<< předchozí 06/2018 další >>
PO ÚT ST ČT SO NE
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08

Vaše dotazy

Může vykonávat funkci školního asistenta absolvent střední pedagogické školy obor vychovatelství?
Iveta
21.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Může vykonávat funkci školního asistenta absolvent střední pedagogické školy obor vychovatelství? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ano, může. Absolvent oboru vychovatelství na SŠ pedagogické splňuje kvalifikační požadavky podle zákona č. 563/2004 Sb., který v §20, odstavci 1, pod písmenem "e" uvádí, že asistent pedagoga kvalifikaci nabývá "středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením". Dokumenty MŠMT, které popisují požadavky na kvalifikaci školního asistenta (např. Školní asistent v projektech OP VVV), uvádějí, že na pozici školního asistenta může pracovat kdokoli, kdo splňuje kvalifikační požadavky dané výše uvedeným zákonem pro pedagogické pracovníky - tedy pokud je člověk kvalifikovaný pro pozici asistenta pedagoga, je zároveň kvalifikovaný i pro pozici školního asistenta.
Je bakalářem ukončené jednooborové vysokoškolské studium němčiny na Pedagogické fakultě UK dostačující pro práci asistenta pedagoga?
Eva Zykánová
20.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je bakalářem ukončené jednooborové vysokoškolské studium němčiny na Pedagogické fakultě UK dostačující pro práci asistenta pedagoga. Děkuji za informaci Eva Zykánová
Odpověď: obrý den, záleží na interpretaci zákona - dle našeho výkladu by ale mělo být Vaše vzdělání na pozici asistenta pedagoga dostatečné. Zákon č. 563/2004 Sb. v §20 konstatuje, že kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga je možné získat (mimo jiné i) "vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd". Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání na PedF UK patří do studijního programu Specializace v pedagogice, tedy jde o program v oblasti pedagogických věd a jeho absolvování splňuje kvalifikační předpoklady dané pro pozici asistenta pedagoga výše uvedeným zákonem.
Cena na asistenta na tabore
Jana Laštuvičková
20.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Kolik stojí služby asistenta na 14dennim letnim táboře, který bude pomáhat mému synovi? Nevíme kolik máme zaplatit ? Pobyt mu platíme my. Olomoucký kraj Děkuji Laštuvičková
Odpověď: Dobrý den, na prázdninový tábor budete pro syna zajišťovat patrně službu "osobní asistence", doplatek na služby osobního asistenta je různý, nejlépe uděláte, když kontaktujete přímo nějakou organizaci, které tuto službu zajišťuje. Seznam registrovaných poskytovatelů služby osobní asistence pro Olomoucký kraj najdete zde: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?sd=osobn%C3%AD+asistence&zak=Olomouck%C3%BD&zaok=&SUBSESSION_ID=1488105969601_1.
Jsem jako AP s vystudovaným BC. speciální pedagogiky dostatečně kvalifikovaná jako vychovatelka?
Marie
18.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Vystudovala jsem Bc. Speciální pedagogiku MU Brno , navazující jsem nedostudovala, pracuji ve školství jako AP a vychovatelka, ohlížím se po jiné práci, v rovině vychovatelství, kam mi chybí pedagogika a psychologie, ve školství být můžu, ale na tuhle pozici v běžném školství mi vzdělání nestačí a dále studovat na VŠ, to nezvládnu. Nevíte o kurzu v rámci NIDV nebo nějakém jiném, aby netrvala 2 roky a nestála víc než můj plat :-). Nebo když si udělám v rámci NIDV kurz AP budu i vychovatel ? Já se v tom nejak ztrácím. Děkuji za odpověd M.
Odpověď: Dobrý den, chcete-li pracovat jako vychovatelka v běžné škole, je Vaše stávající vzdělání zcela dostačující a do žádného dalšího kurzu se již hlásit nemusíte. Kvalifikační požadavky na pozici vychovatele stanovuje zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících), v §16, kde se hned v úvodu konstatuje, že: "Vychovatel získává odbornou kvalifikaci a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd." A protože Vy jste absolvovala bakalářské studium, tedy máte vysokoškolské vzdělání, a to v programu speciální pedagogiky, což je program v oblasti pedagogických věd, Vaše kvalifikace na pozici vychovatelky je tím dostatečná. Shodně jste samozřejmě plně kvalifikovaná i na pozici asistentky pedagoga (podle §20 zákona).
Počítá se činnost asistenta pedagoga do uznané praxe pro činnost např. v MŠ?
