<< předchozí 11/2018 další >>
PO ÚT ST ČT SO NE
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Vaše dotazy

AP sdileny anebo ne?
Eva Skorunkova
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dvě 7. třídy ve speciální církevní škole, v každé je 8 dětí, s PO2+ v první je jeden žák s PO4 a v druhé s PO3. Každý dostal asistenta. Předpokládám, že škola na ně obdrží platy, mzdy. Nyní se žáci s PO 3 a s PO4 dají do jedné třídy a dostanou jen 1 asistentku. Protože rozvrh třídy v 8. ročníku není 40 hod / týdně, tak po škole, kde je AP 32 hodin, odchází ještě dodělat 8 hodin jako pomocnice do družiny, i když dětí, na které opatřeni byla vydaná, do družiny vůbec nechodí. Tzn. 40 hodin přímé práce.
Odpověď: Dobrý den, ve Vašem popisu situace sice nezaznívá žádný dotaz, zkusím ale i tak alespoň stručně reagovat. Rozhodně není možné, aby asistent s úvazkem 40 hod. týdně měl v úvazku výhradně jen přímou pedagogickou činnost. S novelizací vyhlášky platnou od ledna tohoto roku sice došlo k omezení nepřímé pedagogické činnosti asistentů pedagoga, i tak by ale nepřímá činnost měla tvořit alespoň 10% z úvazku, ze 40 hodin týdně tedy asistent může mít na přímou ped. činnost jen 36 hodin (zbývající 4 hodiny má na nepřímou ped. činnost). Pokud se sejdou v jedné třídě dva žáci - jeden s podpůrnými opatřeními 3. stupně a druhý s podpůrnými opatřeními 4. stupně - nikde není psáno, že by jejich podporu měl zajistit jen jeden asistent pedagoga (resp. zatím to nikde není psáno, připravovaná novela vyhlášky sice počítá s omezením počtu asistentů ve třídě na jednoho, tato novela ale zatím ještě neprošla schválením a dosud neplatí). Záleží na poradenských zařízení (PPP nebo SPC) - pokud ped.-psych. poradna nebo speciálně pedagogické centrum doporučí ke každému z žáků jednoho asistenta, klidně mohou (podle stávající platné verze vyhlášky) být ve třídě asistenti dva.
AP při přestupu žáka na jinou školu
Ludmila Šimečková
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o info, jak je to s AP v případě, že se žák s tímto podpůr.opatřením odstěhuje a nastupuje na jinou školu. Děkuji. Šimečková
Odpověď: Dobrý den, rámcově přichází v úvahu tři možná řešení: 1) Škola asistenta pedagoga převede k jinému žákovi s doporučeným podpůrným opatřením ve formě asistenta pedagoga (to lze ale samozřejmě jen za předpokladu, že škola nějakého takového "neobsazeného" žáka má). 2) Škola dá asistentovi pedagoga výpověď, obvykle se standardní dvouměsíční výpovědní lhůtou - během těchto dvou měsíců si asistent vybere svůj nárok na dovolenou a ve zbytku času pomáhá ve škole tam, kde je zrovna potřeba. Nevýhodou je, že po dobu oněch dvou měsíců musí škola asistenta platit z vlastních finančních zdrojů, dotaci na plat asistenta totiž musí přestat čerpat se dnem odchodu žáka. 3) Škola se s asistentem pedagoga domluví na ukončení pracovního poměru dohodou, zpravidla ke dřívějšímu dni, než by odpovídalo výpovědní lhůtě - tato možnost se obvykle volí tam, kde si asistent rychle sežene jiné pracovní místo.
Čerpání dovolené o prázdninách u školního asistenta
Lucie
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji od května tohoto roku jako školní asistent s úvazkem 0,5. Ráda bych se zeptala na čerpání dovolené v době hlavních prázdnin. Případně jakou činnost bych měla v době prázdnin vykonávat, když ve škole nejsou žáci? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, jako školní asistentka jste (bohužel) vedena jako nepedagogický pracovník a proto máte nárok jen na 4 nebo 5 týdnů dovolené za rok. Zhruba asi polovinu letních prázdnin tak budete muset být přítomná v práci. Dohoda na pracovních úkolech na prázdniny je jen mezi Vámi a školou - může to být nějaká pomoc s administrativně-organizačními pracemi, některé školní asistentky ale i třeba organizují volnočasové aktivity pro žáky školy nebo pomáhají žákům s doučováním (zejména těm, které na konci prázdnin čeká reparát).
Může AP pracovat s žáky mimo třídu po celou vyučovací hodinu?
Jana P.
