Dnes < > October 2020
Sunday PO ÚT ST ČT SO
27
28
29
30
Oct 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nov 1
2
3
4
5
6
7

Vaše dotazy

Končí pracovní smlouva asistenta pedagoga, pokud dítě přestoupí na jinou školu?
Marketa
14.02. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den , zajímalo by mě , jaký je postup v případě , že žák u kterého jsem jako AP (smlouva na dobu neurčitou) přestoupí ve druhém pololetí na jinou školu ? Končí má pracovní smlouva ? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, možností je několik: A) Pokud by ve třídě byl ještě jiný žák, který by měl v současnosti napsaného "sdíleného" asistenta pedagoga, Vaše asistentská pozice by se převedla na tohoto žáka a ve třídě byste nadále zůstávala beze změn. B) Pokud by škola měla možnost zaměstnat Vás u jiného žáka v jiné třídě, Vaše smlouva dál platí a ředitel Vás převede do jiné třídy. C) Pokud by ve třídě nebyl jiný žák s doporučením na asistenta pedagoga a ředitel by Vás nemohl převést do jiné třídy, škola by musela Váš pracovní poměr ukončit. Výpověď by byla buď dohodou (na termínu ukončení smlouvy byste se domluvili) anebo ze strany školy, v takovém případě byste ale ještě čerpala dvouměsíční výpovědní lhůtu (pokud tedy nejste ještě ve zkušební době, tam výpovědní lhůta neplatí).
Jak stanovit přímou a nepřímou práci AP? Z jakým prostředků ji hradit?
Vladimíra Olivová
13.02. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o radu ohledně nově stanovení přímé a nepřímé pedagogické práce pro asistenta pedagoga v běžné třídě mateřské školy.Doporučení ŠPZ - 35,5 hodin týdně přímé pedagogické práce. Na tento počet hodin dostaneme prostředky z podpůrných opatření.Jak stanovit nepřímou práci, z jakých prostředků? Děkuji za pomoc. Olivová
Odpověď: Dobrý den, u asistentů pedagoga hrazených ze systému podpůrných opatření (tedy na doporučení školského poradenského zařízení) platí, že přímá pedagogická činnost navržená poradenským zařízením by měla tvořit 90% z úvazku a zbývajících 10% z úvazku by mělo být vyhrazeno pro nepřímou pedagogickou činnost. Nevím, co přesně poradenské zařízení myslí těmi 35,5 hodinami - možné úvazky asistenta pedagoga jsou totiž stanovené vyhláškou (č. 27/2016 Sb., příloha 1), která uvádí buď 32 hodin přímé pedagogické činnosti, anebo pak 36 hodin přímé pedagogické činnosti. Dovolit bych si ale odhadnout, že onen počet 35,5 hodiny nemá být přímá pedagogická činnost, ale celá doba pracovního úvazku - to by pak v souladu s vyhláškou odpovídalo 32 hodinám přímé pedagogické činnosti (90% z úvazku) a k tomu 3,5 hodinám nepřímé pedagogické činnosti (10% z úvazku). Výše dotace vždy pokrývá jak přímou, tak i nepřímou pedagogickou činnost.
Je možné podmiňovat přítomnost dítěte v MŠ přítomností asistenta pedagoga?
Elena Novotná
13.02. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Ředitel MŠ stanovil prac. dobu AP tak, aby byl přítomen vždy, když je přítomno dítě - a naopak - přítomnost dítěte je podmíněno přítomností asistenta (dítě má přiznán 3 stupeň PO). Rodiče ale tvrdí, že podmiňovat přítomnost dítěte přítomností asistenta pedagoga je protiprávní. Je nějaký zákon, který toto určuje?
Odpověď: Dobrý den, rodiče mají v daném případě pravdu. Rozhodující je rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání - ve chvíli, kdy MŠ vydala toto rozhodnutí, rodiče získali nárok na vzdělávání jejich dítěte v dané MŠ, a je jen na škole, jak realizaci vzdělávání zajistí. Je to stejné jako s přítomností učitele - když paní učitelka ve škole chybí, škola také nemůže říct rodičům všech žáků, aby nechali své děti ten den doma. Stejně tak když chybí ve škole asistent, škola nemůže říct rodičů dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, aby nechali své doma. Chybějící asistent je - stejně jako chybějící učitel - překážka na straně školy a škola je povinna tento překážku vyřešit tak, aby vzdělávání dětí mohlo probíhat v očekávaném rozsahu.
Jak se určuje délka dovolené u asistenta pedagoga?
