga na prvním stupni. Děkuji za odpověď. Jana
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Vás dotaz, sešlo se nám toho teď nějak příliš. Navíc Vás asi nepotěším: Formální kvalifikace asistenta pedagoga se řídí §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) a podle tohoto zákona asistent musí mít buď ukončené vzdělání na v oboru s pedagogickým zaměřením (na SŠ, VOŠ nebo VŠ) anebo absolvovaný kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga (buď "studium pedagogiky" nebo "studium pro asistenty pedagoga"). Kdybyste měla ukončené vzdělání v pedagogickém oboru na VŠ, byla byste pro pozici asistentky pedagoga samozřejmě kvalifikovaná, protože ale Vaše vzdělání na VŠ ukončené není, musíte si asistentskou kvalifikaci doplnit (buď ukončením VŠ vzdělání nebo absolvováním kurzu). Dílčí zkoušky na VŠ, praxe a poznatky z kurzu zaměřeného na práci s žáky s poruchami učení jsou pro praxi jistě užitečné, z hlediska formálních požadavků na pozici ale bohužel nemají žádný vliv.
Budete zakládat Asociaci asistentů?
Hana Caklová
16.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda - li se bude zakládat Asociace asistentů? Předem děkuji za odpověď. Hana Caklová
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz, sešlo se nám toho teď nějak příliš. Na založení asociace (nebo nakonec spíše nějaké platformy) pro asistenty pedagoga a školní asistenty pracujeme, bohužel se nám zatím nedaří sehnat alespoň nějakou menší finanční dotaci na rozjezd, ale sháníme intenzivně - tak doufejme, že během března pokročíme a činnost zahájíme. Založení určitě budeme avizovat na webu.
Můžu být zaměstnaná jako asistent pedagoga na vedlejší pracovní úvazek?
Martina
15.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můžu být zaměstnaná jako asistent pedagoga na vedlejší pracovní úvazek?
Odpověď: Dobrý den, ano, mnoho asistentů pedagoga v praxi pracuje pouze na zkrácený úvazek. Například kombinace částečného úvazku na pozici asistenta pedagoga a částečného úvazku na pozici vychovatelky ve školní družině je v řadě českých škol poměrně běžná.
Specializace v pedagogice - jde o obor dostatečný pro práci pracovníka v soc. službách?
Klára
15.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat ohledně oboru, který jsem vystudovala. Jde o obor asistenství speciální pedagogiky pro ZŠ současně s výtvarnou výchovou (Bc. studium). Magisterský obor už mám z něčeho jiného. Nicméně také na pedagogické fakultě. Momentálně můj zaměstnavatel řeší, zda mohu pracovat s mým vzděláním jako kontaktní pracovník v NZDM pro děti a mládež. Což je vlastně sociální práce. Je někde dohledatelné, zda s mojí specializací splňuji požadavky pracovníka v sociálních službách? Díky za Vaši odpověď. Klára
Odpověď: Dobrý den, kvalifikační požadavky pro pracovníky v sociálních službách se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. (z. o sociálních službách, §110 a §116). Tento zákon uvádí, že absolventi vysokoškolského oboru (i Bc.) zaměřeného na speciální pedagogiku jsou plně kvalifikovaní pro výkon jak pozice sociálního pracovníka, tak i pro pozici pracovníka v sociálních službách. Vaše kvalifikace by proto pro práci v oblasti sociálních služeb měla být dostatečná.
Je nějaký kvalifikační kurz blízko okresu Ústí nad Orlicí?
Iveta MAJCINIKOVA
14.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: DOBRÝ DEN,MÁM ZÁJEM ABSOLVOVAT REK.KURZ-ASISTENT PEDAGOGA.VZHLEDEM K OKOLNOSTEM BYCH POTŘEBOVALA DOJÍŽDĚT(MÁM SAMA POSTIŽENÉHO SYNA).BYDLÍM V OKRESE ÚSTÍ NAD ORLICÍ.MOHLI BYSTE MI NĚJAKÝ DOPORUČIT?DĚKUJI
Odpověď: Dobrý den, asi Vás moc nepotěším, ale nejbližší kvalifikační kurzy, které u Vás v okolí evidujeme, jsou v Pardubicích a v Hradci Králové (upozorňuji ale, že náš přehled nemusí být kompletní a mohou být i kurzy, o kterých nevíme). V Pardubicích kurz pořádá Centrum celoživotního vzdělávání, nejbližší kurz ale zahajují až v září - viz http://www.ccvpardubice.cz/ Pokud máte ukončení středoškolské vzdělání, stačil by Vám k získání kvalifikace i kurz "studium pedagogiky", ve variantě "b" určené pro asistenty pedagoga - takový kurz zahajuje v květnu v Hradci Králové místní pobočka NIDV - viz http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=59853&operace=detail.
vzdělání
Martina Bílková
14.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Může absolventka rodinné školy s maturitou, s praxí v mateřské školce, zastávat pozici asistenty pedagoga?
Odpověď: Dobrý den, požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících - podle tohoto zákona asistent buď musí mít vzdělání v pedagogickém oboru (na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole) anebo si musí doplnit kvalifikaci v kvalifikačním kurzu pro asistenty pedagoga. Obor rodinná škola bohužel není oborem s pedagogickým zaměřením (neposkytuje kvalifikaci pro práci ve školství), aktuálně tedy na pozici asistentky pedagoga kvalifikovaná nejste - pokud tedy chcete pracovat jako asistentka pedagoga, doporučuji doplnit si příslušný kvalifikační kurz.