Jana
18.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Zdravím, počítá se činnost asistenta pedagoga do uznané praxe pro činnost např. v MŠ? Tzv. pokud budu pracovat jako asistent pedagoga 2 roky a poté půjdu učit do MŠ, zařadí mě automaticky do 2. stupně? Dále počítá se i sečtená praxe v rámci studia na vysoké škole (cca 4 měsíce praxe v mateřských školách)? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud je mi známo, tak započitatelnost pedagogické praxe dosažené v rámci různých profesí nemá žádná pevně stanovená pravidla - z praxe vím, že záleží hlavně na řediteli školy, zda Vám pedagogickou praxi získanou na odlišné pozici (než je ta, na kterou nově nastupujete) uzná nebo neuzná. Praxe absolvované jako součást kvalifikačního studia se obvykle do započitatelné praxe neuznávají.
Místo smlouvy na dobu neurčitou po dvou letech jako AP jsem dostala smlouvu pouze na dobu, kdy je dítě žákem školy. Je to v pořádku?
Jana H.
16.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, pracuji třetím rokem jako asistent pedagoga. Mám vystudovanou nepedagog. VŠ + kurz pro as. pedagoga pořádaný VOŠ, kvalifikační požadavky splňuji. Místo smlouvy na dobu neurčitou jsem dostala smlouvu pouze na dobu, kdy je dítě žákem školy, nejdéle však na jeden rok. Pokud se žák tedy např. v dubnu odstěhuje, moje smlouva ihned skončí. Je to v pořádku? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Smlouva na dobu určitou může být prodloužena pouze dvakrát (což u Vás patrně tak je) a podle zákona o pedagogických pracovnících musíte mít smlouvu na minimálně 12 měsíců (což také máte) - potud je tedy vše v pořádku. Jako velmi problematické se mi ale jeví trvání smlouvy pouze po dobu, kdy je dítě žákem školy - legitimitu takového ustanovení bych doporučoval konzultovat ještě s právníkem, např. v některé z občanských poraden.
Kdo rozhoduje o poměru přímé a nepřímé činnosti? Ředitel, nebo je to dané zákonem?
Jarmila Habartová
16.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, jsem AP na celý úvazek v MŠ u dvou dětí. Prosím o sdělení, kdo rozhoduje o přímé a nepřímé pedag.činnosti, zda ředitel, či je to někde dané v zákoně. Musím být v práci 8,5 hodiny nebo můžu mít nějakou hodinu na přípravu práce doma. Paní ředitelka mi dala na starost tuto informaci zjistit. Děkuji. Habartová
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga je definován v Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (viz také http://www.asistentpedagoga.cz/zakony-cinnost). Podle tohoto nařízení má asistent pedagoga při plném úvazku 20 až 40 hodin přímé pedagogické činnosti týdně... to v podstatě znamená, že nepřímá pedagogická činnost nemusí být v úvazku asistenta pedagoga vůbec žádná, zároveň ale asistent pedagoga mít nepřímou pedagogickou činnost v úvazku může, a to až do výše 50% z celkové hodinové dotace úvazku. Pokud tedy máte celý úvazek, můžete v něm mít obsaženou nepřímou pedagogickou činnost v rozsahu 0 až 20 hodin týdně. Rozhodnutí o promítnutí nepřímé pedagogické činnosti do úvazku asistenta pedagoga je na řediteli školy; při rozhodování by se měl ředitel řídit doporučením školského poradenského zařízení (pokud tedy z tohoto doporučení nepřímá ped. činnost AP vyplývá, měl by to ředitel respektovat a alespoň nějaké hodiny asistentovi na nepřímou pedagogickou činnost do úvazku zařadit).
Jaké všechny typy kurzů umožňují kvalifikaci pro práci AP?
Míša
16.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od 01.04.2017 bych měla nastoupit do základní školy na pozici asistent pedagoga. Mám dokončené gymnázium a od března bych měla navštěvovat kurz pro asistenta pedagoga (80 hod. přímá výuka + 20 hod. praxe). Zajímá mě, zda existuje i jiný kurz který mi umožní tohle povolání vykonávat (mám na mysli např. pedagogické minimum aj.)? Popřípadě, kdyby jste mi mohli objasnit, co vše bych mohla s pedagogickým minimem vykonávat? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Výčet různých stupňů vzdělání, které Vám umožní pracovat jako asistentka pedagoga, najdete v zákoně o pedagogických pracovnících, citaci příslušného paragrafu uvádíme na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga. Jako pedagogické minimum se obvykle označují kurzy celoživotního vzdělávání, ve kterých si doplňují pedagogickou kvalifikaci různí odborníci z praxe. Absolvování podobného kurzu by Vám mohlo poskytnou širší kvalifikaci - např. pokud byste v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na VŠ absolvovala kurz Vychovatelství, byla byste kvalifikovaná jak na pozici asistentky pedagoga, tak i na pozici vychovatelky a pedagožky volného času. Širší kvalifikaci (zahrnující i možnost pracovat jako asistentka pedagoga) by Vám pak samozřejmě zajistilo i studium oboru s pedagogickým zaměřením na VŠ nebo VOŠ.
