Dnes < > January 2020
Sunday PO ÚT ST ČT SO
29
30
31
Jan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Feb 1
2
3
4
5
6
7
8

Vaše dotazy

Je možné, aby asistent pedagoga podával žákovi léky, předepsané psychiatrem? A pokud ano, za jakých podmínek?
Monika Havelkova
05.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Je možné, aby asistent pedagoga podával žákovi léky, předepsané psychiatrem? A pokud ano, za jakých podmínek? Děkuji za odpověď. Monika Havelkova
Odpověď: Dobrý den, zapojení pedagogických pracovníků do některých zdravotnických úkonů je už mnoho let předmětem diskuzí mezi ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví, zatím ale bezvýsledně - na Vaší otázku proto bohužel neexistuje žádná oficiální odpověď. Nebo jinak řečeno - neexistuje žádný normativní dokument, který by asistentovi pedagoga podání léků žákovi přikazoval, doporučoval nebo naopak zakazoval... Pouze neoficiálně Vám můžu říct, co doporučujeme asistentům my: Doporučujeme, aby se do zdravotnických úkonů zapojili, ale jen v míře, ve které jsou tyto úkony očekávány od rodičů žáka - tedy podání léků ano, složitější zdravotnické úkony ne. Zároveň doporučujeme, aby si asistent nechal od zákonných zástupců žáka podepsat, že podávání léků je na jejich žádost a na jejich zodpovědnost. Současně dodáváme, že toto je dobrá vůle ze strany asistenta, protože odmítnout provedení zdravotnického úkonu (včetně podání léků) může vždy.
Existuje jiný typ asistenta než asistent pedagoga?
Radovan Mach
05.06. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, náš syn chodí do 4. třídy ZŠ a má diagnostikováno ADHD, byl zařazen ve "stupni opatření" 1, nyní je v stupni 2. S tímto stupněm nemá na AP nárok. My s manželkou si myslíme, že asistent by mu mohl pomoci a pátráme po jiném typu asistenta, než je AP. Ve škole jsme to navrhovali, dokonce jsme navrhli i naši finanční spoluúčast. Ale škola to odmítla s tím, že na AP nemá nárok a nic jiného neexistuje. Můžete mne proto prosím odkázat na nějakou definici či status takového asistenta (je to "školní asistent")? Děkuji, RaMach
Odpověď: Dobrý den, školní asistent to není - školní asistent je pracovní pozice placená z projektů Evropské unie, zaměstnanec školy, který má za úkol ve škole podporovat větší počet žáků ohrožených školním neúspěchem, často napříč několika různými třídami. Tomu, co popisujete, se nejvíce blíží osobní asistent. Osobní asistent není zaměstnancem školy - osobní asistence je sociální služba, kterou zajišťuje instituce registrovaná jako poskytovatel sociálních služeb - po dohodě mezi zaměstnavatelem a školou ale může osobní asistent pracovat i ve škole. Osobní asistent pomáhá jen jednomu dítěti, ke kterému je přidělen. Na rozdíl od asistenta pedagoga, který je plně hrazen ze státního rozpočtu, je osobní asistent částečně placený rodiči dítěte. Organizaci, která nabízí osobní asistenci ve Vašem regionu, nejsnáze najdete v registru poskytovatelů sociálních služeb - zde: http://iregistr.mpsv.cz Zároveň ale dobře zvažte všechna "pro" a "proti" - nadbytečný asistent může žáka zbytečně stigmatizovat, může narušit rozvoj jeho samostatnosti a může být překážkou v jeho zapojení do kolektivu...
Jaké je potřeba vzdělání na práci učitele v MŠ?
Markéta Losmanová
30.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímala by mne min. vzdělání pro učitele v MŠ. Mám vystudované střední pedag. lyceum. Nyní jsem slyšela, že by se mělo opouštět od požadavku na zvýšení kvalifikace formou VŠ. Děkuji Markéta Losmanová
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy předepisuje zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v §6. Podle zákona pro učitele MŠ stačí maturitní vzdělání ze Střední pedagogické školy, pokud bylo v oboru se zaměřením na předškolní vzdělání (např. "Předškolní a mimoškolní pedagogika") - pokud absolvent SPgŠ nestudoval obor se zaměřením na předškolní pedagogiku, musí si doplnit kvalifikaci buď v příslušném studiu na VOŠ/VŠ nebo alespoň doplněním dílčí maturitní zkoušky "z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku". Celé aktuální znění zákona najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Kolik dní je dovolená a studijní volno při práci AP na 0,75 úvazku?
A. Vykonalová
29.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga na 0,75 úvazku, tj. 6 hodin denně. Ráda bych věděla, kolik mám dovolené a kolik studijního volna a jak se řeší letní prázdniny. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga patří do kategorie pedagogických pracovníků a jako takový má podle zákoníku práce nárok na 8 týdnů (40 dnů) dovolené ročně. Tento nárok platí i při úvazku 0,75, jen je potřeba počítat s tím, že jeden den dovolené pro Vás znamená 6 hodin volna. (Pokud byste měla nepravidelnou pracovní dobu a třeba v pondělí pracovala 8 hodin, pak Vás jedno volné pondělí bude "stát" 1,33 dne dovolené.) Ke studijnímu volnu zákon (o pedagogických pracovnících, č. 563/2004 Sb.) říká, že každý pedagogický pracovník - tedy i asistent pedagoga - může čerpat až 12 dnů studijního volna ročně, nicméně nárokovatelné to není... záleží na řediteli, zda asistentovi pedagoga studijní volno přidělí (a pokud ano, tak zda v plném rozsahu 12 dnů nebo třeba jen v omezeném rozsahu menšího počtu dnů). Letní prázdniny se u asistentů řeší zpravidla tak, že na většinu prázdnin si asistent vybírá dovolenou. Do práce se chodí poslední srpnový (přípravný) týden, v některých školách pak ještě na začátku července (pár dní po vysvědčení). Pokud nemá asistent pedagoga dostatek dovolené pro pokrytí celých prázdnin, může mu ředitel dát pár dnů studijního volna (se zadáním například odborných knih a materiálů, které si musí asistent v dané době nastudovat).
