<< předchozí 09/2018 další >>
PO ÚT ST ČT SO NE
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07

Vaše dotazy

Je mé vzdělání (Bc. pedagogika volného času) dostatečné na práci AP?
Lucie
23.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, vystudovala jsem na Univerzitě J. E. Purkyně Pedagogiku volného času (bakalář), zatím jsem v tomto oboru bez praxe. Ráda bych vykonávala práci asistenta pedagoga. Postačí mi toto nebo si musím vzdělání ještě doplnit? A jak byste mi doporučili postupovat? Děkuji a jsem s pozdravem,
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.). Podle tohoto zákona je jednou z cest, jak získat kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga, absolvovat vysokoškolské vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením - což je i Váš případ. Vaše stávající kvalifikace je tedy pro pozici asistenta pedagoga zcela dostatečná - jako asistentka pedagoga můžete nastoupit klidně hned zítra.
Jak mám řešit situaci s nespolupracující asistentkou?
Dana Matejsková
22.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o radu. Jsem třídní učitelka 6. třídy, kde učím přírodopisy a zeměpisy. Byla mi přidělena asistentka pedagoga, která má částečný úvazek. Na mé hodiny téměř nechodí a když už se v hodině objeví, aniž bych to věděla dopředu, sedí a kouká do mobilu. Pokud po asistentce něco chci, tak většinou vyhoví, ale s dodatkem, tohle dělat vůbec nemusím. Na třídnické hodiny, které máme vedením nařízené každé pondělí od 8:00 odmítá chodit, já to ovšem považuji za důležité, aby tam byla. Opět neshoda mezi námi. Dokonce nechce jet se třídou na exkurzi, takže jsem požádala jinou asistentku. Dnes jsem poprosila speciální pedagožku o schůzku, kde bude i výchovná poradkyně a asistentka, abychom si vyjasnily pracovní kompetence a aby můj požadavek na účasti v některých hodinách asistentka byla a aktivně se podílela na průběhu hodiny. Moje prosba se týká toho, nevím, jak mám celou situaci řešit. Jaké kompetence pracovní má asistent pedagoga. Může mi pomáhat i s třídnickými záležitostmi? Velmi děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou dány vyhláškou č. 27/2016 Sb. - podrobnější popis včetně citace z vyhlášky najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/zakony-prace Náplni práce asistenta pedagoga se věnujeme pak také zde: http://www.asistentpedagoga.cz/napln-prace Jinak máte samozřejmě pravdu - práce asistentky, jak jí popisujete, je jednoznačně zcela nedostatečná. Pokud by k lepšímu nastavení práce asistentky nepomohla schůzka s ní a s poradenskými pracovníky školy, doporučoval bych Vám obrátit se s žádostí o řešení na ředitele školy - ten odpovídá za práci všech pedagogických pracovníků a pokud asistentka nepracuje tak, jak by měla, je na řediteli, aby tuto situaci řešil.
Jak se určuje platové zařazení AP?
Iva Magdová
22.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, moje vzdělání : SPgŠ - vychovatelství, pomaturitní studium spec. pg. při SPgŠ, celoživotní vzdělávání MU Brno - arteterapie. Praxe: 35 roků vychovatelka ŠD ( 9 plat.tř ), 11 roků AP ( 7 plat.tř. ) Jedná se mi o mé zařazení do 7 plat. tř. jako AP. K 1.9.2016 je normovaná fin. náročnost na AP 8. platová třída. Opravdu dle mého vzdělání a praxe mám nárok pouze na 7 plat. třídu? ( s VŠ vzděláním jsou u nás AP placeni v 9 plat. tř. - troufám si tvrdit, za stejně odvedenou práci ). Děkuji za odpověď I.M.
Odpověď: Dobrý den, navíc Vás asi nepotěším: Podle zákona se plat asistenta pedagoga pohybuje v rozmezí od 4. do 9. platové třídy, vzhledem k vágním formulacím náplně práce asistenta v Katalogu prací a jiným legislativním nedostatkům (nepřesnostem v přílohách vyhlášky 317/2005 Sb., kde se také s vymezením platu asistenta počítá) v praxi záleží víceméně jen na řediteli (a na finančních možnostech školního rozpočtu), do jaké třídy asistenta pedagoga zařadí. Je pravda, že normovaná finanční náročnost na plat asistenta pedagoga odpovídá 8. platové třídě (i když v budoucnu u některých to už bude jen 5. platová třída), to ale neznamená, že škola musí asistenta pedagoga do této platové třídy zařadit.
