Dnes < > November 2019
Sunday PO ÚT ST ČT SO
27
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec 1
2
3
4
5
6
7

Vaše dotazy

Může být více AP v jedné třídě?
Kejdová Alena
09.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. V případě, že je v jedné třídě více dětí se SVP a přišel další žák se 3 st. opatření, může být v této třídě více než jeden asistent pedagoga?
Odpověď: Dobrý den, ano, podle stávající právní úpravy (vyhláška č. 27/2016 Sb., §17) mohou v jedné třídě souběžně působit až 4 pedagogičtí pracovníci - v souvislosti s připravovanou novelizací vyhlášky sice aktuálně probíhá diskuze, zda tento počet neomezit, my ale doufáme, že k tomu nedojde. V současnosti tedy platí, že pokud Vám poradenské zařízení doporučí do třídy dva asistenty pedagoga (a nejde o případ tzv. "sdíleného" asistenta), není žádný důvod, proč byste ve třídě dva asistenty pedagoga mít nemohli.
Musí mít zájemce o práci AP nebo ŠA zkoušku z českého jazyka, pokud pochází ze Slovenska?
Ilona Galiová
08.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Zajímá mně, jestli zájemce o místo školního asistenta, popřípadě asistenta pedagoga, který pochází ze Slovenska, musí mít zkoušku z českého jazyka? Děkuji. Ilona Galiová
Odpověď: Dobrý den, ano, podle §3 zákona o pedagogických pracovnících každý pedagogický pracovník (tedy i asistent pedagoga) musí být schopen prokázat znalost českého jazyka, přičemž tato znalost se automaticky považuje za prokázanou u těch pracovníků, kteří získali odbornou kvalifikaci ve škole, kde se vyučovalo v češtině. Jinak řečeno, pokud by zájemce o místo asistenta pedagoga pocházející ze Slovenska měl vystudovanou nějakou českou školu (lhostejno jestli SŠ, VOŠ nebo VŠ), zkoušku by skládat nemusel, pokud by ale žádnou českou školu absolvovanou neměl, zkoušku by složit musel. Pro školní asistenty platí totéž.
Kdo odpovídá za žáka?
Petra Petlánová
08.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, minulý školní rok jsem pracovala na 0,75 úvazku v 1 třídě s žákyní s LMP. Vše fungovalo skvěle. Holčička byla dost nadaná a šikovná a práce mě hrozně bavila. Bohužel se přestěhovala a já byla přeřazena k jinému žáku, co má ADHD s poruchou opozičního vzdoru. Nicméně jejich rozvrh má týdně 22 hodin, já docházím na 19 hodin, protože se mi zkrátil úvazek na 0,5 úvazku. Chlapec je velmi agresivní, utíká z vyučování, je vztahovačný, přesto hrozně inteligentní, například v matematice je nejlepší ze třídy. Chtěla jsem se zeptat. Kdo nese zodpovědnost, když se chlapcovi něco stane nebo když někomu něco udělá? Příklad: šli jsme s tělocviku a on nevyhrál. Dostal záchvat vzteku, utekl z budovy školy, já za ním, vylezl na zídku 1,5 m a rozhazoval své osobní věci po silnici, kde jezdili auta. Přemlouvala jsem ho, ať sleze, a měla panickou hrůzu, ať neskočí, nebo nespadne pod nějaké auto. Co v takových chvílích dělat? Kdyby se mu něco stalo, půjdu do vězení? Mám doma 3 malé děti. Vedení školy pro mě nemá zastání a dává od toho ruce pryč. Děkuji za odpověď a za radu.
Odpověď: Dobrý den, zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků mají shodně všichni pracovníci školy - tedy jak učitelé, tak i asistenti pedagoga, vychovatelé atd. Tato zodpovědnost ale má samozřejmě své hranice - pokud žák neuposlechne Vašich pokynů a Vy jste v dané chvíli udělala maximum pro jeho ochranu (jako ve Vámi popisovaném případě), důsledky z případného zranění žáka pro Vás (ve formální rovině) nebudou vyplývat žádné. Někdy není možné předejít všem potencionálním rizikům, i když by se člověk snažil sebevíc. Tedy - postupujte podle pokynů učitele (event. třeba i výchovného poradce nebo dalších pracovníků školy), snažte se předvídat možná nebezpečí a předcházet jim, a vše bude v pořádku. Rizikové chování žáka také podle možností řešte s jeho rodiči, ať mu můžete společně nastavovat hranice.
Má syn s 4. stupeň PO právo na asistenta pedagoga? Na koho se s touto otázkou mám obrátit?