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně práce AP se žáky mimo třídu. AP odvádí po celou vyučovací hodinu v daných předmětech integrované žáky mimo třídu, kde provádí samostatnou výchovně vzdělávací činnost. Dle doporučení poradny je možnost odejít ze třídy pouze na část hodiny v případě zácviku nového učiva, což v současné době (konec školního roku) neprobíhá. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, to se velmi špatně posuzuje bez znalosti bližších okolností. V principu je úkolem asistenta i učitele pokusit se nastavit výuku tak, aby v rámci výuky nemusel žák s asistentem odcházet mimo učebnu vůbec. Zároveň ale respektujeme, že jsou situace, ve kterých to jinak nejde a asistent s žákem na chvíli odejít pracovat do jiné učebny musí. Pokud existuje podezření, že asistent odchází s žákem ze třídy při vyučování zbytečně často, je vhodné, aby se sešel asistent s učitelem a s někým z vedení školy (event. i se zákonným zástupcem žáka) a domluvili se na jiném postupu (při kterém bude asistent pracovat s žákem více ve třídě). Pokud by škola (asistent nebo učitel) nadále trvali na dosavadním řešení, lze do procesu změny zapojit i poradenské zařízení, které pozici asistenta do školy doporučilo (event. pak lze také podat stížnost na Českou školní inspekci).
Je u AP možný přesun do nižší platové třídy?
Michaela
25.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, studuji pedagogiku volného času. Po celou dobu mého zaměstnání jako asistent pedagoga (2 roky), jsem byla v osmé platové třídě. Nyní přišel z poradny pokyn, že můj svěřenec má mít úvazek snížený na polovinu a pan ředitel mi se snížením úvazku chce snížit i platovou třídu (z osmé na pátou). Prý do doby, než odevzdám diplom z dokončeného studia, protože bez dokončeného studia jsem nekvalifikovaná pro tuto práci. Jak je tedy možné, že jsem při probíhajícím studiu mohla být v osmé platové třídě a nyní (při stejných podmínkách, pouze s jiným úvazkem), mám být přesunuta do páté platové třídy? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, obávám se, že pro Vás nemám žádnou dobrou zprávu. O výši doporučeného úvazku asistenta pedagoga opravdu rozhoduje výhradně jen poradenské zařízení; pokud poradna doporučí nižší úvazek než dříve, jediný, kdo se proti tomu může bránit, je zákonný zástupce žáka, který může požádat o revizi doporučení. O zařazení do platové třídy rozhoduje ředitel školy, který může asistenta pedagoga zařadit do 4. až 9. platové třídy. Co se týká kvalifikace, tak pokud nemáte ukončené vzdělání v pedagogickém oboru nebo kvalifikační kurz pro asistenty, jste z pohledu na zákona nekvalifikovaná (probíhající studium nestačí) - to ale platilo i dříve, v tomto směru se v poslední době nic nezměnilo, proto by bylo zarážející, pokud by Vaše "nekvalifikovanost" měla být důvodem pro snížení platové třídy. Je ale možné, že za snížením třídy stojí doporučení poradenského zařízení - v loňském roce totiž školy na všechny doporučené asistenty pedagoga dostávaly dotace na úrovni 8. platové třídy, letos (po novelizaci vyhlášky) poradny v doporučení rozlišují, jestli má jít o asistenta ve vyšší úrovni (na kterého škola nadále dostane dotaci v 8. platové třídě) nebo o asistenta v nižší úrovni (na kterého škola nově dostane dotaci jen v 5. platové třídě).
Jaká je zodpovědnost AP za děti?
Zuzana P.
17.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o ujasnění "zodpovědnosti AP za děti". V různých diskuzních skupinách lze najít co člověka, to jiný názor (podložený většinou vedením té určité školy) o tom, co AP smí a nesmí a za co zodpovědnost má a nemá. Např. situace, že AP jede jako doprovod na školní výlet, a že prý zodpovědnost za děti má ale pouze učitel. Přijde mi to podivné. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, i mě prosím v tomto berte s rezervou, protože nejsem právník, jen pedagog. Nicméně v minulosti jsem se setkal s právní interpretací založenou na výkladu §29 školského zákona (podle kterého škola jako instituce zodpovídá za zdraví a bezpečnost žáků) a §2914 občanského zákoníku (podle kterého je za škody způsobené zaměstnanci zodpovědný zaměstnavatel) - z oné interpretace pak na základě tohoto výkladu paragrafů jasně vyplývalo, že zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků mají všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé stejně jako asistenti pedagoga) shodnou. Na druhou stranu je v praxi nutné brát v potaz i §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, podle kterého má asistent pedagoga pracovat pod vedením jiného pedagogického pracovníka - v praxi se tak snažíme, aby situací, ve kterých je asistent sám bez učitele, bylo co nejméně.
Mohu pracovat na pozici Asistenta pedagoga nebo školního asistenta s výučním listem?
Jan
17.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohu pracovat na pozici Asistenta pedagoga nebo školního asistenta s výučním listem?
Odpověď: Dobrý den, ano, když jste vyučený, můžete pracovat na pozici asistenta nebo i na pozici školního asistenta, podmínkou ale je, že si doplníte pedagogické vzdělání - buď v kurzu "studium pedagogiky" (ve variantě pro asistenty pedagoga, kurz má min. 80 hodin) nebo v kurzu "studium pro asistenty pedagoga" (kurz má min. 120 hodin, z toho ale až 40 hodin může být praxe). Ještě je nutné upozornit na to, že pozice asistenta pedagoga je letos nově vyhláškou rozdělena na dvě úrovně, přičemž asistenti bez maturitního vzdělání mohou pracovat pouze na té "nižší" úrovni (vykonávají pouze tzv. "pomocné výchovné práce").
Jde rozdělit úvazek asistenta pedagoga mezi dva lidi?