výpočet prac. doby ŠA
Jana Papaková
29.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o výpočet pracovní doby(počet hodin) při úvazku ŠA : 0,7 a 0,6 Nevím, zda mám správně, že u 0,7 = 5hodin,36min a u 0,6 = 4 hod48 minut? Najdu někde tabulku pro výpočet? děkuji, Jana Papaková, ředitelka školy
Odpověď: Dobrý den, obecně u úvazků platí, že: 0,7 úvazek = 28 hodin týdně 0,6 úvazek = 24 hodin týdně Hodiny nemusí být rozděleny ve všechny pracovní dny stejně, běžně tedy asistenti s úvazkem 0,7 mají třeba od pondělí do čtvrtka 6 hodin denně a v pátek jen (zbývající) 4 hodiny... ale samozřejmě i jiné dělení je možné. Jen při dělení hodin do rozvrhu nezapomeňte, že v rámci dotace na plat asistenta pedagoga (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.) musí být 10% z pracovní doby asistenta pedagoga vyhrazeno na tzv. nepřímou pedagogickou činnost, kterou lze částečně (se souhlasem ředitele školy) vykonávat i mimo pracoviště.
Jak změní novela zákona počet asistentů ve speciálních třídách?
Hladíková Olga
27.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se informovat na údajnou novelu zákona, která má platit od ledna roku 2020 a má upravovat počet asistentů na speciálních třídách. Zajímalo by mě jestli je pravda,že se sníží počet asistentů na trřídu na jednoho AP. Pracuji ve školce ještě s jednou AP a máme ve třídě zapsáno dvanáct dětí a z toho jich má šest napsáno AP ( pět má pod.op. č. čtyři a jedno dítě má třetí st. pod.op.). Zajímalo by mě jak to bude od nového roku vypadat na spec.třídách, protože si myslím, že zrovna na třídách tohoto typu je zapotřebí dostatek kvalifikovaného personálu. Děkuji za odpověď Hladíková Olga
Odpověď: Dobrý den, začnu dobrou zprávou: Novela vyhlášky omezující počet asistentů pedagoga vyšla už koncem září, nakonec ale omezuje počet asistentů na max. dva na třídu (nikoli na max. jednoho na třídu, jak to dříve hrozilo) a navíc toto omezení specifikuje pouze na běžné školy a třídy. Ve speciálních třídách a školách tedy i nadále bude teoreticky možné mít i třeba tři asistenty v jedné třídě. A teď ta špatná zpráva: Ministerstvo školství se zároveň rozhodlo změnit systém financování asistentů pedagoga ve speciálních školách a třídách, kde už nově nebude možné platit asistenty z dotací na podpůrná opatření (na základě doporučení poradenského zařízení, tak jako dosud). Od ledna 2020 budou asistenti pedagoga ve speciálních školách a třídách placeni z dotací poskytnutých podle typu školy/třídy, počtu žáků a počtu hodin výuky. Škola bude moct zaměstnávat i nadále zaměstnávat ve speciální třídě dva asistenty, otázka ale je, zda na to po změně financování bude mít dostatek finančních prostředků - na to bych se (být Vámi) zeptal u vedení Vaší MŠ, kde by měli mít o tomto přehled.
Jak je to s asistentem pedagoga, když jede s vyučující na školu v přírodě - jak se financuje jejich odpolední činnost?
Eva Nováková
21.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Prosím o poradenství v této situaci: Jak je to s asistentem pedagoga, když jede s vyučující na školu v přírodě - jak se financuje jejich odpolední činnost? Kolegyně asistuje u chlapce ve 3.tř. - 3 PO s AP, poruchy chování, ADHD, medikován. Žák musí být pod neustálým dohledem a třídní učitelka ho chce vzít s sebou do školy v přírodě s cílem nevyčleňovat ho ani z této aktivity. Bylo jí řečeno, že AP nebude placen za odpolední činnost, že na to není žádný finanční balíček. AP má celý úvazek. Může AP odmítnout tento požadavek účasti na škole v přírodě? Měla by si po odpracování svého úvazku vzít osobní volno? Kdo by měl hradit její plnou účast na škole v přírodě? Moc děkuji za informace. S pozdravem Eva Nováková - koordinátor inkluze pro MM Liberec
Odpověď: Dobrý den, snaha paní učitelky o to, aby žák s poruchou pozornosti (ADHD) nebyl vyčleněn a mohl se také zúčastnit školy v přírodě, je rozhodně chvályhodná. S účastí asistentky pedagoga je to ale v lecčem složitější. Obecně platí, že: - Má-li asistent pedagoga v pracovní smlouvě uvedeno, že ho vedení školy může vyslat na vícedenní pracovní cestu, může mu být účast na škole v přírodě skutečně nařízena - nic tomu nebrání. - Podle platných legislativních předpisů může ředitel každému pedagogickému pracovníkovi (tedy i asistentovi pedagoga) nařídit 4 hodiny týdně práce nad stanovený pracovní úvazek. Další hodiny navíc může ředitel s asistentem domluvit (nemůže je ale nařídit). Má-li tedy asistent plný úvazek, i na škole v přírodě se počítá s tím, že bude pracovat 40 hodin týdně + další 4 hodiny mu může ředitel nařídit, cokoli navíc už je pak otázkou asistentova dobrovolného rozhodnutí. Financování hodin navíc (odpracovaných na ŠvP) se u asistentů také řeší různě, žádný standardní postup na to není. V úvahu připadá, že: a) Hodiny navíc asistent odpracuje jen v rámci dobrovolnosti, jaksi "pro dobrou věc", peníze mu za to nikdo žádné nedá. Pozice asistenta pedagoga patří mezi pomáhající profese, u kterých se toto stává a v nějakém přijatelném rozsahu s tím většina pracovníků počítá. b) Hodiny navíc mu alespoň částečně kompenzuje ředitel školy, například formou odměny nebo prostřednictvím náhradního volna. c) Na platbě hodin navíc se asistent domluví s rodiči žáka - v tomto případě jsou hodiny placeny jako "osobní asistentce" (ať už prostřednictvím registrované organizace pro zajišťování osobní asistence nebo jen na základě dohody mezi asistentem a rodiči žáka), tedy mimo rámec běžného úvazku asistenta pedagoga.