Dagmar Brichová
12.02. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o odpověď na otázku - délka dovolené za rok? Pedagogická asistentka nastoupila do MŠ 6.1.2020. Sdělila, že v kurzu pro pedagogické asistenty jim bylo řečeno, že mají nárok na 30 dní dovolené. Kvůli nástupu až 6.1.2020 se jí bude dovolená krátit? děkuji Brichová. ř
Odpověď: Dobrý den, podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §2) patří asistenti pedagoga mezi pedagogické pracovníky a podle zákoníku práce (č. 262/2006, §213) mají všichni pedagogičtí pracovníci nárok na 8 týdnů (tedy 40 dnů) dovolené za jeden kalendářní rok. Pokud asistentka nastoupila až po začátku roku, bude se jí její letošní nárok na dovolenou úměrně krátit - při nástupu 6. ledna na cca 39,4 dne pro daný rok (výpočet berte jen jako orientační). Jen podotýkám, že výše uvedené se vztahuje na asistenty pedagoga, nikoli na školní asistenty, kteří jsou oficiálně nepedagogickými pracovníky a dovolenou mají kratší.
Budou mi jako AP krátit pracovní úvazek, když se moje dítě bude vzdělávat v domácím prostředí?
Yveta Šromová
12.02. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Krásný den, pracuji jako asistent pedagoga se závažných důvodu se svým dítětem. Nyní je v 7.třídě.Po zhoršení psychického stavu dítěte v důsledku hluku a množství lidí ve škole, doporučil lékař zkrácení pobytu v budově školy na tři hodiny. Je aspergr, výborný prospěch, však po operaci mozku. Dítě se ostatní předměty za mé přítomnosti bude učit v domácím prostředí a bude na zbylé, které nebude ve škole docházet na přezkoušení. Po pátou třídu jsme měli domácí vzdělávání. Nyní pracuji na plný úvazek. Chci se zeptat, zda v nově nastalé situaci, mi mohou krátit úvazek, když dítě budu dále vzdělávat, jen mimo budovu školy. Moc děkuji. Šromová Yveta
Odpověď: Dobrý den, bohužel neumím odpověď předem odhadnout - bude totiž primárně záležet na postoji speciálně pedagogického centra, kde jste evidováni. Pravda je, že asistent pedagoga je oficiálně vedený jako podpůrné opatření, které je zamýšleno do školního prostředí. V domácím vzdělávání systém s asistenty pedagoga nepočítá. Ve Vašem případě ale nejde o klasické domácí vzdělávání, výuka doma bude pouze doplňkem k výuce školní - což je výjimečný případ, pro který neexistuje standardní postup. Pokud SPC i nadále doporučí celý úvazek asistenta pedagoga, neměl by být problém v tom, aby Vám škola nastavila část výkonu práce mimo budovu školy (tj. z domova). Současně je ale možné, aby SPC doporučilo úvazek asistenta pedagoga zkrácený s odůvodněním, že žák má zkrácenou dobu prezenční docházky do školy. Zkuste tedy celou situaci co nejdůkladněji probrat se SPC, snad Vám vyjdou vstříc.
Může školní asistent komunikovat s rodiči dětí v MŠ?
Agáta
11.02. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Může prosím školní asistent komunikovat s rodiči dětí v mš? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, ano, může - školní asistent je zaměstnanec školy a jeho komunikaci se zákonnými zástupci dětí formálně nic nebrání. Jen je třeba myslet na to, že hlavním komunikačním partnerem pro zákonné zástupce dětí je ve škole učitel. Pokud tedy školní asistent komunikuje s rodiči dětí, měly by být asistentem sdělované názory a postřehy v souladu s názory a postřehy učitele (aby rodičům asistent neříkal něco jiného, než učitel); příležitostně by pak asistent měl také sdělit učiteli, o čem s rodiči dětí hovořil a s jakým výsledkem (aby měl učitel o komunikaci s rodiči dítě potřebný přehled).
Musí být AP o přestávkách ve třídě?
Vlaďka Fišerová
11.02. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Přeji dobrý den , chtěla bych se zeptat, na pracovní náplň asistenta pedagoga (pro třídu) ohledně přestávky . Musí být o přestávkách ve třídě? A kde to mohu přesně dohledat? Děkuji S pozdravem V.Fišerová
Odpověď: Dobrý den, pracovní náplň asistenta pedagoga stanovuje vždy ředitel školy, který se musí držet základního rámce pracovních činností asistenta pedagoga tak, jak jsou tyto činnosti definovány vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb., §5, viz http://www.asistentpedagoga.cz/zakony-prace). To, zda asistent musí nebo nemusí být přítomen během přestávek, vyhláška nespecifikuje - záleží tedy jen na řediteli školy, který může asistentovi zadat práci i během přestávek (dohled nebo i cílenou práci s žáky), ale i může nechat asistentovi přestávky volné. Rozhodnutí ředitele se v tomto obvykle řídí potřebami konkrétní třídy a konkrétních žáků.