Romana
16.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné, pokud má dítě přiděleného asistenta na celý den, tzn. dopoledne ve škole a odpoledne v družině, aby tuto pozici vykonávali dva lidé? Tudíž jestli lze úvazek i finance přidělené na asistenta pedagoga rozdělit mezi dva asistenty - jeden na dopoledne a druhý na odpoledne. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano. V režimu podpůrných opatření je nutné, aby byla podpora asistenta pedagoga realizována v doporučeném rozsahu, ale to, zda bude tuto podporu zajišťovat jeden člověk nebo dva lidé, systém neřeší. Úvazek tak lze klidně rozdělit mezi dva pracovníky.
Jak je to s úvazkem u sdíleného asistenta - sčítá se?
Jana
15.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na úvazek sdíleného asistenta. Jsem sdílený asistent u dvou dětí s PO3. Dostanu úvazek na jedno dítě nebo se úvazky sčítají?
Odpověď: Dobrý den, u sdíleného asistenta pedagoga je to (bohužel) tak, že se s počtem podporovaných žáků úvazek asistenta nenavyšuje - tedy např. když je u jednoho žáka ve třídě doporučen asistenta pedagoga na úvazek 0,5 a následně u druhého žáka je doporučen asistent pedagoga sdílený, také na úvazek 0,5, asistent pedagoga má stále úvazek jen 0,5 a v praxi podporuje žáky oba. Princip sdíleného asistenta pedagoga je tak založen na tom, že asistentovi roste počet podporovaných žáků a objem práce, úvazek a plat ale zůstávají stejné. Jestli Vám připadá, že to odporuje zdravému rozumu, tak jsme na tom stejně. I já považuji tento princip "sdílení" za nelogický a nemravný, protože účelem zde není vytvořit důstojné pracovní podmínky pro asistenty, ani zajistit podporu žáků - účelem je zde pouze ušetřit státu peníze. Bohužel.
Mám právo na 8. platovou třídu, když nemám maturitu?
Ivana Holubovská
14.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,jsem v jednání se ZŠ,kde mne nabízí 0,75 úvazek 7.40-14h a nabízí mzdu prý v 5.platové třídě 11.820Kč hrubého.Vždy jsem dělala na plný úvazek v 8 pl.třídě. Nemám maturitu.Potřebnou kvalifikaci dle nové novely zákona pro výkon asitenta pedagoga mám.Praxi víc jak 6let. Je to fyzicky i psychicky náročná práce s 24dětma ve třídě, přijde mi náročné za tyhle peníze.Zaplatím i za dopravu. Je na řediteli jak napíše rozsah mé práce a může napsat 8.platovou třídu jako tomu bylo dosud nebo je to tak že musím být placena v 5.platové třídě?O co se mám opřít?Děkuji s pozdravem Holubovská
Odpověď: Dobrý den, je mi líto, ale dobré zprávy pro Vás nemám. Po novelizaci vyhlášky č. 27/2016 Sb. která proběhla k 1. lednu tohoto roku (vyhláškou č. 416/2017 Sb.) školy letos s novými doporučeními na asistenty pedagoga, kteří nemají maturitní vzdělání, nově dostávají dotace pouze v 5. platové třídě. S Vaší praxí (více než 6 let) by Vám v páté platové třídě vycházel 3. platový stupeň, což podle tabulkových platů při úvazku 0,75 vychází na 11.070,- Kč - v částce, kterou Vám škola nabízí, je už možná započítané nějaké osobní ohodnocení... Ředitel školy by Vám sice mohl přidělit i vyšší platovou třídu, rozdíl (mezi dotací a přidělenou vyšší platovou třídou) by ale musel doplatit z jiných prostředků školy a na to řada ředitelů (a škol) nemá dostatečné zdroje. Mrzí mě, že pro Vás nemám lepší odpověď, ani my s letošní novelou vyhlášky měnící platové podmínky asistentů takto k horšímu nesouhlasíme, není ale v našich silách to nějak změnit.
Jaký je plat na 0,75 úvazek v 8. platové třídě bez praxe?
Barbora
14.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká bude hrubá mzda při úvazku 0,75 v 8. platové třídě bez praxe (30h/týden, 27h přímá, 3h nepřímá). Vychází mi 14887,-, ale nejsem si tím stoprocentně jistá. Děkuji moc za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud by šlo o asistenta pedagoga, který má pedagogickou praxi kratší než 2 roky, pak je Váš výpočet hrubé mzdy (tabulkové, bez osobního ohodnocení) správný - v 8. platové třídě jde o 14.887,- Kč. Pokud by měl asistent více než 2 roky praxe, má nárok na vyšší platový stupeň a jeho hrubá mzda bude o něco vyšší - např. při praxi od 2 do 6 let (2. platový stupeň, 8. platová třída, úvazek 0,75) by šlo o 15.315,- Kč hrubého. Vyšší platové stupně (při vyšší praxi) můžete srovnatelně vypočítat z tabulkových platů uvedených například zde: https://www.pracomat.cz/poradna/pro-pracujici/228-platy-statnich-zamestnancu.html#plat_tab_7_2017
Studium FSS MU Brno - soc. práce a školní asistent
Ivana Hošková
14.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je vystudování Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity - katedry sociální politiky a sociální práce - obor sociální práce považováno za pedagogické vzdělání a lze tak vykonávat práci školního asistenta? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, lituji, ale musím Vás zklamat. Obor sociální práce není považován za obor s pedagogickým zaměřením, a proto kvalifikace získaná absolvováním tohoto není pro pozici školního asistenta považována za dostatečnou. Zájemce si musí doplnit pedagogické vzdělání, minimálně v rozsahu kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga.
