<< předchozí 11/2018 další >>
PO ÚT ST ČT SO NE
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Vaše dotazy

Změnilo se něco v zařazení do platové třídy pro AP novelou vyhlášky?
Markéta B.
09.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, zda je nějaká změna od 1.9.2018 v platových třídách pro AP. AP by údajně měli být zařazeni do 5.pl.tř. nebo 8.pl.tř., nic mezi tím. Já jsem stále vedena v 7.pl.tř., ač na mě údajně ředitel bere peníze na 8.pl.tř. Na konci srpna jsem se ho ptala, jak to tedy od září bude a sám nic nevěděl, z Kraje žádný pokyn pro přeřazení do jiné pl.tř. nepřišel. Je na to automatický nárok, když se změnila vyhláška nebo musí opět žádat ředitel o navýšení financí? Nevím, jaké můžu použít argumenty, aby mi platil to, na co mám nárok. Je to dost nepříjemné stále chodit a vyptávat se, jak je to s penězi. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, po poslední novelizaci vyhlášky (č. 27/2016 Sb. vyhláškou č. 416/2017 Sb.) skutečně platí, že školy dostávají na asistenty pedagoga dotace buď v osmé nebo v páté platové třídě. Ovšem to, že škola dostává na asistenta dotaci v osmé platové třídě, ještě neznamená, že ředitel musí nutně osmou platovou třídu asistentovi dát. Pro ředitele je v tomto závazný pouze rozsah daný Katalogem prací, podle kterého musí ředitel asistenta zařadit do 4. až 9. platové třídy. Ředitel tak může dostat dotaci na úrovni osmé platové třídy, asistenta ale zařadit do sedmé platové třídy a "ušetřené" peníze pak může asistentovi dát třeba formou osobního ohodnocení (na které by jinak žádné peníze neměl). Vaše platové zařazení se zdá být v tomto směru v pořádku... Řada asistentů pedagoga (i po novelizaci vyhlášky) má sedmou platovou třídu.
Je pro výkon práce AP dostatečné vzdělání získané na Rodinné škole se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci?
Jaroslava Hanzlíková
09.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, zajímá mne zda pro výkon práce asistenta pedagoga je dostatečné vzdělání získané na Rodinné škole se zaměřením na speciální pedagogiku a sociální práci, s maturitou. Děkuji za odpověď J.Hanzlíková
Odpověď: Dobrý den, u kvalifikace pro pozici asistenta pedagoga záleží na názvu oboru - aby uchazeč splňoval kvalifikační požadavky, musí jít zpravidla o obor, u kterého bude z názvu patrné zaměření na pedagogiku. Obor "Rodinná škola" v názvu pedagogické zaměření nemá a proto pro získání kvalifikace nestačí, pokud by šlo ale o jiný, třeba i příbuzný obor, kde by bylo pedagogické zaměření v názvu patrné, středoškolské vzdělání s maturitou v takovém oboru by pro získání kvalifikace asistenta pedagoga bylo dostatečné.
Může asistent pedagoga pracovat na méně než 0,5 ůvazku?
Eliška Bačová
08.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych zájem pracovat jako asistent pedagoga, ale vzhledem k tomu, že si budu doplňovat vzdělání, nemohu být zaměstnaná na více než 0,5 úvazku. Vzhledem k dálkovému studiu, které probíhá každý pátek, nemohu pracovat každý den. Chtěla bych se zeptat, zda je možné a zda i školy mají zájem, alespoň o částečné či zkrácené úvazky asistentů pedagogů, např. čtyři dny v týdnu. Věřím, že je to vše jen o řádné domluvě. Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, ano, šance získat práci asistenta pedagoga na zkrácený úvazek je poměrně velká. V loňském školním roce byl průměrný úvazek asistenta pedagoga v českém školství 0,7 (tedy 28 hodin týdně), letos to bude pravděpodobně ještě o trochu méně. Nabídky práce asistenta pedagoga na celý úvazek jsou spíše v menšině, většina škol hledá v současnosti asistenty na úvazky zkrácené. Při shánění práce můžete využít i burzu práce na našem webu - najdete zde: http://www.asistentpedagoga.cz/hledate-praci-nebo-asistenta/
Může být školní asistent zaměstnán, pokud nesplňuje kvalifikaci, i když si ho bude platit sama škola?
Iva
08.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Hezký den, ráda bych se zeptala na Školního asistenta. Rádi bychom u nás ve škole jednoho zaměstnali - budeme si ho hradit sami (ne ze Šablon nebo z jiného projektu). V Šablonách a pak i jinde na internetu jsem našla, že má mít kvalifikaci stejnou jako asistent pedagoga (on tuto kvalifikaci má, ale čekáme na uznání - je to cizinec, takže v tuto chvíli to nesplňuje). Nikde v zákoně ale nutnost této kvalifikace nemohu dohledat. Moje otázka tedy zní, jestli může u nás na škole být zaměstnán i v případě, že tuto kvalifikaci nesplňuje? Chápala jsem to tak, že kvalifikace je podmíněna podmínkami projektu (např. Šablon). Moc děkuji :) Krásné dny přeje Iva.
