<< předchozí 11/2018 další >>
PO ÚT ST ČT SO NE
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Vaše dotazy

znalost českého jazyka u asistentů pedagoga?
Šárka Vohlídalová
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím, musí asistent pedagoga splňovat nějakou úroveň znalosti českého jazyka? Pokud ano, je to někde dané vyhláškou či je to na uvážení každého ředitele školy, jakou úroveň bude vyžadovat? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) v §3 konstatuje, že všichni pedagogičtí pracovníci - tedy i asistenti pedagoga - musí prokázat znalost českého jazyka. Podle §4 téhož zákona se pak znalost českého jazyka považuje za prokázanou, pokud daný pedagogický pracovník získal svou odbornou kvalifikaci studiem v českém jazyce. Jinak řečeno: Pokud zájemkyně o práci asistentky pedagoga vystudovala nějakou (základní, střední, vyšší odbornou nebo vysokou) školu, kde výuka probíhala češtině, žádnou jazykovou zkoušku už skládat nemusí. Pokud má ale zájemkyně o práci asistentky pedagoga vzdělání jen ze zahraničí, zkoušce z českého jazyka se podrobit musí... Podle zákona mají právo vykonávat jazykové zkoušky z češtiny vysoké školy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Které instituce ale aktuálně možnost složit zkoušku nabízejí, to bohužel přesně nevím - s tím bych Vám doporučoval zeptat se přímo na ministerstvu školství.
Mohu dělat s vystudovaným gymnáziem asistentku pedagoga?
Renáta Vajdová
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám zájem o práci asistenta pedagoga. Mám SŠ s maturitou \gymnázium\.Jaký je prosím postup? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, v oblasti kvalifikace (požadavky se řídí podle §20 zákona č. 563/2004 Sb.) si budete muset doplnit pedagogické vzdělání. Možností na doplnění požadovaného vzdělání je celá řada, nejjednodušší je formou kurzu - a to buď v kurzu "studium pedagogiky" (ve variantě pro asistenty pedagoga, má min. 80 vyučovacích hodin) nebo v kurzu "studium pro asistenty pedagoga" (má min. 120 hodin, z čehož ale až 40 hodin může být praxe). Tipy na některé organizace, které kurzy nabízejí, najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy Co se týká zaměstnání na místě asistentky pedagoga, tak případný zaměstnavatel by Vás mohl zaměstnat i v době, kdy ještě kurz nebudete mít ukončený, ovšem jedině pod podmínkou, že se o dané místo nebude ucházet jiný (už kvalifikovaný) zájemce.
Jak dlouhá je hodina práce asistenta pedagoga - 45 nebo 60 minut?
Jana
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, poprosím o sdělení, jak dlouhá je hodina asistenta pedagoga 45 minut nebo 60 minut? Případně kde toto časové rozpětí najdu? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, toto - pokud je mi známo - není nikde přesně určeno. Standardně se ale počítá se 60ti minutovými pracovními hodinami, přičemž v úvazku by mělo být započteno 10% z pracovní doby na nepřímou pedagogickou činnost. Například tedy asistent pedagoga, který má v základní škole poloviční úvazek, vykazuje 18 hodin týdně na přímou pedagogickou činnost (v rozvrhu např. po-čt 7:45-11:45 + pá 7:45-9:45) a 2 hodiny týdně na nepřímou pedagogickou činnost.
Kdo zajišťuje AP pro dítě v MŠ? Může nějak pomoci rodič?
Martina Karlová
04.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda se může rodič dítěte, které dle posudku z SPC potřebuje AP v MŠ, nějak angažovat při jeho zajištění, příp. jak? Nebo je jediná cesta, aby MŠ poptala AP přes nabídku práce přes ÚP? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, mateřská škola může při shánění asistenta pedagoga využít všechny dostupné možnosti, tedy jak inzerci na Úřadu práce, tak i zadání inzerátu do odborného tisku (třeba do Učitelských novin) nebo na náš web (bezplatně - viz http://www.asistentpedagoga.cz/hledate-asistenta-pro-vasi-skolu). Dále si může MŠ dát inzerát na vlastní nástěnku, poptat se mezi rodiči dětí, jestli by nevěděli o někom vhodném atd. Se souhlasem MŠ může se všemi výše uvedenými aktivitami samozřejmě pomoci i rodič žáka, ke kterému byl asistent pedagoga doporučen.
Specifikace nepřímé práce AP - zahrnuje i dohled nad žáky?