Může mi škola při přechodu integrrovaného dítěte jinak ukončit předčasně smlouvu?
Eulálie
13.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji na pozici AP v MŠ od 15.10.2017 a moje pracovní smlouva je na dobu určitou v délce trvání jednoho roku, tedy do 15.10.2018. Přílohou prac.smlouvy je doklad : Informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, který obsahuje délku dovolené, výpovědní dobu a pracovní dobu. Pracovní doba mi byla upravena během pracovního poměru ze 40 na 30 hodin týdně s mým souhlasem. Nyní integrované dítě odchází od 1.9.2018 na jinou školu. Ráda bych pracovala do konce pracovní smlouvy. Může mi pracovní smlouvu ukončit dříve než 15.10.2018 bez mého souhlasu ? Jaké jiné možnosti má zaměstnavatel ? Děkuji. Eulálie
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz, navíc Vás asi nepotěším, ale ve Vaší situaci má zaměstnavatel víceméně jen dvě možnosti: A. Od prvního září Vás převede k jinému dítěti (třeba i do jiné třídy), které má doporučené podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga - to ale záleží na tom, jestli nějaké takové "volné" dítě ještě ve škole je; B. nebo Vám dá výpověď, přičemž Vám ještě nějakou dobu poběží výpovědní lhůta (předpokládám, že dva měsíce - bude mít konkretizováno v pracovní smlouvě) a poté bude Váš pracovní poměr ukončen. Naštěstí je v současné době poměrně velká poptávka po kvalifikovaných asistentech, tedy i kdyby Vás stávající zaměstnavatel musel propustit, předpokládám, že nové místo najdete.
Spojení uvazků
Magda
13.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od září bychom měli na doporučení poradny mít tři AP ke třem žáků v různých ročnících. Jde o dva úvazky 0,75 a jeden úvazek 0,5. Je možné přijmout jen dva AP a dát jim úvazek 1,0? V praxi by to znamenalo, že u dítěte s doporučením 0,5 AP by se střídali dva AP, každý na 0,25úvazku. Je to možné a správné? Děkuji za odpověď. PS: omlouvám se za dvojí zaslání dotazu, ten první byl zřejmě na špatném formuláři, což jsem zjistila až po odeslání.
Odpověď: Dobrý den, technicky to spojení tří částečných úvazků ve dva celé úvazky možné je, obávám se ale, zda přitom nenarazíte na překrývání hodin, kdy jsou asistenti v různých třídách potřeba - jeden asistent může mít u jednoho žáka úvazek 0,75 a u jiného žáka v jiné třídě úvazek 0,25, těžko ale může být první nebo druhou vyučovací hodinu na dvou místech současně. Podmínkou spojení úvazků je pak taková organizace rozvrhů asistentů, při které žádnému žákovi v dotčených třídách nechybí potřebná (poradenským zařízením doporučená) podpora. Alternativou je případné propojení asistentských úvazků s úvazky vychovatelek ve školní družině.
stížnost na odepření asistenta žákovi ředitelem školy
Marek
13.06. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, s třídou, ve které je asistent pedagoga přímo určen konkrétnímu žákovi, jsme měli jet na školní výlet.Přestože žák se výletu chtěl zúčastnit, ředitel školy den před jeho uskutečením přišel s tím, že mám jet s třidou sám a že asistent zůstane ve škole, kde pro něj bude jiná práce. Na námitku, že asistent je přidelen k žákovi, mi bylo odpovězeno, že pouze ve výuce. Toto jednání ředitele je přeci nepřípustné a nezákonné - asistent je přidělen k žákovi, at se jedná o výuky, exkurze, či školní výlety nebo se pletu? Kde se mohu obrátit se stížnosti, proti tomuto postupu? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, máte samozřejmě pravdu. Podle školského zákona (z. č. 561/2004 Sb., §16) a podle vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v. č. 27/2016 Sb., §5) je asistent pedagoga podpůrným opatřením ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami - to sice neznamená, že by měl pořád pracovat jen s tímto žákem, ale znamená to, že veškerá jeho činnost musí směřovat k podpoře daného žáka (asistent tak může pracovat i s ostatními žáky, ale účelem této činnosti má být to, aby učitel sám měl více času na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami). Určitě není možné, aby asistent pracoval v jiné třídě nebo dostával úkoly, které s podporou "jeho učitele" a "jeho žáka" nijak nesouvisí. Navíc školní výlet je součástí výuky, tedy i kdyby vedení školy argumentovalo využitím asistenta jen na výuku, na výlet by i tak jet měl. Stížnost bych na Všem místě řešil nejprve s vedením školy. Pokud by bylo nutné obrátit se na někoho mimo školu, pak můžete oslovit poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které asistenta doporučilo, oficiální (i třeba anonymní) stížnost se pak dá podat na Českou školní inspekci nebo ke zřizovateli školy.