Je pravda, že od září 2019 může být ve třídě v běžné ZŠ jeden asistent?
Martina
16.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jestli je pravda, že od září 2019 může být ve třídě v běžné ZŠ jeden asistent? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ne, toto pravda není. Podle §17 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění) mohou v jedné třídě současně pracovat až čtyři pedagogičtí pracovníci - v jedné třídě tak může být jeden učitel a až tři asistenti pedagoga. Toto ustanovení vyhlášky platí shodně pro třídy jak v ZŠ, tak i v MŠ nebo SŠ. V minulém roce sice ministerstvo školství zvažovalo novelu vyhlášky, která by počet pedagogických pracovníků na jednu třídu omezila na dva (tedy 1 učitel + 1 asistent pedagoga), tato novela ale dosud nebyla schválena (a my pevně věříme tomu, že snad nikdy schválena ani nebude). V současnosti platné znění vyhlášky najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
Je nutné k práci AP dělat kurz nebo stačí,že studuji ped. školu (i když ji nemám ještě hotovou?
Lucie Vintrová
16.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den,dalkove studuju stredni pedagogickou skolu (predskolni a mimoskolni pedagogika). V kvetnu 2020 budu maturovat. Nyni pracuji jako ucitelka MŠ. Od zari mam delat asistenta pedagoga. Je nutne si delat kurz nebo staci,ze studuji ped.skolu,i kdyz ji nemam jeste hotovou? Dekuji moc za odpoved Lucie Vintrova
Odpověď: Dobrý den, toto je u obou pozic - tedy jak u učitelky MŠ, tak i u asistentky pedagoga shodné: Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) nejste na danou pozici (učitelky i asistentky) kvalifikovaná, dokud neukončíte příslušné studium - ve Vašem případě dokud neodmaturujete ve Vámi studovaném pedagogickém oboru. Podle téhož zákona Vás může vedení školy na dané pracovní pozici (učitelky i asistentky) dočasně zaměstnávat i jako nekvalifikovanou, ovšem jen pod podmínkou, že se o dané pracovní místo neuchází jiný (již kvalifikovaný) zájemce. Na pozici asistentky pedagoga proto můžete být přijatá i bez kurzu, potřebnou kvalifikace pak získáte v okamžiku, kdy odmaturujete, nicméně pokud by do té doby projevil o Vaše asistentské místo zájem někdo jiný (někdo, kdo už kvalifikaci asistenta má), musel by ředitel dát přednost tomuto uchazeči. Jinak řečeno - kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga si dodělávat nemusíte, pokud byste si ho ale doplnila, získáte tím na mezidobí mezi absolvováním kurzu a maturitou jistotu, že Vás na pozici asistentky pedagoga ředitel nenahradí jiným zájemcem (nebude k tomu důvod, protože už budete také kvalifikovaná).
Je v pořádku, aby asistentka pedagoga dělala “chůvu“ dítěti, které má kázeňské problémy?
Marcela
15.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, zda je v pořádku, aby asistentka pedagoga dělala “chůvu“ dítěti, které má kázeňské problémy, na kontě spoustu poznámek včetně ředitelské důtky, je sledován Ospodem a policie také řeší každou chvíli nějaké jeho prohřešky. Jedná se hlavně o převádění mezi jednotlivými hodinami, kdy mám dotyčného žáka vyzvednout ve třídě a po hodině opět vrátit zpět do jeho třídy, jinde nemá dovoleno se o přestávkách zdržovat. Problém je, že utíká a já mám strach, že když něco provede, tak to spadne na moji hlavu. Na školní akci jsem nafasovala na hlídání takové děti tři. Podle mě je na školní akce vůbec nemají pouštět. Děkuji za odpověď. S pozdravem Marcela
Odpověď: Dobrý den, na Váš dotaz bohužel není možné takto na dálku odpovědět - k posouzení Vaší situace by bylo nutné znát konkrétní podobnosti, vědět, zda jste skutečně ve škole jako asistentka pedagoga (zda nejste vedena jako "školní asistentka"), eventuálně k jakému žákovi a na základě jakých obtíží jste byla jako asistentka doporučena... V obecném principu platí, že asistent je zaměstnancem školy a při práci se řídí zadáním od vedení školy. Za bezpečnost všech žáků zodpovídá škola - u školní akce je pak na vedení školy, aby Vám svěřilo jen takový počet žáků (resp. takové žáky), u kterého (u kterých) budete skutečně schopná zajistit jejich bezpečnost. Pokud jsou žáci konkrétní třídy obtížně zvladatelní, je nutné, aby s nimi na školní akce vedení školy vyslalo větší počet pedagogických pracovníků (učitelů, asistentů, event. vychovatelů...).
Je pravda, že v jedné třídě mateřské školy může být jen jeden asistent pedagoga?