Lenka
04.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat na konkrétní činnosti nepřímé práce AP. Po přečtení Vyhlášky č. 416/2017 Sb. jsem asi mylně pochopila, že přímá práce s dětmi bude činit 36 hodin a nepřímá práce 4 hodiny bude využívána pro přípravu, konzultace, vzdělávání aj., tak jako u vychovatelů. Bylo mi však sděleno, že i nadále budu pracovat s dětmi plných 40 hodin, jen má práce bude rozdělena na přímou a nepřímou (dozor nad dětmi).
Odpověď: Dobrý den, ano, takto to být bohužel může. Máte pravdu v tom, že podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (ve znění novely vyhláškou č. 416/2017 Sb.) má být při plném pracovním úvazku poměr u asistenta pedagoga nastaven na 36 hodin přímé a 4 hodin nepřímé pedagogické činnosti. Nicméně podle vyhlášky č. 263/2007 Sb. (pracovní řád pro pracovníky ve školství, §3) patří dohledy nad žáky do nepřímé pedagogické činnosti (vyhláška používá termín "práce související s přímou pedagogickou činností"), proto Vám ve škole mohou zařadit dohledy do oněch 4 hodin pro nepřímou pedagogickou činnost.
Může být pobyt dítěte v MŠ s přiděleným asistentem pedagoga delší než je pracovní doba AP?
B.Růžičková
04.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, do naší MŠ dochází dítě s podpůrným opatřením 4. stupně, má přiděleného AP na plný úvazek. Vzniká, ale problém, že rodinou požadovaná délka pobytu dítěte v MŠ nekoresponduje s délkou pracovní doby AP. Může být tedy toto dítě v MŠ i bez asistenta? děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ano, délka pobytu dítěte v MŠ oficiálně nemá vazbu k délce pracovní doby asistenta pedagoga (dítě má právo docházet do MŠ i v případě, kdy asistent nebude - například pro nemoc - v MŠ vůbec přítomen). Důležité je ale provoz třídy zajistit tak, aby to učitelka i bez přítomnosti asistenta pedagoga v danou chvíli zvládla. Pokud paní učitelka po dobu hodiny nebo dvou zvládne zabezpečit skupinu dětí včetně dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami bez asistenta, není v tom žádný problém.
Jak je to s platem AP? Je nyní automaticky daný vzděláním AP?
Jan Šístek
01.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, na webu asistentpedagoga.cz uvádíte také informace k platu AP. Není dnes již ale zákonně dáno, že ředitel školy nestanovuje asistentu pedagoga platovou třídu dle vlastního uvážení, ale AP má zkrátka plat automaticky dle dosaženého vzdělání? Tedy dvě varianty, 5. platovou třídu u vyučeného + kurz AP a 8. plat. třídu u vzdělání maturita a vyšší? Děkuji, Jan Šístek
Odpověď: Dobrý den, ne, tak to bohužel není. U asistentů pedagoga stále platí (katalogem prací dané) rozmezí od 4. do 9. platové třídy. Vyhláška (č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v novelizovaném znění) určuje pouze výši dotace, kterou škola na plat asistenta pedagoga dostane - u asistentů, u kterých je vyžadováno minimálně maturitní vzdělání, škola dostává dotaci na úrovni 8. platové třídy, zatímco u asistentů, u kterých maturitní vzdělání vyžadováno není, škola dostává dotaci na úrovni 5. platové třídy (dále PT). K tomu je ale potřeba podotknout: A. Výše dotace není pro ředitele závazná při určování asistentova platu - tedy ředitel může klidně dostat dotaci v 8. PT, ale asistentovi dá třeba jen 6. PT a zbývající peníze rozdá na odměnách; ale zároveň může ředitel dostat dotaci v 5. PT a pokud rozdíl doplatí z jiných zdrojů, může asistenta zařadit do 7. PT. B. Tam, kde škola dostává dotaci v 8. PT, by neměl pracovat asistent bez maturity, opačně to ale neplatí - na pozici, na kterou škola dostane dotaci v 5. PT, může klidně pracovat i maturant nebo vysokoškolák (škola na něj ale i tak dostane dotaci jen v 5. PT). Ano, je to systém nepřehledný a v lecčem nespravedlivý, ale bohužel je to tak.
Jak se ukončí pracovní poměr asistentu pedagoga jako PO k žákovi, když žák odejde ze školy a nastoupí do jiné školy?