Můžu dělat nadále AP, když nemám pedagogické vzdělání?
K
16.05. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Prosím mám velkou prosbu.Pracuji na ZŠ jako asistent pedagoga k dítěti Vývojová dysfazie už 5 let.Jsem v 8.plat.třídě.Dítě má asistentku i na další školní rok.Teď mi bylo řečeno po vyhlášce od ledna, nemohu už dělat nadále žákovi asistentku,ze nemám maturitu. Kurz AP mam už 8 let,ale nemám pedagog.vzdělání, tak nemohu od září pokračovat s dítětem. Byla jsem smirena,ze půjdu do 5.plat.třídy,ale že zůstanu nadále u žáka. Vedení mi řeklo,že když nemám maturitu tak nemohu pracovat na ZŠ nadále,pouze v MŠ a to jen v té 5.plat.třídě.Prosím o upřesnění jak to vlastně je.Jsem z toho opravdu zmatená ať tu ,vyhlášku čtu zleva doprava,nic tam není ,ze nemohu pracovat na ZS.Dekuji moc K.
Odpověď: Dobrý den, to je složité. V principu i nadále můžete pracovat jako asistentka pedagoga na základních školách - i po novelizaci vyhlášky tato možnost platí. V praxi ale záleží na doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) - pokud poradenské zařízení doporučí asistenta podle §5, odstavce 4 vyhlášky, můžete na daném místě pracovat, i když nemáte maturitu (a je jedno, jestli je to v MŠ, ZŠ nebo SŠ); pokud ale poradenské zařízení doporučí asistenta podle §5, odstavce 3 vyhlášky, škola už na dané místo musí shánět člověka s maturitou (a Vás, protože maturitu nemáte, by tak mohli zaměstnat pouze v případě, že by nikoho s maturitou nesehnali). Dokud Vám platí staré doporučení z poradenského zařízení, nic významného se pro Vás nemění, pokud si ale chcete místo udržet i po novém doporučení z poradenského zařízení, bylo by vhodné, aby škola kontaktovala poradenské zařízení a požádala je o zvážení doporučení asistenta podle §5, odstavce 4 vyhlášky.
Asistent pedagoga
Soňa
10.05. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych vědět, když mám úvazek 50% asistenta pedagoga. Kolik hodin týdně musím trávit s dítětem. Počítá se to na celé hodiny 60 minut nebo vyučovací hodina 45 minut...Dělám ve škole od 8 hodin. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud máte úvazek 0,5, Vaše celková pracovní doba je 20 hodin týdně (počítá se po 60 minutách). Tato celková doba je pak rozdělena na dobu přímé pedagogické činnosti (práce přímo s žáky, nejen ve vyučovacích hodinách) a dobu nepřímé pedagogické činnosti (porady, konzultace, přípravy...) - poměr tohoto rozdělení je různý, podle toho, jak staré je doporučení (z PPP nebo SPC), na základě kterého byla ve škole Vaše pozice zřízena: A) Pokud je doporučení vydané před březnem 2018, může poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti ve Vašem úvazku vcelku libovolně nastavit ředitel školy (přímá pedagogická činnost ale vždy tvoří větší část z úvazku). B) Pokud je doporučení vydané v dubnu 2018 nebo později, měla by přímá pedagogická činnost tvořit 90% z Vašeho úvazku (18 hodin týdně) a nepřímá pedagogická činnost 10% z Vašeho úvazku (2 hodiny týdně).
AP a poznámka
Vojtěch Studénka
10.05. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, omlouvám se, že vyrušuji, ale v pondělí jsme absolvovali takové menší školení ohledně asistentů pedagoga. Paní lektorka-školitelka inkluze- (mimochodem aprobace biologie-chemie) nám u problematiky asistentů pedagoga sdělila, že asistent pedagoga nemůže dát dítěti poznámku (myslím tím poznámku při dozoru na školní chodbě, který AP vykonávají). Že musí přijít za třídním učitelem a toho požádat o zapsání poznámky! Na tento problém se p. lektorky ptal náš p. ředitel. Popřípadě by toto muselo být zakotveno ve školním řádu. Ve vyhlášce ani nikde jinde jsem se nedočetl, že AP nemůže dát dítěti poznámku (jako pedagogický pracovník s titulem VŠ). Lektorku jsem trošku uzemnil (před p. ředitelem) i tím, když jsem jí řekl, že poznámky psát nemůžeme, ale p. ředitel naše AP posílá samotné s dětmi na školní sportovní soutěže, olympiády apod. Další problém k řešení z naší diskuse-co dělat, pokud je AP v pracovní neschopnosti. P. lektorka trvala na tom, že u dítěte musí být přítomen další vyučující jako náhrada za nepřítomného AP. Děkuji Vám za odpověď a omlouvám se za můj meil.
