Dnes < > November 2019
Sunday PO ÚT ST ČT SO
27
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec 1
2
3
4
5
6
7

Vaše dotazy

Bude mi stačit vystudovaná VOŠ pedagogická?
Blanka
04.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jako SŠ mám vystudovanou Obchodní akademii. Teď od září jdu studovat dálkově VOŠ pedagogickou (předškolní a mimoškolní pedagogika) a do toho si dělám kurz asistenta pedagoga. Když budu mít titul DiS a tedy ukončenou VOŠku budu pořád brána jen jako asistent, nebo už mám možnost být například vychovatelkou ve školce? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, se střední školou a kvalifikačním kurzem pro asistenty budete zatím kvalifikovaná pouze na pozici asistenta pedagoga (event. i školního asistenta, pro kterého platí stejné požadavky). Až dokončíte Vaše studium na VOŠ, získáte - vzhledem ke studovanému oboru - kvalifikaci pro pozici učitelky v mateřské škole a vychovatelky ve školní družině.
Můžu s DPS vykonávat asistenta pedagoga?
Eliška Trávníková
04.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám střední potravinářskou školu s maturitou a od loňska učím odborné předměty kuchař číšník na soukromé střední škole. Od dubna nastupuji na Doplňkové pedagogické studium, abych dál mohla učit. Chtěla jsem se zeptat, zda je možné s touto kvalifikací dělat v budoucnu i asistenta pedagoga či vychovatelku. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud je Vaše doplňující pedagogické studium organizováno vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání (což předpokládám, že je), získáte po jeho absolvování i kvalifikaci na pozici asistentky pedagoga (podle §20 zákona o pedagogických pracovnících) nebo i školní asistentky (kde jsou kvalifikační požadavky stejné jako u asistentů pedagoga). Na místo vychovatelky Vám uvedená kvalifikace bohužel stačit nebude.
Potřebuji si dodělat kvalifikační kurz na AP, nebo mi stačí 22 let praxe učitelky?
Markéta Jančijová
01.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem učitekou mš 22let (Spgš Beroun obor učitelství maturita v roce 1990).. Potřebuji si dodělat kvalifikaci kurzem pro asistenta pedagoga,když bych chtěla jako tento asistent pracovat v ZŠ? děkuji...
Odpověď: Dobrý den, ne, do kurzu se hlásit nemusíte, Vaše současná kvalifikace je pro pozici asistenta pedagoga zcela dostatečná. Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., §20). Podle tohoto zákona je pro získání kvalifikace asistenta pedagoga dostatečné (mimo jiné možnosti i) ukončené středoškolské vzdělání v maturitním oboru s pedagogickým zaměřením - což je Váš případ.
Může asistent pedagoga s výučním listem pracovat u dítěte s ADHD +epilepsii
Šuriková
01.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych věděla zda mohu pracovat u dítěte v MŠ jako asistent pedagoga pokud má dítě ADHD + epilepsii? Mám výuční list + kurz asistenta pedagogaka na 80 hodin. Děkuji Šuriková
Odpověď: Dobrý den, rozhodující je doporučení školského poradenského zařízení (tedy pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Aby mohla MŠ zřídit ve třídě u dítěte pozici asistenta pedagoga, je (zpravidla) nutné, aby podporu asistenta doporučilo danému dítěti školské poradenské zařízení - na základě vyšetření dítěte. Poradenské zařízení v doporučení uvádí, zda má jít o "vyšší" úroveň asistenta pedagoga (který musí mít maturitu, v doporučení pod kódem "P2") nebo o "nižší" úroveň asistenta (který nemusí mít maturitu, v doporučení pod kódem "P4"). Pokud poradenské zařízení dítěti doporučí "nižší" úroveň asistenta, je to bez problémů a můžete na místo nastoupit. Pokud by poradenské zařízení doporučilo dítěti "vyšší" úroveň asistenta, mělo by vedení MŠ povinnost shánět asistenta s maturitou - Vás by pak mohli zaměstnat jedině v případě, že by se o místo nepřihlásit jiný zájemce (který by maturitu měl).
Je na pozici asistenta pedagoga dostačující Bc. vzdělání v oboru Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii?
Radka Hromádková
28.02. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je na pozici asistenta pedagoga dostačující Bc. vzdělání v oboru Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii? Děkuji za odpověď. Hromádková
Odpověď: Dobrý den, ano, takové vzdělání je pro pozici asistenta pedagoga zcela dostačující. Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.), podle kterého asistent pedagoga získává kvalifikaci (mimo jiné i) absolvováním vysokoškolského studia v jakémkoli oboru s pedagogickým zaměřením.
Může asistent pedagoga vzít děti např. na zahradu pouze v jeho doprovodu, nebo i sama?
Petra Věčorková
28.02. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga v MŠ a učitelky nevědí, zda mohu vzít děti pouze v mém doprovodu např. na zahradu. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, ano, s dětmi sama na zahradu jít můžete. Asistent pedagoga (stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci školy) má zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, proto nic nebrání tomu, aby byl chvíli s dětmi sám, bez učitele. Zároveň by to ale nemělo být úplně dlouho - pár minut nebo čtvrthodina určitě nevadí, pokud by se ale jednalo o delší čas (třeba hodinu nebo dvě), neodpovídalo by to zadání práce asistenta, který má podle vyhlášky (č. 27/2016 Sb., §5) poskytovat podporu jinému pedagogickému pracovníkovi (učiteli) a pracovat pod jeho vedením.