Yva Pošvicová
31.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Jak se ukončí pracovní poměr asistentu pedagoga jako PO k žákovi, když žák odejde ze školy a nastoupí do jiné školy?
Odpověď: Dobrý den, tuto situaci jsme loni řešili s lidmi z České školní inspekce, ale bohužel - řešení není pro školu zrovna ideální. Rozhodně platí, že ke dni odchodu žáka ze školy musí škola ukončit poskytování podpůrného opatření (tedy i čerpání příslušné dotace na plat asistenta), následně s asistentem existují tři možnosti: 1. Škola má jiného diagnostikovaného žáka s doporučeným asistentem pedagoga, stávajícího asistenta tak převede k tomuto žákovi. 2. Škola již asistenta nepotřebuje a domluví se s ním na ukončení pracovní smlouvy dohodou (v co nejbližším možné termínu). Tato možnost se volí hlavně v případě, kdy má asistent možnost okamžitě nastoupit do práce jinam - datum ukončení smlouvy tak odpovídá datu nástupu k jinému zaměstnavateli. 3. Škola asistenta nepotřebuje a asistent nemá důvod, proč by měl přistupovat na ukončení smlouvy dohodou, pak asistent dostává výpověď a k ukončení smlouvy dochází až po uplynutí výpovědní lhůty (zpravidla 2 měsíce) - před ukončením smlouvy si asistent vybere dovolenou a ve dnech, na které mu dovolená nestačí, dále chodí do práce a pomáhá učiteli. V době mezi ukončením podpůrného opatření a ukončením pracovní smlouvy asistenta pedagoga škola bohužel musí hradit plat asistenta "ze svého", neboť již nemůže čerpat na plat asistenta prostředky z dotace.
Pracuji jako AP a chtěla bych si dodělat SŠ s maturitou. Poradíte mi?
Petra Klímová
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den chtěla bych se zeptat pracuji už 4 rokem jako asistenta pedagoga a ráda bych se v tomto oboru vzdělávala dále a dodělala maturitu ...můžu se zeptat která škola tento obor nabízí? Hledám a hledám stále se mi nedaří školu najít.... děkuji za odpověď a s pozdravem Petra Klímová
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, odkud jste... Přímo maturitní obor pro asistenty ve školství nabízí střední škola prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - viz https://www.skolspec.cz/obory/maturitni-obory/dalkova-forma-vzdelavani/pedagogika-pro-asistenty-ve-skolstvi/ Jinak by ale pro Vás mohla být vhodná jakákoli střední pedagogická škola - doporučoval bych Vám například maturitní obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika", po jehož úspěšném ukončení získávají absolventi nejen kvalifikaci na místo asistenta pedagoga, ale i na místo učitele v mateřské škole nebo vychovatele ve školní družině. Tipy na střední pedagogické školy v různých krajích ČR najdete například zde: https://www.stredniskoly.cz/search.html?string=st%F8edn%ED+pedagogick%E1+%9Akola&typ=obo
Hledám kurz asistenta pedagoga v Královehradeckém kraji.
Vendula Ságnerová
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, poptávám volné místo v kurzu pro asistenta pedagoga, který by začínal na podzim 2018, nejlépe v Královehradeckém, popř. Pardubickém kraji. Mám zájemkyni o místo školního asisitenta na naší škole, potřebujeme, aby si co nejrychleji kurz udělala a mohla k nám od února 2019 nastoupit. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, náš přehled o poskytovatelích kvalifikačního vzdělávání pro asistenty pedagoga není stoprocentní, proto je možné, že existují i organizace, které kvalifikační kurzy nabízejí a nevíme o nich... z těch, o kterých víme v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, aktuálně nabízí volná místa v podzimním kurzu pouze NIDV, v kurzu ve Svitavách - viz. https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy?view=detail&id=61016&filtr=%20.f_170,%20.f_18,%20.f_19. Můžete zkusit ještě nějakého jiného poskytovatele kurzu z jiného kraje, odkazy na některé najdete na našem webu zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy.
Jak se určuje plat asistenta pedagoga?