Odpověď: Dobrý den, upřímně přiznávám, že nevím, s takovým případem jsem se ještě nesetkal, a obávám se, že ani obecné podmínky pro zaměstnávání školních asistentů s takovou možností nepočítají. V zákoně nikde žádnou zmínku o zaměstnávání školního asistenta nenajdete, pozice školního asistenta totiž nikde v zákonech ČR zmiňována není - jde o pozici účelově vytvořenou pro potřeby projektů financovaných z prostředků Evropské unie (šablony a některé jiné projekty OP VVV). Neumím si tedy představit situaci, ve které by byl školní asistent zaměstnán mimo projekty, protože pak by pro něj neplatila projektová pravidla - a protože pro školní asistenty jiná než projektová pravidla nejsou, za daných okolností by pro onoho školního asistenta neplatila vůbec žádná pravidla... Zvažte, zda nejít raději cestou asistenta pedagoga. Že byste si od místní PPP nechali doporučit asistenta pedagoga, třeba i jen na minimální úvazek a v podobě "P4" (asistent bez maturity)... podle zákona o pedagogických pracovnících byste pak na dané místo mohli přijmout i člověka nekvalifikovaného (pokud by se nikdo kvalifikovaný o pozici nehlásil) a navýšit mu úvazek z jiných zdrojů školy...
jak časté musí být přezkoušení u individuálního vzdělávacího plánu?
Moravčíková
04.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem asistentka autistické holčičky - nemluvící, která má individuální vz. plán. Paní učitelka vyžaduje měsíční docházku na přezkoušení. S rodiči jsme za jedno, že je to na ni moc. Měla jsem dojem, že je snad ze zákona 1x za půl roku povinné přezkoušení nebo si to může pedagog (škola) určovat? Děkuji. Moravčíková
Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, v jakém režimu je dívenka vzdělávána. Pokud by šlo o "běžné" vzdělávání, pouze upravené individuálním vzdělávacím plánem (IVP), pak by záleželo na tom, jak povinnosti definuje škola v IVP; přičemž ale i zde platí, že zákonný zástupce podpisem v IVP potvrzuje svůj souhlas. Pokud by byla dívenka vzdělávána v režimu tzv. "individuálního vzdělávání" podle §41 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) , pak v takovém režimu zákon skutečně stanovuje povinnost přezkoušení pouze jedenkrát za pololetí (§ 41, odstavec 5) a v takovém případě si neumím představit, na jakém základě by chtěla škola požadavek na přezkušování každý měsíc postavit. Máte-li pochybnosti o vhodnosti nebo spravedlnosti přezkušování, doporučoval bych Vám obrátit se na SPC, kde je dívka registrována, a konzultovat to ještě s nimi.
Jak se dá ověřit, zda je asistentovi pedagoga vyplácena taková mzda, na jakou čerpá škola dotaci? Má právo si část této dotace ponechat?
Lucie Grunwaldová
03.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chceme se zeptat, jak se dá ověřit, zda je asistentovi pedagoga vyplácena taková mzda, na jakou čerpá škola dotaci? Má právo si část této dotace ponechat? Doslechli jsme se, že ministerstvo vyplácí 8. platovou třídu, ale asistentovi je vyplácena pouze 5. třída. Děkujeme
Odpověď: Dobrý den, ve stávajícím systémovém nastavení je skutečně možné, aby ředitel zařadil asistenta pedagoga do jiné platové třídy, než v jaké dostane dotaci. Řada ředitelů toho využívá a například při dotaci v 8. platové třídě zařadí asistenta pedagoga do 7. platové třídy a zbývající prostředky vyplácí asistentovi formou osobního ohodnocení. V opačném pohledu škola může dostat dotaci v 5. platové třídě, ale zařadit asistenta do 6. platové třídy (ovšem pod podmínkou, že rozdíl ředitel doplatí z jiných zdrojů školy). Teoreticky pak (bohužel) není ani vyloučené, aby ředitel dostal dotaci v 8. platové třídě a asistenta zařadit do 5. platové třídy - takový postup by byl ovšem velmi nedůstojný, mimo jiné i proto, že dotace v 8. platové třídě předpokládá asistenta pedagoga s maturitou... (Pochopit by se to dalo, pokud by ředitel pro nedostatek asistentů s maturitou dočasně zaměstnal na daném místě pracovníka bez maturity, a nižším vzděláním pak odůvodnil nižší platové zařazení.)
Je možné určit jako nepřímou ped. činnost vykazování práce u asistenta pedagoga?
Zdeňka Párová
03.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz, zda je možné u žáka s PO stupně 3 a doporučeným asistentem na 20 hodin týdně, zahrnout do těchto hodin 2 hodiny týdně na vyplnění výkazů práce (nepřímou ped. činnost). Asistent je tedy ve třídě pouze 18 hodin. Zbylé dvě má na vlastní administrativu. Velice děkuji za informace!
Odpověď: Dobrý den, ano, podle stávající verze vyhlášky č. 27/2016 Sb. (viz příloha 1 vyhlášky) má být činnost asistenta pedagoga rozdělena v poměru 9 ku 1 ve prospěch pedagogické činnosti - tedy ano, asistent s úvazkem na 20 hodin týdně by měl mít 18 hodin přímé pedagogické činnosti a 2 hodiny nepřímé pedagogické činnosti. Pochyby ovšem vzbuzuje to, že by měl asistent každý týden 2 hodiny vyplňovat výkazy práce - z pohledu legislativy to sice vyloučené není, z pohledu zdravého rozumu by ale taková administrativa měla být méně časově náročná, aby asistentovi v nepřímé pedagogické činnosti zbýval čas i třeba na konzultace s učitelem nebo na přípravy na výuku. S přáním všeho dobrého,
Můžu po ZŠ chtít, aby zajistila náhradu asistenta, když tento je dlouhodobě nemocný? Na co máme nárok? Nebo co v tomto případě dělat?