Může učitel vykázat asistenta ze své hodiny s tím, že není potřeba?
Jana
26.02. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby mne, jako asistenta pedagoga, učitel vykázal z hodiny - že nejsem potřeba, že to zvádnou. Já odcházet nechci, nebot mám pocit, že mne "můj" žák zrovna v tom předmětu potřebuje. Musím dodat, že mezi oním žákem a učitelem nejsou velké sympatie a ani spolupráce mezi mnou a učitelem zrovna nekvete (učitel má pocit, že žák AP nepotřebuje a že AP je nesmysl). Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, toto je poměrně složité. V praxi rozhodně platí, že škola má povinnost plnit podpůrná opatření v rozsahu, ve kterém tato opatření doporučí školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC). Pokud tedy pedagogicko-psychologická poradna (PPP) doporučí ve vzdělávání žáka podpůrné opatření ve formě podpory asistentem pedagoga v rozsahu třeba 20 hodin týdně, je povinností školy zajistit, aby ve vzdělávání daného žáka byla asistence v doporučeném rozsahu realizována. Zároveň je to otázka zadání práce od vedení školy - pokud má asistent pedagoga od ředitele v rozvrhu zadáno, že by měl být třeba ve středu k dispozici třetí hodinu při výuce českého jazyka, měli by toto asistent i učitel respektovat a s přítomností asistenta v dané hodině počítat. Máte-li problém s přijetím v hodině konkrétního učitele, doporučoval bych toto nejprve zkusit řešit s příslušným učitelem, event. pak požádat o pomoc při řešení někoho v vedení školy.
Kdy mohu dělat asistenta pedagoga na vyšší úrovni? Záleží to na typu kurzu?
Kateřina Fialková
26.02. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně kurzu na asistenta pedagoga. Mám vyšší odborné vzdělání v nepedagogickém oboru (komerční právo) a chtěla bych si udělat kurz na AP. Dozvěděla jsem se, že existují dvě zařazení AP a samozřejmě bych měla raději to vyšší, tedy možnost konat přímou pedagogickou činnost. Tady v Klatovech nabízí kurz Střední zdravotní škola v rozsahu 80 hod teorie a 40 hod praxe, tento kurz spadá pod Národní soustavu kvalifikací. Můj dotaz je zda se svým vzděláním a tímto konkrétním kurzem budu moci dělat asistenta s přímou pedagogickou činností. Děkuji, K. Fialková
Odpověď: Dobrý den, typ kurzu (bohužel) nemá na platové zařazení asistenta pedagoga žádný vliv. Obecně platí, že platové zařazení asistenta pedagoga může být v rozmezí 4. až 9. platové třídy, rozhodující je často výše dotace, kterou škola na asistenta pedagoga dostane. V praxi jsou dvě úrovně asistentů - vyšší úroveň, na které asistent musí mít maturitu a nějaké pedagogické vzdělání (alespoň kurz, to je ten typ asistenta, kterého zmiňujete Vy); a nižší úroveň, na které asistent mít maturitu nemusí (i tak je ale nutný kurz, tento asistent vykonává jen pomocné výchovné práce). Na asistenta na vyšší úrovni škola dostane od státu dotaci na úrovni 8. platové třídy, na asistenta na nižší úrovni škola dostane od státu dotaci jen na úrovni 5. platové třídy. O tom, zda škola bude mít asistenta pedagoga na vyšší či nižší úrovni, rozhoduje v doporučení školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC). Do kurzu se určitě přihlaste, na výši platu to ale nemusí mít vliv.
Začně platit nová vyhláška, která omezí počet ped. pracovníků ve třídě? Kde ji mohu najít?
Iveta Novakova
25.02. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý večer, slyšela jsem ze od 1.3.2019 by měla platit nová vyhláška, ve které by měl být stanoven počet počet pedagogických pracovníků ve třídě. Jedna se mi o speciální třídu , šest dětí, z toho čtyři s PAS, dva vozíčkáři. Kde prosím najdu znění nové vyhlášky? Děkuji a přeji hezky večer Iveta
Odpověď: Dobrý den, počet pedagogických pracovníků ve třídě upravuje vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhl. č. 27/2016 Sb.), která v §17 uvádí, že v jedné třídě mohou souběžně pracovat maximálně 4 pedagogičtí pracovníci. Toto platí jak pro školy běžné, tak i pro školy speciální. Je pravda, že ministerstvo a zákonodárci chtějí tuto vyhlášku novelizovat (mluví se o tom už od poloviny minulého roku) a jedna z možných variant novelizace počítala i s omezením počtu pracovníků na třídu na dva (resp. ve výjimečných případech dva a půl) - dosud se ale jednalo a jedná o nechválený návrh (proto jej ani nikde oficiálně nenajdete), který se setkal s řadou kritických připomínek. Doufáme, že návrh neprojde a že snad není důvod se tohoto omezení počtu pedagogických pracovníků obávat.
Může škola potřetí uzavřít s AP smlouvu na dobu určitou?