Školní asistent a neplacené volno
Bára
21.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako školní asistent na poloviční úvazek. Bylo mi řečeno, že v tomto pracovním poměru (18 měsíců) nemohu čerpat jak neplacené volno, tak ani paragraf na mé děti, když budou nemocné. A prý je i problém se ze smlouvy vyvázat. Koukala jsem do pracovní smlouvy a nic takového jsem tam nenašla (klasická dvouměsíční výpovědní lhůta). Dodělávám si v současné době pedagogické minimum a ráda bych se ve školce výhledově posunula na místo učitelky. Ráda bych věděla, jaké mám možnosti a kde je pravda. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, asi Vám bohužel moc nepomohu - víme, že u profese školních asistent jsou poměrně velké problémy s uvolňováním z úvazku na studium nebo v době péče o nemocné děti; domníváme se, že minimálně u "ošetřovačky" by měl mít školní asistent stejná práva jako všichni ostatní zaměstnanci a že stanovisko ministerstva školství, které toto u školních asistentů neumožňuje, je chybné, protože ale nemáme v našem týmu kvalifikovaného právníka, nemáme ani možnost toto oficiálně rozporovat. Doporučuji proto, abyste se se svým dotazem obrátila na právníka, třeba prostřednictvím některé z občanských poraden.
Práce asistenta pedagoga v Ostravě
Kateřina Kostková
21.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám středoškolské vzdělání s maturitou- obor Sociální práce se zaměřením na speciální pedagogiku a pedagogiku a psychologii. Měla bych zájem pracovat jako asistent pedagoga v mateřské či základní škole. Mám ovšem už několik let po maturitě a pracovala jsem v jiném oboru. Pokud bych se o práci ucházela, bude potřeba projít potřebnou rekvalifikací? Kde mohu získat bližší informace? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, požadavky na formální kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), podle které je možné potřebnou kvalifikaci získat mimo jiné i "středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením" - pokud tedy Váš vystudovaný obor měl v názvu, že je zaměřený na speciální pedagogiku (nebo i psychologii a pedagogiku), kvalifikační požadavky splňujete a můžete na místo asistentky rovnou nastoupit. Problém by byl, pokud by Váš obor měl v názvu jen sociální práci - v takovém případě byste si musela doplnit kvalifikační kurz (a to i když třeba součástí Vašeho předchozího studia byly dílčí zkoušky z pedagogiky nebo speciální pedagogiky) - buď kurz "studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga nebo kurz "studium pro asistenty pedagoga".
:Na mém osvědčení o kurzu chybí počet hodin. Může mi někdo pomoci?
Andula
20.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, v rámci studia na vysoké škole jsem absolvovala předmět sociální pedagogika ve kterém jsem získala osvědčení o absolvování kurzu . Díky tomu jsem dostala praci jako asistent pedagoga. Nyní mám však problém , jelikož v osvědčení není uveden rozsah hodin . Muže mi někdo pomoci, co mám dělat abych kvůli tomu nepřišla o praci ?
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) - podle tohoto zákona je možné kvalifikaci získat i "vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku", přičemž zákon u těchto programů neuvádí, jak by měly být dlouhé. Proto pokud Váš kurz zaměřený na sociální pedagogiku probíhal na VŠ v systému programů celoživotního vzdělávání, máte díky jeho absolvování kvalifikaci na pozici asistentky pedagoga dostatečnou a s délkou kurzu si starosti dělat nemusíte. (To je rozdíl od kurzů "studium pedagogiky" a "studium pro asistenty pedagoga", které mají předepsanou délku 80, resp. 120 hodin a tam je dodržení délky kurzu podstatné.)
Je pro mě nutný kurz asistenta?
Jana
18.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o informaci, zda je pro mě nutné absolvování kurzu pro asistenty pedagoga. Vystudovala jsem gymnázium a poté jsem působila jako učitelka na prvním stupni ZŠ. během tohoto období jsem studovala na Ped. fakultě UK obor Český jazyk - Občanská výchova, z důvodu mateřství jsem po pátém ukončeném semestru studium přerušila a bohužel ke studiu se už nevrátila. Během studia jsem kromě jiných vykonala zkoušky z pedagogiky, psychologie a didaktiky. Jako učitelka na prvním stupni jsem působila 15 let, během své praxe jsem absolvovala kurz Specifické poruchy učení a chování a jejich reedukace. jednalo se o kurz základní i o kurz pro pokročilé. Kurz byl pořádán Pedagogickým centrem Praha a celkový rozsah byl 54 hodin. Nyní pracuji jako asistentka pedagoga na prvním stupni. Děkuji za odpověď. Jana
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Vás dotaz, sešlo se nám toho teď nějak příliš. Navíc Vás asi nepotěším: Formální kvalifikace asistenta pedagoga se řídí §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) a podle tohoto zákona asistent musí mít buď ukončené vzdělání na v oboru s pedagogickým zaměřením (na SŠ, VOŠ nebo VŠ) anebo absolvovaný kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga (buď "studium pedagogiky" nebo "studium pro asistenty pedagoga"). Kdybyste měla ukončené vzdělání v pedagogickém oboru na VŠ, byla byste pro pozici asistentky pedagoga samozřejmě kvalifikovaná, protože ale Vaše vzdělání na VŠ ukončené není, musíte si asistentskou kvalifikaci doplnit (buď ukončením VŠ vzdělání nebo absolvováním kurzu). Dílčí zkoušky na VŠ, praxe a poznatky z kurzu zaměřeného na práci s žáky s poruchami učení jsou pro praxi jistě užitečné, z hlediska formálních požadavků na pozici ale bohužel nemají žádný vliv.