Jitka
03.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz ohledně dlouhodobé nepřítomnosti asistenta ve třídě. Dcera má od 1. třídy asistenta. Letos již šla do 5 třídy a tento rok má asistenta úplně nového. Ve třídě byl prvních 10 dní a pak onemocněla. Má něco se zády, celé září byla na neschopence a stále to trvá. Zatím se neví, kdy bude uschopněna. Můžu po ZŠ chtít, aby zajistila náhradu asistenta, když tento je dlouhodobě nemocný? Na co máme nárok? Nebo co v tomto případě dělat? Děkuji Jitka
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem školy a v případě, že asistent není přítomen (například ze zdravotních důvodů), je povinností školy zajistit provoz v dané třídě tak, aby bylo v maximální možné míře postaráno o všechny žáky třídy. Vy, z pozice zákonného zástupce žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami, máte právo žádat, aby škola Vaší dceři zajistila potřebnou podporu - ovšem to, zda škola zjistí dočasně nějakého suplujícího asistenta (někdy třeba s pomocí vychovatelky ze školní družiny) nebo zda provoz třídy (včetně podpory Vaší dcery) zvládne učitel dočasně sám, je na rozhodnutí vedení školy.
Jaké mám mít zařazení do platové třídy, když mám v pracovní náplni činnost 7. i 8. plat. stupně?
Jana Řepková
03.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych dotaz na zařazení do platové třídy asistenta pedagoga - vychovatele. Jedná se asistenci pedagoga vychovatele na domově mládeže pro osobu s diagnozou Aspergerův a Touretteův syndrom. V pracovní náplni a zařazení pracovníka je uvedeno následující. Pracovní náplň: Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanových vzdělávacích programů a pokynů. Tedy platová třída 7. Další povinnosti: Asistent pedagoga zajišťuje zejména přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově ve školském zařízení - Domově mládeže, podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činnosti.Tedy platová třída 8. Děkuji předem za objasnění situace.
Odpověď: Dobrý den, přiznávám, že tomu sám moc dobře nerozumím a neumím si vysvětlit, proč Vám zaměstnavatel dal do popisu práce úkony odpovídající dvěma různým platovým třídám. Obecně ale platí, že platové zařazení jakéhokoli pedagogického pracovníka (a tedy i asistenta pedagoga) by mělo odpovídat nejsložitější vykonávané činnosti. Pokud tedy máte v popisu práce úkony odpovídající jak 7., tak i 8. platové třídě, měla byste být zařazena do vyšší z obou těchto tříd - tedy do třídy 8.
Má asistent pedagoga také nárok na dovolenou?
Pavla Kolářská
01.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, má asistent pedagoga také nárok na dovolenou? Zvažuji nástup do školky jako asistentka pedagoga. Děkuji. Kolářská
Odpověď: Dobrý den, ano, asistent pedagoga patří mezi pedagogické pracovníky a podle zákoníku práce má (stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci) nárok na 8 týdnů (tedy 40 dnů) dovolené za jeden kalendářní rok. Jen pozor, neplést s pozicí školního asistenta, který mezi pedagogické pracovníky nepatří, a má tak obvykle jen 4 týdny dovolené ročně.
Počítá se mi alespoň nějaké ped. praxe, když pracuji jako školní asistent?
Martina Bláhová
01.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako školní asistentka a chtěla jsem se zeptat, jestli se mi počítá aspoň nějaká pedagogická praxe do odpracovaných let v zaměstnání i když nespadám do kategorie pedagogického pracovníka. Předem děkuji za odpověď. Přeji krásný zbytek dne, Martina Bláhová.
Odpověď: Dobrý den, je mi líto, ale obávám se, že Vám moc nepomohu - u pedagogických pracovníků započitatelnost předchozí praxe řeší metodický výklad ministerstva školství (k odměňování pedagogických pracovníků, z roku 2013), protože ale školní asistent oficiálně nepatří mezi pedagogické pracovníky, tento metodický výklad se na něj nevztahuje. A není mi známo, že by toto téma jakkoli řešily dokumenty MŠMT přímo vydané k pozici školního asistenta... V praxi tak asi záleží hlavně na řediteli školy, který může rozhodnout o platovém zařazení školního asistenta (viz http://www.asistentpedagoga.cz/plat-skolniho-asistenta) a případnou předchozí praxi zohlednit třeba tím, že pro školního asistenta zvolí platové zařazení podle některé z výše postavených platových tříd.
Může na ZŠ pracovat jako asistent pedagoga člověk se základním vzděláním a kurzem asistenta pedagoga? A za jakých podmínek?
Martina
01.10. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat - může na ZŠ pracovat jako asistent pedagoga člověk se Základním vzděláním a kurzem asistenta pedagoga? A za jakých podmínek?
Odpověď: Dobrý den, ano, člověk s ukončeným základním vzděláním a kvalifikačním kurzem studia pro asistenty pedagoga jako asistent na základní škole pracovat může - v konkrétním případě ale záleží hlavně na doporučení školského poradenského zařízení, tedy pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC). V současnosti je to tak, že když chce škola získat asistenta pedagoga, musí jí zřízení této pozice doporučit PPP nebo SPC - v doporučení je pak uvedeno, jestli se musí jednat o asistenta pedagoga s maturitou (v doporučení pod kódem "P2") nebo zda jde o asistenta, který maturitu mít nemusí (v doporučení pod kódem "P4").