Jana Pflegerová
07.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám syna 10 let, navštěvuje 2. ročník ZŠ, kde se vzdělává s ostatními s upravenými výstupy učiva pro žáky s LMP. Již od 1. třídy má diagnostikované středně těžké mentálním postižení z SPC při škole, kterou navštěvuje. Doporučení SPC mému synovi přiznává 4. stupeň PO, doporučuje IVP, ale AP ve zprávě zmíněn není. Ve třídě mého syna je další žák se středně těžkým mentálním postižením a další dívenka, jenž má také 4. stupeň PO. Vím, že paní učitelka mého syna má práci velmi náročnou, nerozumím tomu, proč ve třídě není AP. Nevím na koho se obrátit s touto otázkou, na SPC? Vedení školy? Třídní učitelku? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, souhlasím s Vámi, že to, že ve třídě se třemi žáky ve 4. stupni podpůrných opatření není asistent pedagoga, je nezvyklé... S Vaším dotazem se určitě obraťte na Vaše SPC a chtějte vědět, z jakého důvodu asistenta pedagoga nedoporučili. Systémově je to tak, že v běžných školách u žáka ve 4. stupni podpůrných opatření může speciálně pedagogické centrum doporučit asistenta pedagoga v rozsahu až 40 hodin týdně (tedy i na celý pracovní úvazek), zároveň ale SPC asistenta doporučit nemusí - záleží na tom, jak posoudí vzdělávací potřeby žáka. Jiné by to bylo, pokud by šlo o speciální školu - což z Vašeho dotazu není zřejmé - tam je systém financování asistentů pedagoga nastavený jinak. I v takovém případě se ale rozhodně můžete zeptat v SPC.
Jak je dlouhá jedna pracovní hodina pro AP a jak se počítá?
Kamila
05.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý večer. Jak v minutách je dlouhá jedna pracovní hodina pro asistenta pedagoga a jak se to počítá? Za odpověď děkuji.
Odpověď: Dobrý den, úvazek se počítá z běžných (60ti minutových) hodin, měl by ale zahrnovat i tzv. nepřímou pedagogickou činnost - to je činnost vykonávaná mimo přímou práci s žáky (přípravy, konzultace s učiteli nebo rodiči, účast na poradách apod.) a měla by tvořit min. 10% z úvazku (při úvazku 0,5 tedy 2 hodiny týdně).
Pokud poradna doporučí asistenta pro vyšší činost, budu muset místo opustit, když nemám maturitu?
Patrick Malý
25.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den , pracuji jako asistent pedagoga v mateřské škole speciální na pomocné výchovné práce. Zajímalo by mě, zda když příští rok doporučí poradna asistenta pro vyšší činnost, zda mě ředitelka bude muset propustit z důvodu toho, že nemám maturitní vzdělání ? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, na to se nedá odpovědět úplně s jistotou. Pravda je, že pokud poradna doporučí do MŠ asistenta pedagoga v oné vyšší úrovni (asistent pedagoga podle §5, odstavce 3, vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění - ve zprávách z poradny obvykle pod kódem "P2"), je ředitelka školy povinna shánět asistenta pedagoga s maturitou. Na druhou stranu pokud MŠ předem do poradny nahlásí, že má asistenta bez maturity, je s ním spokojená a rády by ho zaměstnávala i nadále, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že poradna doporučí asistenta na úrovni nižší (podle §5, odstavce 4 - ve zprávách z poradny obvykle "P4", tedy asistent bez maturity). I když poradna doporučí asistenta s maturitou, ředitelka školy může nadále zaměstnávat asistenta bez maturity pod podmínkou, že se o dané místo nikdo s maturitou neuchází.
Má syn s ADHD právo na asistenta? kam se mám obrátit?
Jiřina Součková
25.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den mám syna s ADHD byli jsme v PPP a docházíme i na dětskou psychiatrii měly jsme Zoloft a Stratteru.Zoloft nám vysadili a nechali jen Stratteru.A můj dotaz zní má syn nárok na Asistentku ve třídě.Kazdy mě říká že ano pokud má poruchu soustředění a má to diagnostikován.Kam se mám obrátit kde mě poradí.Děkuji a přeji pěkný den.Součková
Odpověď: Dobrý den, o nároku na podporu asistenta pedagoga rozhoduje vždy (a jedině) školské poradenské zařízení - tedy buď pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC). Pokud Vám (synovi) podporu asistenta pedagoga v PPP zatím nedoporučili, bude to patrně proto, že poradna nevyhodnotila dosud podporu asistenta pedagoga jako potřebnou. Můžete zkusit v tomto zažádat poradnu znovu o posouzení, eventuálně pokud byste s (ne)doporučením PPP nesouhlasili, můžete do 30ti dnů od vydání (ne)doporučení zažádat o tzv. revizi - podrobněji viz http://www.nuv.cz/kontakty/revize.