Jaké jsou aktuálně kurzy pro AP v blízkosti Velehradu.?
Iva Janská
16.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, využívám vaší nabídky získat touto cestou informace ke kurzům pro AP v určitém regionu. Konkrétně se mi jedná o všechny kurzy, které poběžív nebližší době v blízkosti Velehradu. Podařilo se mi najít odkaz na kurz od SSŠ Brno v Hodoníně od 2.3. a dále kurz Rytmusu od 28.8.2017. Jsou ještě jiné možnosti? Děkuji za zprávu a přeji hezký zbytek týdne, Iva Janská (Člověk v tísni, o.p.s., tel: 777 787 955)
Odpověď: [NováŠkolaOps] - Poradna Z Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. Odpovědět| Dnes, 21:42 timeout@seznam.cz Dobrý den, chcete-li pracovat jako vychovatelka v běžné škole, je Vaše stávající vzdělání zcela dostačující a do žádného dalšího kurzu se již hlásit nemusíte. Kvalifikační požadavky na pozici vychovatele stanovuje zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících), v §16, kde se hned v úvodu konstatuje, že: "Vychovatel získává odbornou kvalifikaci a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd." A protože Vy jste absolvovala bakalářské studium, tedy máte vysokoškolské vzdělání, a to v programu speciální pedagogiky, což je program v oblasti pedagogických věd, Vaše kvalifikace na pozici vychovatelky je tím dostatečná. Shodně jste samozřejmě plně kvalifikovaná i na pozici asistentky pedagoga (podle §20 zákona). S přáním všeho dobrého, Zbyněk Němec Nová škola o. p. s. Křižíkova 344/6 186 00, Praha 8 www.novaskolaops.cz www.asistentpedagoga.cz www.ctenarskekluby.cz KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA PLNOHODNOTNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. NĚKDO TO ALE MÁ TĚŽŠÍ... Od: timeout@seznam.cz Odesláno: 18. února 2017 19:51:24 Komu: Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. Předmět: [NováŠkolaOps] - Poradna Skrze stránky Školních asistenů Vám Marie (timeout@seznam.cz) poslal zprávu: Vystudovala jsem Bc. Speciální pedagogiku MU Brno , navazující jsem nedostudovala, pracuji ve školství jako AP a vychovatelka, ohlížím se po jiné práci, v rovině vychovatelství, kam mi chybí pedagogika a psychologie, ve školství být můžu, ale na tuhle pozici v běžném školství mi vzdělání nestačí a dále studovat na VŠ, to nezvládnu. Nevíte o kurzu v rámci NIDV nebo nějakém jiném, aby netrvala 2 roky a nestála víc než můj plat :-). Nebo když si udělám v rámci NIDV kurz AP budu i vychovatel ? Já se v tom nejak ztrácím. Děkuji za odpověd M. Web školních sistentů Z Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. | Dnes, 21:31 Dobrý den, pokud je mi známo, tak započitatelnost pedagogické praxe dosažené v rámci různých profesí nemá žádná pevně stanovená pravidla - z praxe vím, že záleží hlavně na řediteli školy, zda Vám pedagogickou praxi získanou na odlišné pozici (než je ta, na kterou nově nastupujete) uzná nebo neuzná. Praxe absolvované jako součást kvalifikačního studia se obvykle do započitatelné praxe neuznávají. S přáním všeho dobrého, Zbyněk Němec Nová škola o. p. s. Křižíkova 344/6 186 00, Praha 8 www.novaskolaops.cz www.asistentpedagoga.cz www.ctenarskekluby.cz KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA PLNOHODNOTNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. NĚKDO TO ALE MÁ TĚŽŠÍ... Od: j.oplustilova@email.cz Odesláno: 18. února 2017 18:54:25 Komu: Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. Předmět: [NováŠkolaOps] - Poradna Skrze stránky Školních asistenů Vám Jana (j.oplustilova@email.cz) poslal zprávu: Zdravím, počítá se činnost asistenta pedagoga do uznané praxe pro činnost např. v MŠ? Tzv. pokud budu pracovat jako asistent pedagoga 2 roky a poté půjdu učit do MŠ, zařadí mě automaticky do 2. stupně? Dále počítá se i sečtená praxe v rámci studia na vysoké škole (cca 4 měsíce praxe v mateřských školách)? Děkuji za odpověď. Web školních sistentů Z Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. | Dnes, 19:45 Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Smlouva na dobu určitou může být prodloužena pouze dvakrát (což u Vás patrně tak je) a podle zákona o pedagogických pracovnících musíte mít smlouvu na minimálně 12 měsíců (což také máte) - potud je tedy vše v pořádku. Jako velmi problematické se mi ale jeví trvání smlouvy pouze po dobu, kdy je dítě žákem školy - legitimitu takového ustanovení bych doporučoval konzultovat ještě s právníkem, např. v některé z občanských poraden. S přáním všeho dobrého, Zbyněk Němec Nová škola o. p. s. Křižíkova 344/6 186 00, Praha 8 www.novaskolaops.cz www.asistentpedagoga.cz www.ctenarskekluby.cz KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA PLNOHODNOTNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. NĚKDO TO ALE MÁ TĚŽŠÍ... Od: hjvks@email.cz Odesláno: 16. února 2017 21:58:45 Komu: Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. Předmět: [NováŠkolaOps] - Poradna Skrze stránky Školních asistenů Vám Jana H. (hjvks@email.cz) poslal zprávu: Dobrý den, pracuji třetím rokem jako asistent pedagoga. Mám vystudovanou nepedagog. VŠ + kurz pro as. pedagoga pořádaný VOŠ, kvalifikační požadavky splňuji. Místo smlouvy na dobu neurčitou jsem dostala smlouvu pouze na dobu, kdy je dítě žákem školy, nejdéle však na jeden rok. Pokud se žák tedy např. v dubnu odstěhuje, moje smlouva ihned skončí. Je to v pořádku? Děkuji. Web školních sistentů Z Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. | Dnes, 19:39 Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Poměr přímé a nepřímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga je definován v Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (viz také http://www.asistentpedagoga.cz/zakony-cinnost). Podle tohoto nařízení má asistent pedagoga při plném úvazku 20 až 40 hodin přímé pedagogické činnosti týdně... to v podstatě znamená, že nepřímá pedagogická činnost nemusí být v úvazku asistenta pedagoga vůbec žádná, zároveň ale asistent pedagoga mít nepřímou pedagogickou činnost v úvazku může, a to až do výše 50% z celkové hodinové dotace úvazku. Pokud tedy máte celý úvazek, můžete v něm mít obsaženou nepřímou pedagogickou činnost v rozsahu 0 až 20 hodin týdně. Rozhodnutí o promítnutí nepřímé pedagogické činnosti do úvazku asistenta pedagoga je na řediteli školy; při rozhodování by se měl ředitel řídit doporučením školského poradenského zařízení (pokud tedy z tohoto doporučení nepřímá ped. činnost AP vyplývá, měl by to ředitel respektovat a alespoň nějaké hodiny asistentovi na nepřímou pedagogickou činnost do úvazku zařadit). S přáním všeho dobrého, Zbyněk Němec Nová škola o. p. s. Křižíkova 344/6 186 00, Praha 8 www.novaskolaops.cz www.asistentpedagoga.cz www.ctenarskekluby.cz KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA PLNOHODNOTNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. NĚKDO TO ALE MÁ TĚŽŠÍ... Od: jarmila.habartova@centrum.cz Odesláno: 16. února 2017 17:38:22 Komu: Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. Předmět: [NováŠkolaOps] - Poradna Skrze stránky Školních asistenů Vám Jarmila Habartová (jarmila.habartova@centrum.cz) poslal zprávu: Dobrý den, jsem AP na celý úvazek v MŠ u dvou dětí. Prosím o sdělení, kdo rozhoduje o přímé a nepřímé pedag.činnosti, zda ředitel, či je to někde dané v zákoně. Musím být v práci 8,5 hodiny nebo můžu mít nějakou hodinu na přípravu práce doma. Paní ředitelka mi dala na starost tuto informaci zjistit. Děkuji. Habartová Web školních sistentů Z Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. | Dnes, 19:27 Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Výčet různých stupňů vzdělání, které Vám umožní pracovat jako asistentka pedagoga, najdete v zákoně o pedagogických pracovnících, citaci příslušného paragrafu uvádíme na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga. Jako pedagogické minimum se obvykle označují kurzy celoživotního vzdělávání, ve kterých si doplňují