Vladimíra Průchová
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,mám nastoupit na 75% úvazek k chlapcovi do 6.třídy, mám SZdrŠ s maturitou a dělám kurz AP. Byl mi nabídnut plat 5.plat.třídy. Dle čeho a kdo rozhoduje? Jde o vzdělání,praxi či záleží jen na řediteli? AP je brán jako pedagogický pracovnik....co se týče dovolene (prazdnin)? děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, dle platné legislativy je asistent pedagoga zařazen do 4. až 9. platové třídy, správně by mělo záležet na vzdělání a náročnosti práci, v praxi ale více záleží na rozhodnutí ředitele školy a nejčastěji je (bohužel) určující výše dotace, kterou na plat asistenta dostane škola od státu. Dotace stát aktuálně dává v 5. nebo v 8. platové třídě, vždy podle doporučení školského poradenského zařízení - je tedy pravděpodobné, že na Vám nabízenou pozici škola dostala dotaci na úrovni 5. platové třídy a vedení školy Vám vyšší platovou třídu nemůže nabídnout, protože by na ní nemělo dostatek peněz v rozpočtu. Podle zákona o pedagogických pracovnících patří asistent pedagoga mezi pedagogické pracovníky a proto také má nárok (podle zákoníku práce) na 8 týdnů dovolené za rok. Vedle toho může ještě asistent pedagoga (stejně jako učitelé) dostat až 12 dnů studijního volna ročně - to ale není nárokovatelné, u studijního volna záleží na řediteli, zda a kdy asistentovi toto volno přidělí.
můžu si udělat kurz asistenta pedagoga jen s výučním listem?
veronika vaculíková
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, dostala jsem nabídku na práci se synem v MŠ on je autista, ale mám jen výuční list elektrotechnického směru, můžu se zúčastnit tříměsíčního kurzu na asistenta pedagoga a poté jít vykonávat tuto činnost do školky? děkuji Veronika
Odpověď: Dobrý den, získat kvalifikaci na pozici asistentky pedagoga můžete, jen pozor - existují dva typy kvalifikačních kurzů: kurz "studium pedagogiky" je určen absolventům středních škol a někdy pořadatelé tohoto kurzu požadují maturitní vzdělání (není to ale nutné, záleží vždy na konkrétním organizátorovi kurzu), kurz "studium pro asistenty pedagoga" by měl být vždy dostupný všem zájemcům, kteří mají alespoň ukončené základní vzdělání. Ani po absolvování kurzu ale není jisté, že Vás škola bude moct na dané místo přijmout. V současné době totiž systém rozlišuje dvě úrovně asistentské profese - na vyšší úrovni asistent musí mít maturitu, na nižší úrovni může pracovat i bez maturity. Konkrétní úroveň vždy doporučuje škole poradenské zařízení (PPP nebo SPC); když poradenské zařízení doporučí vyšší úroveň asistenta pedagoga, škola musí shánět asistenta s maturitou, když poradenské zařízení doporučí nižší úroveň asistenta pedagoga, škola může přijmout i asistenta bez maturity. Mám-li být upřímný, tak ale obecně nedoporučujeme, aby místo asistenta pedagoga zastával u svého dítěte jeho rodič - varianta, ve které je asistentkou maminka dítěte, obvykle brání postupnému osamostatňování dítěte a nezřídka i komplikuje jejich přirozený rodinný vztah.
Můžu rozdělit úvazek AP i do družiny?
Marie Zapletalová
22.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od 1. 9. mám AP na 1,0 úvazek. Můžu mu určit počet hodin, který stráví s žákem ve škole a ve družině? Tedy například 26 a 14 v ŠD (přímá práce)? A kolik pracovních smluv v takovém případě má? Můžu mu dát dvě? V ZŠ by měl 8. platovou třídu a v ŠD by měl 7. platovou třídu? Děkuji. M. Zapletalová
Odpověď: Dobrý den, pracovní doba asistenta pedagoga bude určitě muset obsahovat jak přímou pedagogickou činnost, tak i činnost nepřímou (oficiálně nazývanou jako "práce související s přímou pedagogickou činností). Podle novelizované verze přílohy vyhlášky č. 27/2016 Sb. by měl být poměr přímé a nepřímé činnosti asistenta 9 ku 1, při plném úvazku tedy dejte asistentovi pedagoga do smlouvy 36 hodin přímé pedagogické činnosti a 4 hodiny nepřímé. Pokud není rozvržení práce asistenta pedagoga nijak specifikováno v doporučení z poradenského zařízení, je nastavení poměru na Vás. Domnívám se, že můžete dát asistentovi jednu smlouvu a jen v pracovní náplni upřesnit počet hodin práce ve škole a počet hodin ve školní družině. V platovém zařazení bych pak na Vašem místě dal asistentovi 7. platovou třídu a rozdíl mezi 7. a 8. platovou třídou za hodiny odpracované ve škole bych dotyčnému kompenzoval vyšším osobním ohodnocením. Ale je samozřejmě možná i varianta dvou oddělených smluv, s odlišným platovým zařazením - mám ale pocit, že taková varianta je pro všechny zúčastněné spíše složitější.
