Dnes < > October 2020
Sunday PO ÚT ST ČT SO
27
28
29
30
Oct 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7

Vaše dotazy

Jak má fungovat AP na ŠVP?
Iva Freibergová
05.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám AP u holčičky ve 3. tř. se svalovou dystrofií, chodí pomalu, potřebuje dopomoc se vstáváním ze židle, pro delší cesty má kočárek. Matka trvá na odjezdu na ŠVP na Vysočinu. Nemám s tím problém až do chvíle, kdy uplyne denní pracovní doba AP. Sebeobsluhu sama nezvládne, už vůbec ne sprchu, schody...Jak situaci správně vyřešit, když já už budu mít na "starosti" dalších 20 jejich spolužáků a s kolegyněmi se musíme podělit i o další služby? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, taková situace (účast žáka s větší potřebou podpory na škole v přírodě) bohužel nemá žádné standardní řešení. Většinou záleží na možnostech školy, event. také na dohodě s rodiči žáka - možností je několik, např.: 1. Pedagogický doprovod na ŠvP (asistent a učitelé) se u žákyně prostřídají i během odpolední tak, aby byla potřebná podpora zajištěna i v době mimo vyučování. Mnohdy toto dělají ze své dobré vůle, méně často za to dostanou od vedení školy nějakou menší odměnu nebo třeba pár hodin do náhradního volna. 2. Asistentka pedagoga je na dobu ŠvP zaměstnána i jako osobní asistentka. Dopoledne pomáhá jako asistentka pedagoga, za což je placena školou, odpoledne a večer pomáhá jako osobní asistentka, za což je placena rodiči žákyně nebo nějakou organizací registrovanou jako poskytovatel sociálních služeb. 3. Na ŠvP se účastní i rodič žákyně. Dopoledne dívce pomáhá asistentka pedagoga, odpoledne rodič.
Jsou nějaké kurzy na AP v Hranicích na Moravě?
Šárka Králová
27.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,zajímalo by mě,jestli jsou nějaké kurzy na asistenta pedagoga v Hranicích(na Moravě)a okolí. Děkuji Králová
Odpověď: Dobrý den, náš přehled o kurzech pro asistenty pedagoga není kompletní, tak se může stát, že o nějakých kurzech nevíme... Z těch, o kterých víme, je k Vám nejblíže kurz pořádaný v Přerově (pod patronátem Olomoucké univerzity) - podrobnosti najdete zde: https://vzdelavanivsem.cz/databaze-kurzu/kurz/79226-studium-pro-asistenty-pedagoga-prerov
Mám právo na odmítnutí asistenta pedagoga? Jestli ano, v jakých případech?
Eva
26.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám právo na odmítnutí asistenta pedagoga? Jestli ano, v jakých případech? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, to je obtížné posoudit, nevím totiž, jestli se ptáte z pozice zákonného zástupce žáka nebo z pozice učitele/ředitele školy (nebo snad z pozice ještě někoho jiného). Tedy alespoň obecně: Pokud školské poradenské zařízení doporučí žákovi asistenta pedagoga, mají shodně jak zákonný zástupce žáka, tak i škola, právo zažádat o revizi doporučení - potřeby žáka pak přešetří revizní pracoviště, které posoudí, zda jsou veškerá doporučená podpůrná opatření (včetně doporučeného asistenta pedagoga) potřebná. Zákonný zástupce má ještě možnost nepodepsat ve škole souhlas s poskytováním podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga - v takovém případě škola asistenta zaměstnat nemůže. Pokud ale škola dostane doporučení na asistenta pedagoga, nezažádá o revizi, a zákonný zástupce ve škole podepíše souhlas s poskytováním podpůrného opatření, je pak škola povinna udělat maximum pro to, aby asistent ve třídě byl. Škola ani učitelé v takovém případě nemají právo asistenta odmítnout.
Co se stane s AP, když "jeho" žák nastoupí do domácího vzdělávání?
Katka
25.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem sr zeptat na případ, kdy žák ve škole má nárok na asistenta pedagoga. V průběhu roku ale nastoupí do domácího vzdělávání, co se stane s asistentem? Děkuji, s pozdravem Katka
Odpověď: Dobrý den, to je velmi neobvyklý případ, se kterým zatím nemám zkušenost, bohužel ale předpokládám, že řešení bude stejné, jako v případě, kdy žák odchází na jinou školu: Buď je ve škole, ve které je asistent v současnosti zaměstnán, jiný žák s doporučenou podporou asistenta pedagoga (který ještě asistenta nemá) - asistent tak přejde k tomuto žákovi. Anebo dostane asistent pedagoga výpověď. Systém podpůrných opatření (kam patří i opatření v podobě asistenta pedagoga) bohužel nepočítá s možností poskytování těchto opatření v případě domácího vzdělávání.