Petra Pallová
25.02. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mne jak je to se smlouvami u asistentů. Rok jsem na škole pracovala jako osobní assistent, pak rok pauza a pak jsem dvakrát podepisovala smlouvu na dobu určitou neboli na jeden rok jako asistent pedagoga, mohu tedy ze zákona podepsat i nadále smlouvu na jeden rok nebo už ne? Podle zákona to je prý tak že zamněstnavatel může dát smlouvu na dobu určitou pouze 3x, jenže smlouvu na dobu neurčitou mi nedá, jelikož smluvy uzavírá pouze vyšetření z poradny a tam píšou asistenta na jeden rok. Tak jak to tedy je? Děkuji Pallová
Odpověď: Dobrý den, neumím odpovědět přesně na Váš případ - ve škole jste nemohla pracovat jako "osobní asistentka", protože osobní asistentce je sociální služba, kterou mohou poskytovat pouze organizace registrované jako poskytovatel sociálních služeb (což škola není). Nicméně, obecně máte pravdu - podle zákoníku práce i podle zákona o pedagogických pracovnících je možné smlouvu na dobu určitou opakovat (prodlužovat) po prvním uzavření maximálně dvakrát. Pokud asistentovi pedagoga končí třetí smlouva na dobu určitou, existují tři možnosti: a) Ředitel to riskne a dá asistentovi smlouvu na dobu neurčitou, i když dotaci na něj má jistou pouze na rok nebo na dva (po dobu platnosti doporučení z poradenského zařízení). b) Asistent přistoupí i na třetí prodloužení smlouvy na dobu určitou. Je to sice protizákonné, ale zatím jsem neslyšel o žádné škole, pro kterou by to byl problém (pokud na to tedy sám asistent přistoupil). c) Ředitel přijme na dané místo nového asistenta, kterému bude moct znovu třikrát zopakovat smlouvu na dobu určitou. Bohužel, ani jedna z uvedených variant řešení není ideální. Je mi líto, že pro Vás nemám lepší zprávy.
Může být AP přidělen i dítěti v dětském domově?
Denisa Mikesková
21.01. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, syn 17 let je v dětském domově má Aspergerův syndrom, ADHD atd.. Dětem se tam nevěnují, tudíž se syn nudí a můj dotaz je, zda-li by mu byl přidělen na odpoledne asistent asi na 4h přes týden, děkuji za odpověď, hezký den.
Odpověď: Dobrý den, v současném systému podpůrných opatření může pedagogicko-psychologická poradna (nebo speciálně pedagogické centrum) doporučit žákovi podporu asistenta pedagoga i do školského zařízení - tedy i do dětského domova. Doporučený úvazek asistenta pedagoga je v takovém případě 0,25, tedy na 10 hodin týdně. Doporučení ale závisí na rozhodnutí poradny (PPP, nebo SPC), vhodné je tedy probrat tuto možnosti s pracovníky poradny při pravidelném vyšetření vzdělávacích potřeb žáka. V jiném případě by dětský domov teoreticky mohl zaměstnat asistenta pedagoga i bez doporučení poradny, pak by ale musel být asistent placený z rozpočtu domova, na což obvykle nemívají ústavní zařízení dost finančních prostředků. Větší zapojení chlapce do volnočasových aktivit by šlo řešit třeba i ve spolupráci s nějakou místní organizací zajišťující kroužky - co třeba nabídka nějakého místního DDM (Dům dětí a mládeže), neziskovek (např. Skaut, Junák...) nebo nízkoprahových center pro děti a mládež?
Může AP suplovat + jaký má nárok na zaplacení suplování?
Pallová
21.01. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem asistentka pedagoga v 1. třídě na ZŠ a zajímalo by mě, jestli mohu vůbec suplovat v této třídě celý den bez jakéhokoliv dalšího pedagogického pracovníka a také jestli mě to musí zaměstnavatel zaplatit, i když supluji vlastně ve třídě, kde dělám asistentku. Asistentku dělám čtyřem dětem s PO stupně 3. Děkuji Pallová
Odpověď: Dobrý den, se suplováním (za chybějící učitele) je to u pozice asistenta pedagoga poměrně složité. Obecně platí, že asistenti by za chybějící učitele suplovat neměli - nejsou za to dostatečně placení, obvykle na to nemají dostatečné vzdělání a neodpovídá to charakteru jejich profese (podle §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. má asistent poskytovat podporu jinému pedagogickému pracovníkovi). Na druhou stranu ve výjimečných situacích, ve kterých ředitel školy prokazatelně nemůže získat odpovídající náhradu za chybějícího učitele (suplování jiným kvalifikovaným učitelem) se připouští, aby výuku dočasně zajistil pouze přítomný asistent pedagoga. Mělo by jít ale o řešení pouze výjimečné a ojedinělé, volené ve stavu nouze (např. při chřipkové epidemii), nikdy nemůže jít o řešení dlouhodobé (při delší absenci učitele). Za to, že asistent dočasně musí zvládnout výuku ve třídě bez přítomnosti učitele, asistentovi oficiálně nenáleží žádná nárokovatelná nadstandardní odměna - případné ocenění je jen na řediteli a možnostech školního rozpočtu.