Mohu mít jako matka kontrolu nad prací sdíleného asistenta? Bude mít to, že syn dostal asistenta, vliv na jeho další studium,
Iva Jansová
25.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Syn navštěvuje školu na vesnici tzv. malotřídku. V první a druhé třídě je dohromady 14 žáků. Ve druhé třídě je žáků 8. Synovi je doporučen asistent pedagoga - sdílený. Což znamená, že bude nejen u mého syna, ale bude chodit k více dětem? Jakou já budu mít kontrolu jako máma, že se asistent věnuje synovi tak jak má. Od paní ředitelky nám bylo sděleno, že asistent je pro více žáků nejen z první a druhé, ale o na další třídy 3,4,5 pro ty děti, které ho potřebují. Je vůbec možné, aby tento sdílený asistent opustil při vyučování třídu a šel do třídy druhé? Také mě zajímá, když navštívíme psychologickou poradnu a synovi bude opravdu asistent doporučen, bude tento zápis mít vliv na další jeho studium? Děkuji moc za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ano, to, že je asistent pedagoga sdílený, znamená, že má podporovat více žáků v dané třídě (vždy ale jen v dané třídě, sdílení není možné napříč různými třídami vyučovanými v oddělených místnostech). U Vás je tedy sdílení možné je rámci 1+2 třídy, nikoli ale ve třídách jiných. Kontrolu nad prací asistenta jako rodič žáka nemáte žádnou - jde o zaměstnance školy, oprávnění k zadávání práce i k její kontrole jsou tedy u asistenta pedagoga pouze pracovníci školy (učitel, ředitel). Asistent pedagoga může sice ve třídě poskytovat podporu i jiným žákům, platí ale, že by měl v dané třídě být v průběhu týdne k dispozici v rozsahu, který doporučila poradna - pokud tedy doporučila poradna například asistenta pedagoga v rozsahu 0,5 úvazku (20 hodin týdně), měl by být asistent ve třídě na 18 hodin týdně (zbývajících 10% z úvazku, tedy zde 2 hodiny, je vždy na nepřímou pedagogickou činnost mimo kontakt s žáky). To, že má žák v rámci podpůrných opatření doporučenou podporu asistenta pedagoga, nemá na jeho další vzdělávací dráhu formálně vůbec žádný vliv (neformálně je jediným důsledkem to, že by žák měl díky podpoře asistenta získat lepší vzdělání a tedy i větší šance pro další studijní uplatnění).
Může asistent sám doprovázet žáky na akci mimo školu?
Milan
24.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mé otázky jsou na možné podílení se AP na zajištění bezpečnosti dětí při mimoškolních akcích. 1) může asistent pedagoga sám doprovodit na mimoškolní akci děti (při zachování bezpečného počtu žáků na 1 pedagogického pracovníka)? Vzdělávací obsah akce by pak převzal nasmlouvaný lektor nebo na místě čekající učitel). 2) pokud ano, je opravdu AP považován za pedagogického pracovníka, takže při větším počtu dětí ho může doprovodit jakýkoliv jiný právně způsobilý zaměstnanec školy? 3) pokud ne, může být alespoň AP spolupodílející se doprovod většího počtu žáků (myšleno např. 40 žáků s doprovodem 1 učitele a 1 asistenta pedagoga)? Děkuji za radu. Milan Horák
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga patří mezi pedagogické pracovníky (podle zákona č. 563/2004 Sb., §2). Na doprovodu žáků na vzdělávací akci odehrávající se mimo školu se asistent pedagoga podílet může, sám by ale žáky doprovázet neměl - je sice za žáky zodpovědný (v míře srovnatelné s učitelem), podle §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.) je ale základem práce asistenta pedagoga podpora, kterou poskytuje jinému pedagogickému pracovníkovi, tudíž se nepředpokládá, že by měl asistent pedagoga vykonávat jakékoli časově náročnější činnosti bez přítomnosti učitele.
Jak se můžu stát asistentkou pedagoga? Kam se mám přihlásit?
Martina Ježková
24.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Chtěla bych se stát pedagogickým asistentem. Mám SŠ ekonomického směru. Jaký je postup? Kam se přihlásit? Co si popř dodělat za kurz? S pozdravem Martina Ježková
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Nejsnazší cestou, jak získat kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga, je doplnit si kvalifikační kurz - kurzy jsou dvojího druhu: A) "studium pedagogiky" ve variantě "b" určené asistentům pedagoga (má min. 80 výukových hodin); B) "studium pro asistenty pedagoga" (má min. 120 hodin, z čehož ale až 40 hodin může být praxe). Z hlediska získané kvalifikace jsou oba kurzy srovnatelné, je tedy celkem jedno, na který se přihlásíte. Tipy na některé organizace, které kurzy pořádají, najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy.
Je možné mít v v Dětském domově se školou asistenta pedagoga nebo školního asistenta?