Odpověď: Dobrý den, s těmi poznámkami je to složité, nikde v závazných normách (legislativě) toto přesně popsáno není - v principu by ale opravdu poznámky asistent pedagoga žákům dávat neměl. Vycházíme z vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., §5), podle které má asistent pracovat pod vedením jiného pedagogického pracovníka - udělování poznámek by byla samostatná činnost bez vedení učitelem, kterou vyhláška nepředpokládá. Podobně z výkladu vyhlášky vyplývá, že by asistent neměl nějak pravidelně bez přítomnosti učitele doprovázet žáky na školní akce - lze to přijmout jako výjimečné řešení v nějaké mimořádné situaci, kdy chybí dostatečný počet učitelů, nemělo by to být ale běžnou normou. Pokud asistent pedagoga dočasně chybí (např. pro nemoc) je povinností školy zajistit běžný provoz třídy jinak - buď tak, že na pozici asistenta pedagoga dočasně zaskočí jiný pedagogický pracovník školy (např. vychovatelka ze školní družiny), anebo tak, že vyučování zvládne dočasně učitel sám (zejména v situaci, kdy žádná vhodná náhrada za asistenta není k dispozici).
Financování AP
Alexová Gabriela
26.04. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Mám dotaz. Mám nabídku na 10 hod./týdně přímé asistence jako AP. Potřebuji vědět, kolik hodin placené přípravy mám k těmto hodinám nárok. Potřebovala bych 0,5 úvazku. Dá se to nějak udělat, aby mi to dalo i s přípravou 0,5 úvazek. Děkuji Alexová
Odpověď: Dobrý den, podle stávající verze příslušné vyhlášky (č. 27/2016 Sb.) by poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti u asistenta pedagoga měl být 9 ku 1 ve prospěch činnosti přímé - u úvazku zahrnujícího 10 hodin činnosti přímé by tedy měla cca 1,1 hodiny na činnost nepřímou. Ředitel školy má sice pravomoc dát do úvazku asistenta pedagoga i více než oněch 10% na nepřímou pedagogickou činnost, jakékoli hodiny nepřímé činnost navíc ale musí asistentovi platit už z jiných prostředků nežli z dotace na asistentův plat (a protože většina ředitelů v rozpočtu žádné takové jiné prostředky nemá, je celkem nepravděpodobné, že by k tomu došlo). Řešením pro Vás by mohla být situace, kdyby škola dostala doporučení u dvou různých žáků na dva úvazky 0,25 (cca oněch 10 hodin týdně) a mohla Vám tyto dva úvazky spojit v jeden úvazek poloviční.
Oslovení asistenta pedagoga
Petra
22.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit, jaké je správné oslovení asistenta pedagoga žákem. Děkuji a přeji pěkný den.
Odpověď: Dobrý den, to se nedá takto obecně stanovit, záleží na stáří dětí, s nimiž asistent pracuje, také na obecném nastavení vztahů a oslovování mezi žáky a pedagogy v dané škole... Nejběžnější (jistě ale ne jediné správné) oslovení je "paní asistentko".
Změna MŠ - změna asistenta?
Lenka Hrubešová
21.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, jestli při přechodu dítěte, které má v MŠ asistenta pedagoga, do jiné MŠ (v jiné obci stejného kraje) může tento asistent přejít s ním a za jakých podmínek, případně co je pro to potřeba udělat, aby to tak být mohlo. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ano, toto možné určitě je, oběma školám dokonce takový postup mnohé velmi usnadní. MŠ, ze které dítě odchází, nahlásí ukončení podpůrného opatření (asistent pedagoga je oficiálně veden jako podpůrné opatření) a nemusí složitě řešit výpovědní dobu asistenta (ukončí pracovní poměr dohodou); MŠ, do které dítě nastupuje, nahlásí zahájení poskytování podpůrného opatření a nemusí shánět vhodného kandidáta na asistentskou pozici. Přechod dítěte i asistenta je žádoucí předem konzultovat s poradenským zařízením (PPP nebo SPC), které asistenta doporučilo. Vrácení peněz z dotace poskytnuté původní MŠ a získání dotace pro novou MŠ bych doporučoval domluvit přes krajský úřad, přes který toto financování jde.
Změna platů?
Nika
21.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, dělám asistentku v MŠ s úvazkem 0,75 a smlouvou do srpna. Od září bych měla mít novou smlouvu, jenže bylo mi řečeno, že budu jako asistentka s absolvovaným kurzem na asistenta pedagoga posunuta do platové třídy 5. Nyní jsem v 8. Jak to tedy je? Bylo mi řečeno, že na mě není tolik peněz a že musí školka na mě "doplácet"; a ostatní učitelky nemají pak odměny. Mám náročné dítko, kterému jsem asistentka a za pár korun to dělat nebudu. Plat tedy záleží na řediteli školky?
Odpověď: Dobrý den, výše platu asistenta pedagoga skutečně do určité míry závisí na řediteli školy, který může asistenta zařadit do 4. až 9. platové třídy, nepřímo je ale přitom limitován výší dotace, kterou na asistenta pedagoga dostane. Dotaci může škola dostat na úrovni buď 8. nebo 5. platové třídy (letos nově, loni byly všechny dotace v 8. platové třídě). Rozhodující může být nikoli kurz studia pro asistenty pedagoga (tam je jednoznačně dobře, že kurz máte) ale Vaše předchozí vzdělání - je pravda, že po novelizaci vyhlášky platné od začátku letošního roku budou školy na asistenty, kteří nemají maturitu, dostávat dotace na úrovni 5. platové třídy; u asistentů s maturitou bude možné zachovat i nadále dotaci na rovni 8. platové třídy. V případě, že ředitel dostane dotaci na úrovni 5. platové třídy, může i tak dát asistentovi třeba 6. nebo 7. platovou třídu, rozdíl ale musí doplatit z jiných zdrojů školy (třeba z peněz, které by jinak mohl použít na platy učitelů).