Budete zakládat Asociaci asistentů?
Hana Caklová
16.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda - li se bude zakládat Asociace asistentů? Předem děkuji za odpověď. Hana Caklová
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz, sešlo se nám toho teď nějak příliš. Na založení asociace (nebo nakonec spíše nějaké platformy) pro asistenty pedagoga a školní asistenty pracujeme, bohužel se nám zatím nedaří sehnat alespoň nějakou menší finanční dotaci na rozjezd, ale sháníme intenzivně - tak doufejme, že během března pokročíme a činnost zahájíme. Založení určitě budeme avizovat na webu.
Můžu být zaměstnaná jako asistent pedagoga na vedlejší pracovní úvazek?
Martina
15.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, můžu být zaměstnaná jako asistent pedagoga na vedlejší pracovní úvazek?
Odpověď: Dobrý den, ano, mnoho asistentů pedagoga v praxi pracuje pouze na zkrácený úvazek. Například kombinace částečného úvazku na pozici asistenta pedagoga a částečného úvazku na pozici vychovatelky ve školní družině je v řadě českých škol poměrně běžná.
Specializace v pedagogice - jde o obor dostatečný pro práci pracovníka v soc. službách?
Klára
15.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat ohledně oboru, který jsem vystudovala. Jde o obor asistenství speciální pedagogiky pro ZŠ současně s výtvarnou výchovou (Bc. studium). Magisterský obor už mám z něčeho jiného. Nicméně také na pedagogické fakultě. Momentálně můj zaměstnavatel řeší, zda mohu pracovat s mým vzděláním jako kontaktní pracovník v NZDM pro děti a mládež. Což je vlastně sociální práce. Je někde dohledatelné, zda s mojí specializací splňuji požadavky pracovníka v sociálních službách? Díky za Vaši odpověď. Klára
Odpověď: Dobrý den, kvalifikační požadavky pro pracovníky v sociálních službách se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. (z. o sociálních službách, §110 a §116). Tento zákon uvádí, že absolventi vysokoškolského oboru (i Bc.) zaměřeného na speciální pedagogiku jsou plně kvalifikovaní pro výkon jak pozice sociálního pracovníka, tak i pro pozici pracovníka v sociálních službách. Vaše kvalifikace by proto pro práci v oblasti sociálních služeb měla být dostatečná.
Je nějaký kvalifikační kurz blízko okresu Ústí nad Orlicí?
Iveta MAJCINIKOVA
14.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: DOBRÝ DEN,MÁM ZÁJEM ABSOLVOVAT REK.KURZ-ASISTENT PEDAGOGA.VZHLEDEM K OKOLNOSTEM BYCH POTŘEBOVALA DOJÍŽDĚT(MÁM SAMA POSTIŽENÉHO SYNA).BYDLÍM V OKRESE ÚSTÍ NAD ORLICÍ.MOHLI BYSTE MI NĚJAKÝ DOPORUČIT?DĚKUJI
Odpověď: Dobrý den, asi Vás moc nepotěším, ale nejbližší kvalifikační kurzy, které u Vás v okolí evidujeme, jsou v Pardubicích a v Hradci Králové (upozorňuji ale, že náš přehled nemusí být kompletní a mohou být i kurzy, o kterých nevíme). V Pardubicích kurz pořádá Centrum celoživotního vzdělávání, nejbližší kurz ale zahajují až v září - viz http://www.ccvpardubice.cz/ Pokud máte ukončení středoškolské vzdělání, stačil by Vám k získání kvalifikace i kurz "studium pedagogiky", ve variantě "b" určené pro asistenty pedagoga - takový kurz zahajuje v květnu v Hradci Králové místní pobočka NIDV - viz http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=59853&operace=detail.
vzdělání
Martina Bílková
14.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Může absolventka rodinné školy s maturitou, s praxí v mateřské školce, zastávat pozici asistenty pedagoga?