Lenka Pecková
21.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako učitelka v Dětském domově se školou. Jsou tam umísťování žáci s poruchou chování. Je možno mít v tomto zařízení asistenta pedagoga nebo školního asistenta? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pozice školního asistenta je hrazena z projektů EU (zejména z tzv. "šablon" pro školy), v DDŠ by bylo možné tuto pozici zřídit v případě, že by si o "šablonu" zažádala místní škola. Pozici asistenta pedagoga je možné zřídit jak ve škole, tak i v dětském domově. Financování je buď založené na doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (může doporučit úvazek v rozsahu až 1,0 pro školu a až 0,25 pro školské zařízení) nebo je možné v DD zřídit pozici asistenta pedagoga, která bude hrazena z běžného rozpočtu DD (v takovém případě není nutné doporučení z poradny).
Mohu jako školní asistent suplovat?
Nováková
19.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můj dotaz je směřovaný ke školnímu asistentovi. V zaměstnání vykonávám práci školního asistenta na 0,5 úvazku a 0,5 úvazku jako učitel na II. stupni ZŠ. Pokud mám správnou informaci, školní asistent je nepedagogický pracovník a v rámci této činnosti často chodím suplovat za nemocné kolegy učitele. Vedení školy mi suplování píše jako "do úvazku" a jsem placena jako školní asistent. Přijde mi to nelogické. Jak to tedy má správně být? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, máte pravdu v tom, že školní asistent je podle relevantních dokumentů ministerstva školství ("Školní asistent v projektech OP VVV" a "Přehled šablon a jejich věcný výklad") vedený jako nepedagogický pracovník - jako takový rozhodně nemůže suplovat za chybějícího učitele. Na suplování školní asistent zpravidla nemá dostatečné vzdělání (což ale možná nebude Váš případ, pokud současně pracujete i jako učitelka) a případné suplování by rovněž neodpovídalo předepsaným činnostem školního asistenta (tak, jak jsou definovány ve výše uvedených dokumentech). Suplovat můžete z pozice učitele, nikoli ale z pozice školního asistenta.
Může se asistent pedagoga v MŠ účastnit školy v přírodě, i když dítě, ke kterému je přidělen, na ŠVP nejede?
Soňa
18.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může se asistent pedagoga v MŠ účastnit školy v přírodě jako pedagogický “dozor”, i když dítě, ke kterému je přidělen, na ŠVP nejede? Dítě v době konání ŠVP, do mateřské školy nebude chodit. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ačkoli je asistent pedagoga doporučen na základě diagnostického vyšetření dítěte, jde primárně o asistenta učitele (nikoli o asistenta dítěte). Pokud jede třída na školu v přírodě, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami se neúčastní a nebude v době ŠvP docházet ani do jiné třídy MŠ, pak by nic nemělo bránit tomu, aby asistent na ŠvP s učitelem jel. Ideální by ovšem bylo, kdyby s asistentem mohlo jet i dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, když už ne na celou ŠvP, tak alespoň na její část.
jaké výukové programy jsou vhodné pro dítě s LMD?
Vojtěch Studénka
18.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, dítěti s LMD budeme do školy k výuce pořizovat IPAD. Prosím o radu, jaké výukové software bychom měli pro dítě nahrát. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, lituji, ale tady Vám nepomohu - neznám dítě (věk, ročník, jeho speciální potřeby, aktuální úroveň výkonu), tedy nemohu mít ani rámcovou představu o tom, jaké výukové programy by se Vám mohly hodit. Zkuste se obrátit na poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které má žáka v péči - tam žáka znají, tedy by Vám i měli umět vhodné programy doporučit.
Existuje možnost mít asistenta pedagoga i pro domácí individuální vzdělávání?
Zuzana Součková
17.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, existuje možnost mít k naší dcerce s DMO v domácím individuálním vzdělávání asistenta? Ne námi hrazeného, tedy zaměstnance školy, pracujícího v prostředí dítěte. Děkuji Součková Zuzana
Odpověď: Dobrý den, teoreticky se můžete zeptat Vašeho speciálně pedagogického centra, jestli by bylo ochotné takového asistenta pedagoga doporučit - osobně jsem se ale s takovou situací nesetkal a domnívám se, že doporučení asistenta je velmi nepravděpodobné. Hlavním úkolem asistenta pedagoga je pomáhat učiteli tak, aby sám učitel měl ve škole více času na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, což není v domácím vzdělávání možné. Ve Vašem případě by tak přidal v úvahu spíše osobní asistent (zaměstnanec organizace poskytující sociální služby).
Může škola nařídit asistentu pedagoga, aby zaskakoval u jiného dítěte, u kterého chybí "jeho" AP?
Ilona Šimarová
17.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, zda může vedení školy nařídit AP, aby pracoval např. jeden den u jiného dítěte, jehož AP ten den chybí, i když jsou 2 děti, u nichž figuruje jako sdílený asistent pedagoga, přítomny ve škole? Děkuji za odpověď, IŠ
Odpověď: Dobrý den, záleží na náplni práce asistenta - podle toho, jak je popsaná v pracovní smlouvě. Pokud má asistent v náplni práce uvedenou asistenci v konkrétní třídě (event. u konkrétního učitele nebo konkrétních žák), neodpovídal by takový přesun náplni práce. Pokud má ale asistent náplň práce formulovanou jen obecně, bez jmenovitého uvedení třídy nebo žáků, pak jeho dočasnému převedení do jiné třídy oficiálně nic nebrání. Umím si představit, že asistence ve třídě, ve které asistent pedagoga daný den chybí, může být vnímána jako nezbytná - za takových okolností je pak dočasné "přesměrování" asistenta lidsky pochopitelné.