Může být AP placen z dotace od ÚP a od kraje formou veřejně prospěšných prací?
Eva Beránková
23.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, v říjnu 2017 jsem byla přijata jako AP k dítěti s ADHD, avšak na smlouvu o veřejnoprospěšné práce od ÚP, plný úvazek, plat 12tis. hrubého. Bez platového výměru. Smlouva byla do 30.4.2018. Mohla jsem být zařazena jako VPP pracovník, když mám vystudované pedagogické minimum a kurz speciální pedagogiky? Dotaz 2: V únoru 2018 byl chlapec znovu vyšetřen a PPP ve zprávě napsala, že asistenta by měl mít i nadále, na 6 hodin denně a v období od 2/2018 do 8/2019. Vedení mi toto ovšem nesdělilo, naopak mi bylo řečeno, že ÚP mi prodloužil smlouvu na dalšího půl roku, tedy do konce října 2018. Od listopadu (a jen do června) že bych byla na škole za peníze od kraje. Až teď v září se mi jinou cestou zpráva od PPP dostala do ruky a já zjistila, že jsem nejspíš byla poškozena. Mohu se nějak bránit ? Případně kde a jak. Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, popravdě se s takovým případem setkávám poprvé, tedy nemám s čím srovnávat. Obecně ale platí, že v režimu VPP (veřejně prospěšných prací) úřad práce "jen" poskytuje příspěvek na mzdu, zaměstnavatelem je ovšem ta instituce, která dané pracovní místo vytváří - v daném případě tedy škola. Pokud je mi známo, tak veřejně prospěšné práce nejsou nijak limitovány předchozím vzděláním, tedy ano, pokud škola s podporou ÚP vytvoří takové pracovní místo asistenta pedagoga, může na něm pracovat i člověk s tzv. pedagogickým minimem. Jediné pochybení, které tady vidím, by mohlo být v délce smlouvy - pokud jste měla (máte) smlouvu na pozici asistenta pedagoga uzavřenou s vedením školy, pak by tato smlouva měla být (podle zákona o pedagogických pracovnících, č. 563/2004 Sb., §23a platného od 1.1.2016) uzavřena na minimálně 12 měsíců, což ve Vašem případě opakovaně nebyla. Máte-li podezření na jiná pochybení ze strany zaměstnavatele, doporučoval bych Vám obrátit se na právníky (zdarma právní služby poskytují například některé občanské poradny).
Bude se rušit pozice AP ve speciálních MŠ? Co znamená zkratka NFN? Jak funguje sdílený AP?
Ludmila Jiráková
23.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý večer, mohla bych prosím vědět, co je pravdy na tom, že se bude rušit pozice asistenta pedagoga ve Speciálních mateřských školách? Další dotaz se týká financování AP V doporučeních z SPC píší: personální podpora asistent pedagoga - zdroj financování NFN. Další personální podpora AP sdílený – zdroj financování JINÉ a další zdroj NFN. Velice vás prosím o vysvětlení cože tyto zdroje financování znamenají, jak jim rozumět. Zdroje financování : Sdílený : NFN : Jiné KÓD je u všech NFN. Jakože zdroj financování NFN i kód NFN??? Prosila bych o vysvětlení jaký je rozdíl mezi financováním AP a AP sdíleným a co pro nás znamená, když nám nevychází AP na plný úvazek, ale za to máme spoustu hodin, které zdaleka překračují jeden plný úvazek jako asistent sdílený???? Moc vám děkuji za odpověď. Jiráková Ludmila
Odpověď: Dobrý den, o tom, že by se měla rušit pozice asistenta pedagoga v mateřských školách speciálních, nemáme žádné zprávy - nepřipadá mi to pravděpodobné, ale vlastně ani možné, tedy nic takového nepředpokládám. Zkratka NFN označuje "normovanou finanční náročnost", tedy - lidově řečeno - kolik peněz dostane škola na realizaci daného podpůrného opatření (i asistent pedagoga je oficiálně vedený jako podpůrné opatření). Tato normovaná finanční náročnost se řídí podle přílohy vyhlášky č. 27/2016 Sb. U "sdíleného" asistenta pedagoga je problém v tom, že škola na jeho plat žádné finanční prostředky nedostává - jeho práci vykonává asistent, který už ve třídě je, v rámci úvazku, který už dříve měl. Například ve třídě je žák A, kterému SPC doporučí asistenta pedagoga na úvazek 0,5 (20 hodin týdně) s příslušnou NFN, škola zaměstná asistenta a (podle NFN) dostane peníze na plat odpovídající polovičnímu úvazku. Asistent pracuje ve třídě 20 hodin týdně, poskytuje podporu učiteli i žákovi A. Následně do téže třídy nastoupí žák B, kterému SPC doporučí asistenta pedagoga "sdíleného" (bez NFN), což prakticky znamená, že stávajícího asistenta nově budou sdílet žáci A i B. Na toto doporučení škola nedostává žádné další mzdové prostředky, asistent pedagoga nadále pracuje ve třídě 20 hodin týdně, nově ale poskytuje podporu učiteli, i žákům A a B. Pokud Vám systém sdílení připadá nesmyslný, jsme na tom stejně - i já se domnívám, že toto sdílení asistentů je nelogické a pro praxi nešťastné, bohužel ale v praxi toto systém umožňuje.
Může AP držet dohled nad žáky během přestávek? Může AP suplovat za chybějící učitele?