Jaká je náplň AP ve školní družině?
Šneberková
25.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na náplň práce AP ve školní družině. AP je ve školní družině přidělěn k žákovi s problémovým chováním. Paní vychovatelka odchází s části žáků na vycházku a druhou část žáků (kde je i tento problémový s přiděleným AP) zanechá asistentovi v družině na běžné činnosti - z důvodů odchodů těchto dětí na kroužky, domů, apod. AP je přece přidělelen do družiny jako podpůrné opatření k určitému žákovi, nikoliv aby nahrazoval vychovatelku.Tento žák by se měl účastnich všech běžných činností v družině a neměl by být z některých činností vyřazován. Děje se to pravidelně. Je to v pořádku? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, toto je velmi obtížné posoudit bez znalosti bližších okolností. Principiálně máte pravdu - základní rolí asistenta pedagoga je podporovat učitele nebo vychovatele tak, aby on sám (učitel/vychovatel) měl více času na práci s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. To, že asistentka pedagoga pracuje v družině i s jinými žáky (než jen se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami), určitě není chyba - mělo by to ale sloužit k tomu, že paní vychovatelka bude mít více času i na práci s žákem se spec. vzdělávacími potřebami. Což se u Vás, zdá se, neděje. Asistent pedagoga by pak měl určitě napomoci i co největšímu zapojení žáka speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu spolužáků (v rámci běžných činností družiny).
Ráda bych vedla kroužky s dětmi školního i předškolního věku. Jaké vzdělání, popř. kurzy musím mít?
Kateřina Jílková
25.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych vedla kroužky s dětmi školního i předškolního věku v nějaké organizaci. Jaké vzdělání, popř. kurzy musím mít. Mé dosavadní vzdělání je inženýr ekonomického směru. Děkuji moc za informace. Jílková
Odpověď: Dobrý den, určitě si budete muset doplnit pedagogické vzdělání, buď v nějakém kurzu celoživotního vzdělávání organizovaném vysokou školou, nebo alespoň v kurzu "studium pedagogiky". Také záleží na tom, jestli byste pracovala jako pedagog volného času, který vykonává "komplexní přímou pedagogickou činnost", nebo pedagog volného času, který vykonává "dílčí přímou pedagogickou činnost" - požadavky na vzdělání pro tyto dvě pozice se řídí podle zákona o pedagogických pracovnících (§17), ideálně se tedy podívejte rovnou do zákona: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563
Je v dnešní době nějaký obor určený pouze pro pedagogické asistenty?
Patrick Malý
24.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, je v dnešní době nějaký obor určený pouze pro pedagogické asistenty ? Zatím jsem našel jeden na 5 let s maturitou dálkově v Ostravě zajímalo by mě zda se v budoucnu takový obor plánuje v Praze s pozdravem Malý.
Odpověď: Dobrý den, většina asistentů pedagoga, kteří nemají pedagogické vzdělání, dnes získává kvalifikaci prostřednictvím kurzů "studium pro asistenty pedagoga" nebo "studium pedagogiky" (ve variantě "b", určené pro asistenty pedagoga). O tom, že by některá střední škola v Praze chystala samostatný obor se zaměřením na práci asistentů pedagoga, nemám žádné zprávy - nicméně ale platí, že pro práci asistenta pedagoga je kvalifikovaný i absolvent jakéhokoli maturitního oboru s pedagogickým zaměřením (např. ve frekventovaných oborech "předškolní a mimoškolní pedagogika" nebo "pedagogické lyceum").
Může MŠ odmítnout pro dítě asistenta, když ho doporučí PPP?
Aneta
24.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může prosím MŠ odmítnout pro dítě asistenta, když ho doporučí PPP? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ne, nemůže. Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) je pro školu závazné. A tak, i když se dokument jmenuje pouze "doporučení", škola (mateřská, základní nebo střední) podle něj postupovat musí. Pokud poradenské zařízení doporučí asistenta pedagoga, škola musí udělat maximum pro to, aby asistenta do výuky zajistila. Pokud mateřská škola nesouhlasí s doporučením, má pouze jednu možnost, jak se bránit - může zažádat o tzv. "revizi" doporučení - v takovém případě pak dítě ještě vyšetří revizní poradenské pracoviště, které posoudí, zda (a nakolik) bylo původní doporučení odůvodněné.
Týká se zvyšování platů od 1.1.2020 i školních asistentů?