Jitka Hajkova
15.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je pravda, že v jedné třídě mateřské školy může být jen jeden asistent pedagoga? Děkuji J. HÁJKOVÁ
Odpověď: Dobrý den, moc se omlouvám za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz, v důsledku kumulace několika pracovních a zdravotních důvodů měla naše poradna dočasný výpadek. K Vašemu dotazu: Ne, toto pravda není. Podle §17 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb., v platném znění) mohou v jedné třídě současně pracovat až čtyři pedagogičtí pracovníci - v jedné třídě tak může být jeden učitel a až tři asistenti pedagoga. Toto ustanovení vyhlášky platí shodně pro třídy jak v ZŠ, tak i v MŠ nebo SŠ. V minulém roce sice ministerstvo školství zvažovalo novelu vyhlášky, která by počet pedagogických pracovníků na jednu třídu omezila na dva (tedy 1 učitel + 1 asistent pedagoga), tato novela ale dosud nebyla schválena (a my pevně věříme tomu, že snad nikdy schválena ani nebude). V současnosti platné znění vyhlášky najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27
Je možné získat školního asistenta pro přípravnou třídu?
Anežka
15.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, už jsem jednou dotaz pokládala, ale nemohu ho nikde dohledat - možná s někde po cestě ztratit. Ráda bych se zeptala - působí jako školní psycholog na ZŠ a současně bychom rádi na naší škole sehnali asistenta, který by mohl být každý rok v přípravné třídě, protože se ukázalo, že přípravná třída je vždy náročná a asistent je tam potřebný. V minulých letech třída vždy měla asistenta k dítěti, rádi bychom si ovšem pojistili, že v dalších letech asistent bude moci ve třídě zůstat i pokud by nám ho poradna k žádnému z dětí nepřidělila. Přemýšleli jsme, zdali bychom mohli vést asistentku jako školního asistenta? bylo by to možné? Jaký je příp. postup pro financování? Je určité období, kdy se o školní asistenty žádá? Předem děkuji za odpověď a hezký den.
Odpověď: Dobrý den, je mi líto, pokud se Váš předchozí dotaz někde cestou ztratil, navíc se moc omlouvám za zpoždění s odpovědí na tento Váš dotaz (v důsledku kumulace několika pracovních a zdravotních důvodů měla naše poradna v posledních 2 týdnech dočasný výpadek). K Vaší otázce: Školní asistent je pozice financovaná z projektů hrazených z fondů Evropské unie, nejčastěji přes tzv. "šablony" (zjednodušené projekty, které jdou přes ministerstvo školství). Pokud Vaše škola nemá šablony vyčerpané na jiné projektové aktivity, mohli byste si zde zvolit financování školního asistenta - přesný stav šablon na Vaší škole určitě bude vědět vedení školy. U asistentů pedagoga je bohužel v současnosti jediná možnost financování spojená se systémem tzv. podpůrných opatření (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.), tedy vždy na doporučení ke konkrétnímu žákovi, v přípravné třídě zpravidla jen na rok - což je systém, který zatím využíváte. Souhlasím s Vámi v tom, že tento systém financování je velmi nepohodlný v tom, že neposkytuje žádnou větší stabilitu - ani pro školu, ani pro samotného asistenta pedagoga v přípravné třídě. Už v minulosti jsme participovali na návrzích jiného financování asistentů pedagoga (například podle celkového počtu žáků školy - tak, aby škola měla alespoň část asistentů pedagoga trvale jistých), tyto návrhy zatím ale zůstaly nevyslyšeny - nicméně doufáme, že ministerstvo školství se jednou k nějakému podobnému návrhu financování asistentů pedagoga přikloní, protože stávající systém je skutečně velmi nestabilní a pro praxi škol v mnoha ohledech nevhodný.
Kolik smí být asistentů v jedné třídě?
Zuzana
14.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě, kolik asistentů pedagoga smí být najednou v jedné třídě.... Vím, že se mluvilo o tom, že od března 2019 smí být v jedné třídě pouze jeden asistent pedagoga.... Nemohu to ale nikde dohledat. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, k vaší otázce: Podle §17 platné verze vyhlášky č. 27/2016 Sb. mohou v jedné třídě působit až 4 pedagogičtí pracovníci, teoreticky tedy v jedné třídě mohou být s učitelem současně až tři asistenti pedagoga. (Aktuálně platnou verzi vyhlášky najdete například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27). Je pravda, že už loni přišlo ministerstvo školství s návrhem novelizace vyhlášky, podle kterého by měl být počet pedagogických pracovníků omezen na jednoho asistenta na třídu, tento návrh ale dosud nebyl schválen (a pevně věříme, že ani v budoucnu schválen nebude, protože pro některé školy a třídy by to znamenalo výraznou komplikaci v jejich práci).
Jaký je postup při přidělování AP do mateřské školy?