Je v pořádku, když mě učitelky ve školce posílají do jiné třídy, než je "moje" dítě?
Pavla
21.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,pracuji v mateřské škole jako asistent pedagoga u dítěte s nespecifickou poruchou chování a emoci. V práci ale po mě chtějí dělat vice věci (chvíli jsem v jedné třídě ,poté jdu do druhé).Upřímně nevím co přesně je v popisu mě práce, když někdo potřebuje k dětem zavolají mě. Nezdá se mi to v pořádku. Myslite, že je to v pořádku a učitelky mě mohou volat když potřebuji abych byla u dětí? děkuji moc za odpověď Hegerova
Odpověď: Dobrý den, hlavní činnosti asistenta pedagoga (shodně v MŠ, ZŠ i SŠ) se řídí podle §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími (č. 27/2016 Sb.) - podle této vyhlášky asistent pedagoga "asistent pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů pedagogického pracovníka". Ve "Vaší" třídě je tedy v pořádku, když kromě dítěte s poruchou chování a emocí pomáháte učiteli i s ostatními dětmi. Naopak v pořádku rozhodně není, pokud Vás v MŠ posílají pracovat i do jiných tříd - veškerá Vaše práce by měla probíhat ve třídě, do které jste přidělena (výjimkou mohou být jen skutečně mimořádné situace nebo dny, ve kterých není "Vaše" dítě ve škole přítomné).
Kde a kdy se koná kurz Asistenta pedagoga v Pardubicích a okolí
Zuzana Křapová
21.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych absolvovala kurz Asistenta pedagoga, ale nemohu nikde žádný najít. Poradíte mi, prosím? A pak bych potřebovala vědět, jak to udělat, aby mi ho proplatil úřad práce. Moc Vám děkuji za informace
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, odkud pocházíte a v jakých lokalitách jsou pro Vás kurzy dostupné. Poskytovatelů kvalifikačních kurzů pro asistenty pedagoga je po celé republice mnoho - tipy na některé z nich najdete na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy Co se týká proplácení kurzu úřadem práce, tak tady jsou Vaše šance velmi nejisté. Víme, že v některých případech úřady práce na kurzy přispívají, povinnost úřadu to ale není, a většina studentů si kurzy tak musí platit sama. Nicméně můžete se určitě zkusit zeptat na Vaší místní pobočce úřadu práce, zda by Vám na kurz nebyli ochotní alespoň z části přispět.
Je v pořádku, že je AP ve školce sám na 20 dětí?
Pavel Janyška
20.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,chci se zeptat jestli je v souladu se zákonem že as.ped.může být ve školce sám s 20 dětmi bez jiného pedagogického pracovníka celý týden a vlastně dělá prácí se vším všudy za učitele v mš. Děkuji za odpověď Janyška Pavel
Odpověď: Dobrý den, ne, toto v pořádku zcela jistě není. Základní činnost asistenta pedagoga se řídí podle §5 vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.), kde je jasně uvedeno, že asistent pedagoga "poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi" - má tedy pracovat pod vedením učitele. Navíc podle §5 vyhlášky o předškolním vzdělávání (č. 14/2005 Sb.) může děti od rodičů přebírat a rodičům předávat pouze učitel - ani z tohoto důvodu není možné, aby asistent pedagoga byl v MŠ s dětmi celý den bez učitele.
Co můžu dělat, když nesouhlasím s posudkem ze školky?
Jitka
20.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, Chci se zeptat,synovi byl pridelen asistent pedagoga ve skolce na zaklade posudku ze skolky. Nicméně od psychiatra a psychologa mam uplne jiny posudek,chci se zeptat co mohu delat kdyz s tim nesouhlasim a uplynula doba od moznosti podani revize. Dekuji Novorna J.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga může být přidělen jedině na základě doporučení ze školského poradenského zařízení - tedy z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). Pokud s Vaším posudkem z PPP/SPC nesouhlasíte a už Vám vypršela lhůta pro podání žádosti o revizi, obraťte se na Vaše poradenské zařízení (PPP/SPC) s žádostí o nové vyšetření - na toto vyšetření pak doneste i posudky od ošetřujících lékařů (psychologa, psychiatra). Podle vyhlášky o poskytování poradenských služeb (č. 72/2005 Sb.) by pracovníci poradenského zařízení měli závěry ošetřujících lékařů respektovat.