Mohu dělat AP s konzervatoří?
Jaroslav Kratochvíla
21.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, jestli mohu se vzděláním, které mám - Konzervatoř Pardubice (maturita, absolutorium), učil jsem 6 let na ZUŠ bez problémů, dělat AP na základní škole? Mám na Konzervatoři s absolutoriem pedagogické minimum?
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) - podrobněji viz http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga. Konzervatoř sama o sobě nestačí; záleží na tom, kde jste absolvoval ono pedagogické minimum - pokud by šlo kurz s pedagogickým zaměřením organizovaný vysokou školou v rámci celoživotního vzdělávání, bylo by Vaše vzdělání dostatečné. Pokud byste dílčí pedagogickou kvalifikaci pro výuku v ZUŠ získal třeba jen v rámci vybraného předmětu ve studiu na konzervatoři, musel byste si kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga dále doplnit.
Jaké má školní asistent práva a povinnosti?
Silve Kaňa
21.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako školní asistent na základní škole. Chtěla bych se zeptat, kolik musí být ve třídě žáků abych s nimi mohla jet na školní akci s jejich třídní učitelkou jako doprovod? A dále mohu sama doprovázet žáky na různé školní soutěže bez pedagoga nebo ne? Ze začátku roku jsem totiž na soutěže doprovázela sama a jako doprovod jsem jezdila bez omezeni počtu dětí, nyní došlo ale ke změnám a proto bych chtěla vědět, jaké vlastně školní asistent má práva a povinnosti. Mockrát děkuji za odpověď Silvie Kaňa
Odpověď: Dobrý den, práce školního asistenta se řídí podle dvou dokumentů ministerstva školství, a to sice "Školní asistent v projektech OP VVV" a "Popis šablon a jejich věcný výklad" - oba tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách ministerstva školství, žádný z nich ale neřeší počet žáků v podpoře školního asistenta. Jinak řečeno, počet žáků účastnících se školní akce není pro přítomnost školního asistenta nijak směrodatný - záleží jen na vedení školy, zda školního asistenta (bez ohledu na počet žáků) na akci vyšle nebo zda jeho podporu potřebuje ve škole v daném okamžiku jinde. Školní asistent je obvykle zaměstnancem školy, proto se nic nestane, když je po nějakou kratší dobu s žáky sám, bez přítomnosti učitele. Na druhou stranu je ale školní asistent veden jako nepedagogický pracovník, neměl by tedy samostatně řídit vzdělávací činnost a na vzdělávacích akcích by tedy měl být v doprovodu pedagoga.
Jak je to o letních prázdninách - má asistent pedagoga volno? A jak je to s platem?
Michaela
20.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Pracuji v MŠ jako asistent pedagoga již 8 měsíců a chci se zeptat jak je to s volnem a platem o letních prázdninách. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga má - stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci - ze zákona nárok na 8 týdnů dovolené za jeden kalendářní rok. Ve kterých termínech si toto volno asistent vybere, záleží jen na domluvě s vedením školy - obvykle ale většinu dovolené čerpají asistenti pedagoga během letních prázdnin. Mzda v době dovolené se vypočítává z průměrné mzdy pracovníka, obvykle je její výše ale přibližně shodná s běžnou mzdou vyplácenou v době pracovní činnosti.
Jaké možnosti má zaměstnavatel, když dítě těžce onemocní a asistent má pracovní smlouvu na celý rok?
Dominik
20.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké možnosti má zaměstnavatel, když dítě těžce onemocní a asistent má pracovní smlouvu na celý rok. Velmi děkuji za reakci.
Odpověď: Dobrý den, není mi známo, že by existoval nějaký předepsaný postup pro daný případ. Obecně platí, že v případě nemoci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterému byl asistent pedagoga doporučen, zůstává asistent stále v práci, i nadále pomáhá učiteli s organizací vyučování + podle možností pomáhá i se zajištěním komunikace mezi školou a rodinou nemocného žáka (dochází do rodiny, donáší zadání práce a úkolů), a to až do doby, kdy vyprší platnost doporučení od PPP (nebo SPC), na základě kterého byla pozice asistenta ve škole zřízena (jedinou výjimkou by byla situace, kdy by žák přestal být žákem školy - v takovém případě by bylo nutné ukončit poskytování podpůrného opatření ve formě práce asistenta okamžitě a asistenta po uplynutí výpovědní doby propustit).
Mohu pracovat jako AP, pokud mám pedagogické minimum z VŠ ekonomického zaměření?