Kurz na AP
Adéla
17.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můžete mi napsat,kde bych si v olomouckém kraji mohla udělat kvalifikační kurz na AP? A můžu po absolvování kurzu vykonávat asistenta pedagoga,i když mám SŠ vzdělání s maturitou,ale né pedagogického směru? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, přímo v Olomouci, ale i v některých dalších městech, pořádá kvalifikační kurzy ("studium pedagogiky" pro asistenty pedagoga) Univerzita Palackého - viz https://ccv.upol.cz/nabdka-kurz. A ano, máte-li středoškolské vzdělání s maturitou v obou s jiným než pedagogickým zaměřením, po doplnění kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga budete pro profesi asistenta pedagoga plně kvalifikovaná.
Existuje více kategorií asistentů pedagoga - a tím i více platových zařazení?
Ivana Vobořilová
11.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Chtěla bych prosím vědět zda existuje více kategorií asistenta pedagoga. Jsem AP na ZŠ. Byl mi snížen plat s odůvodněním, že poradna sice schválila pro žáka asistenta pedagoga, ale jen na "pomocné práce" (pomoc s hygienou, s organizací školních pomůcek). A tato kategorie má prý jiný kód, podle kterého se přidělují peníze. V loňském roce jsem absolvovala kurz pro AP a o něčem takovém tam nebyla ani zmínka. Předem děkuji za odpověď Vobořilová
Odpověď: Dobrý den, ano, bohužel... Po novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. (vyhláškou č. 416/2017 Sb.) platné od začátku tohoto roku platí, že poradny doporučují dva různé typy asistentů pedagoga: 1. Asistenta pedagoga s kódem "P2" - asistent, který musí mít minimálně maturitní vzdělání, a škola dostává na jeho plat dotaci v 8. platové třídě. nebo 2. Asistenta pedagoga s kódem "P4" - asistent, který mít maturitu nemusí (protože vykonává jen "pomocné výchovné práce"), a škola dostává na jeho plat dotaci v 5. platové třídě. Ve Vašem případě patrně škola dostávala dotaci dosud dotaci v 8. platové třídě (což měly v loňském roce na asistenty všechny školy), letos ale poradenské zařízení škole doporučilo jen asistenta pedagoga "P4" s dotací v 5. platové třídě. Lituji, že pro Vás nemám lepší zprávy.
Počítá se do předchozí praxe při stanovování platebního výměru mateřská i tehdy, když jsem v té době neměla kvalifikaci?
Petra Slámová
11.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můj dotaz se týká platového výměru. Nastoupila jsem kvůli svému přestěhování do nového zaměstnání. Z předchozích let mám jako AP odpracovány 4 roky. Studium pro AP jsem ukončila v dubnu 2017, předchozí zaměstnavatel jej dříve nepožadoval. Počítal mi roky praxe na mé pozici + 3 roky mateřské. Dostala jsem tedy 8. plat třídu a od letošního února jsem vystoupala na 3. stupeň dle započitatelné praxe. Předchozí praxi 13 let ve zdravotnictví nezohlednil vůbec (nevadí, co se dá dělat). Dnes jsem byla podepsat platový výměr v tom mém novém zaměstnání a paní ekonomka mi sdělila, že MD mi nezapočítají, protože jsem po dobu jejího trvání ještě neměla pedagogické vzdělání. Z praxe AP mi započítají pouze dobu od ukončení studia. Takže bych z celkových 7 let uznaných v minulém zaměstnání spadla na uznanou praxi jeden a půl roku. Je to platný postup dle zákona? Děkuji za odpověď. Slámová
Odpověď: Dobrý den, metodický výklad MŠMT k odměňování pedagogických pracovníků (tedy i asistentů pedagoga) jednoznačně doporučuje ředitelům, aby předchozí praxi ve školství započítávali v plném rozsahu – konkrétně metodický výklad uvádí: „…MŠMT doporučovalo dříve a doporučuje nadále zaměstnavatelům a v případě ředitelů škol a školských zařízení zřizovatelům, aby dosažená pedagogická praxe, tj. praxe pedagogických pracovníků, získaná ve všech pedagogických profesích uvedených v zákoně č. 563/2004 Sb., kteří vykonávají nebo dříve vykonávali pedagogickou činnost přímým působením na vzdělávané děti, žáky nebo studenty a tím uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě školského zákona, byla posuzována jako „praxe v oboru požadované práce“ a započítána v plném rozsahu.“ Týž výklad doporučuje ředitelům započítat i mateřskou a rodičovskou dovolenou a to v maximální výši 6 let. Nikde ve výkladu jsem nenašel informaci o tom, že by byl zápočet praxe nebo mateřské dovolené podmíněn ukončený kvalifikačním vzděláním. Doporučoval bych toto znovu probrat u dotyčného zaměstnavatele, event. se zeptejte, z čeho paní ekonomka při stanovení požadavku na ukončené vzdělání vychází.