Jana
23.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se dohledu asistenta pedagoga nad žáky o přestávkách a posílání asistentů pedagoga na suplované hodiny. Může AP držet dohled nad žáky během přestávek? Může AP suplovat za chybějící kolegy? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, ad dohledy - ano, asistent pedagoga může vykonávat dohled nad žáky. Nicméně je třeba myslet na to, že podle vyhlášky č. 263/2007 Sb. patří dohled do nepřímé pedagogické činnosti, asistent pedagoga tak může vykonávat dohledy jen do té míry, do jaké mu to umožní rozsah přidělené hodinové dotace pro nepřímou pedagogickou činnost. Ad suplování - v principu ne, asistent pedagoga za chybějící učitele suplovat nemůže, není na to dostatečně kvalifikovaný, neodpovídá to popisu jeho profese, nemá za to dostatečný plat. Suplování zajišťované asistentem se tak připouští jen ojediněle, ve skutečně výjimečných případech, ve kterých ředitel školy prokazatelně nemůže nahradit chybějícího učitele jiným kvalifikovaným pedagogem.
Hledám kurz asistenta pedagoga.v okrese Mladá Boleslav
Radka Tomanová
22.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,mám zájem o kurz asistenta pedagoga. Mám ale pouze střední odborné vzdělání s výučním listem. Bydlím v okr. Mladá Boleslav. Předem děkuji.S pozdravem Radka Tomanová
Odpověď: Dobrý den, přímo v Mladé Boleslavi víme o nabídce kvalifikačního asistentského kurzu u společnosti Služby a školení Mladá Boleslav (viz http://www.sskolemb.cz/cs/horni-menu/pro-ucitele/kvalifikacni-a-specializacni-studia/asistent-pedagoga.html), bohužel aktuálně mají kapacitu kurzů (podle informací z internetu) plnou, i tak je ale zkuste kontaktovat, třeba by Vás registrovali alespoň mezi náhradníky. Tipy na některé další organizace, které pořádají kvalifikační kurzy pro asistenty ve Středočeském kraji, najdete na našem webu - zde: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
Mohu nastoupit jako AP, když ještě nemám kurz?
Ivana
22.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, byla mi nabídnuta možnost práce v MŠ jako asistent pedagoga. O práci bych měla zájem, mám SŠ v vzdělání. Paní ředitelka by potřebovala okamžitě, nicméně podzimní kurzy asistenta jsou všechny beznadějně obsazené. Mohla by mě zaměstnat již nyní, s tím, že bych se přihlásila do lednového kurzu? Nebo mě může zaměstnat, teprve až když jsem přihlášená do kurzu nebo kurz má již uchazeč za sebou? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, z pohledu zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) budete na pozici asistentky pedagoga (pokud nemáte předchozí vzdělání v pedagogickém oboru) kvalifikovaná až ve chvíli, kdy kurz zdárně ukončíte. Nicméně podle §22, odstavce 7, zákona Vás ředitelka může na pozici asistentky pedagoga dočasně zaměstnat i jako nekvalifikovanou, a to za předpokladu, že se o dané pracovní místo neuchází jiný (kvalifikovaný) zájemce.
Počítá se obědová pauza do pracovní doby?
Marta Svobodová
21.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji od 9/2018 v MŠ jako asistent pedagoga. Pracovní smlouvu mám na 30h/týdně, přímá činnost je 4,5h/denně. Paní ředitelka mi tvrdí, že když ve školce obědvám, musím si nahrazovat 3 0minut za polední přestávku. Jenže já vlastně žádnou nemám. Když se dětem vydává oběd, vydává se i nám pedagogům. Jím v poklusu. Většinu času během oběda trávím u "svého" chlapce, kterého mám na starosti, sám se nenají. Může tedy paní ředitelka po mě chtít si těch 30 minut nadpracovat? Myslela jsem si, že se můj čas na oběd počítá do pracovní doby. Děkuji moc za informaci. S pozdravem Svobodová
Odpověď: Dobrý den, oficiálně se přestávka na oběd do pracovní doby nepočítá - taková přestávka by ale měla být skutečnou přestávkou, tedy časem, ve kterém se dětem nevěnujete a péči o děti zajišťuje někdo jiný. To, zda se Vám čas, po který jste s dětmi na obědě, bude nebo nebude započítávat do pracovní doby, záleží jen na dohodě mezi Vámi a vedením (ředitelkou) MŠ. Na druhou stranu ale Vámi zmiňované rozvržení pracovní doby, kdy z 30 hodin týdně máte na přímou pedagogickou činnost jen 22,5 hod., je na poměry asistenta pedagoga poměrně velkorysé - podle nových doporučení (vydávaných poradnami od dubna tohoto roku) musí asistenti pedagoga při 30ti hodinové pracovní době týdně odpracovat přímou pedagogickou činností 90%, tedy 27 hodin týdně, v tomto jste tedy rozhodně ve výhodě..
Může asistent pedagoga vykonávat pravidelně dohled nad žákem autistou s mentálním postižením mimo školu, bez dozoru učitele?