Markéta
20.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mne, zda mohu pracovat jako AP v případě, že jsem na VŠ ekonomického zaměření absolvovala také tzv.pedagogické minimum - psychologii a pedagogiku. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Pokud jste pedagogické minimum vystudovala formou samostatného kurzu v režimu celoživotního vzdělávání organizovaného Vaší vysokou školou, pak požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga (podle §20 zákona 563/2004 Sb.) splňujete. Pokud byste měla "jen" pedagogicky orientované předměty v rámci svého studia s jiným (ekonomickým) zaměřením, Vaše kvalifikace by pro pozici asistenta pedagoga bohužel dostatečná nebyla a musela byste si doplnit kvalifikační kurz.
Musí mít syn na vozíku mimo ÄP i osobního asistenta?
Hana galoová
19.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den.Obracím se na vás s prosbou. Můj syn navštěvuje 5.tř základní školy. Je na invalidním vozíku, má asistenta pedagoga. Chtěla bych se zeptat, zda musí mít osobního asistenta a popřípadě kde ho sehnat. Velice děkuji Galoová
Odpověď: Dobrý den, služby osobních asistentů se shání přes registrované poskytovatele sociálních služeb (registr spravuje MPSV), Váš syn ale osobního asistenta rozhodně mít nemusí - pokud je žákem základní školy a má doporučenou podporu asistenta pedagoga, není pro osobního asistenta důvod. Pomoc by měl zajistit asistent pedagoga, a to včetně i třeba pomoci v oblasti sebeobsluhy nebo při pohybu po škole a v rámci školních akcí i mimo školu, protože i tyto činnosti patří (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.,§5) do náplně práce asistenta pedagoga. Podle listiny základních práv a svobod mají všichni žáci (tedy i žáci s postižením) nárok na bezplatné základní vzdělávání a stát je povinen toto vzdělávání zajistit. Služba osobní asistence je službou placenou, a pokud by byla ve vzdělávání nutná, bylo by porušeno Vaše právo na bezplatné vzdělávání - i to je důvod, proč by veškerou potřebnou podporu měl Vašemu synovi zajistit asistent pedagoga, na kterého Vy nic doplácet nemusíte.
Mohu jako školní asistent zastupovat vychovatelku ve družině v době její neschopnosti nebo nepřítomnosti?
Iveta Krátká
19.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Pracuji jako asistentka pedagoga na 20 hodin týdně a stejně takový úvazek mám i na školního asistenta. Chtěla bych se zeptat, zda-li mohu zastupovat vychovatelku ve družině v době její neschopnosti nebo nepřítomnosti. Myslím si, že z pozice školního asistenta ne, není to pedagogický pracovník. Ale nevím jak je to v případě asistenta pedagoga. A jedná se o dlouhodobou nepřítomnost vychovatelky. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, z pozice školního asistenta určitě ne (máte pravdu, je to nepedagogický pracovník), ale ani asistent pedagoga by za dlouhodobě chybějící pedagogické pracovníky (učitele nebo vychovatele) suplovat neměl - obvykle na to není dostatečně kvalifikovaný, nemá za to odpovídající plat a neodpovídá to jeho popisu práce. Možných řešení je několik: 1. Ředitel školy najde jiného pracovníka, který bude za chybějící vychovatelku suplovat. 2. Ředitel uzavře s asistentkou pedagoga dohodu o provedení práce na pozici vychovatelky - asistentka tak dočasně bude zaměstnána i jako vychovatelka a bude za to mít mzdu navíc. Pozor ale, u takového řešení je potřeba, aby se úvazky časově nepřekrývaly - jedna pracovnice nemůže být v témže čase ve škole současně jako asistentka i jako vychovatelka. 3. Pokud asistentka pedagoga běžně asistuje i v družině (je to součást jejího běžného úvazku), pak může i nadále být v družině jako asistentka pedagoga s tím, že bude dostávat zadání práce od vychovatelky z jiné skupiny (a tedy tak vlastně nebude suplovat za chybějící vychovatelku).
Asistent u maturitní zkoušky
Jiří
08.03. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o informaci, jak je řešen vztah mezi asistentem a školou v případě asistence žáka výhradně pro účely maturitní zkoušky (všechny její části, vzhledem k zařazení žáka do 3. skupiny s dvojnásobnou časovou dotací pro vypracování). Vzniká pracovně-právní vztah mezi asistentem a školou a případně jaká forma (DPP, apod.)? Je někde daná hodinová sazba či tarif i pro tyto účely? Je možné domluvit se se školou, že chci asistovat bez nároku na jakoukoliv odměnu? Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, lituji, ale konkrétní odpověď pro Vás nemám. Přiznávám, že s takovým požadavkem se setkávám poprvé, a ani legislativa, která podrobněji definuje pozici asistenta pedagoga (vyhláška č. 27/2016 Sb., §5 + přílohy), s něčím takovým vysloveně nepočítá. Obecně se předpokládá, že student, který nepotřeboval ani minimální rozsah podpory asistenta pedagoga v průběhu studia, nebude tuto podporu potřebovat ani u závěrečné zkoušky. Každopádně platí, že asistenta pedagoga musí doporučit školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC) - být Vámi, kontaktoval bych Vaše poradenské zařízení a zkusil možnosti (a potřeby) nějaké nárazové asistence konzultovat s nimi.
© Nová škola, o.p.s. 2013