Mohli byste mi poradit kurz Asistenta pedagoga v dostupnosti z Rudná u Prahy?
Pavlína Kapalínová
11.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohla bych poprosit o kontakt na pracoviště, kde bych mohla absolvovat kurz asistenta pedagoga v dostupnosti Rudné u Prahy? Děkuji, Kapalínová
Odpověď: Dobrý den, nejbližší možnosti kvalifikačního vzdělávání pro Vás jsou v Praze. Aktuálně kurz, který začíná už zítra, pořádá VOŠ Jabok - podle jejich webových stránek se zdá, že mají ještě volná místa, zkuste je tedy kontaktovat - bližší informace najdete zde: https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/asistent-pedagoga-patek-19-10-2018-18-1-2019 Tipy na některé další organizace, které kvalifikační kurzy pro asistenty pravidelně organizují, najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
Má školní asistent nárok při úvazku 0,5, aby mu byl proplacen svátek?
Jana Mahovska
10.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím Vás o radu, má školní asistent nárok při úvazku 0,5, aby mu byl proplacen svátek? Mě ho účetní neproplatila, smlouvu mám na 2 roky. Děkuji Vám za odpověď. S pozdravem Mahovská
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud školní asistent pracuje na pracovní smlouvu a jeho rozvržení pracovní doby zasahuje do státního svátku, měl by mít nárok i na proplacení tohoto svátku. V případě neproplacení žádejte zdůvodnění, proč Vám svátek nebyl hrazen.
Může být náplň práce AP vyřešena v dodatku ke smlouvě?
I. Vrbková
10.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je možné řešit pracovní náplň AP Dodatkem k pracovní smlouvě, pokud jsou v ní uvedeny všechny náležitosti? (prac.zařazení, platové zařazení, odpovědnost, GDPR, povinnosti AP, vzdělávání, doba určitá) Děkuji, s pozdravem I. Vrbková, začínající ředitelka školy
Odpověď: Dobrý den, naše poradna bohužel nedisponuje žádným právním specialistou. Na základě naší, byť v tomto směru jen laické, zkušenosti mě ale nenapadá žádný důvod, proč byste pracovní náplň a další Vámi uvedené náležitosti dodatkem k pracovní smlouvě řešit nemohla. Jen připomínám, že zmíněná doba určitá musí být - v souladu s §23a zákona o pedagogických pracovnících - u pracovního poměru asistenta pedagoga min. 12 měsíců (jedinou výjimkou jsou asistenti, kteří nemají požadovanou kvalifikaci, ti mohou mít smlouvu kratší).
Jak je to s asistencí u kurzů plavání? Má jít AP s žákem do bazénu a učit ho dle pokynů instruktora plavecké školy plavat? Kdo v bazénu za žáka nese odpovědnost?
Laďka
09.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jak je to s asistencí u kurzů plavání? Má jít AP s žákem do bazénu a učit ho dle pokynů instruktora plavecké školy plavat? Kdo v bazénu -ve vodě za žáka nese odpovědnost? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, z pohledu legislativy by bylo možné zapojit asistenta pedagoga i do výuky plavání - vyhláška č. 27/2016 Sb. uvádí, že mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga může patřit i pomoc žákům "při pohybu" v rámci vyučování, což by mohlo v praxi znamenat i v rámci výuky plavání. Hodně ale bude záležet i na tom, co má konkrétní asistent uvedené v pracovní náplni ve své smlouvě - jestli tato pracovní náplň takovou formu asistence připouští. Zodpovědnost za bezpečnost žáků mají při výuce plavání standardně plavečtí instruktoři - nepředpokládám, že by tomu mělo být jinak i v případě zapojení asistenta.
Jaká je zodpovědnost asistenta za bezpečnost žáků ve třídě i mimo ni?