Počet dní dovolené, tarifní třída, započítávané hodiny u AP
Farkaš
20.01. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, vím že podobné dotazy zde již byly vzneseny, přesto se zeptám na můj, konkrétní případ. Pracuji na místě nočního vychovatele, ve výchovném ústavu. Naše pozice je specifikována jako "Asistent pedagoga - noční vychovatel". V pracovní smlouvě máme úvazek ve výši 40h týdně. Ale jelikož máme 12h směny, jsou tu jisté nejasnosti. Za prvé, namísto 12h směn nám je počítáno jen 11,5h. I když dohoda zněla na 12h. Za další, je nám uznán nárok pouze na 34 dnů dovolené, namísto 40, prý vzhledem k 12h směnám. A jako poslední mne zajímá, zda je v pořádku tarifní třída 5.7, jelikož podmínkou přijetí krom platných psychotestů a pedagogického minima, je i maturita. Je toto vše v souladu s platnou legislativou? Děkuji. Farkaš
Odpověď: Dobrý den, co se týká délky směn, tak tu bohužel nejsem schopen posoudit, tam záleží na dohodě mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem. Pokud je nějaký nesoulad mezi domluvenou délkou směny a reálně odpracovanými hodinami, je potřeba toto řešit přímo s vedením (ředitelem) ústavu. Co se týká dovolené, tak tam je to jasné: Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., §213) "dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků činí 8 týdnů v kalendářním roce". A protože asistent pedagoga patří (podle §2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) mezi pedagogické pracovníky, má nárok na 8 týdnů dovolené ročně. Při běžné pracovní době 8 hodin denně se jedná o 40 (dnů) krát 8 hodin volna ročně; při dvanáctihodinových směnách by šlo o cca 27 dní volna - v obou případech by ale mělo jít v souhrnu o osm celých týdnů dovolené za rok. Platové zařazení asistenta pedagoga se může pohybovat od 4. do 9. platové třídy a stávající legislativa v tomto (mnohdy bohužel) nechává velkou volnost ředitelům, kteří o platovém zařazení rozhodují. Na obranu ředitelů je ale potřeba dodat, že ředitelé jsou často limitovaní omezenou výší mzdových prostředků, které na asistenta mají (a tak ho musí zařadit níže, než by ho zařadit chtěli). Každopádně zařazení do 5. platové třídy je v pořádku, formálně mu nic nebrání.
Stačí pro práci AP bakalářský titul ze speciální pedagogiky?
Kocvárová
02.01. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala zda k povolání asistent pedagoga, stačí vzdělání Bc.(specialní pedagogika) nebo musím mít Mgr? Jaké jsou poté výhody, a zda je možnost že zaměstnavatel přispěje na studium?... Děkuji Kocvárová
Odpověď: Dobrý den, požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (z. č. 563/2004 Sb.), podle kterého je pro pozici asistenta pedagoga kvalifikovaný (mimo jiné i) kdokoli, kdo má vysokoškolské vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením. Bakalářské vzdělávání v oboru speciální pedagogiky je tedy pro profesi asistenta pedagoga plně dostačující. Doplnění magisterského vzdělání je možné, ale není nutné, a proto z něj ani nevyplývají žádné nárokovatelné výhody navíc. To, zda ředitel školy umožní pedagogickému pracovníkovi během školního roku účast na jakémkoli dalším vzdělání, záleží vždy jen na rozhodnutí ředitele školy. Stejně tak případný finanční příspěvek na další vzdělávání závisí na rozhodnutí ředitele a také na možnostech rozpočtu školy (které v tomto směru bývají poměrně dost omezené).
Jak je to s podmínkami prodloužení smlouvy?
Eva
31.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji druhým rokem u chlapce s SVP jako asistentka pedagoga. První smlouvu jsem měla od 27.9.2017 do 31.12.2018. Na začátku tohoto školního roku jsem podepsala dodatek o prodloužení do 12.4.2019, do doby dokud chlapci platilo doporučení, tedy prodloužení pouze o něco víc jak tři měsíce. Chlapec byl na novém vyšetření a jeho opatření pokračuje, takž mi bude asi opět nabídnuto prodloužení. Problém je v tom, že naše škola je malotřídní a chlapec bude muset příští školní rok pokračovat na škole jiné. Chci se zeptat, do kdy je chlapec veden jako žák naší školy. Zda mám nárok na prodloužení smlouvy alespoň do 31.8.2019, zda naše škola dostane dotaci na asistenta ještě o prázdninách. Moc děkuji za odpověď, Eva L.
Odpověď: Dobrý den, v případě standardního ukončení školní docházky je žák veden jako žák školy vždy do konce daného školního roku, t.j. do 31. srpna. Doporučení z vyšetření poradenského zařízení se dává zpravidla na rok nebo na dva roky, pokud bude mít tedy "Váš" žák v novém doporučení opět doporučenou podporu asistenta pedagoga, nevidím žádný důvod, proč byste neměla mít smlouvu až do 31. srpna. Naopak - teoreticky vzato byste měla mít nárok i na prodloužení smlouvy o dalších 12 měsíců - podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., §23a) má být pracovní smlouva pedagogického pracovníka vždy na minimálně 12 měsíců, a to se vztahuje i na prodlužování nebo opakování smluv. Nicméně je pochopitelné, že za daných podmínek by oněch 12 měsíců bylo pro vedení Vaší školy jen obtížně splnitelných.
Mám jako školní asistent samé suplování. Mohu se proti tomu nějak ohradit?
Ludmila
12.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz týkající se práce školního asistenta. Na začátku roku jsem byla přijata jako asistent pedagoga, ale žák se kterým jsem pracovala odešel na jinou školu. Ředitel školy mi tedy nabídl alespoň místo školního asistenta. Ale poslední týdny se moje práce změnila téměř na samé suplování v různých třídách. Takže vlastně vůbec nepracuji s konkrétními dětmi, které to potřebují. Je takový postup ze strany zaměstnavatele možný nebo se proti tomu mohu ohradit? Nemám pro učení ani potřebnou kvalifikaci a navíc mi nevyhovuje stát před třídou třiceti dětí a snažit se učit něco, k čemu nemám potřebné vzdělání. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ohradit se rozhodně můžete. Školní asistent je totiž oficiálně vedený jako nepedagogický pracovník, určitě by tedy (z titulu své profese) neměl suplovat za chybějící pedagogické pracovníky. Popis základní pracovní náplně školního asistenta, včetně odkazu na zdrojový dokument ministerstva školství, najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/napln-prace-skolniho-asistenta Jako polehčující okolnost pro ředitele je ale nutné zmínit, že někdy (ředitelé) nemají moc na vybranou - když chybí větší počet učitelů, ředitel někdy musí sáhnout k suplování asistentem pedagoga (v horším případě pak i školním asistentem). Nemělo by to ale být často nebo nějak pravidelně.