Kristýna Nováková
23.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se zvyšování platů týká i nás školních asistentů jako nepedagogickych pracovníků? Nemohu tuto informaci nikde najít a ani vedoucí pracoviště mi nebyla schopná odpovědět. Děkuji za odpověď a přeji krásný den. Kristýna Nováková
Odpověď: Dobrý den, mrzí mě, že Vás nepotěším, ale Vás se zvyšování mezd spíše nedotkne. Avizované zvyšování mezd bude vázané na pedagogické pracovníky (ke zvýšení dojde primárně v tabulkách platů pro pedagogické pracovníky). Školní asistenti jsou nepedagogičtí pracovníci hrazení z dotace poskytnuté ministerstvem školství z prostředků Evropské unie. Některým školním asistentům by možná mohl mzdu zvýšit ředitel - pro většinu školních asistentů a jejich ředitelů je ale navyšování nemožné, protože dotace, kterou ředitel dostává na plat školního asistenta, zůstává stále stejná. Lituji, že pro Vás nemám lepší zprávy.
Můžu si udělat kurz AP bez maturity?
Táňa
22.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Chtěla bych si udělat kurz asistenta pedagoga pro MŠ. Nemám ale maturitu. Lze to? Děkuji. Černá
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. V současnosti existují dva hlavní typy kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga: A) Kurz "studium pedagogiky" je ale dostupný pouze uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním. B) Kurz "studium pro asistenty pedagoga" je dostupný i uchazečům bez ukončeného středoškolského vzdělání, podmínkou je zde pouze ukončené vzdělání základní. Tedy ano, kvalifikační kurz "studium pro asistenty pedagoga" si určitě doplnit můžete.
AP
Urszula
22.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohu rozdělit asistenty pedagoga do 2 tříd? Ve třídě A máme žáka, ke kterému je přidělen AP na 0,5 úvazku. Ve třidě B mám rovněž žáka , ke kterému je přidělen AP na 0,5 úvazku. Asistent A pracuje 10 hodin ve třídě A a 10 hodin ve třídě B, stejně i tak asistent B - žáci mají asistenční podpory 20 hodin , rovněž asistenti splňuji výše úvazku - je to tak správně? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ano, takové rozdělení práce asistentů možné je. Více běžný postup v daném případě bývá, že asistent A pracuje na poloviční úvazek ve třídě A, zatímco asistent B pracuje na poloviční úvazek ve třídě B, pokud ale máte nějaký důvod, proč Vám více vyhovuje Vámi popsané řešení, nic takovému rozdělení práce asistentů nevadí. Jediný pevný závazek školy je, aby oběma žákům (resp. jejich učitelům) byla poskytována podpora asistenta pedagoga v rozsahu 20 hodin týdně (podpůrné opatření tak, jak ho doporučilo poradenské zařízení) - a to i s Vámi uvedeným rozdělením práce splňujete.
Je povinností AP doprovázet dítě na oběd do jídelny?
Veronika Špičáková
19.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, AP vykonávám druhým rokem. První rok jsem částečně slepou holčičku (13 let) doprovázela po vyučování na oběd. (Jídelna se nachází 10 min. od školy) Ale letos kdy se výukové hodiny zvýšily, jsem navrhla pouze doprovod do jídelny, ale zpět by už dívka mohla chodit sama ze spolužáky. Nebo by si ji rodiče vyzvedli v jídelně. S tímto mým návrhem rodiče nesouhlasí. Prý ze zákona nesmí do 15 let chodit sama. Chtěla jsem se zeptat jestli takový zákon existuje, a jestli jsem povinna ji na obědy a z oběda doprovázet. Mám plný úvazek a rodiče operují tím, že moje prac. doba je 8h a ne 45 min jako u učitele. Děkuji Špičáková
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, jaký standard školy, zda učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci běžně žáky doprovázejí po výuce na oběd? Obecně ale platí, že v době mimo vyučování (resp. mimo školní družinu nebo školní klub) odpovídají za žáka rodiče a je tedy jen na rodičích žákyně, jestli v době vyučování pustí dívku samotnou nebo jestli zajistí její doprovod jinak. Je pravda, že při plném úvazku máte pracovní dobu průměrně 8 hodin denně (z toho týdně obvykle 36 hodin na přímou pedagogickou činnost a 4 hodiny na nepřímou pedagogickou činnost), nicméně jako pedagogického pracovníka Vás může "úkolovat" pouze ředitel školy (event. jím pověřený učitel). Rodiče žákyně nemají žádné právo jakkoli ovlivňovat Vaší pracovní náplň.