Je možná práce asistenta i v domácím prostředí žáka?
Barbora Černá
30.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Prosím, je možné dle vašich slov - individuální práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vykonávat i v odpoledních hodinách v mimoškolní prostředí zejména v domácím prostředí (po vyučování, dobu lze započítat do pracovní doby)?Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, tato činnost (individuální práce asistenta s žákem v odpoledních hodinách, mimo budovu školy) může oficiálně probíhat za splnění několika základních podmínek: a) je zahrnuta do náplně práce asistenta pedagoga (uvedené v pracovní smlouvě); b) je realizována na pokyn ředitele/učitele; c) probíhá v pracovní době asistenta; d) odpovídá jiným organizačním aspektům práce asistenta (v pracovní smlouvě by měl mít asistent zahrnutou i možnost výkonu práce mimo prostory školy). Při splnění výše uvedených podmínek by nic dalšího nemělo bránit tomu, aby i tato činnost byl více či méně běžnou součástí pracovního výkonu asistenta pedagoga.
Týká se navýšení platu od ledna 2020 pedagogickým pracovníkům i asistentů pedagoga?
Andrea
29.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli navýšení platů od ledna 2020 pedagogům a nepedagogickým pracovníkům,se týká i asistentů pedagoga. Děkuji,Žatková
Odpověď: Dobrý den, ano, navýšení tarifních mezd by se mělo dotknout i asistentů pedagoga. Při prezentaci růstu platů ministerstvo školství deklarovalo, že 8% nárůst by měl jít právě do tarifních mezd (tabulkových platů), což by mělo dopadnout na všechny pedagogické pracovníky, tedy i na asistenty pedagoga. Další mírný nárůst mezd by měl jít také do mimotarifních složek platů pedagogů (osobní ohodnocení), tam si ale zcela nejsem jistý, jestli se to dotkne i asistentů - tady bych byl raději skeptický a u těchto mimotarifních složek bych žádný růst moc neočekával.
Počítá se dovolená AP dle úvazku?
Michaela
28.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, bylo mi v práci řečeno, že se nově od nového roku 2020 vypočítává dovolená asistentů pedagoga dle toho, kolik mají hodin přímé pedagogické činnosti. Dle zákoníku práce vím, že každý pedagogický pracovník, bez ohledu na úvazek, má nárok na 8 týdnů dovolené... Můžete mi prosím podat bližší informace? Nerozumím tomu. Jsem AP 6 rokem - úvazek 0,89 (35,5 hodiny - přímá práce 34 hodin, nepřímá 1,5 hodiny), Mgr. pedagogické vzdělání, škola není státní, ale jedná se o o.p.s. - je v tom nějaký rozdíl? Moc děkuji za informace.
Odpověď: Dobrý den, na povaze zřizovatele školy (zda je státní nebo soukromá) v tomto ohledu nezáleží. Podle zákoníku práce (§213) mají všichni pedagogičtí pracovníci, tedy i asistenti pedagoga, nárok na osm týdnů dovolené ročně. Výše úvazku ani počet hodin přímé pedagogické činnosti v tom nehrají zásadní roli - platí, že i při zkráceném úvazku máte nárok na osm týdnů volna, jen s tím rozdílem, že pro Vás jeden týden dovolené znamená 35,5 hodiny placeného volna (zatímco pro zaměstnance s plným úvazkem znamená jeden týden dovolené 40 hodin placeného volna).
Lze AP nařídit pracovní dobu podle přání rodičů každý týden jinak?