Je možné přepsat dotaci na sdíleného asistenta?
Jitka š.
12.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den , prosím, chtěla jsem se zeptat. Pracuji jako AP a mám žáka, kterému bude končit doporučení z PPP, a tím bych přišla o místo. Mám pracovní smlouvu psanou na tohoto žáka a mám ještě žáka sdíleného. Je možné požádat o dotaci na sdíleného a tím získat novou pracovní smlouvu? Děkuji moc za Vaší odpověď.Jitka
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud je asistence napsaná na dva žáky v rámci sdílení a žákovi, který byl diagnostikován jako první, doporučení na asistenci končí, je zcela legitimní žádat, aby asistence přešla na druhého žáka (toho, který měl dosud pouze doporučení na asistenta pedagoga "sdíleného"). Vyřešit toto ale musí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), které sdíleného asistenta doporučilo - je tedy nutné, aby se škola obrátila na toto poradenské zařízení a požádala o změnu doporučení (z asistenta "sdíleného" na asistenta bez sdílení).
Mám zpětně nárok na změnu již podepsané smlouvy, když je kratší než má být?
Eva
12.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu, zda v mém případě došlo k chybě při podpisu smlouvy, respektive jejího dodatku. Před rokem jsem začala pracovat jako asistent pedagoga u žákyně osmé třídy. Smlouva byla uzavřena na dobu: 1.10.2017 - 30.9.2018. Počátkem letošního školního roku jsem podepsala dodatek smlouvy se změnou doby: 1.10.2018 - 30.6.2019 s tím, že dítě má z poradny doporučeného asistenta do konce června. Přestože mi to znělo logicky a ředitelka mě ujistila, že by mě ráda zaměstnávala i v budoucnu, jistotu nyní nemám a v případě, že bych musela školu opustit a nastoupit do jiné ZŠ, smlouvu bych podle mého názoru podepisovala od 1.9. a v červenci a srpnu bych musela být na úřadě práce. Mýlím se? Mám zpětně nárok na změnu smlouvy k 31.8.2019? Děkuji za Vaši pomoc!
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se, nejsem právník (jen pedagog), proto v tomto prosím berte mojí odpověď jako laickou. Domnívám se, že každé prodloužení pracovní smlouvy lze považovat ze opakování smlouvy a tudíž by pro něj mělo platit ustanovení §23a zákona o pedagogických pracovnících, podle kterého by pracovní poměr měl být uzavírán na minimálně 12 měsíců. V této interpretaci by Vám měla být smlouva prodloužena do 30.9.2019. Nicméně trochu problematické je to, že jste prodloužení smlouvy už podepsala - jakkoli by toto asi šlo napadnout zpětně (v takovém případě ale doporučuji konzultovat postup ještě i s právníkem), paní ředitelka by asi nebyla ráda a mohlo by to snížit její ochotu zaměstnávat Vás i po skončení smlouvy. Zvažte proto, co je pro Vás nejvhodnější. Eventuálně můžete rozporování postupu školy nechat až pro případ, kdyby Vám před létem paní ředitelka smlouvu neprodloužila.
Jak je to s odpovědností a kompetencí během plaveckého výcviku?
Zuzka
11.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Zajímalo by mě, jak je to s odpovědností a kompetencí během plaveckého výcviku. a)kdo zodpovídá za výuku plavání a nese odpovědnost? instruktor plavání/učitel/asistent p. b) a kdo během převlékání/cesty atd.?? c)musí být asistent v bazéně s dítětem /autistou? a plavat s ním? a jak je to s výukou? d)jak je to v případě kdy ho(AP) tam dítě nechce? a nebo asistent nemůže jít do vody a dohlíží na břehu? e) dost často se řeší, jestli učitel či asistent může být v chlapeckých sprchách/šatně aby zajistil dozor Děkuji za odpověď. Zuzka
Odpověď: Dobrý den, úplně jednotný postup v tomto neexistuje (není na to žádný speciální obecně platný předpis), obvykle ale platí, že: a) v době výuky plavání (od předání dětí u bazénu) nese hlavní zodpovědnost za žáky plavecký instruktor; b) před předáním žáků do péče instruktora (během cesty, převlékání) za žáky odpovídají doprovázející pedagogičtí pracovníci (asistent, učitel); c) to je individuální, záleží na zadání, které asistent dostane od zaměstnavatele (od vedení školy); d) v otázce přítomnosti asistenta pedagoga nemá žák rozhodující slovo (podobně jako si žáci nemohou určovat, jestli chtějí nebo nechtějí ve třídě učitele); e) i toto je individuální, záleží na věku žáků a míře jejich samostatnosti - i v tomto asistent postupuje podle pokynů vedení školy.
Jak se čerpá dovolená asistenta pedagoga a studijní volno?