Je možné využívat asistenty na úklid, aby "udělali učitelům pořádek ve věcech"??
Andrea
13.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je možné aby byli asistenti pedagoga využíváni k tomu, aby uklízeli některé místnosti v budově školy nebo skříně apod. takzvaně v rámci toho, aby udělali učitelům pořádek ve věcech? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, to hodně záleží na přesném zadání úkolu. Rolí asistenta pedagoga je primárně pomáhat učiteli tak, aby sám učitel měl více času na kvalifikovanou pedagogickou práci s žáky. Pokud by tedy šlo o organizačně-úklidové práce, které by jinak běžně dělali učitelé, lze do takových prací zapojit i asistenty pedagoga. Naopak ale nepřípustné by bylo zapojení asistentů pedagoga do takových úklidových prací, které jinak dělají nepedagogičtí zaměstnanci školy (školník, uklízečky) - taková práce by byla naprosto proti základnímu smyslu celé asistentské pozice.
Na kolik dnů dovolené má nárok školní asistent?
Martina
12.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji v MŠ jako školní asistent na poloviční úvazek. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou. Chtěla bych se zeptat na kolik dní dovolené mám nárok. Děkuji. Martina
Odpověď: Dobrý den, školní asistent je nepedagogický pracovník a proto má obvykle shodnou dovolenou jako ostatní nepedagogičtí pracovníci, tedy (obvykle) 4 týdny za jeden kalendářní rok - to platí i pro Vás, pokud je Vaše smlouva dlouhá alespoň jeden rok (pokud máte smlouvu kratší, bude se úměrně tomu krátit i nárok na dovolenou). Zároveň je potřeba zdůraznit, že při polovičním úvazku pro Vás jeden den dovolené znamená 4 hodiny volna. Pokud byste tedy například v pondělí pracovala pravidelně 8 hodin (a v úterky do práce pravidelně nechodila), stálo by Vás jedno volné pondělí dva dny dovolené.
Jaká jsou školení pro asistentku pedagoga?
Jaroslava Hulcrová
12.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga a zajímalo by mě, zda je možné navštívit nějaký seminář pro asistenty. Děkuji Hulcrová
Odpověď: Dobrý den, to je poměrně složitá otázka, vzdělávacích akcí a seminářů vhodných pro asistenty pedagoga je celá řada, záleží na: 1. tématu, které by Vás zajímalo; 2. dostupnosti, tedy jak daleko byste mohla na vzdělávání dojet; 3. ceně, tj. kolik byste byla ochotná za seminář zaplatit (event. zda by Vám byla ochotná zaplatit seminář škola). Zajímavé kurzy zaměřené na práci s žáky s poruchami učení a chování pořádá třeba pražské Dyscentrum, semináře v oblasti práce s žáky s poruchami autistického spektra organizuje NAUTIS (Národní ústav pro autismus), řadu různých pedagogicky orientovaných kurzů pořádá NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání - má celorepublikovou síť poboček). Atraktivní kurzy mnohdy organizují stejné instituce, jaké pořádají také kvalifikační studium pro asistenty pedagoga - tipy na některé tyto instituce najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
Má ředitel právo na snížení osobního příplatku?
Lucie
10.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může ředitel školy snížit (od 1.2.2018) osobní příplatek, který byl přiznán od 1.9.2017. Jako důvod snížení uvádí nízký počet odevzdaných dotazníků k hodnocení ostatních pedagogických pracovníků - hodnocení bez zadaných kritérií, co je třeba hodnotit. Dotazníky dokonce nebyly předány všem pedagogům. Děkuji Vám za odpověď. Lucie
Odpověď: Dobrý den, v naší poradně bohužel nemáme právníka, proto Vám na tento dotaz můžu odpovědět jen jako laik - jako laik jsem přesvědčen, že ředitel může stanovit osobní příplatek svobodně, podle vlastního rozhodnutí, maximálně může být omezen nějakou vnitřní směrnicí (pokud nějakou takovou směrnici pracoviště má). Jakkoli tedy může být důvod k snížení osobního ohodnocení nespravedlivý a jen málo legitimní, vyjednávat o zpětném navýšení jde s vedením školy jen po dobrém. Pokud byste ale chtěla mít jistotu, doporučuji konzultovat to ještě s právníkem - např. v některé z občanských poraden.
Jak je to s proplácením dovolené u asistentů?
Eva Hajzlerová
09.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, poprosím o radu, zda se dovolená proplácení asistentům v době letních prázdnin a jak postupovat v případě, jestliže nemají dostatečný počet dní dovolené. Děkuji Eva
Odpověď: Dobrý den, ano, asistenti si v době letních prázdnin berou dovolenou stejně běžně jako ostatní pedagogičtí pracovníci a řádná dovolená se jim samozřejmě proplácí. U asistentů pedagoga je dovolená obvykle bez problémů, mají 8 týdnů ročně a navíc mohou čerpat i studijní volno, což jim dohromady na dobu prázdnin obvykle stačí. Složitější je to u školních asistentů, ti totiž nejsou pedagogickými pracovníky, proto mají obvykle jen 4 týdny dovolené a navíc nemohou čerpat studijní volno - řeší se například tak, že na část prázdnin zadává ředitel školním asistentům práci na pracovišti.
© Nová škola, o.p.s. 2013