zdena
28.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Jsem AP v mateřské škole u dítěte s 3.st.PO. Mám 25,5 hod přímé a 2,5 hod nepřímé práce. Dnes jsem se dozvěděla, že budu chodit do práce každý týden jinak. Rodiče dítěte vždy v pátek nahlásí, jaké mají směny a jestli dítě bude nebo nebude následující týden spát a já tak budu každý den sloužit jiný počet hodin a každý týden také jiný počet hodin. Lze mi toto opravdu tímto způsobem nařídit? Musím se já přizpůsobovat rodičům dítěte nebo by se měli přizpůsobit oni? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Je celkem běžné, že asistenti pedagoga (stejně tak i jiní pedagogičtí pracovníci) mají v různé dny v týdnu různě dlouhé pracovní směny, některý den končí o hodinu dříve, jiný den o hodinu později - být to tak nemusí, ale může. Rozhodně ale není přijatelné, aby se Vám rozvrh měnil každý týden a aby Vám rodiče dítěte předepisovali, které dny v kolik hodin přijdete do práce... Toto se v žádných školách neděje a na Vašem místě bych se proti takovému přístupu rozhodně bránil. Oficiálně škola přijala dítě ke vzdělávání v nějakém rozsahu, a ten je škola povinna dodržet. Například pokud škola přijme žáka k dopolednímu vzdělávání a má otevřeno ráno od 7 hod., rodiče mají právo mít tam dítě od 7 hod. do 12 hod., rozhodně si ale nemůžou stanovat podmínky jdoucí nad tento rámec doby, ke které bylo dítě do MŠ přijato. Vy jako zaměstnanec MŠ pak můžete mít každý den v týdnu jinak dlouhou pracovní dobu, zároveň ale toto máte mít zanesené v pevně daném a stabilním rozvrhu pracovní doby, který je možné upravovat jen zcela výjimečně (určitě ale ne každý týden).
Je možné získat prostředky na druhého asistenta ve třídě na jiné dítě?sistent ve třídě
Světlana Krátká
28.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, máme ve třídě dítě, kterému je přiznán asistent a nyní žádáme o asistenta pro druhé dítě v této třídě. Bylo nám sděleno, že druhé dítě asistenta nedostane, jelikož ve třídě už asistent funguje. Problém je v tom, že tento asistent má pouze částečný úvazek vázaný právě na jedno dítě. Je možné přiznat i druhému dítěti asistenta alespoń s částečným úvazkem, čímž by jeden asistent dosáhl na plný úvazek a věnoval by se tedy oběma dětem? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud jste běžná (ve smyslu ne-speciální) škola, tak přidělení úvazku asistenta pedagoga záleží na rozhodnutí školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Pokud poradenské zařízení vyhodnotí, že ve třídě stačí pro oba diagnostikované žáky jen jeden asistent na zkrácený úvazek (tzv. "sdílený" asistent pro oba žáky), jde o - ze strany poradenského zařízení - legitimní a možný postup. Jedinou oficiální cestou, jak takové rozhodnutí z poradenského zařízení rozporovat, je podat žádost o revizi doporučení - což můžete udělat do třiceti dnů ode dne, kdy Vám bylo doporučení doručeno. Alternativně - a to bych na Vašem místě zkusil spíše - můžete zkusit požádat poradnu o přehodnocení původního doporučení na asistenta pedagoga a navýšení úvazku asistenta pedagoga na 1,0 (respektive, pokud jde o žáky ve 3. stupni podpůrných opatření, tak tam nemůže poradna doporučit rovnou úvazek 1,0, ale může doporučit úvazek 0,75 do školy + k tomu úvazek 0,25 do školní družiny).
Mám nárok na smlouvu na dobu neurčitou?
Eva
16.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Pracovala jsem jako AP 4 roky v jedné škole. Teď se opět naskytlo místo, pokud by mě znovu přijali. Mám nárok na smlouvu na dobu neurčitou? Nebo bych dostala opět na jeden rok?Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Navíc nemáme v poradně právníka a toto je poměrně složitá pracovně-právní otázka, kterou si já sám nejsem jistý. Nicméně pokusil jsem se odpověď dohledat a zdá se, že při přijetí na stejné pracovní místo (i když jde o jiného žáka, pracovní pozice je stejná), lze smlouvu na dobu určitou opět uzavřít až za předpokladu, že odstup mezi pracovními poměry byl minimálně 3 roky - viz https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/pravni-poradna-pracovni-pomer-na-dobu-urcitou.A161206_091200_podnikani_sov Tedy je mi líto, zdá se, že ve škole mají pravdu.
Může učitel klasifikovat žáka, když v den psaní pětiminutovky chyběl přidělený asistent?
Hana
15.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dítě v první třídě s dysfázií a zajímalo by mě, zda může učitel klasifikovat žáka, když v den psaní pětiminutovky přidělený asistent chyběl. Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ano, může. Klasifikace záleží vždy jen na učiteli. Pokud je učitel přesvědčen o tom, že žák zadaný úkol měl/mohl zvládnout i bez podpory asistenta pedagoga, nic nebrání tomu, aby výkon žáka hodnotil (i když asistent v daný den ve škole chybí). Ačkoli dávat žákům v prvním pololetí první třídy známky z pětiminutovky je samo o sobě neobvyklé. O to více je to pak zvláštní u žáka s dysfázií. Nicméně oficiálně v tom učiteli nic nebrání.
Mohu dělat asistenta pedagoga, když mám jen akreditaci na chůvu?