Dvorakova
09.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, zajímá mě, jak je to s odpovědnosti asistenta za žáka v případě, že se žákovi něco stane za přítomnosti pedagoga i asistenta, dále v případě, kdy je asistent sám se žákem (případně poslán pedagogem se žákem mimo třídu), apod. Je v tomto rozdíl, zda se jedná o asistenta žáka, asistenta pedagoga či školního asistenta? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, za zdraví a bezpečnost žáků zodpovídají všichni pedagogičtí pracovníci - tedy jak učitelé, tak i asistenti pedagoga. Pokud jsou u úrazu žáka přítomní oba (asistent pedagoga i učitel), zodpovídají oba - respektive, v případě že měli dohled nad žáky rozdělený, více zodpovídá ten z nich, který měl na žáka v danou chvíli dohlížet. Pokud je s žákem v danou chvíli jen asistent pedagoga, zodpovídá za jeho bezpečí asistent pedagoga.. Zodpovědnost školního asistenta v tomto není nikde přesně popsána, lze ale předpokládat, že - vzhledem k tomu, že jde také o zaměstnance školy pověřeného prací s žáky - bude jeho zodpovědnost obdobná jako u asistenta pedagoga. Pozice "asistenta žáka", kterou zmiňujete, v českém vzdělávacím systému neexistuje - i když asistent pedagoga pracuje většinu své pracovní doby s konkrétním žákem, stále se jedná o asistenta pedagoga.
Zařazení a ohodnocení asistenta pedagoga
Lachmanová Olga
09.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Mám 20 let praxe, asistuji u žáka se stupněm 3 ( porucha aktivity, pozornosti ADHD s komorbidní úzkostnou poruchou) a to již třetí rok. Jaké je mé platové zařazení /třída, stupeň, skupina/? Z PPP mám nyní navýšený úvazek z 20 hod/ poloviční/ na 25 hod. Jak se počítá jedna hodina v úvazku? (45 min. nebo 60 min.)? Dojde k nějaké změně v ohodnocení, když kolegyně odasistuje zbylých 5 hodin do celkových 30 hod. navržených poradnou? Děkuji za odpověď a přeji klidný úspěšný říjen. Lachmanová Olga
Odpověď: Dobrý den, platové zařazení asistenta pedagoga je poměrně složité, v podstatě ale platí, že o něm rozhoduje ředitel školy na základě výše dotace, kterou dostane na plat asistenta pedagoga od státu - předem je dané pouze to, že asistent pedagoga musí být zařazený do 5. až 9. platové třídy. Více také viz http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga Úvazek se vypočítává z počtu 60ti-minutových hodin, celkový úvazek by ale měl zahrnovat jak přímou pedagogickou činnost (cílená práce s dětmi, především ve vyučovacích hodinách), tak i nepřímou pedagogickou činnost (přípravy, porady, konzultace s učitelem a rodiči žáků). Nepřímá pedagogická činnost by měla být cca 10% z úvazku, při celkovém úvazku 25 hodin by tedy mělo jít o přibližně 2,5 hodiny. Máte-li z poradny doporučený úvazek asistenta pedagoga v rozsahu 30 hodin týdně, lze tento úvaze rozdělit i mezi dva pracovníky tak, že jeden pracuje 25 hodin (třeba od pondělí do čtvrtka) a druhý 5 hodin týdně (třeba v pátky) - oba jsou pak pochopitelně placeni podle počtu odpracovaných hodin.
Proplácí úřad práce kvalifikační kurz AP?
Petra Šímová
09.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se prosím informovat na to, zda úřad práce (jsem uchazečem) proplácí náklady na kurz asistenta pedagoga. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, je to různé, není na to žádné pravidlo. Čistě ze zkušenosti různých zájemců o kvalifikační kurzy z minulosti soudím, že většina poboček Úřadu práce (ÚP) na kvalifikační kurzy pro pozici asistenta pedagoga nepřispívá, zároveň jsem ale slyšel i o výjimkách, kterým úřad na kurz přispěl. Záleží vždy na ochotě pracovníků místní pobočky Úřadu práce a také na aktuálních finančních možnostech úřadu. Nejlepší je zeptat se rovnou na místní pobočce ÚP.
Změnilo se něco v zařazení do platové třídy pro AP novelou vyhlášky?
Markéta B.
09.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, zda je nějaká změna od 1.9.2018 v platových třídách pro AP. AP by údajně měli být zařazeni do 5.pl.tř. nebo 8.pl.tř., nic mezi tím. Já jsem stále vedena v 7.pl.tř., ač na mě údajně ředitel bere peníze na 8.pl.tř. Na konci srpna jsem se ho ptala, jak to tedy od září bude a sám nic nevěděl, z Kraje žádný pokyn pro přeřazení do jiné pl.tř. nepřišel. Je na to automatický nárok, když se změnila vyhláška nebo musí opět žádat ředitel o navýšení financí? Nevím, jaké můžu použít argumenty, aby mi platil to, na co mám nárok. Je to dost nepříjemné stále chodit a vyptávat se, jak je to s penězi. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, po poslední novelizaci vyhlášky (č. 27/2016 Sb. vyhláškou č. 416/2017 Sb.) skutečně platí, že školy dostávají na asistenty pedagoga dotace buď v osmé nebo v páté platové třídě. Ovšem to, že škola dostává na asistenta dotaci v osmé platové třídě, ještě neznamená, že ředitel musí nutně osmou platovou třídu asistentovi dát. Pro ředitele je v tomto závazný pouze rozsah daný Katalogem prací, podle kterého musí ředitel asistenta zařadit do 4. až 9. platové třídy. Ředitel tak může dostat dotaci na úrovni osmé platové třídy, asistenta ale zařadit do sedmé platové třídy a "ušetřené" peníze pak může asistentovi dát třeba formou osobního ohodnocení (na které by jinak žádné peníze neměl). Vaše platové zařazení se zdá být v tomto směru v pořádku... Řada asistentů pedagoga (i po novelizaci vyhlášky) má sedmou platovou třídu.