Mohu jako běžný učitel vykázat AP z hodiny?
jirka
18.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem běžný učitel. Mohu vykázat AP z hodiny? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, teoreticky ano. Asistent pedagoga totiž má pracovat "podle pokynů jiného pedagogického pracovníka" (§5, odstavec 2, vyhlášky č. 27/2016 Sb.) - pokud tedy dostane pokyn, aby opustil třídu, měl by pustit třídu. V praxi by ovšem tato situace nestávat neměla - asistent má pracovat podle pokynů učitele, a pokud tak činí (což v podstatě musí), měl by být učiteli oporou, a učitel by tak neměl mít důvod, proč ho posílat pryč. Určitě pak není možné, aby učitel asistenta vykázal jen proto, že s umístěním asistenta ve třídě nesouhlasí. Asistent představuje podpůrné opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (podle §16 školského zákona) a škola je povinna (tudíž i učitel má povinnost) udělat maximum pro naplnění tohoto opatření.
Mohu jako AP dostat okamžitou výpověď ve chvíli, kdy odejde "můj" žák??
Alena Bolková
18.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den chtěla jsem se zeptat... pracuji jako asistentka pedagoga k cizinci... byla mi prodloužena smlouva do 31. ledna 2020, ale on se stěhuje do jiného městě a pan ředitel mi řekl, že budu mít konec smlouvy ke dni, kdy jim přijdou papíry z nové školy, kde nastupuje. Zatím na škole asistenci k jinému žákovi není potřeba. Děkuji Bolková
Odpověď: Dobrý den, v poradně bohužel nemáme právníka, tedy v pracovně-právních otázkách Vám můžu poskytnout jen laický názor. Každopádně ale běžný postup je ten, že ředitel v podobných případech dá asistentovi výpověď (pro nadbytečnost), pokud ale asistent není ve zkušební době, musí ředitel dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Alternativou je ukončení pracovního poměru dohodou, při které nemusí být dodržena výpovědní lhůta, nicméně zde je dohoda podmíněna dobrovolným rozhodnutím obou stran - jinak řečeno, s touto variantu byste musela souhlasit. Ve Vámi popisovaném případě se tedy rozhodně braňte a žádejte od ředitele vysvětlení, proč se domnívá, že u Vás nemusí dodržet zákonem danou dvouměsíční výpovědní lhůtu.
Musím jako asistent pedagoga dítě přebalovat i krmit?
Michaela
13.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, musím jako asistent pedagoga dítě přebalovat i krmit? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ano, i takové úkony můžou patřit do práce asistenta pedagoga. Legislativně jsou hlavní činnosti asistenta pedagoga popisovány v §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhl. č. 27/2016 Sb.). V odstavci 4 vyhláška říká, že mezi činnosti asistenta pedagoga může patřit i nezbytná "pomoc žákům při sebeobsluze" - u menších dětí nebo u žáků s těžšími formami zdravotního postižení tato pomoc při sebeobsluze může zahrnovat i krmení nebo přebalování. Pokud Vám tedy vedení školy zadá tyto úkony podpory do Vaší náplně práce, vykonávat je musíte.
Může asistent pedagoga vykonávat dozory na chodbách v době přestávek? Za jakých podmínek může asistent pedagoga suplovat za chybějícího učitele?
Jitka Syková
13.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám tyto dotazy : 1) Může asistent pedagoga vykonávat dozory na chodbách v době přestávek? 2) Za jakých podmínek může asistent pedagoga suplovat za chybějícího učitele? Děkuji Vám za odpovědi JS
Odpověď: Dobrý den, k Vašim dotazům: 1) Ano, může. Každý asistent pedagoga by měl mít v úvazku zahrnutou i nepřímou pedagogickou činnost, a podle platné vyhlášky (č. 263/2007 Sb., o pracovním řádu pro zaměstnance škol) patří dohledy nad žáky (např. v době přestávek) do nepřímé pedagogické činnosti, kterou mohou vykonávat všichni pedagogičtí pracovníci. 2) Asistent pedagoga by za chybějícího učitele suplovat neměl - neodpovídá to charakteru jeho profese, není na to (zpravidla) dostatečně kvalifikovaný a není za to ani dostatečně placený. V praxi se tak suplování zajišťované asistenty připouští jen zcela ojediněle a výjimečně, a to v situaci, kdy ředitel prokazatelně nemůže sehnat na suplování jiného kvalifikovaného učitele.
Stačí mít jen Spgs pro práci AP?