Jana Raszková
14.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Může asistent pedagoga vykonávat pravidelně dohled nad žákem autistou s mentálním postižením mimo školu, bez dozoru učitele? Žák není schopen vydržet v místnosti třídy a převážně ani v budově školy. Jana
Odpověď: Dobrý den, ano, teoreticky může. V základním popisu profese asistenta pedagoga a jeho hlavních pracovních činností (podle §16 školského zákona a §5 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) není nic, co by bránilo výkonu dohledu nad žákem mimo budovu školy. Podmínkou je, že asistent bude mít tuto činnost v náplni práce podle pracovní smlouvy a že bude probíhat se souhlasem (resp. podle pokynu) učitele. Zároveň bych doporučoval - vzhledem k rozsahu 2 hodin - neuvádět to jako dohled (který patří do nepřímé pedagogické činnosti), ale prezentovat jako přímou pedagogickou činnost (žák se učí poznávat okolí). Důkladně ale zvažte, zda je takové řešení možné a vhodné s ohledem na bezpečnost a zájem žáka.
Jak je to s pracovním úvazkem na sdíleného asistenta?
Radomíra Vozenilkova
11.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga v běžné ZŠ ve druhe třídě. Ve třídě mám na starost 3 dítka. Na každé je napsáno 20 hodin od SPC. Úvazek mám na 50%. Hodin týdne je 22. Zajímá mě, zda je mozne, abych měla úvazek vyšší, zda mohu mít i nepřímou pedag. činnost??? Děkuji za odpověď Radomíra Voženílková
Odpověď: Dobrý den, pokud máte ve třídě tři žáky, každý z nich má doporučeného asistenta na 20 hodin týdně a ani jeden z doporučených asistentů není "sdílený", pak by ve třídě měla být zajištěna asistence na 3krát 20 hodin týdně. Teoreticky by tak bylo možné: a) mít ve třídě 3 asistenty, každý na 20 hodin týdně; b) dva úvazky sloučit a mít tak ve třídě jednoho asistenta na 20 hodin týdně a jednoho na 40 (20+20) hodin týdně; c) jeden z úvazků rozdělit (na 10+10 hodin) a mít tak ve třídě dva asistenty, každého na 30 (20+10) hodin týdně. Hodiny jsou počítány v rozsahu pracovní doby, tedy např. 3,75 hodiny práce může pojmout 4 hodiny vyučovací. Zároveň by ale v časové dotaci měla být započítána i nepřímá pedagogická činnost, a to v rozsahu 10% z úvazku - při polovičním úvazku by tedy měla být přímá pedagogická činnost 18 hodin a k tomu 2 hodiny na nepřímou pedagogickou činnost. Pokud je úvazek asistenta pedagoga vyšší, než by odpovídalo počtu vyučovacích hodin, lze jej využít i pro přímou podporu žáka před vyučováním nebo po vyučování, třeba i ve školní družině.
Můžu jako ředitelka stanovit asistentovi vykonávat nepřímou práci přímo ve školce?
Pavlína
09.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: V MŠ mám AP na 1,00 úvazku (31hod.přímé). Je u dívky se 3.st.PO. Z poradny má schváleno vzdělávání na 40hod. AP jsem stanovila pracovní dobu 8-12(přímá), 12-14(nepřímá) a 14-16(přímá). Z mé strany tak mohu učinit? AP s prac.dobou nesouhlasí. Jak mohu postupovat? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, předpokládám, že jde o asistentku zaměstnanou na základě staršího doporučení z poradenského zařízení (vydaného před 31.32018). Od dubna tohoto roku totiž poradenská zařízení určují rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga podle novelizované verze vyhlášky v poměru 9:1 ve prospěch přímé činnosti; podle nových doporučení (vydaných po 1. dubnu) by tedy asistentka na plný úvazek měla mít 36 hodin přímé pedagogické činnosti a jen 4 hodiny nepřímé pedagogické činnosti. U Vámi uvedeného rozvržení mě nenapadá žádný důvod, proč by pracovní doba asistenta pedagoga takto být navržena nemohla - dodržujete celkový rozsah 40 hodin a máte zde zahrnutou přímou i nepřímou pedagogickou činnost. Podle §3 vyhlášky č. 263/2007 Sb. (pracovní řád pro pracovníky ve školství) rozvrhuje pracovní dobu ředitel školy. Výkon nepřímé pedagogické činnosti mimo pracoviště je zde zmíněn jen jako možnost - tedy ředitel může pedagogickému pracovníkovi (i asistentovi pedagoga) umožnit výkon nepřímé činnosti mimo budou školy, ale také může trvat na výkonu této činnosti v prostorách školy.
Mohu mít jednoho asistenta pro děti ve dvou třídách?
Jana Šindelářová
09.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ve dvou třídách mám dva žáky s PO - asistent pedagoga. Každý z žáků má nárok na 15,5 hodiny asistence. Můžu použít jednoho asistenta pedagoga pro oba žáky nebo musím mít dva asistenty na 15,5 hodiny. Omlouvám se, jsem začínající ředitelka, a proto se raději ptám. Děkuji Jana Šindelářová ZŠ Heřmanův Městec
Odpověď: Dobrý den, teoreticky byste mohla na obou pracovních pozicích zaměstnat jednoho asistenta pedagoga, který by měl úvazek na 31 hodin a přecházel mezi oběma třídami. Prakticky je takové řešení ale nepravděpodobné, protože určitě budou v rozvrhu vyučovací hodiny, ve kterých (i podle doporučení z poradenských zařízení) bude asistence potřeba v obou třídách současně, což nahrává řešení s dvěma různými asistenty. Jinak řečeno, pokud by se Vám povedlo nakombinovat jeden větší úvazek asistenta pedagoga s potřebami jednotlivých žáků a s jejich rozvrhy, pak spojení úvazků nic nebrání - protože ale tato kombinace pravděpodobně nepůjde, bude nutné zaměstnat asistenty dva.