Michaela Paclíková
11.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga, nyní jsem před koncem roku nucena si vybrat dovolenou za letošní kalendářní rok, čímž mi potom nebude zbývat dostatek dovolené na letní prázdniny. Chtěla jsem se zeptat, podle jaké vyhlášky či zákona je určována doba dovolené asistenta pedagoga. Jako asistentka jsem pracovala celý loňský školní rok a pokračuji v této práci i ve školním roce letošním. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Dovolenou pedagogických pracovníků (tedy i asistentů pedagoga) řeší zákoník práce, ten ale jen stanovuje délku dovolené (8 týdnů za jeden rok). Nastavení čerpání termínů dovolené je na řediteli školy - je ovšem nelogické, aby Vám ředitel zadával dovolenou v době výuky, když pak Vám nebude zbývat dost dovolené na prázdniny. Pokud totiž nebudete mít na prázdniny dostatek dovolené, ředitel Vám bude muset vymyslet ve škole zadání nějaké práce - tedy i pro ředitele je mnohem vhodnější, když v době výuky chodíte do práce a v době prázdnin čerpáte dovolenou. Na Vašem místě bych oslovil vedení školy a dotazoval se, co je k jejich požadavku na čerpání dovolené v době výuky vlastně vede.
Asistent pedagoga na volne noze
Michaela Stikova
10.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych vědět, jak zhruba funguje pozice asistenta pedagoga pracující „na volné noze“. Myslím, co se týče přímé práce a i „papírově“. A co je lepší. Děkuji M.S.
Odpověď: Dobrý den, lituji, obávám se, že nevím, co máte na mysli pod pojmem "na volné noze" - obvykle se toto označení používá pro osoby samostatně výdělečně činné, ale to asistent pedagoga být nemůže. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §2) je asistent pedagoga pedagogickým pracovníkem, a tedy i formálně musí být regulérním zaměstnancem školy nebo školského zařízení (např. dětského domova).
Jaká je náplň nepřímé pracovní činnosti?
knytlova nada
09.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych věděla, jaká je náplň nepřímé práce. Mám 25 hodin přímé a 2 hodiny nepřímé práce. Byla jsem dohodnuta na 25 hodinách týdně, může mi tedy nadřízený nařídit trávit nepřímou prac. dobu ve škole a s jakou náplní? Děkuji Knytlová
Odpověď: Dobrý den, součástí pracovního úvazku každého pedagogického pracovníka (tedy i asistenta pedagoga) by měla být i nepřímá pedagogická činnost. U asistentů pedagoga by tato nepřímá pedagogická činnost měla činit alespoň 10% z úvazku. Zároveň ale tato nepřímá pedagogická činnost probíhá - samozřejmě - v placeném pracovním čase. Rozhodnutí, nakolik bude tato nepřímá pedagogická činnost probíhat ve škole a nakolik jí může pracovník vykonávat i jinde (např. z domova), je výhradně v kompetenci ředitele školy. Součástí nepřímé pedagogické činnosti (podle vyhlášky č. 263/2007 Sb.) může být: „...například příprava na přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků a dále práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních, jako je dohled nad dětmi a nezletilými žáky (dále jen „žáci“) ve škole a při akcích organizovaných školou, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence, s metodikem informačních a komunikačních technologií, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce, účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků".
Jak je to legislativně s přímou a nepřímou činností AP? Je nutné řešit to ve smlouvě?
Lucie
09.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda asistent pedagoga musí mít poměr přímé a nepřímé výuky ( tedy 90% + 10% ? ) uveden v pracovní smlouvě? Pokud asistent pedagoga poměr přímé a nepřímé výuky v pracovní smlouvě uveden nemá, lze to napravit dodatkem k pracovní smlouvě? Nebo je možné přímou a nepřímou činnost vykazovat pouze v docházkových listech zaměstnanců? - Stačilo by to takto prokázat např. školní inspekci? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, nejsem právník (jen učitel) a proto v tomto směru odpovídám jen jako laik, nicméně ze zkušenosti se domnívám, že stanovení poměru přímé a nepřímé pedagogické činnosti v pracovní smlouvě je vhodné, ale není nutné. Řešit toto dodatkem k pracovní smlouvě by - předpokládám - šlo (nenapadá mě, proč ne). V docházkovém listu to půjde odlišit jen poměrně špatně, vhodnější by bylo odlišení v rozvrhu pracovních hodin asistenta.
Je sociálně právní vzdělání dostatečné pro práci AP?
Marie Brozikova
08.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám možnost nastoupit do dětského domova částečně jako kancelářská síla a částečné jako noční vychovatelka. Prý ale musím absolvovat pedagogické minimum v rozsahu 80 hodin. Mám gymnázium a 2letou nástavbu sociálně právní ukončenou maturitou. Měli jsme tam předměty jako psychologii, pedagogiku, soc. lékařství atd. Chci se zeptat, zdali by toto vzdělání stačilo? 2 roky denního studia je přece víc než 80 hodin. Můžete mi prosím poradit? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, maturitní vzdělání se sociálně právním zaměřením Vám sice v praxi určitě pomůže, ale z hlediska formálních požadavků pro práci v dětském domově dostatečné není. Dětský domov je totiž tzv. školské zařízení, kde pracují pedagogičtí pracovníci, a požadavky na kvalifikaci těchto pracovníků (podle zákona o pedagogických pracovnících, č. 563/2004 Sb.) vždy zahrnují buď vzdělání v pedagogickém oboru anebo doplnění vzdělání v kurzu s pedagogickým zaměřením. A protože sociální právní vzdělání není považováno za vzdělání v pedagogickém oboru, asi pro Vás bude skutečně nutné vzdělání si prostřednictvím kurzu doplnit.