Jana
13.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, stačí pro práci AP maturita ze střední pedagogické školy? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud je to maturita v oboru s pedagogickým zaměřením (např. pedagogické lyceum nebo předškolní a mimoškolní pedagogika), pro pozici asistenta pedagoga to stačí. Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací). Zákon sice rozlišuje dvě úrovně asistentské profese, maturita v oboru s pedagogickým zaměřením ale stačí jak pro nižší, tak i pro vyšší úroveň profese asistenta pedagoga.
Můžu se nějak bránit, když mi ředitel nabídl nižší platovou třídu?
Roman Spáčil
05.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Mám dotaz týkající se platu asistenta pedagoga. Roky jsem dělal asistenta na různých školách a vždy jsem měl platovku 8. Na mé poslední škole mi ale ředitel dal jen 6-ku. Mohu se nějak bránit a požadovat také 8. platovou třídu? Nemám maturitu, mám pouze střední, Obchodní školu, praxe ve školství přes 20 let. Někde jsem slyšel, že o ni musím písemně požádat. Děkuji za radu.
Odpověď: Dobrý den, bohužel - bránit se nemůžete. Stanovení platové třídy asistenta pedagoga je do značné míry na rozhodnutí ředitele školy, legislativa pouze předepisuje rozmezí 4. až 9. platové třídy. Ředitel školy je pak zpravidla omezený ve svém rozhodnutí výší dotace, kterou na plat asistenta pedagoga dostane od státu, přičemž tato dotace bývá na úrovni 5. nebo 8. platové třídy. Pokud tedy ředitel Vaší školy dostal dotaci odpovídající 5. platové třídě (což samozřejmě nevím, jen hádám), i pro zařazení do 6. platové třídy Vám asi bude muset doplácet něco navíc ze školního rozpočtu - podrobněji viz také text na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga
Je možné jako asistent pedagoga trávit s dítětem čas i mimo školu?
Michaela
04.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, zda-li je možné jako asistent pedagoga trávit s dítětem čas i mimo školu? Je to povolené nebo ne? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, záleží na typu školy. V základní nebo střední škole nic nebrání tomu, aby asistent - při dodržení základních bezpečnostních pravidel - doprovázel žáka sám (bez učitele) i při školní akci odehrávající se mimo budovu školy. V mateřské škole asistent pedagoga sám s dítětem mimo budovu školy bohužel nemůže - vyhláška o předškolní vzdělávání (č. 14/2005 Sb.) totiž stanovuje povolený počet žáků při akci mimo budovu školy "na učitele", z toho tedy vyplývá, že v případě mateřské školy musí být učitel při pohybu mimo budovu MŠ přítomen vždy.
Jaká je teď situace ve financování AP? Jaký je rozdíl ve financování AP a osobního asistenta?
Lenka
03.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám otázku ohledně financování asistenta pedagoga (aktuálně). Chápu správně, že finanční prostředky na asistenta pedagoga jsou škole přiděleny pouze dle vyhlášky Vyhláška č. 27/2016 Sb. (budoucího znění). Co tedy: Rozvojové a grantové programy MŠMT - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp ? a další... z jakých přesně zdrojů je možné financovat? Jaký je tedy rozdíl ve financování AP a osobního asistenta? Děkuji i za případné odkazy, pěkný den.
Odpověď: Dobrý den, u asistentů pedagoga se do budoucna počítá se dvojím možným financováním: a) v běžných školách budou asistenti pedagoga placení z dotací na "podpůrná opatření" (tedy na doporučení školských poradenských zařízení, podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.); b) ve speciálních školách budou (od ledna) placeni asistenti pedagoga v podobném režimu jako učitelé, tedy dotací vypočítanou podle typu školy, počtu hodin a počtu žáků. S financováním asistentů pedagoga z rozvojových programů se do budoucna už nepočítá. Osobní asistenti představují sociální službu (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), jsou zaměstnáni organizacemi registrovanými jako poskytovatelé sociálních služeb (tedy nikdy ne školou) a jejich mzda je zpravidla z větší části dotována příspěvky samotného příjemce služby (nebo u dětí příspěvkem zákonných zástupců).
Dočetla jsem se, že nově budou moci dětat práci AP jen lidé s maturitou. Je to pravda?
Kvetka
03.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den. Dnes jsem se docetla v jedne skupince AP, ze po novem roce bude moznost vykonavat toto zamestnani pouze s maturitotou. Prosim mate o teto zprave vice informaci?? Delam kurz AP-od zari, po teto informaci ale tento kurz bude asi zbytecny?? Co to bude znamenat pro AP, ktere maturitu nemaji? Moc Vam dekuji za jakoukoliv informaci k teto situaci.¨ Hezke dny Buchtova K.