Odpověď: Dobrý den, požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících - podle tohoto zákona asistent buď musí mít vzdělání v pedagogickém oboru (na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole) anebo si musí doplnit kvalifikaci v kvalifikačním kurzu pro asistenty pedagoga. Obor rodinná škola bohužel není oborem s pedagogickým zaměřením (neposkytuje kvalifikaci pro práci ve školství), aktuálně tedy na pozici asistentky pedagoga kvalifikovaná nejste - pokud tedy chcete pracovat jako asistentka pedagoga, doporučuji doplnit si příslušný kvalifikační kurz.
Je možné využívat asistenty na úklid, aby "udělali učitelům pořádek ve věcech"??
Andrea
13.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je možné aby byli asistenti pedagoga využíváni k tomu, aby uklízeli některé místnosti v budově školy nebo skříně apod. takzvaně v rámci toho, aby udělali učitelům pořádek ve věcech? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, to hodně záleží na přesném zadání úkolu. Rolí asistenta pedagoga je primárně pomáhat učiteli tak, aby sám učitel měl více času na kvalifikovanou pedagogickou práci s žáky. Pokud by tedy šlo o organizačně-úklidové práce, které by jinak běžně dělali učitelé, lze do takových prací zapojit i asistenty pedagoga. Naopak ale nepřípustné by bylo zapojení asistentů pedagoga do takových úklidových prací, které jinak dělají nepedagogičtí zaměstnanci školy (školník, uklízečky) - taková práce by byla naprosto proti základnímu smyslu celé asistentské pozice.
Na kolik dnů dovolené má nárok školní asistent?
Martina
12.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji v MŠ jako školní asistent na poloviční úvazek. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou. Chtěla bych se zeptat na kolik dní dovolené mám nárok. Děkuji. Martina
Odpověď: Dobrý den, školní asistent je nepedagogický pracovník a proto má obvykle shodnou dovolenou jako ostatní nepedagogičtí pracovníci, tedy (obvykle) 4 týdny za jeden kalendářní rok - to platí i pro Vás, pokud je Vaše smlouva dlouhá alespoň jeden rok (pokud máte smlouvu kratší, bude se úměrně tomu krátit i nárok na dovolenou). Zároveň je potřeba zdůraznit, že při polovičním úvazku pro Vás jeden den dovolené znamená 4 hodiny volna. Pokud byste tedy například v pondělí pracovala pravidelně 8 hodin (a v úterky do práce pravidelně nechodila), stálo by Vás jedno volné pondělí dva dny dovolené.
Jaká jsou školení pro asistentku pedagoga?
Jaroslava Hulcrová
12.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga a zajímalo by mě, zda je možné navštívit nějaký seminář pro asistenty. Děkuji Hulcrová
Odpověď: Dobrý den, to je poměrně složitá otázka, vzdělávacích akcí a seminářů vhodných pro asistenty pedagoga je celá řada, záleží na: 1. tématu, které by Vás zajímalo; 2. dostupnosti, tedy jak daleko byste mohla na vzdělávání dojet; 3. ceně, tj. kolik byste byla ochotná za seminář zaplatit (event. zda by Vám byla ochotná zaplatit seminář škola). Zajímavé kurzy zaměřené na práci s žáky s poruchami učení a chování pořádá třeba pražské Dyscentrum, semináře v oblasti práce s žáky s poruchami autistického spektra organizuje NAUTIS (Národní ústav pro autismus), řadu různých pedagogicky orientovaných kurzů pořádá NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání - má celorepublikovou síť poboček). Atraktivní kurzy mnohdy organizují stejné instituce, jaké pořádají také kvalifikační studium pro asistenty pedagoga - tipy na některé tyto instituce najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
Má ředitel právo na snížení osobního příplatku?
Lucie
10.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může ředitel školy snížit (od 1.2.2018) osobní příplatek, který byl přiznán od 1.9.2017. Jako důvod snížení uvádí nízký počet odevzdaných dotazníků k hodnocení ostatních pedagogických pracovníků - hodnocení bez zadaných kritérií, co je třeba hodnotit. Dotazníky dokonce nebyly předány všem pedagogům. Děkuji Vám za odpověď. Lucie
Odpověď: Dobrý den, v naší poradně bohužel nemáme právníka, proto Vám na tento dotaz můžu odpovědět jen jako laik - jako laik jsem přesvědčen, že ředitel může stanovit osobní příplatek svobodně, podle vlastního rozhodnutí, maximálně může být omezen nějakou vnitřní směrnicí (pokud nějakou takovou směrnici pracoviště má). Jakkoli tedy může být důvod k snížení osobního ohodnocení nespravedlivý a jen málo legitimní, vyjednávat o zpětném navýšení jde s vedením školy jen po dobrém. Pokud byste ale chtěla mít jistotu, doporučuji konzultovat to ještě s právníkem - např. v některé z občanských poraden.