Jana Hronová
14.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,mohu dělat asistenta pedagoga,když mám jen akreditaci na chůvu?Děkiji
Odpověď: Dobrý den, bohužel, kvalifikační kurz pro profesi chůvy není na pozici asistenta pedagoga dostatečný. Kvalifikační požadavky na vzdělání asistentů pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.), podle kterého asistent pedagoga musí mít buď přímo vzdělání v pedagogickém oboru nebo alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga (tedy buď kurz "studium pro asistenty pedagoga" nebo kurz "studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga). Na místo asistentky pedagoga by Vás tedy škola mohla vzít jedině jako nekvalifikovanou, za předpokladu, že by se o místo nikdo jiný neucházel.
Co patří do přímé a nepřímé práce asistenta pedagoga?
Ungerová
14.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat do jaké kategorie patří tato situace. Od půl deváté mají možnost rodiče dětí s těžkým mentální a fyzickým postižením dovézt do školy, kde jako asistent pedagoga působím. Výuka začíná od 9hodin, do této doby probíhá komunikace s rodiči, pomoc připravit děti k výuce, u některých i přenášení do ,,arísek,, , přebaleni a krmení, které již provádí asistent pedagoga. Jedná se o přímovou nebo nepřímou činnost. Děkuji za odpověď. S pozdravem M.Ungerová
Odpověď: Dobrý den, oficiálně komunikace s rodiči žáků patří do nepřímé pedagogické činnosti, všechny ostatní zmiňované aktivity s žáky představují přímou pedagogickou činnost. Pokud během té půl hodiny vykonáváte obojí - tedy jak činnost přímou (s žáky), tak i nepřímou (komunikujete s rodiči) - přikláněl bych se k zařazení této půlhodiny do činnosti přímé. Specifikaci nepřímé pedagogické činnosti (pro kterou legislativa používá oficiálně označení "další práce související s přímou pedagogickou činností) najdete v §3 vyhlášky č. 263/2007 Sb. - viz např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-263
Mohu být jako asistent pedagoga s dítětem v družině a na kroužku pořádaném ve škole?
Jarka
13.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu jako asistentka pedagoga být s dítětem i na keramickém kroužku v budově školy. Mám úvazek na 30 hodin k holčičce v první třídě s ADHD a vzhledem k tomu, že výuka trvá pouze 20 hodin, ráda bych pomohla i na volnočasové aktivitě. Slyšela jsem ale, že AP nemá být s dítětem na kroužcích, tak bych ráda věděla, jak je to doopravdy. Zda zbytek hodin musím být v družině nebo můžu i na ten kroužek. Děkuji za odpověď. Jarka
Odpověď: Dobrý den, záleží na doporučení z poradenského zařízení (na základě kterého jste ve škole zaměstnána) a na dohodě s vedením školy. Pokud by bylo v doporučení z poradenského zařízení uvedeno, že máte být s dívkou ve školní družině, musela byste toto respektovat a hodiny nad rámec vyučování využít pro asistenci v družině. Pokud by v doporučení poradenského zařízení byl uveden pouze týdenní úvazek v rozsahu 30 hodin, bez specifikace, jak má být těchto třicet hodin využito, bylo by rozhodnutí na vedení školy - pokud by ředitel školy souhlasil s tím, že po vyučování doprovodíte dívku na kroužek organizovaný školou, nic by takovému uplatnění Vaší práce nebránilo. Pozor ale, kroužek musí být součástí školních aktivit - pokud by kroužek pořádala jiná organizace a žákyně na něj docházela v době svého volna, tedy v době, kdy už za ní škola nenese odpovědnost, jako asistentka pedagoga (zaměstnanec školy) byste se takového kroužku už účastnit nemohla.
Mohu s kurzem Studium pedagogických věd-vychovatelství, dělat i asistenta pedagoga?
Nikola
13.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Ráda bych učila jak v ŠD, tak ale i mít možnost být asistentkou pedagoga. Mohu s tímto kurzem pro vychovatele ŠD, pracovat i jako asistent pedagoga? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, bohužel nevím přesně, co myslíte "tímto kurzem", tedy ani nemohu posoudit vhodnost onoho kurzu... Obecně ale platí, že pokud získáte (v jakémkoli kurzu nebo oboru vzdělávání) kvalifikaci na pozici vychovatelky ve školní družině, budete zároveň kvalifikovaná i na místo asistenta pedagoga. Požadavky na kvalifikaci vychovatele jsou stanovené v §16 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), podle §20 téhož zákona je ale dosažená kvalifikace dostatečná i pro pozici asistenta pedagoga.