Asistent pedagoga na lyžařském kurzu
Pavlína
08.12. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, syn má Aspergerův syndrom, je v 7. třídě, od 5. třídy má asistenta pedagoga (letos 22 hodin v týdnu). Tento rok by měl jet na týdenní lyžařský výcvikový kurz. Bylo mi školou sděleno, že AP s ním jet nemůže (z finančních důvodů školy), ale může s ním jet "cizí" asistent pedagoga (zaměstnanec Charity, který je financován z nějaké dotace). Jaké jsou prosím možnosti doprovodu syna na lyžařský kurz? AP z jiné organizace neznáme, ani on nezná syna a jeho problémy. Děkuji za informace, případně odkaz, kam se obrátit.
Odpověď: Dobrý den, u každé školy v přírodě (platí srovnatelně pro lyžařský výcvik) existují dvě základní možnosti: a) Škola v přírodě je pevnou součástí školního vzdělávacího programu (lze dohledat v ŠVP školy), tedy je součástí povinného základního vzdělávání. V takovém případě máte právo vyžadovat synovu účast a je jen na škole, jak tuto účast zajistí z hlediska organizace. b) Škola v přírodě není pevnou součástí školního vzdělávacího programu (je v ŠVP školy jen jako volitelná, event. není zmíněna vůbec), v takovém případě škola vzít Vašeho syna může a nemusí. To, nakolik škola může na akci vyslat asistenta pedagoga, bohužel neumím takto na dálku posoudit - záleží to finančních možnostech školy a znění pracovní smlouvy asistenta pedagoga. Pokud Vám škola nabízí možnost nějakého asistenta od místní charity, doporučoval bych kontaktovat charitu a zjistit podrobnosti od nich (podmínky můžou být různé). Alternativa je pak také v zajištění osobního asistenta, což je zaměstnanec z oblasti sociálních služeb (mimo školství), v takovém případě je potřeba oslovit nějakou místní organizaci, která poskytuje sociální službu osobní asistence (lze najít zde: http://iregistr.mpsv.cz).
Vzdělávání a platový výměr
Marcela
11.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovanou střední školu asistent pedagoga ukončenou maturitní zkouškou. Pracují jako asistentka 11\let. Jaké by mělo být mé platové zařazení v novém financování? Druhá otázka zní, zda li s tímto vzděláním mohu pracovat jako vychovatelka v družině.
Odpověď: Dobrý den, financování asistentů pedagoga je v současnosti bohužel poměrně chaotické. Obecně platí, že asistent pedagoga by měl být zařazen ve 4. až 9. platové třídě, přičemž ředitel by měl při zařazení asistenta zohlednit výši dosaženého vzdělání asistenta a předpokládanou náročnost jeho práce. Ve skutečnosti je ale rozhodující zejména výše dotace, kterou škola na plat asistenta pedagoga dostane - výše dotace se řídí podle doporučení školského poradenského zařízení a může být na úrovni 8. platové třídy (takový asistent musí mít minimálně maturitu) nebo 5. platové třídy (takový asistent mít maturitu nemusí). I když ale škola dostane dotaci v 8. platové třídě, ředitel může asistenta zařadit níže, třeba do 7. platové třídy (a ideálně mu pak zbývající finanční prostředky vyplatit v rámci osobního ohodnocení). Jinak řečeno - je to různé, hodně záleží na výši dotace, trochu pak záleží i na rozhodnutí ředitele. Se středoškolským vzděláním byste na pozici vychovatelky mohla pracovat jedině v případě, že by Vaše vzdělání bylo v oboru zaměřeném na vychovatelství (což ale zaměření na asistenta pedagoga není) - v daném případě tedy bohužel Vaše kvalifikace pro pozici vychovatelky dostatečná není. (Ředitel by Vás mohl i tak na místě vychovatelky zaměstnat, ale pouze dočasně do doby, než se o dané místo přihlásí někdo, kdo bude splňovat kvalifikační požadavky.)
Učitel odmítá asistenta pedagoga a proto AP musel skončit. Co s tím jde dělat?