Je pro výkon práce AP dostatečné vzdělání získané na Rodinné škole se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci?
Jaroslava Hanzlíková
09.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímá mne zda pro výkon práce asistenta pedagoga je dostatečné vzdělání získané na Rodinné škole se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci, s maturitou. Děkuji za odpověď J.Hanzlíková
Odpověď: Dobrý den, u kvalifikace pro pozici asistenta pedagoga záleží na názvu oboru - aby uchazeč splňoval kvalifikační požadavky, musí jít zpravidla o obor, u kterého bude z názvu patrné zaměření na pedagogiku. Obor "Rodinná škola" v názvu pedagogické zaměření nemá a proto pro získání kvalifikace nestačí, pokud by šlo ale o jiný, třeba i příbuzný obor, kde by bylo pedagogické zaměření v názvu patrné, středoškolské vzdělání s maturitou v takovém oboru by pro získání kvalifikace asistenta pedagoga bylo dostatečné.
Může asistent pedagoga pracovat na méně než 0,5 ůvazku?
Eliška Bačová
08.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych zájem pracovat jako asistent pedagoga, ale vzhledem k tomu, že si budu doplňovat vzdělání, nemohu být zaměstnaná na více než 0,5 úvazku. Vzhledem k dálkovému studiu, které probíhá každý pátek, nemohu pracovat každý den. Chtěla bych se zeptat, zda je možné a zda i školy mají zájem, alespoň o částečné či zkrácené úvazky asistentů pedagogů, např. čtyři dny v týdnu. Věřím, že je to vše jen o řádné domluvě. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ano, šance získat práci asistenta pedagoga na zkrácený úvazek je poměrně velká. V loňském školním roce byl průměrný úvazek asistenta pedagoga v českém školství 0,7 (tedy 28 hodin týdně), letos to bude pravděpodobně ještě o trochu méně. Nabídky práce asistenta pedagoga na celý úvazek jsou spíše v menšině, většina škol hledá v současnosti asistenty na úvazky zkrácené. Při shánění práce můžete využít i burzu práce na našem webu - najdete zde: http://www.asistentpedagoga.cz/hledate-praci-nebo-asistenta/
Může být školní asistent zaměstnán, pokud nesplňuje kvalifikaci, i když si ho bude platit sama škola?
Iva
08.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Hezký den, ráda bych se zeptala na Školního asistenta. Rádi bychom u nás ve škole jednoho zaměstnali - budeme si ho hradit sami (ne ze Šablon nebo z jiného projektu). V Šablonách a pak i jinde na internetu jsem našla, že má mít kvalifikaci stejnou jako asistent pedagoga (on tuto kvalifikaci má, ale čekáme na uznání - je to cizinec, takže v tuto chvíli to nesplňuje). Nikde v zákoně ale nutnost této kvalifikace nemohu dohledat. Moje otázka tedy zní, jestli může u nás na škole být zaměstnán i v případě, že tuto kvalifikaci nesplňuje? Chápala jsem to tak, že kvalifikace je podmíněna podmínkami projektu (např. Šablon). Moc děkuji :) Krásné dny přeje Iva.
Odpověď: Dobrý den, upřímně přiznávám, že nevím, s takovým případem jsem se ještě nesetkal, a obávám se, že ani obecné podmínky pro zaměstnávání školních asistentů s takovou možností nepočítají. V zákoně nikde žádnou zmínku o zaměstnávání školního asistenta nenajdete, pozice školního asistenta totiž nikde v zákonech ČR zmiňována není - jde o pozici účelově vytvořenou pro potřeby projektů financovaných z prostředků Evropské unie (šablony a některé jiné projekty OP VVV). Neumím si tedy představit situaci, ve které by byl školní asistent zaměstnán mimo projekty, protože pak by pro něj neplatila projektová pravidla - a protože pro školní asistenty jiná než projektová pravidla nejsou, za daných okolností by pro onoho školního asistenta neplatila vůbec žádná pravidla... Zvažte, zda nejít raději cestou asistenta pedagoga. Že byste si od místní PPP nechali doporučit asistenta pedagoga, třeba i jen na minimální úvazek a v podobě "P4" (asistent bez maturity)... podle zákona o pedagogických pracovnících byste pak na dané místo mohli přijmout i člověka nekvalifikovaného (pokud by se nikdo kvalifikovaný o pozici nehlásil) a navýšit mu úvazek z jiných zdrojů školy...
© Nová škola, o.p.s. 2013