Mohu vykonávat práci asistenta pedagoga v MŠ, i když nemám maturitu (mám výuční list), ale měla bych udělaný kurz na Asistenta pedagoga?
Marie Smetanová
10.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bych mohla vykonávat práci asistenta pedagoga v MŠ, i kdybych neměla maturitu, (mám výuční list) ale měla bych udělaný kurz na Asistenta pedagoga?děkuji za Vaši odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, mohla, byť ne úplně všude. Profese asistenta pedagoga je v současnosti rozdělena na dvě úrovně: Na "vyšší" úrovni musí mít asistent maturitu (a nějaké pedagogické vzdělání k tomu). Na "nižší" úrovni asistent maturitu mí nemusí, stačí jen vyučení (nebo i jen základní vzdělání) a doplnění si kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga. V daném případě byste tedy mohla pracovat jako asistentka pedagoga, ovšem jen v těch školách a školských zařízeních, kde shánějí asistenta pedagoga na oné "nižší" úrovni, tedy asistenta pedagoga bez maturity.
Můžu při studiu pedagogického minima pracovat jako asistent pedagoga?
Pavla Mládková
10.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovanou VŠ nepedagogického směru a dálkově si chci doplnit pedagogické minimum pro učitele ZŠ/SŠ. Je možné při studiu pedagogického minima pracovat jako asistent pedagoga? Mám rovněž pedagogickou praxi v MŠ (2 roky). Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga jsou stanoveny v §20 zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) - podle zákona asistent pedagoga musí mít buď ukončení pedagogické vzdělání, nebo alespoň absolvovaný příslušný kvalifikační kurz. Pokud tedy nemáte příslušné pedagogické vzdělání ani kurz, nejste (z pohledu zákona) pro profesi asistentky pedagoga dostatečně kvalifikovaná. Probíhající studium bohužel nestačí. Před ukončením studia by Vás tak škola mohla vzít na místo asistentky pedagoga jedině jako nekvalifikovanou - což podle zákona jde, ale jen pod podmínkou, že se o dané místo nepřihlásí jiný (už kvalifikovaný) zájemce. Po dokončení studia pedagogického minima už samozřejmě kvalifikovaná budete.
Mohu jako AP pracovat v dětské skupině, nebo potřebuji kurz pro dětské skupiny?
Richard Kurzok
09.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý večer, mohu i jako AP pracovat v dětské skupině, nebo potřebuji kurz pro dětské skupiny? Předem děkuji za odpověď. Kurzok
Odpověď: Dobrý den, dětské skupiny jsou vedeny jako sociální služba, nepatří tedy do rezortu školství, a je tedy jen málo pravděpodobné, že by v nich byla zavedena pozice asistenta pedagoga - i když vyloučit se to nedá. Pokud by se zaměstnavatel skutečně rozhodl zřídit v dětské skupině pozici asistenta pedagoga, může na danou pozici nastoupit kdokoli, kdo má potřebnou asistentskou kvalifikaci. Pokud ale dotazem směřujete k jiným pracovním pozicím, pak Vás bohužel musím zklamat - kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga neopravňují absolventy pro práci v dětské skupině v jakékoli jiné (než asistentské) profesi.
Kde se můžu ucházet o místo AP s výučním listem?
Gabriela
09.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den Chystam se na kurz AP.Chtela bych se zeptat kde vsude se mohu uchazet o misto,kdyz nemam maturitu a zda je pracovni napln hodinove omezena
Odpověď: Dobrý den, profese asistenta pedagoga je v současnosti rozdělena na dvě úrovně - na "vyšší" úrovni musí mít asistent maturitu, na úrovni "nižší" mít maturitu nemusí. Pokud máte ukončené základní vzdělání a doplníte si kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, budete dostatečně kvalifikovaná na onu "nižší" úroveň asistentské profese a budete se moct ucházet o místo v jakékoli škole, kde budou shánět asistenta pedagoga na "nižší" úrovni, tedy asistenta pedagoga bez maturity. To, zda škola shání asistenta s maturitou nebo bez maturity, je obvykle uvedené v inzerátu na volné místo anebo to lze zjistit dotazem přímo do konkrétní školy. Z hlediska hodinového rozsahu úvazku nijak limitována nejste - můžete tedy nastoupit na jakýkoli úvazek, který budou školy zrovna nabízet.
Je někde stanoven termín, do které doby škola musí zajistit asistenta pedagoga?