Jak je to s proplácením dovolené u asistentů?
Eva Hajzlerová
09.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, poprosím o radu, zda se dovolená proplácení asistentům v době letních prázdnin a jak postupovat v případě, jestliže nemají dostatečný počet dní dovolené. Děkuji Eva
Odpověď: Dobrý den, ano, asistenti si v době letních prázdnin berou dovolenou stejně běžně jako ostatní pedagogičtí pracovníci a řádná dovolená se jim samozřejmě proplácí. U asistentů pedagoga je dovolená obvykle bez problémů, mají 8 týdnů ročně a navíc mohou čerpat i studijní volno, což jim dohromady na dobu prázdnin obvykle stačí. Složitější je to u školních asistentů, ti totiž nejsou pedagogickými pracovníky, proto mají obvykle jen 4 týdny dovolené a navíc nemohou čerpat studijní volno - řeší se například tak, že na část prázdnin zadává ředitel školním asistentům práci na pracovišti.
Může školní asistent vykonávat pomocné práce?
Věra Svobodová
08.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Nastoupila jsem do MŠ na dotační pozici z ÚP, poté jsem vykonávala práci učitelky bez pedagogického vzdělání na dobu určitou. V tomto období jsem souběžně s prací navštěvovala kurz asistenta pedagoga, až po ukončení jsem se ale dověděla, že jsem v šabloně školní asistent. Po ukončení doby určité jsem byla zařazena na pozici školního asistenta, úvazek - 4hod. Tyto 4hodiny jsem trávila ve dvou třídách. Po čtyřech měsících, kdy jsem tlačila na vedení, mi byla prodloužena pracovní doba na 8hodin - pozice školního asistenta. Práci ve třídách ale dělám stejně - 4hod, ostatní čas trávím v kuchyni pomocnými pracemi, nebo s provozními zaměstnanci úklidem. Vyplňuji tzv. report, kam jsem pečlivě vypisovala mnou odvedenou práci, ale musela jsem pomocné práce vymazat, prý je nemám v popisu práce. Zajímá mě, jak to tedy je. Nevadí mi ony pom. práce, potřebuji pracovat na plný ůvazek. Ale vadí mi, že to vlastně nemám v popisu práce, a asi mám dělat práci jinou, tu - kterou jsem se učila půl roku v kurzu. Děkuji za odpověď Věra
Odpověď: Dobrý den, zcela jisté je, že z pozice školního asistenta byste neměla vykonávat práce "provozního" charakteru (úklid, mytí nádobí apod.). Profese školního asistenta je závazně popsána v dokumentech MŠMT "Školní asistent v projektech OP VVV" a také "Přehled šablon a jejich věcný výklad" - podle obou těchto dokumentů je pozice školního asistenta ve školách zřizována za účelem podpory žáků ohrožených školní neúspěšností a tudíž i veškerá práce školního asistenta by měla směřovat k podpoře vzdělávání těchto žáků. Pokud Vás potřebuje škola zaměstnat na část úvazku na práce provozního charakteru, měly by Vám ve škole najít na tyto práce odpovídající pozici a úvazek - z pozice školního asistenta by to ale zcela jednoznačně být nemělo.
Poradíte mi prosím, zda se v Jihlavě dá udělat kurz asistenta pedagoga?
Lenka
07.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, poradíte mi prosím, zda se v Jihlavě dá udělat kurz asistenta pedagoga? Moc díky.
Odpověď: Dobrý den, náš přehled o institucích, které nabízejí kurzy studia pro asistenty pedagoga, určitě není kompletní, nicméně víme, že v Jihlavě nabízí tyto kurzy například "Vysočina Education" (viz http://www.vys-edu.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600139&id_ktg=1032&archiv=0&p1=1154) nebo společnost "Facta" (viz http://www.fakta.cz/fakta-seminare.aspx?IDTyp=7) - přesné termíny ani obsazenost kurzů ale bohužel neevidujeme, doporučuji proto, abyste kontaktovala přímo některou z uvedených institucí.