Splňuji předpoklady pro práci AP v případě mého VŠ vzdělání psychologie - obor personální řízení nebo je nutno si dodělat kurz AP ?
Vladislava Hořavová
20.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, splňuji předpoklady pro práci asistenta pedagoga v případě mého VŠ vzdělání psychologie - obor personální řízení nebo je nutno si dodělat kurz AP ? předem děkuji za odpověď.
Odpověď: obrý den, požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), podle kterého asistent pedagoga buď musí mít ukončené studium (na SŠ, VOŠ nebo VŠ) v oboru s pedagogickým zaměřením anebo si doplnit vzdělání v kvalifikačním kurzu. Protože obor psychologie - personální řízení není oborem s pedagogickým zaměřením, bylo by ve Vašem případě nutné doplnit si vzdělání v příslušném kvalifikačním kurzu.
Mám jako AP s úvazkem 0,75 nárok na 8 týdnů dovolené?
Ivana Holubovská
12.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,ráda bych se zeptala,když mám 0,75 úvazku asistenta pedagoga zda i tak mám nárok na 8 neděl dovolené a zda mám nárok na studijní volno,které by pokrylo jarní a vánoční prázdniny? Také by mě zajímalo zda má asistent nárok na nějaké odměny? Ředitele mám vstřícného a spřístupem jsem spokojena,nechci se ptát na tyto záležitosti jeho. Děkuji Vám za odpověd a přeji hezké dny s pozdravem Holubovská
Odpověď: Dobrý den, ano, asistent pedagoga má (stejně jako všichni pedagogičtí pracovníci) nárok na 8 týdnů dovolené za rok, a to i v případě, že má zkrácený úvazek. Jen je potřeba pamatovat na to, že při úvazku 0,75 pro Vás 1 den dovolené znamená 6 hodin volna, pokud byste tedy měla nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a například v pondělky měla v rozvrhu práci na 8 hodin, pak by Vás jedno volné pondělí stálo 1,25 dne dovolené... Studijní volno můžete podle zákona čerpat v rozsahu až 12 dnů za rok - nárokovatelné to ale není. O tom, jestli vůbec nějaké studijní volno dostanete (a kdy), rozhoduje ředitel školy. Na nějaké stabilní odměny asistent pedagoga (stejně jako učitelé nebo vychovatelé) nárok nemá - případné přidělení odměn záleží na řediteli a rozpočtových možnostech školy.
Koho můžu požádat o praxi v kurzu na AP?
Daniela
11.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, přihlásila jsem se do akreditovaného kurzu na AP a podmínkou kurzu je 20hodin praxe. Vzhledem k tomu, že si kurz dělám kvůli dceři, která je dysgraficka, dyslekticka a víceméně pro sebe,abych ji lépe pochopila a pomohla v učení, nevím koho můžu o praxi požádat( případně kdo mi může praxi dát)..Děkuji Daniela
Odpověď: Dobrý den, nejlepší (a také nejvíce obvyklé) řešení je, když se s žádostí o umožnění praxe obrátíte na školu, ve které by Vás v budoucnu bavilo pracovat. Pokud tápete a žádnou takovou školu ve svém okolí nemáte, doporučoval bych, abyste se s žádostí o radu obrátila na organizaci, do které na kurz chodíte.
Mohu vykonávat funkci asistent pedagoga s vystudovaným oborem andragogika?
TATANA
09.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mohu vykonávat funkci asistent pedagoga? Mám ukončenou FF Olomouc - obor andragogika, doplňující studium SP -PF Ostrava, ukončeno státní zkouškou z psychopedie. Děkuji za odpověď. Dederová
Odpověď: Dobrý den, ano, můžete. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) může pozici asistenta pedagoga zastávat (mimo jiné i) kdokoli, kdo má ukončené vysokoškolské vzdělání v jakémkoli oboru s pedagogickým zaměřením - za takový obor lze považovat i obor andragogika, pro pozici asistenta pedagoga jste tedy po absolvování tohoto oboru plně kvalifikovaná. (A i kdyby Vám studium andragogiky nestačilo, pomohlo by Vám k získání kvalifikace absolvované doplňující studium speciální pedagogiky.)
Kde si lze formulář na žádost o praxi pro kvalifikační kurz na AP stáhnout a vytisknout?