Musím být ve škole, i když tam není dítě, které mám jako AP na starosti?
Staňka
08.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga, mám na starosti chlapečka na vozíčku /DMO/. Chlapec chodí do první třídy. Jelikož chce chodit do družiny, musím s ním do družiny chodit i já a hlídat pouze jeho. V družině mám být do 13,40 hod. Ve chvíli, kdy matka přijde pro chlapce dřív- ve 13 hod.-mohu odejít z družiny i já nebo musím čekat do uplynutí času 13,40 hod? Pokud chlapec marodí, ve třídě pomáhám tř.uč. s ostatními dětmi a co potom do družiny? Musím jít sama, když tam chlapce nemám? Moc děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, pokud máte pracovní dobu do 13:40 a maminka si žáka vyzvedne už třeba ve 13:00, je zcela na dohodě mezi Vámi a školou, jak zbývající čas využijete - pokud s tím souhlasí Váš zaměstnavatel (ředitel školy), můžete tento čas využít k nepřímé pedagogické práci (studiu, přípravám apod.) a tuto práci vykonávat i z domova; jinou variantou je, že zůstanete v družině až do konce své pracovní doby a pomáháte "Vaší" vychovatelce s prací s ostatními žáky. Stejně tak v době, kdy "Váš" žák není ve škole přítomen (například kvůli nemoci nebo lázním), je na vedení školy, aby Vám zadalo náhradní práci. Podobně jako ve vyučování v této době pomáháte učiteli s ostatními žáky, můžete pomáhat s ostatními žáky i vychovatelce ve školní družině.
Kolik hodin týdně přímé činnosti maximálně při úvazku 0,75 může AP vykonávat?
Martina Zichová
07.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,kolik hodin týdně přímé činnosti maximálně při úvazku 0,75 může AP vykonávat?Děkuji
Odpověď: Dobrý den, podle aktuálně platné novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. (vyhláškou č. 416/2017 Sb.) by měla být pracovní doba asistenta pedagoga rozdělena na 90% přímé pedagogické činnosti a 10% nepřímé pedagogické činnosti. Při úvazku 0,75 má asistent pedagoga pracovní dobu 30 hodin týdně, z čehož by 27 hodin týdně měla být pedagogická činnost přímá a 3 hodiny pedagogická činnost nepřímá. Jedinou výjimkou by bylo, kdyby úvazek asistenta pedagoga nebyl v celém rozsahu placen z dotace poskytnuté škole v režimu podpůrných opatření. Pokud by asistent byl doporučen například jen na 0,5 úvazek, škola by dostala dotaci také jen na 0,5 úvazek, ale ředitel by se rozhodl zaměstnat asistenta na úvazek 0,75 a oněch přebytečných 0,25 doplatit z jiných prostředků školy, pak by ředitel měl i větší rozhodovací pravomoc a mohl asistentovi nastavit v úvazku i vyšší rozsah hodin na nepřímou pedagogickou činnost. Tato možnost je ale poměrně nepravděpodobná.
Mají školní asistenti nárok na nemocenskou a paragraf?
Šárka
07.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Velmi často slyším, jak ŠA a chůvy tvrdí, že jim bylo řečeno vedením školy, že nesmí jít na nemocenskou nebo paragraf, protože je nedostanou zaplacené. Jak je možné, že si zaměstnavatel dovolí takhle své zaměstnance strašit a tvrdit jim, že na nemocenskou nárok nemají? Smlouvu mají. Podle mne každý zaměstnanec od zákona má nárok na nemocenskou i paragraf a nemusí ho zajímat, kde na to zaměstnavatel získá peníze, nebo se pletu? Můžete mi potvrdit, jak to teda je? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, lituji, ale obávám se, že v tomto Vám nepomohu. Souhlasím s Vámi, i podle mého názoru má každý zaměstnanec nárok na nemocenskou a "ošetřovačku" (paragraf), nicméně je pravda, že podle instrukcí z ministerstva školství ředitelé školním asistentům například "ošetřovačku" umožňovat nemají. Jak je to možné? To by Vám asi odpověděl jen nějaký právník z ministerstva. My jsme v tomto bohužel laici (s pouhým učitelským vzdělání) - jako laik se ale domnívám, že tento postup ministerstva a zaměstnavatelů je nejen protizákonný, ale i obecně nemravný. Podrobný výklad ale bohužel neznám.
Jak se počítá úvazek sdíleného asistenta pedagoga?
Adriana
06.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji na ZŠ ve 4. třídě jako asistentka na 0,75 úvazek a pomáhám dvěma žákům. Jeden žák má nárok na asistenta na 30 hodin a druhý žák na 40 hodin. Chtěla jsem se zeptat, jestli je v pořádku, že mám úvazek 0,75, i přesto, že pomáhám žákovi, který má mít sdíleného asistenta na 40 hodin? Dochází i do družiny, kde působí jiní asistenti na plný úvazek. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud jste sdílený asistent pedagoga, může být skutečně evidována jako podpora u obou žáků, ale jen do výše svého úvazku, tedy maximálně 30 hodin týdně. Pokud má druhý uvedený žák doporučenou podporu asistenta pedagoga v rozsahu 40 hodin týdně, je škola povinna mu tuto podporu zajistit. Kdybyste byla jedinou asistentkou pomáhající tomuto žákovi, byl by postup chybný - Váš úvazek by délkou nepostačoval pro zajištění veškeré doporučené podpory. Protože je ale ve škole asistentek více (jak uvádíte), je možné, že je ona 40-ti hodinová podpora žáka rozdělena na 30 hodin, které zajišťujete u žáka Vy v rámci vyučování, a 10 hodin, které zajišťuje jiná asistentka, třeba ve školní družině - v takovém případě by bylo vše v pořádku.