Nárok na dovolenou asistenta pedagoga
Věra Walterová
07.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Mám 0,5 úvazek v MŠ od září do srpna. Kolik dnů mám nárok na dovolenou? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, na jaké pracovní pozici pracujete. Pokud by šlo o pozici školního asistenta, kde je běžně nárok na dovolenou 20 dní za rok, pak byste měla nárok na: (20/12) x 10 = 16,7 dne dovolené. Pokud pracujete jako asistentka pedagoga, pak byste měla v první řadě upozornit zaměstnavatele, že jako pedagogický pracovník musíte mít smlouvu na minimálně 12 měsíců (výjimku zákon připouští jen u pracovníků nekvalifikovaných). U asistenta pedagoga jinak platí, že mají nárok na 40 dnů dovolené za 1 kalendářní rok (tj. za 12 měsíců). Při polovičním úvazku se Vám nárok na počet dní dovolené nekrátí, ale platí pro Vás, že 1 den dovolené = 4 hodiny volna; pokud byste tedy například každé pondělí pracovala 8 hodin a v úterý naopak do práce nechodila vůbec, pak Vás jedno volné pondělí bude stát dva dny dovolené.
Kdy si asistenti mohou vybírat řádnou dovolenou?
Alice
07.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy si asistenti mohou vybírat řádnou dovolenou? V práci nám bylo řečeno, že dovolenou si můžem brát pouze tehdy, když jsou žáci se spec.vzděl.potřebami nepřítomni. A i tak nám do toho zaměstnavatel ještě mluví. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, jako v jakémkoli jiném zaměstnaneckém vztahu je vybírání dovolené věcí domluvy mezi asistentem pedagoga a ředitelem školy (tedy asistentovým zaměstnavatelem, který ale dovolenou ve školním roce skutečně dovolit nemusí). Je pravda, že je vhodné, aby si asistenti vybírali dovolenou v době školních prázdnin, event. jindy v době nepřítomnosti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud by si asistent vybíral dovolenou ve školním roce v době přítomnosti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, jeho podpora by žákovi chyběla a asistentovi by pak chyběla dovolená v době prázdnin.
Započítává se rodičovská dovolená do praxe?
Jitka
06.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, nastoupila jsem na pozici asistenta pedagoga v ZŠ. Během rodičovské dovolené, na které jsem byla se třemi dětmi téměř deset let, jsem vystudovala VOŠ pedagogickou. Před rodičovskou dovolenou jsem nikde nepracovala. Započítává se mi rodičovská dovolená do praxe? A na jaký platový stupeň mám nárok? Děkuji za odpověď. Jitka
Odpověď: Dobrý den, ano, podle metodického pokynu ministerstva školství mají ředitelé škol započítávat pedagogickým pracovníkům (tedy i asistentům pedagoga) mateřskou i rodičovskou dovolenou do tzv. započitatelné praxe, a to maximálně do výše 6 let - zmíněných šest let by Vám tedy měli ve škole do praxe uznat. Praxe do 6 let podle tabulek odpovídá druhému platovému stupni, praxe nad šest let třetímu platovém stupni - tedy byste měla být zařazena do 3. platového stupně (pozor nesměšovat s platovou třídou, která na délce praxe nezávisí a u asistenta pedagoga může být v rozmezí 4. až 9. PT).
Mám jako psycholog kvalifikaci na práci AP?
Anna
06.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, vystudovala jsem obor psychologie a chtěla bych se zeptat, jestli s tímto vzděláním mohu vykonávat práci asistenta pedagoga? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, bohužel, ale v tom Vás musím zklamat - požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20), podle kterého asistent pedagoga buď musí mít vzdělání v pedagogickém oboru (na SŠ, VOŠ nebo VŠ) anebo si musí doplnit kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Psychologie (jednooborová, bez kombinace s nějakou pedagogickou disciplínou) se za pedagogický obor nepovažuje, proto Vaše kvalifikace v danou chvíli na pozici asistenta pedagoga dostatečná není, lituji.
Můžeme s asistentem pedagoga uzavřít smlouvu na dobu určitou - na 18 měsíců?
Petra Jungwirtová
06.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den můžeme s asistentem pedagoga uzavřít smlouvu na dobu určitou - na 18 měsíců? Aniž by pak zaměstnanci vznikl třeba nárok na dobu neurčitou? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, podle platné legislativy musí mít asistent pedagoga (pokud je na pozici kvalifikovaný) smlouvu na dobu minimálně 12 měsíců + při uzavření smlouvy na dobu určitou by tato smlouva neměla být opakována nebo prodlužována více než dvakrát (nicméně už jsem se setkal i s řediteli, kteří si zajistili výklad umožňující z tohoto pravidla výjimku). U nového asistenta pedagoga tedy nic nebrání tomu, abyste s ním uzavřeli smlouvu na dobu 18 měsíců, a žádný nárok na jakékoli další smlouvy z toho dotyčnému nevznikne.
je možné získat asistenta k dítěti které má poruchu chování a ne učení?