Odpověď: Dobrý den, podle našich informací se žádná taková změna nechystá, na pozici asistenta pedagoga by i nadále měli mít možnost pracovat i lidé bez maturity. Respektive, už v současnosti je pozice asistenta pedagoga rozdělená na dvě úrovně - na vyšší úrovni (oficiálně asistent pedagoga podle odstavce 3, §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) asistent musí mít maturitu, na nižší úrovni (AP podle odstavce 4, §5 vyhlášky) ale může pracovat i asistent bez maturity, pokud si doplní vzdělání v kurzu. Významná změna, kterou ministerstvo školství v současnosti připravuje, se netýká maturity, ale kurzů - pokud změna projde (což zatím nikdo neví, je to jen návrh), tak by v budoucnu asistenti s kurzem "studium pro asistenty pedagoga" mohli pracovat pouze na nižší úrovni profese, zatímco na vyšší úroveň by byl nutný kurz "studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga nebo nějaké vyšší pedagogické vzdělání. I to je ale zatím jen návrh a není jasné, jestli bude v budoucnu schválen.
Internetem koluje, že se mají zpřísnit kvalifikační předpoklady k práci AP. Jaké to jsou změny?
Patrick Malý
01.11. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, internetem koluje že se mají zpřísnit kvalifikační předpoklady k práci AP a mě by zajímalo jaké to jsou změny ? S pozdravem Patrick Malý.
Odpověď: Dobrý den, ano, zatím je to sice jen velmi předběžné (jedná se o dosud neschválenou změnu zákona), ale je pravda, že ministerstvo školství v současnosti navrhuje změnu v kvalifikačních požadavcích na pozice asistentů pedagoga. Pokud návrh projde, byla by hlavní změna v tom, že na vyšší úroveň asistentské profese by nově už nestačila kvalifikace z kurzů "studium pro asistenty pedagoga" - absolventi těchto kurzů by mohli pracovat jen na úrovni nižší. Pro vyšší úroveň asistentské profese by z kurzů byl vhodný pouze kurz "studium pedagogiky", jehož délka by byla prodloužena ze současných minimálně 80 hodin na budoucích minimálně 120 až 200 hodin. Zároveň ale snad zvažovaná změna zákona počítá s tím, že úprava by se týkala jen asistentů, kteří absolvují kurzy v budoucnu - ti, kteří absolvovali kurzy v minulosti, by snad změnu nemuseli být dotčeni. Nicméně, jak jsem zmínil už výše, zatím jde jen návrhy, které dosud nebyly schváleny, a je možné, že třeba v navrhovaných změnách zákona dojde ještě k úpravám.
Je nějak omezen počet hodin na dohled asistenta pedagoga v jiné třídě?
Lenka
31.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je nějak omezen počet hodin, které může asistent pedagoga vykonávat jako dohled v jiné třídě. Máme pro dceru asistenta pedagoga, je také sdílený pro jiné děti v této třídě a v poslední době je často využíván jako dohled dětí v jiné třídě, kde chybí učitel. Jen za říjen měl asi 15 vyučovacíh hodin dohledů v jiných třídách a jednou dokonce jel na 3 hodiny s jinou třídu mimo školu. Lze se proti tomu bránit nebo je to dle předpisů? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, toto je složité téma, navíc Vám odpovědí asi nepomohu: Na jedné straně totiž sice platí, asistent pedagoga oficiálně představuje "podpůrné opatření" ve vzdělávání žáka (žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami, do jehož (jejichž) třídy byl doporučen. Asistent tak sice nemusí pracovat jen s tímto žákem (event. žáky), ale měl by působit pouze v té jedné konkrétní třídě. Pokud asistent ve třídě není (nepracuje pro žáky ani pro učitele dané třídy), není podpůrné opatření naplňováno. Na druhé straně je to ale vždy ředitel, který zadává asistentovi práci, a pokud řediteli chybí učitel a nemá za něj kvalifikovanou náhradu, pak (ve stavu nouze) skutečně může poslat asistenta na nějaký krátký časový úsek do jiné třídy, kde asistent svou přítomností částečně supluje chybějícího učitele. Podpůrné opatření ve třídě, kde asistent běžně působí, pak v této době není naplňováno, plat asistenta v dané době by měl být hrazen v běžného školní rozpočtu (nikoli z dotace přidělené na podpůrné opatření), možné to ale je. Mělo by se ovšem jednat je o výjimečné a ojedinělé řešení v situacích, které nelze vyřešit lépe.
Na kolik dnů dovolené mám nárok jako asistent pedagoga?
Marcela D.