Je přípustné aby AP pracoval v družině sám bez vychovatelky?
Lucie Vacková
06.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, nastoupila jsem do nové školy kde mám mimo úvazku ve škole ještě 10 hodin jako AP v družině. Dnes jsem se dozvěděla od vedoucí vychovatelky, že po mě chce, abyh byla v družině 2X týdne od 12ti do 15ti hodin sama, bez vychovatelky. Vychovatelky prý učí a nemůže tam mít. Mám mít 30 dětí. Je vůbec přípustné to po mě chtít? A kdo bude mít za děti zodpovědnost v případě úrazu atd?? Jsem z toho rozčarovaná a chci si promluvit s p.ředitelem. Může mě nutit takto "suplovat" družinářku za asistentský plat???
Odpověď: Dobrý den, zodpovědnost za bezpečí a zdraví dětí byste měla Vy - jako asistentka pedagoga v tomto směru máte stejnou zodpovědnost, jako mají učitelé nebo vychovatelé. Jinak ale požadavek vedoucí vychovatelky na Vaší samostatnou činnost ospravedlnitelný není - až na výjimečné případy by asistent pedagoga měl pracovat pod přímým vedením jiného pedagogického pracovníka (učitele nebo vychovatele). Vzhledem ke vzdělání asistenta, jeho náplni práci i jeho finančnímu ohodnocení, se nepředpokládá, že by asistent pracoval opakovaně a pravidelně s dětmi samostatně. I vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (č. 27/2016 Sb.), podle které se řídí činnost asistenta pedagoga, v §5 jasně konstatuje, že: "asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka nebo žáků" - i z tohoto textu je tedy jasné, že se od asistenta pedagoga nepředpokládá samostatná práce s žáky.
Stačí VOŠ sociálně-právní na práci asistenta pedagoga ve školce?
Brtníková, Lucie
06.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda jako absolvent V0Š sociálně právní splňuji požadavky na asistenta pedagoga, nebo zda je potřeba si dodělat kurz? Jako obor vzdělání mám v diplomu napsané: sociální práce a sociální pedagogika*. děkuji
Odpověď: Dobrý den, vždy záleží na absolvovaném oboru - vzhledem k tomu, že máte ukončené vzdělání v oboru "sociální pedagogika", je Vaše stávající kvalifikace pro pozici asistenta pedagoga zcela dostatečná. Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí podle §20 zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), který v odstavci 1, pod písmenem "c" uvádí, že kvalifikaci na pozici asistenta má každý, kdo absolvoval vyšší odbornou školu "v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením" - za takový obor je považována i "sociální pedagogika", tedy jde i o Váš případ. Kvalifikační kurz pro asistenty si tedy již doplňovat nemusíte.
Může udělit asistent poznámky do ŽK?
Jana
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, může asistent pedagoga udělit dítěti poznámku do žákovské knížky v případě když dítě výrazně poruší pravidla školy a je jediným přítomným (dospělým) v tu danou chvíli? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ne, obecně takový postup vhodný není - ve valné většině podobných případů je lepší řešení, ve kterém asistent pedagoga informuje o průběhu žákova nevhodného chování učitele a následně učitel, po zvážení závažnosti prohřešku, udělí žákovi poznámku. Asistent zpravidla není pro samostatné řešení podobných situací dostatečně kvalifikovaný a neodpovídá to charakteru jeho profese.
Může dát škola asistentovi dodatek, který smlouvu prodlužuje o méně než rok?
Eva Levíčková
05.09. 2018
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga od 27.9.2017. Smlouvu mám uzavřenou do 31.12.2018. Podpůrné opatření žáka prozatím platí do 4.4.2019. Zaměstnavatel mi dal k podpisu dodatek ke smlouvě, kde ji prodlužuje do 4.4.2019. Je tohle z jeho strany v pořádku? Nemám nárok na další smlouvu v trvání minimálně jednoho roku? A pokud žákovi podpůrné opatření prodlouží a on v naší škole k 30.6.2019 skončí, mohou mi ke smlouvě dát opět jen nový dodatek o jejím prodloužení do 30.6.2019? Moc děkuji za odpověď. Levíčková Eva.
Odpověď: Dobrý den, chápu, že je pro Vašeho ředitele obtížné prodloužit Vám v tuto chvíli smlouvu na dobu delší, než po kterou má jisté doporučení z poradenského zařízení, nicméně zákony jsou v tomto poměrně jasné: Podle §23a zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) musí být délka trvání pracovního poměru na dobu určitou u všech pedagogických pracovníků (tedy i u asistentů pedagoga) minimálně 12 měsíců. Podle §39 zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.) se prodloužení pracovního poměru považuje za jeho opakování - a pokud jde o opakování, soudím, že by opět měla být respektována podmínka min. 12 měsíců. Ovšem - jak jsem už zmínil - pro ředitele je to těžké rozhodování ve chvíli, kdy je limitován délkou doporučení z poradenského zařízení; proto zvažte, nakolik je ve Vašem zájmu jít s vedením školy do sporu, byť podle všeho jste v právu.
© Nová škola, o.p.s. 2013