Pauknerová
06.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,je možné získat asistenta k dítěti které má poruchu chování a ne učení? Děkuji Pauknerová
Odpověď: Dobrý den, ano, to určitě lze, řada žáků s poruchami chování má ve vyučování k dispozici podporu asistenta pedagoga - ovšem stejně jako u všech ostatních žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i u žáků s poruchami chování je nutné, aby podporu asistenta pedagoga doporučilo poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Proto doporučuji, aby žáka jeho zákonný zástupce objednal na diagnostické vyšetření do poradenského zařízení, a tam už pracovníci posoudí, zda je v daném případě vhodná pomoc asistenta pedagoga a podle potřeby i rovnou vypracují pro školu doporučení na zřízení asistentské pozice.
Jaký kurz musím mít, abych mohla dělat dceři asistenta?
Michaela Knížová
04.02. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem maminka diabetické holky, která má jít od září do školy. Už je odkladová, narozená koncem srpna. Máme problém najít školu a i když s tím nesouhlasím, budu jí muset dělat asistenta, což nechci, ale nic jiného mi asi nezbývá. S diabetem nechce mít nikdo nic společného. Mám vystudovanou VŠ - vzdělávání dospělých. Jaký kurz bych si musela dodělat, abych mohla pracovat jako asistent? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud byste chtěla pracovat ve škole jako asistentka pedagoga, je Vaše kvalifikace dostatečná a žádný kurz byste si už dodělávat nemusela. Kvalifikační požadavky na vzdělání asistenta pedagoga jsou popsány v zákoně č. 563/2004 sb. (o pedagogických pracovnících, §20), kde je uvedeno, že kvalifikaci na danou pozici splňuje i absolvent vysokoškolského studia v oboru s pedagogickým zaměřením - za takový obor se považuje i vzdělávání dospělých, Vaše kvalifikace je proto pro pozici asistenta pedagoga dostačující. Obecně ale nedoporučujeme, aby maminky pracovaly jako asistentky pedagoga ve třídách, které navštěvují jejich děti - příbuzenský vztah komplikuje profesní rovinu spolupráce mezi asistentem a žákem a je často na překážku i žádoucímu osamostatňování dítěte. Bylo by tedy vhodnější, kdyby škola zajistila do třídy k Vaší dceři jiného asistenta. Také připomínám, že pro získání pozice asistenta pedagoga do školy musí zřízení asistentské pozice doporučit školské poradenské zařízení (tedy pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), pokud tedy ještě nejste s dcerou registrováni v pedagogicko-psychologické poradně (PPP), kontaktujte nejbližší PPP, objednejte se na diagnostické vyšetření a při vyšetření pak požádejte o zvážení možného doporučení asistenta pedagoga.
jaký je rozdíl u AP mezi třetím a osmým stupněm v 8. plat. třídě?
Lenka
29.01. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,zajímalo by mě jaký je rozdíl mezi 3-7stupněm, v 8tř. Tedy dříve 8tř.7stupen,nyní 8tř.5stupen.Absolvovala jsem studium pedagogiky pro asistenty a ukončuji pedagogické minimum na UK,Praha. Dříve vychovatel,nyní asistent. Mám na starosti jednoho chlapce 0,75 úvazek,další díte 0,25 úvazek a od února ještě další dítě 0,25. To ale bude přes 1,0 úvazek a stupně mi vůbec nesedí.S jedním dítětem jsem ještě 3x týdně odpoledne po vyučování cca 45min.Dovysvětluji probranou látku. Dalo by se říci, že všechny děti jsou diagnostikovány jako špatná soustředěnost. Tedy stále vysvětluji jejich vlastním tempem.U dítěte u kterého jsem 0,75 úvazek absolvuji navíc ještě výlety a jiné.Se všemi rodiči spolupracuji a účastním se třídních schůzek,konzultuji vše se všemi učiteli,rodiči.Každé dítě je v jiné třídě..Přijdou mi 3 děti na jednoho asistenta mnoho.Škola tvrdí,že nemá peníze na další a žeprý žádní nejsou.Já v kurzu měla cca 20 budoucích AP a další AP byli v dalším kurzu..Vysvětlete mi prosím stupně a kolik hodin má mít AP pro 0,25 úvazek a 0,75 úvazek.Napsali mi smlouvu do konce června,není to proti zákonu? Není kvalifikovaný AP zařazen již jako pedagogický pracovník tedy smlouva od září- do září?děkuji za odpoved.LENKA
Odpověď: Dobrý den, zařazení asistenta pedagoga do platového stupně se řídí délkou asistentovy praxe, přičemž 1. platový stupeň je pro praxi do dvou let, 2. stupeň pro praxi do šesti let, 3. stupeň do 12 let, 4. stupeň do 19 let atd. Do praxe se započítá v mateřská a rodičovská dovolená, ovšem maximálně v rozsahu šesti let. Pokud Vám tedy například započítali ve škole rodičovskou dovolenou v rozsahu šesti let a k tomu rok na pozici vychovatelky, je zařazení do 3. platového stupně zcela v pořádku. Škola na asistenta sice dostává dotaci odpovídající 5. platovému stupni, ale samotného asistenta musí zařadit podle délky jeho praxe. Nebezpečí, že z 8. platové třídy klesnete do 5. platové třídy, bohužel nemůže škola ovlivnit - tady záleží na rozhodnutí poradenského zařízení (PPP nebo SPC), jaký typ asistenta a v souvislosti s tím i jaké platové zařazení doporučí. Rozhodně ale máte pravdu v tom, že Vaše pracovní smlouva by měla být na minimálně 12 měsíců - to je dáno zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §23a), výjimku zákon připouští jen u záskoků za dočasně nepřítomné pracovníky a u asistentů nekvalifikovaných, a to Vy nejste. Pokud tedy máte smlouvu kratší než 12 měsíců, upozorněte vedení školy, že to je z jejich strany poměrně zásadní chyba.