Mira Bejckova
13.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, obracim se na vas s zadosti o informace. Nas syn Filip se narodil s mikrocefalii, postupne ruzna vysetrena prokazala opozdeni psychomotorickeho vyvoje. Nyni ve veku 3,5 je zhruba na urovni 2,5 leteho ditete. Zaroven mu bylo zjisteno zhoresene videni, astigmatismus a zatim nepotvrzena centralni vada zraku. Od zari 2018 navstevuje soukromou skolku pro deti od 2 let, kterou celkem bez potizi zvlada. Ale z financnich duvodu bych ho od noveho skolniho roku rada umistila do mistni statni materske skolky. Dostala jsem termin vysetreni ve Specialnim pedagog. centru, ale bohuzel az na zacatku srpna. Zatim po telefonicke konzultaci s pracovnici SPC mi bylo sdeleno, ze Filipkovi s jeho diagnozou bude pridelen podpurny stupen 3-4 a celodenni asistent pedagoga. Dnes pri zapisu do MS mi pani reditelka sdelila, ze prijimaci rizeni ditete ted musi prerusit, a s vyjadrenim o prijeti nebo neprijeti Filipka pockat az do okamziku, kdy bude mit k dispozici vyjadreni z SPC. Nejsem si jista, jeslti je tento postup spravny, jestli v srpnu uz nebude pozde na reseni asistenta a dalsich (financnich) zalezitosti, a jeslti pak nebude trvat nekolik dalsich mesicu, nez budou mit ve skolce podminky k prijeti syna. Budu vdecna za jakekoli informace, treba i tu, na jak dlouhou dobu muzu Filipka do skolky umisit, pokud bude mit priznaneho celodenni asistenta. Pani reditlka mi sdelila, ze by mohl byt ve skolce maximalne 7 hodin denne. Dekuji moc! Mira Bejčková
Odpověď: Dobrý den, upřímně, nejsem si jistý, nakolik je postup ředitelky MŠ s odložením rozhodnutí o přijetí Vašeho syna správný - přijetí dítěte do vzdělávání má formát správního řízení a má svá pravidla... na druhou stranu v danou chvíli určitě chcete vést komunikaci s vedením MŠ "v dobrém", tedy nejspíš bude lepší na postup paní ředitelky přistoupit. Určitě bych na Vašem místě zkoušel ještě opakovaně oslovit SPC - sdělil bych jim své obavy, že v srpnu už bude pozdě, a ptal se jich, jestli jim třeba někdo z klientů objednaných na dřívější termín nevypadl a zda byste tak na vyšetření nemohli dorazit i dříve. Rozsah přijetí (počet hodin týdně, na které bude Váš syn do MŠ přijat) záleží na rozhodnutí vedení MŠ a nemusí být přímo spojený s rozsahem úvazku asistenta pedagoga - jinak řečeno, ředitelka MŠ může (ale také nemusí) přijmout Vašeho syna i na více hodin, než by odpovídalo týdennímu úvazku asistenta. Pokud by Vám SPC doporučilo asistenta pedagoga na celý úvazek (tedy 40 hodin týdně), měl by tento asistent mít 36 hodin týdně přímé pedagogické činnosti (tedy přímé práce s dětmi) a 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti (přípravy, porady atd.). V rámci přímé pedagogické činnosti by pak takový asistent měl být Vašemu synovi k dispozici 7,2 hodiny denně - MŠ by tedy měla Vašeho syna přijmout minimálně na tento hodinový rozsah.
Kdo shání pro dítě asistenta pedagoga?
Hana
01.05. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat: pokud SPC doporučí podporu asistenta pedagoga do MŠ, kdo toho asistenta následně shání? MŠ, SPC? Nebo můžu udělat něco i já, jako rodič, tzn. dát inzerát apod.? Díky moc za odpověď, Hana.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga je zaměstnancem školy, primárně by to tedy měla být škola (ve Vašem případě MŠ), která vypíše inzerát na volné pracovní místo a začne vhodného kandidáta shánět. V okamžiku, kdy SPC asistenta doporučí, má škola dokonce povinnost (!) udělat maximum pro to, aby vhodného asistenta sehnala. Vy, z pozice rodiče žáka, můžete samozřejmě se sháněním vhodného kandidáta pomoci (například můžete zadat inzerát do burzy práce na náš web) - tato Vaše pomoc by ale měla probíhat s vědomím (a souhlasem) vedení školy.
Je to, že nemám maturitu, možným důvodem pro výpověď?
Simona Prouzová
26.04. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od roku 2012 pracuji ve školském zařízení (nejdříve jako osobní asistent, dále jako AP), kde mi byla nejdříve nabídnuta možnost udělat si kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením (kde jsem se chtěla dozvědět více o diagnozách dětí).V roce 2014 jsem si udělala kvalifikační studium AP. Nemám maturitu. Nyní pracuji už 4 roky na ZŠ v pracovním poměru na dobu neurčitou. Už necelý školní rok jsem u chlapce s ADHD + dyslektik + dysgrafik ,který je v 5.třídě. Chlapec dostal poprvé na tento rok AP, kvůli poruše soustředění. Nyní mi, ale z ničeho nic pan ředitel dal výpověď z důvodu, že nemám dostačující kvalifikaci - maturitu). Chlapec je se mnou spokojený - rozumíme si. Dále říkal, že za nadbytečnost, ale v dalším rozhovoru mi řekl, že má už 2 nové zájemkyně s maturitou od září na pozici AP. A teď bych se ještě ráda zeptala, zda mě může pan ředitel nahradit AP s maturitou, který u nás pracuje a je v 9. třídě a tudíž nemá další dítě na další školní rok. Tato AP má pracovní smlouvu na dobu určitou (já na dobu neurčitou). Nevím, zda na to je zákon nebo to je na rozhodnutí pana ředitele, jak se sám rozmyslí a koho ke komu dá. Tato práce mě velmi naplňuje, vždy se snažím každému z pedagogů vyjít vstříc a pomoc. Nikdy jsem neměla žádný problém. Jen teď nevím, co dál a nechci se vzdát své vysněné práce. Svou výpověď jsem ještě neviděla, ale čekám, že si mě brzy zavolají na podepsání. Prosím Vás o rychlou zpětnou pomoc.Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne Simona Prouzová
Odpověď: Dobrý den, toto (zda má jít o asistenta pedagoga na "vyšší" nebo "nižší" úrovni) určuje poradenské zařízení podle potřeb žáka, event. se zohledněním potřeb celé dané třídy. Když žák potřebuje spíše pomoc v oblasti sebeobsluhy nebo v oblasti chování, poradenské zařízení může doporučit asistenta pedagoga na úrovni "nižší", když žák potřebuje podpořit ve více náročných studijních úkolech, poradenské zařízení doporučí asistenta pedagoga na úrovni "vyšší". Vždy ale záleží na odborném posouzení potřeb žáka (třídy), které provede poradenské zařízení.
Nejistota asistentů pedagoga z pohledu zaměstnanosti
Jitka D.