Bohuslav Martinic
08.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Na základě stížnosti matky, že od října nebyla škola schopna zajistit asistenta u žáka se SVP. Škola sice zveřejnila inzerát a vyvěsila oznámení o možnosti přijetí asistenta, ale do prosince nebyla schopna asistenta pedagoga zajistit, protože na zveřejněná oznámení se nikdo nepřihlásil. Na základě zmíněné stížnosti byla provedena ve škole inspekce orgánem ČŠI, který konstatoval, že stížnosti matky je důvodná. Je tedy stanoven termín, do které doby škola musí asistenta pedagoga zajistit?
Odpověď: Dobrý den, neznám podrobnosti, tedy neumím ani posoudit, na základě čeho inspekce vyhodnotila stížnost jako důvodnou. Platná legislativa - konkrétně vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb.) k tomuto uvádí pouze, že: 1. Škola má povinnost udělat maximum proto to, aby zajistila asistenta pedagoga (stejně jako jakákoli jiná podpůrná opatření) co nejdříve. Doslova text vyhlášky říká, že "podpůrná opatření škola poskytuje bezodkladně" po přijetí doporučení z poradenského zařízení a poté, co zákonný zástupce žáka udělil s poskytováním podpůrného opatření souhlas (§16, odstavec 1). 2. Pokud by škola nesehnala asistenta pedagoga do čtyř měsíců ode dne vydání doporučení, je povinna tuto skutečnost projednat s poradenským zařízením, které doporučení vydalo (§16, odstavec 3). Žádné jiné lhůty pro zajištění asistenta pedagoga stanoveny nejsou..
Je dostupné nějaké další vzdělávání pro AP v okolí Vsetína?
j.Maršaliková
08.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: dobrý den, pracuji jako AP , ale ráda bych se ještě nějakým způsobem vzdělávala... Třeba prostřednictvím seminářů, školení apod...Jsem ze Vsetína, je něco dostupné v okolí?? Díky
Odpověď: Dobrý den, bohužel v bezprostředním okolí Vsetína o žádném dalším vzdělávání pro asistenty nevím, ale zkuste se podívat třeba na nabídku pobočky NIDV (Národního institutu pro další vzdělávání) ve Zlíně, třeba tam najdete něco zajímavého - viz https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-zlin Také bych nepodceňoval sebevzdělávání, dnes je dostupná celá řada zajímavých knih, na internetu si můžete stáhnout také řadu metodických materiálů - např. viz http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
Můžu jako AP dělat i chůvu?
Richard Kurzok
08.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobr vecer lze s kurzem AP delat i chuvu a nebo musim mit kutz pro chuvu
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Záleží na tom, o jakou chůvu se jedná. Například pokud by šlo o chůvu v mateřské škole placenou ze "šablon", kvalifikace asistenta pedagoga by zde byla dostatečná - podle dokumentu "Přehled šablon a jejich věcný výklad" lze na pozici chůvy v MŠ zaměstnat i uchazeče s kvalifikací pedagogického pracovníka, což je i kvalifikovaný asistenta pedagoga (str. 31, viz http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_I/Avizo_kveten_2016/Prehled_sablon_avizo.pdf). Pokud by šlo o pozici chůvy jinde, např. v jeslích nebo v sociálních službách, vzdělání asistenta pedagoga by pravděpodobně dostačující nebylo - v takovém případě by byl nutný kurz pro chůvy.
Jak se máme vypořádat se zrušením AP ve spec. třídě AP?
Jana Christenová
07.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Od ledna došlo ke snížení počtu AP ve spec. třídě MŠ. Co s dítětem, které má ZTP/P a bez asistenta ho ve třídě nemohou nechat? S pozdravem J. Christenová
Odpověď: Dobrý den, mě to moc mrzí, já bych Vám rád poskytl jinou, optimističtější odpověď, ale pravda je, že nevím. A co hůř, obávám se, že to nevědí ani autoři reformy, která ke snížení počtu asistentů ve speciálních školách vede. Na Vašem místě bych zkusil dvojí (moc si ale od toho neslibuji): 1. Dotaz bych poslal přímo na ministerstvo školství - tam reformu připravili, tak by Vám měli umět poradit, jak zvládnout důsledky reformy. 2. Prostřednictvím vedení MŠ bych pořádal o pomoc zřizovatele Vaší MŠ, nejlépe s apelem, že při snížení počtu asistentů nejste schopni zajistit bezpečnost dětí.
Může asistent, který má kurz AP, ale základní vzdělání, pracovat na prvním stupni ZŠ? Je možné, aby měl 8. platovou třídu?
Lenka
07.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může asistent, který má kurz asistenta pedagoga, ale základní vzdělání, pracovat na prvním stupni ZŠ a jestli je možné, aby měl 8.platovou třídu. Děkuji za odpověď Lenka H.