20.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, k 1. 10. 2019 jsem nastoupila do soukromé MŠ (Montessori) jako asistent pedagoga k dítěti s ADHD. Mám zkrácený úvazek, 30 hod/týdně. Na kolik dnů v roce mám nárok na dovolenou? Děkuji, Marcela
Odpověď: Dobrý den, podle zákoníku práce mají všichni pedagogičtí pracovníci nárok na 8 týdnů (tedy 40 dnů) dovolené ročně. To platí i pro Vás, i při sníženém úvazku. Jen je potřeba počítat s tím, že při tříčtvrtečním úvazku pro Vás jeden den dovolené znamená 6 hodin volna - pokud byste tedy měla nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a například v pondělí chodila na 9 hodin (v pátek pak jen na 3), jedno volné pondělí by Vás "stálo" jeden a půl dne dovolené (naopak na jeden volný pátek by Vám stačil půl den dovolené). Nejlepší je čerpat dovolenou po celých týdnech, tam se nespletete - jak jsem psal už výše, máte nárok na 8 týdnu volna za rok.
Hledáme školení na spolupráci asistenta a pedagoga, zaměřené na praxi
Martina Štěpancová
15.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych dotaz ohledně školení na spolupráci asistenta pedagoga a učitele. Většinu školení, která jsme našla, jsou zaměřena spíše do teoretické hladiny (podpora zákona, ...) . Hledám školení, které je zaměřené prakticky na příklady spolupráce od školitele, který tím prochází a má praktické zkušenosti s výukou s podporou asistenta. Co vše může asistent dělat, jak moc by měl podporovat vyučujícího v dané hodině. Nastudováno něco máme, ale praktická podpora v rámci školení by nám jistě pomohla. Máme několik asistentů a myslím, že je nevyužíváme úplně efektivně. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Martina Štěpancová
Odpověď: Dobrý den, kombinovat teorii (někdy i legislativa může být pro praxi důležitá, jen se o tom pořádně neví) s praktickými doporučeními se snažíme v kurzech DVPP akreditovaných v nabídce o.p.s. Nová škola - jejich seznam a popisy najdete zde: http://novaskolaops.cz/podpora-inkluze/ Prakticky orientované určitě budou také kurzy Nadačního fondu Rytmus (http://vzdelavani.rytmus.org/vzdelavame), v aktuální nabídce sice kurz zaměřený na spolupráci asistenta s učitelem nemají, ale v minulosti takové kurzy realizovali a na zakázku by je třeba uměli znovu vytvořit. Kurzy s podobným tématem by se určitě našly třeba i v nabídce NIDV, o způsobu a kvalitě provedení ale nemáme žádné informace - tedy je neumím posoudit.
Kam se mohu obrátit, když mi ředitel nechce zvýšit platovou třídu na doporučenou SPC?
Vali
15.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den,chtela bych se zeptat,od zari mi byl navysen uvazek na plny (40 hodin/tyden)a jsem zarazena do 6 pl.tridy,reditel mi nechce navysit plat a presunout mne do 8 P,dle zpravy z SPC byla doporucena 8 a jsem v 6.Minuly skolni rok jsem mela 20 hodin tydne a byla jsem v 5 PT,kam se tedy mohu obratit,aby reditel sve zarazeni zvazil a plat navysil?dekuji za odpoved,take mi bylo odebrano osobni ohodnoceni,aniz by mi to predem nekdo sdelil.
Odpověď: Dobrý den, asi Vás nepotěším, ale platové zařazení u pozice asistenta pedagoga do značné míry skutečně závisí na rozhodnutí ředitele školy. To, že SPC doporučilo asistenta pedagoga ve vyšší úrovni (doslova "asistent pedagoga podle §5, odstavce 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.", ve zprávě pod kódem "2"), na kterého škola dostává dotaci odpovídající osmé platové třídě, ještě neznamená, že by ředitel musel asistenta do osmé platové třídy skutečně zařadit. Je možné, že Vás pan ředitel zařadil do nižší platové třídy a mzdové prostředky použil na Váš vyšší úvazek. Více informací k platům asistenta pedagoga najdete i na naše webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/plat-asistenta-pedagoga
Je možné úvazek asistenta pedagoga rozdělit mezi různé žáky?
Jarka
12.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat- pokud pracuje asistent pedagoga ve speciální třídě pro autisty, je možné jeho úvazek rozdělit mezi více žáků? V současnosti při plném úvazků musí mít 36 hodin přímé práce, ale pokud je určen jen ke konkrétnímu žákovi a ten má třeba jen 4 hodiny denně, tak pak nastává problém... Nedá se ten úvazek kombinovat s ostatními žáky? Ve třídě je pouze jeden asistent... Děkuji za případnou odpověď!