01.04. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga. Práce mě baví a naplňuje. Bohužel mě znepokojuje, že o mé budoucnosti rozhoduje PPP nebo SPC a né ředitel školy. Upřesním to tak, pokud SPC nebo PPP vydá rozhodnutí, že dítě bude mít přiděleno do výuky asistenta pedagoga, ředitel vyhlašuje výběrové řízení a do školy je přijat asistent. Tento postup je naprosto v pořádku. Nastává problém, pokud dítě za rok za dva atd. přestane asistenta potřebovat. Pro dítě se speciálními potřebami je to samozřejmě cíl, ale né pro asistenta, který zůstává bez práce. V této nejistotě bohužel žiji stále, protože mám práci ráda, nerada bych o ni přišla. Chtěla jsem se zeptat, proč o ukončení pracovního poměru nerozhoduje ředitel školy? Je spousta dětí, které by rádi měli asistenta u sebe, ale poradna nebo centrum asistenta nepřiděluje. Nezamýšlí se někdo, jak to má asistent těžké, když neví, jak dlouho bude zaměstnán. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, chápu Vaše pocity, věřte, že tento problém řeší i řada jiných asistentů. Už delší dobu se diskutuje o jiné formě financování asistentů pedagoga - ve hře je například varianta, podle které by každá škola měla nárok na několik "stálých" asistentů, kteří by nebyli závislí na doporučení poradenského zařízení. Tak doufejme, že něco takového do budoucna půjde... Jestli (a kdy) to bude, to ale nikdo zatím neví. V současnosti pro Vás ale bohužel žádnou jinou povzbuzující odpověď nemám.
je asistent pedagoga povinen doprovázet dítě, pro které byl do MŠ přijat, do jiné MŠ, která v době letních prázdnin na týden vykrývá "domovskou" MŠ?
Iveta
29.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,chtěla bych se zeptat, zda je asistent pedagoga povinen doprovázet dítě, pro které byl do MŠ přijat, do jiné MŠ, která v době letních prázdnin na týden vykrývá "domovskou" MŠ. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, Oficiálně tomu nic nebrání. Asistent pedagoga je formálně vedený jako "podpůrné opatření" ve vzdělání daného dítěte - pokud bude dítě dočasně vzděláváno jinde, může být jinde uplatněno ono podpůrné opatření v podobě asistenta pedagoga. V pracovní smlouvě bude mít asistent (předpokládám) uvedenou i možnost výkonu práce mimo pracoviště (mimo budovu "své" MŠ), proto by nic nemělo bránit tomu, aby ředitel dočasně na léto pověřil asistenta prací v jiné MŠ. Na druhou stranu ale asistent pedagoga má - jako všichni pedagogičtí pracovníci - nárok na 8 týdnů dovolené ročně, a je potřeba naplánovat, kdy (když ne v letních měsících) si tuto dovolenou bude moct čerpat.
Může u maturity asistovat učitel, když nemůžeme sehnat asistenta pedagoga?
Milena Marešová
28.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Můj dotaz se týká jen Maturitní zkoušky. Náš studen má doporučeného asistenta pedagoga pro konání MZ. Je možné, aby mu asistoval učitel naší školy, který má normální pedagogické vzdělání? Nikoho jiného nemůžeme sehnat. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, nevím úplně přesně, jak to poradenské zařízení s doporučením myslelo, obecně ale nic nebrání tomu, aby učitel zastával i pozici asistenta pedagoga. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících, kde je uvedeno, že na pozici asistenta pedagoga je kvalifikovaný (mimo jiné i) kdokoli, kdo má vysokoškolské vzdělání v jakémkoli oboru s pedagogickým zaměřením.
Dotaz na přiznání praxe ( mateřská a rodičovská dovolená) při práci AP
Blanka Huláková
24.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od září 2018 dcera nastoupila v Mateřské školce jako asistentka pedagoga. Vzdělání střední bez maturity, pak v roce 8/2013 nastoupila na mateřskou a vzápětí na rodičovskou, 8/2015 nastoupila na rodičovskou dovolenou.Má 2 děti praxe s dětmi 5 let. V roce 8-10/2018 si udělala kurz na asistenta pedagoga. Dcera je samoživitelka, a nyní si není jistá, zda je zařazena do správného stupně.Můžete mě prosím napsat do jakého stupně má být dle praxe zařazena? Pokud by byla zařazena špatně , je možné žádat a doplacení peněz zpětně?! Děkuji Huláková
Odpověď: Dobrý den, toto je poměrně složité. Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků (str. 8) k tomu uvádí následující: "Náhradní doby zahrnuté do započitatelné praxe: • vojenská základní nebo náhradní služba – plný zápočet • civilní služba – zápočet v rozsahu vojenské základní služby • plný zápočet, nejvýše však v celkovém rozsahu 6 let (při jakémkoli počtu dětí): – mateřská a další mateřská, rodičovská dovolená nebo doba trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené, další mateřské dovolené, rodičovské dovolené – zápočet v rozsahu, jaký v té době stanovoval zákon, – osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě nebo děti." (viz http://www.msmt.cz/file/46953/) Podle metodického výkladu by tedy zaměstnavatel Vaší dceři měl započítat do praxe i mateřskou/rodičovskou dovolenou. (V případě započítání by mělo jít o 2. platový stupeň, který je pro praxi v rozsahu 2. až 6. let.) Na druhou stranu ovšem metodický výklad neřeší, zda započitatelná praxe vzniká až po dosažení přiměřené kvalifikace, nebo zda může vzniknout i před dosažením kvalifikace. Jinak řečeno, ředitel v případě Vaší dcery může argumentovat tím, že mateřská/rodičovská dovolená byla v době před získáním kvalifikace, a proto jí nezapočítá - a není jasné, zda v tomto argumentu má nebo nemá pravdu. Každopádně bych doporučoval konfrontovat ředitele s textem metodického výkladu a uvidíte, jak zareaguje. Pokud by se i tak hájil, že mateřskou/rodičovskou dovolenou započítat nemusí, mohli byste to ještě řešit s právníkem - výsledek si ale netroufám odhadnout.