Odpověď: Dobrý den, je to složité, tak odpovím nepřímo: Pokud by šlo o speciální školu, možné by to bylo, tam by o tom rozhodoval vesměs jen ředitel školy. Pokud jde o běžnou školu, což předpokládám, tak tam v první řadě záleží na doporučení ze školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud poradenské zařízení doporučí škole asistent pedagoga na "vyšší" úrovni, měla by škola zaměstnat pracovníka, který má středoškolské vzdělání s maturitou. Na takového asistenta by škola dostala od státu dotaci odpovídající osmé platové třídě. Pracovníka bez středoškolského vzdělání by zde škola mohla zaměstnat pouze na výjimku a jedině v případě, že by se o místo nepřihlásit žádný kvalifikovanější zájemce. Pokud poradenské zařízení doporučí škole asistenta na "nižší" úrovni, může škola zaměstnat i pracovníka bez středoškolského vzdělání, stačí ukončení základní vzdělání a kurz. Na takového asistenta škola dostane od státu dotaci odpovídající páté platové třídě. Ředitel by teoreticky mohl takového asistenta zařadit i do osmé platové třídy, rozdíl (mezi pátou a osmou platovou třídou) by ale musel asistentovi doplácet z jiné části školního rozpočtu - což je velmi nepravděpodobné, protože na to většina ředitelů nemá peníze.
je možné mít jako školní asistent smlouvu jen na 10 měsíců?
Nikola L.
07.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem zamestnana jako školní asistent, pouze na 10 měsíců. Je možné mít dohodu o pracovní činnosti pouze na tuto dobu, i když je v šablonách uvedena minimální doba zamestatni 12 měsíců? Můžou mi dohodu prodloužit na dalších 10 nebo 12 měsíců. Děkuji za odpověď. NL
Odpověď: Dobrý den, obávám se, že Vás nepotěším, ale: Na 12 měsíců si škola volí "šablonu", díky které může pozici školního asistenta financovat, nicméně to ale neznamená, že musí jít celých 12 měsíců o jednoho a téhož pracovníka. Pracovní poměr (smlouvu, event. dohodu o pracovní činnosti) tak škola může s pracovníkem uzavřít i na dobu kratší. Do dohodě obou stran (školy a pracovníka) lze dohodu nebo smlouvu libovolně prodlužovat.
Jak je to s AP financovanými z Výzvy 49? Jsou nějaké speciální požadavky na jejich kvalifikaci?
Jana
06.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s AP financovanými z Výzvy 49? Jsou nějaké speciální požadavky na jejich kvalifikaci? Děkuji, Jana
Odpověď: Dobrý den, máte-li na mysli projektovou výzvu č. 49 vyhlášenou magistrátem hl. m. Prahy, ve které jde o dvojjazyčné školní asistenty, tak tam bohužel nemáme o specifických požadavcích na kvalifikaci asistentů žádné podrobnější informace - můžete se ale zeptat přímo na příslušném oddělení magistrátu, kontakt viz. http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-49-inkluze-a-multikulturni-vzdelavani-ii/
Liší se požadavky na AP podle formy financování?
Jana
06.01. 2020
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímalo by mě jaký je rozdíl v požadavcích na kvalifikaci AP: a) pokud je zřízen v rámci PO (je pedagogický pracovník), b) v rámci Šablon nebo RP (zaměstnanec školy)? Dále bych se chtěla zeptat, jestli potřebuje DAP potvrzení o zkoušce z českého jazyka? Může tuto zkoušku škola vyžadovat a kdy? Mockrát děkuji, Jana
Odpověď: Dobrý den, u asistentů pedagoga je to složitější, tam poradenské zařízení (PPP nebo SPC) určuje, zda má jít o asistenta ve vyšší nebo nižší úrovni. Ve vyšší úrovni je nutné SŠ vzdělání s maturitou a nějaké pedagogické vzdělání k tomu (min. kvalifikační kurz pro asistenty), na nižší úrovni stačí ukončené základní vzdělání a kvalifikační kurz pro asistenty. Požadavky na kvalifikaci školních asistentů (to jsou ti asistenti placení ze šablon) víceméně odpovídají požadavkům na nižší úroveň asistenta pedagoga - školní asistent tedy musí mít ukončené základní vzdělání a nějaké pedagogické vzdělání k tomu (alespoň ve formě kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga). Potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka se vyžaduje pouze u těch asistentů pedagoga, kteří jsou cizinci a neabsolvovali v minulosti žádnou (základní, střední, vyšší odbornou nebo vysokou) školu, kde výuka probíhala v češtině.
© Nová škola, o.p.s. 2013