Mohu jako Asistent Pedagoga pracovat bez maturity přímo ve třídě ?
Patrick
25.01. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den , paní ředitelka Speciální školy má pocit že jako Asistent pedagoga bez maturity nemohu vykonávat svou profesi přímo ve třídě ale pouze v rehabilitačních třídách potřebuji stručné vysvětlení o tom zda mohu pracovat i ve Speciální třídě jako běžný Asistent pedagoga včetně školní družiny apod... .Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, podle §17 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) existují dva typy pedagogů volného času: 1) První typ je "pedagog volného času, který vykonává komplexní pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání" - tento typ pedagoga volného času musí mít minimálně maturitní vzdělání. 2) Druhým typem je ale "pedagog volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání" - takovým pedagogem volného času se může stát i člověk bez maturity, pokud je vyučený a doplní si vzdělání buď v kurzu celoživotního vzdělávání organizovaném vysokou školou nebo v kurzu "studium pedagogiky" pro pedagogy volného času (což bude asi ten kurz, který máte na mysli). Tedy ano, na oné nižší úrovni profese pedagoga volného času může pracovat i člověk, který je vyučený a doplní si příslušný kurz.
Má školní asistent dělat diagnostiku dítěte?
Bauerová
21.01. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Chtěla bych se zeptat jestli paní ředitelka po mě může chtít dělat s dětmi diagnostiku a nebo abych vyplňoval formulář pro psychologicko pedagogickou poradnu - hodnocení dítěte s předpokladem odkladu školní docházky. Dělám školního asistenta . Děkuji Bauerová
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Diagnostiku dělat nemůžete, nemáte na to (předpokládám) odpovídající kvalifikaci. Co se týká poskytování podkladů pro poradnu, tak tam můžete z pozice školního asistenta přispět tím, že do zprávy popíšete své postřehy, ale za finální znění zprávy by i tak měl zodpovídat učitel, se kterým pracujete (nebo paní ředitelka).
Změny v profesi asistentů pedagoga platné od 1. ledna 2018
Patrick
21.01. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den , podle nové vyhlášky budu jako AP bez maturity s vyučním listem a dalkovým oborem s vysvědčením zařazen do odpovídající 5. platové třídě, v 5. platovému stupni zajímalo by mě zda se má platová třída dá postupem odpracovaných let zvýšit a kolik teda budu mít plat v čísté mzdě ? Předem děkuji a Nashledanou.
Odpověď: Dobrý den, nejprve je potřeba zdůraznit, že dotace na Váš plat se škole změní až s novým doporučením do PPP/SPC - dokud platí stávající doporučení, na základě kterého škola dostala dotaci na Váš plat, dostává škola i nadále dotace v 8. platové třídě. Přesnou výši platů podle tabulek najdete v tabulce platů pro pedagogické pracovníky např. zde: https://www.pracomat.cz/poradna/pro-pracujici/228-platy-statnich-zamestnancu.html#plat_tab_7_2017 Pozor na zařazení v platovém stupni - škola sice dostane dotace odpovídající 5. platovému stupni, Vás ale musí zařadit do stupně podle délky Vaší předchozí pedagogické praxe (1. stupeň je pro praxi do dvou let, 2. stupeň pro praxi do šesti let atd.) - s narůstající délkou praxe pak pracovník stoupá mezi jednotlivými platovými stupni. Výše čisté mzdy se nedá takto na dálku odhadnout, záleží třeba na výši případného osobního ohodnocení (v tabulce je jen tarifní mzda, osobní ohodnocení záleží na řediteli a možnostech školy), také na daních (např. jestli máte odpočet na děti) apod.
© Nová škola, o.p.s. 2013