Jak se počítá úvazek AP? Jedna hodina úvazku je 45 a nebo 60 minut?
Brzdová
20.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jak se prosím počítá úvazek AP. Jedna hodina úvazku je 45 a nebo 60 minut? Nově ŠPZ navýšilo u mého žáka asistenci na 25, 5 hodiny a což pokud by to bylo počítáno jako vyuč. hodina nelze- to bych v půlce ČJ či M odešla. Spíše mi to vychází, že by se jednalo o 34 vyučovacích hodin (z toho by se měl držet poměr 9:1 přímá: nepřímá práce). Jak je to tedy myšleno? Děkuji. JB
Odpověď: Dobrý den, předně se moc omlouvám, že na Váš dotaz odpovídám s tak velkým zpožděním - z nějakého neznámého důvodu mi spadl do spamu a našel jsem ho tam až dnes. Navíc Vám neumím zcela přesně odpovědět - toto totiž nikde není přesně stanoveno. (Dokonce ani pro učitele není nikde napsáno, že jejich pracovní hodina by měla být v rámci vyučování 45 minut, i u učitelů jde jen o jakousi zvyklost.) U asistentů pedagoga se běžně počítá s tím, že doporučený úvazek je v běžných pracovních hodinách (tedy po 60ti minutách). Zároveň ale samozřejmě platí, že asistent nemůže mít pracovní dobu jen ve vyučovacích hodinách a mezi hodinami 10ti či 15ti minutové (jakoby mimopracovní) přestávky - takové pracovní podmínky by jistě byly lidsky nepřijatelné. Tedy se vždy počítá celá pracovní doba v daném dni dohromady - například AP s úvazkem 0,75 má pracovní dobu 30 hodin týdně, tedy 6 hodin denně, a proto pracuje každý den od 7:30 do 13:30. Ještě je potřeba pamatovat na to, že i asistenti mají mít v úvazku nepřímou pedagogickou činnost - min. v rozsahu 10% ze stanoveného úvazku. V celkovém úvazku 25,5 hodiny je tak započteno 23 hodin přímé a cca 2,5 hodiny nepřímé pedagogické činnosti.
Financování podpůrných opatření - asistent ped. sdílený pro cizince
Radoslava Müllerová
20.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám složitější dotaz, kam se mohu obrátit? Děkuji. Müllerová
Odpověď: Dobrý den, předně se moc omlouvám, že na Váš dotaz odpovídám s tak velkým zpožděním - z nějakého neznámého důvodu mi spadl do spamu a našel jsem ho tam až dnes. Navíc nevím, co přesně bych Vám mohl nabídnout. Buď zkuste dotaz nějak zjednodušit a napsat, anebo se samozřejmě můžete zkusit obrátit na ty instituce, které by měly odpovídat na oficiální úrovni (zřizovatel, Česká školní inspekce, Ministerstvo školství...). Event. mě ještě napadá, že nějaký menší prostor na osobní konzultace by mohl být v rámci naší připravované konference pro asistenty pedagoga (viz http://www.asistentpedagoga.cz/nova-skola-vas-zve-na-druhy-rocnik-konference-pro-asistenty-pedagoga).
Kolik je cena kvalifikačního kurzu a jak kurz probíhá?
Simona Krutilova
18.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: dobry den chtela bych se zeptak kolik je cena kurzu na asistenta pedagoga a jak asi kurz probíha kolik hodin týdně a jak probíhaji zavěrečne zkušky děkuji Krutilova
Odpověď: Dobrý den, existují dva základní typy kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga: A) "Studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga, má min. 80 hodin a studenti musí mít ukončené středoškolské vzdělání. B) "Studium pro asistenty pedagoga" má min. 120 hodin (z toho ale až 40 hodin může být praxe) a studenti musí mít ukončené alespoň základní vzdělání. Ceny kurzů jsou u různých organizací různé, v průměru se pohybují okolo 10 tisíc korun. Stejně tak nastavení rozvrhů je u různých organizátorů kurzů odlišné, někdy jsou to pátky, jindy o víkendech... Tyto podrobnosti je tedy vždy potřeba zjistit u konkrétní organizace, která kurz nabízí.
Má kolegyně s vystudovanou střední školou pedagogickou dostatečnou kvalifikaci na práci AP?
Milikos
18.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, kolegyně vychovatelka má vystudovanou střední školu pedagogickou. Působí jako vychovatelka a zároveň by chtěla pracovat jako asistent pedagoga. Musí si pro tuto práci dodělávat kurz nebo jí stačí střední škola pedagogická. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, pokud má dotyčná kolegyně ukončené maturitní studium v oboru s pedagogickým zaměřením (na střední pedagogické škole, nejčastěji např. "předškolní a mimoškolní pedagogika"), je pro pozici asistentky pedagoga plně kvalifikovaná - splňuje kvalifikační požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., §20, odstavec 1, písmeno "e". Kvalifikační kurz si už tedy dodělávat nemusí.
Můžu vykonávat práci AP, když jsem jen vyučená?
Hana Petulová
18.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám jen výuční list a chtěla bych si udělat kurz pro asistenta pedagoga. Můžu vykonávat tuto práci jako asistent jen s kurzem? Dekuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud si doplníte vzdělání v kvalifikačním kurzu pro asistenty pedagoga, budete pro danou pozici kvalifikovaná a můžete tuto práci vykonávat. Je ale potřeba vědět, že se aktuálně v praxi škol vyskytují dvě úrovně asistentů - na "vyšší" úrovni jsou asistenti, kteří musí mít maturitu, na nižší úrovni jsou asistenti, kteří mít maturitu nemusí. O tom, zda má škola mít asistenta na "vyšší" nebo "nižší" úrovni, rozhoduje poradenské zařízení, které škole zřízení pozice asistenta pedagoga doporučuje. Je tedy potřeba počítat s tím, že jako asistent pedagoga budete moct nastoupit jen tam, kam poradenské zařízení doporučí "nižší" úroveň asistenta.