Odpověď: Dobrý den, primárně záleží na tom, z jakých zdrojů je asistent financován. Pokud je asistent placený z dotace v rámci systému podpůrných opatření (tedy na doporučení PPP nebo SPC k jednomu konkrétnímu žákovi), měla by jeho podpora směřovat primárně k onomu žákovi (alternativně může pracovat i ostatními žáky ve třídě tak, aby učitel měl více času na podporu toho jednoho žáka). V tomto případě je práce asistenta pedagoga v základu vázána na rozvrh onoho jednoho žáka, nicméně nikde není stanoveno, že by asistent nemohl tomuto žákovi poskytovat přímou pedagogickou podporu tomuto žákovi i v době před/po vyučování. Navíc tato možnost (placení asistenta pedagoga v systému podpůrných opatření) bude ve speciální škole dostupná jen do konce tohoto roku, pak musí přejít většina speciálních škol na placení asistentů z běžných mzdových prostředků školy. Pokud je asistent pedagoga placený už nyní z běžného rozpočtu školy, je to bez problémů, a asistent může mít nastavenou pracovní dobu i práci s více žáky libovolně podle potřeb školy (při dodržení přiměřeného poměru přímé a nepřímé pedagogické činnosti).
Stačí jako požadované vzdělání na asistenta pedagoga v MŠ bakalářský titul psychologie z PedF? -
Adela Havlova
11.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pokud má žadatelka o místo asistentky pedagoga bakalářské vzdělání "Psycholog" na Pedagogické fakultě, je postačující? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.). Podle zákona je vysokoškolské vzdělání pro pozici asistenta pedagoga dostatečné v případě, že jde o vzdělání ve "studijním programu v oblasti pedagogických věd". Záleží tedy na přesném zaměření absolvovaného programu. Pokud by šlo o ryzí psychologii (která sama o sobě není pedagogickým oborem), kvalifikace dotyčné uchazečky by dostatečná nebyla - musela by si doplnit kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Pokud by ale šlo například o obor "psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku" (Bc. studium na pedagogické fakultě UK), bylo by možné - s odkazem na speciálně pedagogické zaměření - považovat vzdělání za dostatečné... Nicméně Vás musím upozornit, že i v tomto případě je to trochu otázka interpretace zákona, pokud byste tedy chtěli mít stoprocentní jistotu, bylo by asi nutné vyžádat si ještě stanovisko ministerstva školství.
Jaký může být počet AP v běžné třídě? Mohou být dva asistenti v jedné třídě?
Jana Pelcová
11.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, řeším následující situaci. Běžná třída ZŠ - dívka s nárokem na asistenta pedagoga 10 h. v běžné třídě A, asistent zajištěn, jeho úvazek je vytvořen ještě potřebou dítěte v paralelní běžné třídě B. Asistent je plně vytížený, práce s těmito dvěma dětmi je velmi náročná. Ve třídě A dítě s novým doporučením (silné ADHD) a také s nárokem na asistenta na částečný úvazek. Můžu do této třídy A přijmout dalšího asistenta na částečný úvazek? Ve výsledku by ve třídě A působily 3 osoby - učitel + 2 asistenti pedagoga. Děkuji za odpověď S pozdravem Jana Pelcová
Odpověď: Dobrý den, ano, takové řešení je určitě možné (neznám okolnosti, tak neumím říct, jestli je nejvhodnější, ale určitě je možné). Podle stávajícího znění vyhlášky č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, §17) mohou v jedné třídě působit současně až čtyři pedagogičtí pracovníci. Už schválená novelizace vyhlášky (vyhláškou č. 248/2019 Sb.) sice od ledna 2020 omezí tento počet pedagogických pracovníků na max. tři na třídu, i tak ale bude možné, aby v jedné třídě byl jeden učitel a s ním dva asistenti pedagoga.
Je možné, aby AP šel sám mimo školu s žáky?
Jana B.
10.10. 2019
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz, zda je možné aby asistent pedagoga šel sám s žáky mimo školu při družině? Ač se jedná jen o 30 min. s 15 žáky. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, možné to je. Činnost školní družiny stanovená vyhláškou č. 74/2005 Sb. (o zájmovém vzdělávání) nepodléhá žádnému ustanovení, které by takovému doprovodu žáků zjišťovanému asistentem pedagoga bránilo. Na druhou stranu by ale bylo dobře, aby se toto stávalo co nejméně - podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, §5) má asistent poskytovat podporu jinému pedagogickému pracovníkovi, tedy se předpokládá, že by jiný pedagogický pracovník měl být v maximální možné míře u práce asistenta pedagoga přítomen.
© Nová škola, o.p.s. 2013