Andrea
11.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Hezký den, obracím se na vás s dotazem, jestli je tohle vůbec možné. V polovině září jsem nastoupila jako asistent pedagoga ke dvěma dětem (původně byly ve třídě tři, třetí pak šlo s tím asistentem, co byl přede mnou, do paralelní třídy). Ani ne dva měsíce potom nás s tou druhou asistentkou vyměnili. Důvod se nedozvěděl nikdo z nás, ani děti, ale bylo zřejmé, že si učitelka s asistentkou nesedly (od té druhé asistentky vím, že jí učitelka přísně vyhradila místo v lavici vedle žáka a zakázala jí jakkoliv zasahovat do situací, které vzniknou). Dítě mělo problém přijmout změnu asistenta, pořád plakalo po té původní, dokonce začalo stávkovat (nebudu pracovat, dokud se nevrátí původní asistent). Viděla jsem, že dítě jde do záchvatu, ale učitelka mi zakázala vzít ho na chodbu a situaci si vyřešila po svém tak, že dítě donutila sednout si zpátky do lavice (o to byl potom v jídelně ten záchvat horší). Další den se vše řešilo s vedením a psycholožkou. Na schůzce jsem se dozvěděla, že má dítě vůči mně z domova vypěstovanou averzi. Dítě mě přitom normálně objalo a komunikovalo se mnou. Během úvah nad řešeními (zrušení asistence, snížení rozsahu asistence, návrat k výše zmíněnému původnímu stavu, kdy byla učitelka v druhé třídě bez asistence, odsednutí asistenta od dítěte) z učitelky vypadlo, že asistent pedagoga je pro učitele zbytečnost a ona že nemá vedle své práce nervy na to úkolovat asistenta. Druhý den jsem byla odejita dohodou s tím, že mi bylo sděleno, že asistentura nefunguje, že znám názor paní učitelky na asistenci, že si pořád na mě někdo stěžuje, takže musí vedení kvůli mně pořád něco řešit, že mě chtějí ušetřit dalších nepříjemností, že mi děti lezou po hlavě a vedení se na to už nemůže dívat, že děti, které školu navštěvují, nepotřebují člověka. Je podobný přístup v pořádku? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, chápu obtížnost Vaší situace. Není pro mě snadné posoudit správnost postupu školy bez znalosti podrobností, ale pokud budu vycházet z informací z Vašeho dotazu, předpokládám, že: Postup školy rozhodně správný není. Na místě ředitele školy bych rozhodně uvažoval o ukončení pracovního poměru s paní učitelkou, jejíž postupy jsou mimořádně nevhodné a žákovi v lecčem očividně ubližují. I formálně je postup školy chybný - pokud poradenské zařízení (PPP nebo SPC) doporučilo žákovi podporu asistenta pedagoga, má škola povinnost (!) udělat vše proto, aby podporu asistenta pedagoga zajistila - paní učitelka si v této situaci nemůže vybírat, jestli asistenta chce nebo ne. Pokud byste chtěla situaci nějak formálně řešit, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které podporu asistenta pedagoga doporučilo, event. pak také na Českou školní inspekci. Vzhledem k celkovému postoji školy bych si ale na Vašem místě raději hledal pracovní uplatnění jinde - ve škole, které ke svým žákům a asistentům přistupuje takto, bych pracovat nechtěl.
Délka hodiny v úvazku AP - jde o 60 nebo 45 minut?
Kamila
09.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý večer, pracuji jako asistentka pedagoga a zajímalo by mě, jak je dlouhá jedna hodina v minutách? Zda když můj pracovní úvazek činí 20 hodin se tím myslí 20 hodin vyučovacích? Zda 1 hodina činí 45 nebo 60 minut? Za odpověď děkuji.
Odpověď: Dobrý den, úvazek se počítá z běžných (60ti minutových) hodin, měl by ale zahrnovat i tzv. nepřímou pedagogickou činnost - to je činnost vykonávaná mimo přímou práci s žáky (přípravy, konzultace s učiteli nebo rodiči, účast na poradách apod.) a měla by tvořit min. 10% z úvazku (při úvazku 0,5 tedy 2 hodiny týdně).
Jak je to s financováním AP?
Tereza
09.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s financnování asistenta pedagoga, když má na starost žáka, který má 3 stupeň podpory plus další dva žáci mají 2 stupeň s IVP plus jsou ve třídě další děti, které by měly být vyšetřeny a potřebují pomoc. Úvazek je 0,5. Přijde mi, že při takovém množství dětí by se měla finanční odměna zvyšovat. Mám pocit, že co se odměňování asistentů týče je v tom poněkud maglajz. A ředitelé odměňují asistenty podle toho jak se jim zlíbí.
Odpověď: Dobrý den, ano, máte pravdu v tom, že financování asistentů pedagoga je v současnosti poměrně složité a v lecčem i málo přehledné. Primárně ale vždy záleží na výši úvazku a dotace podle doporučení školského poradenského zařízení, které může (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.) asistenta doporučit od 3. stupně podpůrných opatření výše. Máte-li ve třídě jednoho žáka ve 3. stupni podpůrných opatření, kterému poradenské zařízení doporučilo asistenta pedagoga v rozsahu úvazku 0,5, vedení školy dostalo dotaci na plat asistenta také pouze na úrovni polovičního úvazku a možnosti případného navyšování platu jsou tak velmi omezené (vlastně by takové navýšení musela školy platit z jiných finančních prostředků, což je pro většinu škol v podstatě nemožné). Je mi líto, že pro Vás nemám lepší zprávy.
Může jeden člověk vykonávat práci asistenta pedagoga na 0,75 úvazku a doplnit úvazek 0,3 školním asistentem?
Andrea
09.11. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga na úvazek 0,75. Je možné doplnit úvazek prací školního asistenta úvazkem 0,3? Bylo mi řečeno, že to nelze. Děkuji Andrea
Odpověď: Dobrý den, pro podrobnější posouzení bych musel znát přesné okolnosti, ale domnívám se, že hlavní problém bude v kombinaci rozvrhů. Pokud byste jako asistentka pedagoga měla 30ti-hodinový úvazek rozdělený na (řekněme) pětkrát šest hodin denně, a v rozvrhu tak měla každý den práci od 7:40 do 13:40, bylo by asi dost obtížné naplánovat Vám ještě 14 hodin týdně práce školního asistenta (tak, aby zahrnovala dostatečný rozsah práce s dětmi). Otázka také je, zda pravidla přidělené dotace na školního asistenta dovolují řediteli školy překročit souhrnný úvazek 1,0 - tím si popravdě nejsem jistý, doporučuji zeptat se přímo vedení školy.
© Nová škola, o.p.s. 2013