Může asistent pedagoga v MŠ jít sám s dětmi na vycházku?
Michaela
16.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím, může asistent pedagoga v mateřské škole jít sám s dětmi na vycházku , včetně dítěte, kterému asistuje ? Samozřejmě úplně sám, bez dalšího pedagoga. Ředitelka školy oponuje tím, že má v pracovní smlouvě větu že může být u dětí sám po dobu nezbytně nutnou. Dle mého názoru je asistent asistentem a prostě neručí za děti ani po dobu nezbytně nutnou a jedná se tedy o výrazné porušení ZP a Pracovního řádu. Velmi děkuji za Vaši odpověď. N.Beranová
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga je pedagogický pracovník školy, má zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví dětí (ve stejné míře jako učitelé) a může tedy být s dětmi dočasně i sám, bez dozoru učitele. V MŠ může asistent pedagoga být sám s dětmi ve třídě, může je sám vzít na zahradu MŠ, nemůže ale s nimi sám opustit prostředí MŠ - ve vyhlášce o předškolním vzdělávání (č. 14/2005 Sb., §5) totiž zákonodárci stanovili maximální možný počet dětí, který může být při pohybu mimo prostory MŠ na jednoho "učitele" (!) Z toho tedy vyplývá, že při pohybu mimo prostory MŠ musí být s dětmi přítomen učitel. (Osobně si myslím, že to tak zákonodárci nezamýšleli, ale že je prostě jen nenapadlo, že by s dětmi mohl být na procházce také jen samotný asistent... když už to ale takto do vyhlášky napsali, nezbývá nám, než to v praxi respektovat.)
Jak je na tom nekvalifikovaná učitelka MŠ?
Lenka Budišová
15.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych na Vás dotaz. Mám odpracované dlouhé roky na pozici AP,nyní pracuji jako školní asistent v Mš. Mám středoškolské vzdělání zdravotnického směru a studium pro asistenty pedagoga. Od příštího školního roku si budu doplňovat kvalifikaci na střední pedagogické škole ve zkráceném studiu na 2 roky jako učitelka Mš. Chtěla bych se zeptat,zda bych tuto pozici učitelky mohla vykonávat i při studiu nebo budu brána jako nekvalifikovanný pracovník? Nebo zda až po ukončení studia?Nebo to záleží na ředitelství školy? Děkuji za bližší informaci týkající se mého dotazu. S pozdravem a přáním pěkného dne zdraví Budišová Lenka
Odpověď: Dobrý den, podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) budete pro pozici učitelky v MŠ kvalifikovaná teprve po úspěšném dokončení studia na střední pedagogické škole. Podle §22 (odstavec 7) výše uvedeného zákona Vás ředitel MŠ může na pozici učitelky v MŠ vzít a dočasně zaměstnávat i jako nekvalifikovanou (už v průběhu studia), ale jen pod podmínkou, že o místo neprojeví zájem jiný (už kvalifikovaný) uchazeč.
Je vystudovaná andragogika dostačující pro nějakou pracovní pozici ve školství?
Andy
15.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, rada bych se zeptala, zda absolvovani mag.studijniho programu obor andragogika je dostacujici kvalifikaci pro nejakou prac. pozici ve skolstvi, napr. AP, vychovatel, pripadne ucitel MS, ZS? Predem dekuji za odpoved.
Odpověď: Dobrý den, z Vámi uvedených pracovních pozic je vysokoškolské vzdělání v oboru andragogika dostatečné pouze pozici asistenta pedagoga (podle zákona o pedagogických pracovnících, č. 563/2004 Sb., §20, odstavce 1, písmene "a"). Z pozic nepedagogických pracovníků pak dané vzdělání dostačuje na kvalifikaci také pro místo školního asistenta, v prostředí MŠ pak i pro pozici chůvy (obě tyto profese jsou placené projektově, z prostředků EU).
Můžu s vystudovanou středí pedagogickou školou vyučovat výchovy?
Dana Nová
15.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovanou střední pedagogickou školu, maturovala jsem z obecné i speciální pedagogiky. Praxi ve škole, jako asistentka pedagoga, mám čtrnáct let. Mohu s tímto vzděláním a praxí vyučovat výchovy? (výtvarná, hudební..). Za odpověď předem děkuji a přeji hezký den. Dana Nová.
Odpověď: Dobrý den, je mi líto, asi Vás nepotěším, ale pro získání pozice učitele v základní škole musí mít uchazeč (podle zákona č. 563/2004 Sb.) vysokoškolské vzdělání, a to i když jde "jen" o výchovné předměty. Jako nekvalifikované by Vám ředitel školy tak pozici učitelky výchovných předmětů mohl svěřit jen dočasně, a to pouze v případě, že by o dané učitelské místo neprojevil zájem jiný (kvalifikovaný) zájemce.
Kde mám začít se sháněním asistenta pro předškoláka?
EVA BLIŽŃÁKOVÁ
14.03. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, kde a jak se prosím shání asistent pro předškoláka 5 let - Brno-střed s diagnozou Diabetes melitus 1 a Expresní vada řeči. Kde začít ? děkuji EB
Odpověď: Dobrý den, asistenta pedagoga musí do školy (což platí pro MŠ, ZŠ i SŠ) doporučit tzv. školské poradenské zařízení, což je buď pedagogicko-psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC). V prvním kroku tedy musíte objednat své dítě na vyšetření do PPP/SPC - na základě výsledků vyšetření pak PPP/SPC může doporučit do školy asistenta pedagoga. Pokud poradenské zařízení do školy asistenta pedagoga doporučí, pak už vše další (shánění vhodného pracovníka, vyřízení dotace na plat asistenta) zařizuje škola.
© Nová škola, o.p.s. 2013