Ivana Nováková
06.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pro závěrečné zkoušky asistenta pedagoga je zapotřebí splnit 40 hodin praxe. Poradíte mi prosím, kde si lze daný formulář stáhnout a vytisknout? Předen velmi děkuji za jakoukoli radu. S pozdravem, Ivana Nováková - Jirkov
Odpověď: Dobrý den, pro potvrzení praxe v kurzu "studium pro asistenty pedagoga" neexistuje žádný jednotný formulář. Doporučuji proto, abyste se obrátila přímo na pracovníky organizace, u které kurz studujete - buď Vám poskytnou nějaký jejich vlastní formulář anebo se spokojí s jednoduchým potvrzením ze školy, kde praxe probíhá, uvedeným na hlavičkovém papíře této školy.
Proplácí škola plat AP i přes prázdniny?
beata
06.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám smlouvu do 31.8., tím pádem by mě zajímalo, jestli mi bude škola proplácet i dva měsíce prázdnin ? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ano, v době trvání smlouvy jste placeným zaměstnancem školy a máte nárok na mzdu - buď chodíte do práce a berete plat, anebo (jak je po většinu letních prázdnin obvyklé) čerpáte placenou dovolenou. Pokud by Vám chtěl zaměstnavatel dát neplacenou dovolenou, musela byste s tím Vy sama souhlasit - to, že jsou prázdniny, není dostatečným důvodem pro to, aby Vám zaměstnavatel mohl neplacenou dovolenou nařídit.
Jak naplním úvazek přímé a nepřímé práce?
Eva
04.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Jak naplním úvazek přímé a nepřímé práce? Eva 18.07. 2018 Příspěvků v diskuzi: 0 Otázka: Jsem AP na speciální škole v 8 třídě. Ditě má PO4. Úvazek tedy 36 + 4. Otázka je jak odpracuji pro dítě či třídu, kde se dítě vzdělává, 36 hodin přímé činnosti? V 8. třídě je v rozvrhu 31 + 1 hodina komunikační dovednosti. Odpověď: Dobrý den, plnění nového rozložení poměru přímé a nepřímé ped. činnosti asistenta pedagoga je skutečně mnohdy problematické. Ve Vašem případě bych navrhoval rozepsat ony nadbytečné 4 hodiny tak, abyste měla každý den třeba 30 minut před vyučováním a 20 minut po vyučování, což je čas, když řada asistentů stejně už ve škole přítomná je a žákům se v tomto čase věnuje. Nebo by šlo celé 4 hodiny směřovat do doby po vyučování, věnovat je doprovodu žáků na oběd a za přímou pedagogickou činnost považovat rozvoj samostatnosti při stolování. Děkuji za odpověď a chci se jen dodatečně zeptat, jestli je možné, abych šla každý den na 1 hodinu po vyučování do družiny, a tam pomáhala vychovatelkám. Tato činnost není nijak spojena ani s třídou, ani s dítětem na které je opatřeni napsané. Jde jen o to, abych pobyla ve skole 36 hodin.
Odpověď: Dobrý den, pokud je Vaše pozice definována jako podpůrné opatření ke konkrétnímu žákovi, s časovou dotací 40 hodin týdně, měla by celá Vaše pracovní náplň směřovat k podpoře tohoto žáka a k podpoře učitele ve třídě, ve které je daný žáka vzděláván. V praxi tedy můžete (a je to i žádoucí) pracovat i s jinými žáky, ale vždy by to mělo být ve "Vaší" třídě (prací s ostatními žáky umožňujete učiteli, aby měl více času na žáka s potřebou podpůrných opatření). V rámci úvazku tedy není možné, abyste zajišťovala podporu v jiné třídě, ani ve družině, do které podporovaný žák nechodí.
Může být s plně kvalifikovaným AP sepsána dohoda nebo další pracovní smlouva na vyučování výchov ve speciální třídě?
Zuzana
03.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může být s plně kvalifikovaným AP sepsána dohoda o provedení práce nebo další pracovní smlouva na vyučování výchov ve speciální třídě? Jednalo by se o 2 hodiny týdně řečová výchova. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud má asistent dostačující učitelskou kvalifikaci (anebo také pokud tuto kvalifikaci nemá, ale škola nemůže žádného kvalifikovaného odborníka sehnat), může být nad rámec svého asistentského úvazku ve škole zaměstnán na zkrácený pracovní poměr (nebo na dohodu) také na pozici učitele.
Doučování
Dagmar Konakova
03.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Chtěla bych se zeptat,pokud má dítě z poradny stanoveno doučování, může ho doučovat jeho asistent pedagoga? Vím, že to má dělat učitel, ale jde stanovit výjimka?
Odpověď: Dobrý den, ano, pokud na to stačí hodinová dotace pro přímou pedagogickou činnost asistenta pedagoga, může se asistent věnovat i doučování žáka. Je ale důležité, aby součástí doučování byly jen aktivity, které asistent zvládá (tedy například opakování a procvičování již naučené látky - nikdy by nemělo jít o výklad látky nové). Optimální pak je, když asistent dostane na doučování od učitele konkrétní zadání (co a jak s žákem procvičovat) a následující den podá učiteli krátkou zpětnou vazbu o tom, jak doučování probíhalo.
Prodloužení smlouvy asistenta pedagoga
Hana Caklová
01.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Chtěla bych se zeptat, pokud má asistent pedagoga pracovní smlouvu na 12 měsíců tj. od 1.9. do 31.8. a potom následně dojde k prodloužení této smlouvy, nemusí být již prodlouženo o 12 měsíců, ale jen o 10 měsíců tj. od 1.9. do 30.6. Je to takto v pořádku?
Odpověď: Dobrý den, i prodloužení pracovní smlouvy by v tomto případě mělo být o minimálně 12 měsíců. Zákoník práce (č. 262/2009 Sb.) v §39 v popisu pracovního poměru na dobu určitou totiž uvádí, že: "Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž jeho prodloužení". Při opakování (a tedy i při prodloužení) pracovního poměru by pak mělo platit ustanovení zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), který v §23a uvádí, že: "Doba trvání pracovního poměru na určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců."
Mám dostatečnou kvalifikaci na práci AP?
Žaneta Žikovičová
01.08. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtela bych se zeptat, zda bych mohla pracovat, jako AP v MŠ u chlapečka s cukrovkou. Mám vystudovanou SŠ s maturitou, obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika a 7 let praxi jako učitelka MŠ.
Odpověď: Dobrý den, ano, s Vaší kvalifikací můžete pracovat jako asistentka pedagoga v mateřské, základní i střední škole, ve školách běžných i speciálních. Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., §20), podle kterého lze kvalifikaci asistenta pedagoga získat "středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončení vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením" - což je přesně Váš případ.
Jak mám naplnit rozsah přímé práce AP, když je vyučování kratší?
Hana
26.07. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, podle zprávy z PPP má chlapec nárok na AP po celou dobu výuky. Protože po dobu platnosti zprávy bude mít chlapec týdně 25 hodin, má mít AP 30h týdně. Nejsem schopná mu dát 27hodin přímé činnosti. Jak mám tuto situaci řešit? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, nastavení poměru mezi přímou a nepřímou pedagogickou činností asistenta pedagoga je ve stávající legislativní úpravě bohužel velmi nešťastně formulované, školám přináší řadu problémů a neexistuje žádné obecně platné doporučení, jak tyto problémy řešit. Na Vašem místě bych nastavil rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta tak, aby tato činnost začínala chvíli před vyučováním, končila chvíli po vyučování (asistenti stejně obvykle chvíli před výukou/po výuce už/ještě s žákem pracují) a celkově tak vycházela na oněch požadovaných 27 hodin týdně - řešení to sice není ideální, ale domnívám se, že za daných okolností je to nejlepší možná varianta.
Mohu si založit OSVČ na asistenta pedagoga?
Alena Stárková
25.07. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám za sebou kurz Asistenta pedagoga ( škola Jabok). Ráda bych trénovala malé děti v MŠ ( kde i pracuji jako asistentka pedagoga) pohybové hry. Jsem licencovanou trenérkou atletické minipřípravky, ale bohužel to mi nestačí k založení osvč. Mohla bych si tedy založit osvč na asistenta pedagoga? Díky, Alena
Odpověď: Dobrý den, nejsem specialista na pracovní právo, ale v obecné rovině je asistent pedagoga českou legislativou definován jako zaměstnanec školy nebo školského zařízení, tedy si neumím představit, že by tato profese byla jakkoli propojena s výkonem práce v režimu OSVČ. Navíc asistent pedagoga nemá být samostatným pracovníkem, má pracovat pod vedením jiného pedagogického pracovníka, což Vašemu záměru neodpovídá... tedy se domnívám, že tudy cesta nevede. Lituji.
© Nová škola, o.p.s. 2013