pedagogickou kvalifikaci různí odborníci z praxe. Absolvování podobného kurzu by Vám mohlo poskytnou širší kvalifikaci - např. pokud byste v rámci kurzů celoživotního vzdělávání na VŠ absolvovala kurz Vychovatelství, byla byste kvalifikovaná jak na pozici asistentky pedagoga, tak i na pozici vychovatelky a pedagožky volného času. Širší kvalifikaci (zahrnující i možnost pracovat jako asistentka pedagoga) by Vám pak samozřejmě zajistilo i studium oboru s pedagogickým zaměřením na VŠ nebo VOŠ. S přáním všeho dobrého, Zbyněk Němec Nová škola o. p. s. Křižíkova 344/6 186 00, Praha 8 www.novaskolaops.cz www.asistentpedagoga.cz www.ctenarskekluby.cz KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA PLNOHODNOTNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. NĚKDO TO ALE MÁ TĚŽŠÍ... Od: michaela.vychodilova@centrum.cz Odesláno: 16. února 2017 17:06:46 Komu: Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. Předmět: [NováŠkolaOps] - Poradna Skrze stránky Školních asistenů Vám Míša (michaela.vychodilova@centrum.cz) poslal zprávu: Dobrý den, od 01.04.2017 bych měla nastoupit do základní školy na pozici asistent pedagoga. Mám dokončené gymnázium a od března bych měla navštěvovat kurz pro asistenta pedagoga (80 hod. přímá výuka + 20 hod. praxe). Zajímá mě, zda existuje i jiný kurz který mi umožní tohle povolání vykonávat (mám na mysli např. pedagogické minimum aj.)? Popřípadě, kdyby jste mi mohli objasnit, co vše bych mohla s pedagogickým minimem vykonávat? Děkuji za odpověď. Web školních sistentů Z Zbyněk Němec - Nová Škola, o.p.s. | Dnes, 19:07 Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Ani náš přehled o realizovaných kvalifikačních kurzech kompletní není - a nemůže být, organizátoři nemají žádnou povinnost nám kurzy hlásit. Kromě Vámi uvedených už vím jen o NIDV, které v Brně pořádá kurz studium pedagogiky ve variantě zajišťující kvalifikaci na místo asistenta pedagoga, zájemci o studium ovšem musí mít ukončení střední vzdělání s maturitou - více viz http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=55448&operace=detail.
Mohu dostat jako AP výpověď, když dítě, ke kterému jsem byla přidělena, odjíždí na tři měsíce mimo ČR?
Zuzka
16.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, byla jsem přidělena jako asistent pedagoga do MŠ k chlapci. Teď paní ředitelka přišla s tím, že chlapec s rodinou odjíždí na tři měsíce do zahraničí a tudíž mě bude muset propustit. Je to v pořádku, když má chlapce přiděleného asistenta až do 12/2018 a do Čech se hodlají vrátit? To se pak bude o asistenta žádat znovu? Děkuji za odpověď
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Toto je velmi nestandardní situace, která (pokud je mi známo) nemá nikde žádné předepsané řešení. V praxi bude určitě hodně záležet na dohodě mezi MŠ a poskytovatelem dotace na plat asistenta pedagoga (zpravidla krajský úřad). Doporučuji tedy zeptat se vedení MŠ, zda to řešili s krajským úřadem a s jakým výsledkem. Rovněž bych na Vašem místě vyhledal konzultaci od právníka (např. v rámci nějaké občanské poradny) - zjistěte, nakolik by Vaše propuštění odpovídalo pracovnímu právu (pokud nejste ve zkušební době, měla byste mít dvouměsíční výpovědní lhůtu a při jejím dodržení by se jednalo o většinu doby, kdy bude "Váš" žák mimo republiku).
Lze v jedné třídě sečíst úvazek pro AP? Může být asistent sdílený, pokud má z SPC určený celý úvazek k jednomu žáku?
Dagmar Ličmanová
16.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím o zodpovězení mých dotazů: 1. Lze v jedné třídě sečíst úvazek pro asistenta pedagoga, když jeden z žáků má 0,5 a druhý žák 0, 25 na celkový úvazek 0, 75? 2. SPC napsalo žákovi personální podporu - asistent pedagoga na celý úvazek. Chtěla jsem, aby by to byl sdílený asistent, ale SPC mi sdělilo, že sdílený může být pouze do 0, 75. Nikde jsem nedohledala výši úvazku pro sdíleného asistenta pedagoga. Děkuji a s pozdravem D. Ličmanová, výchovná poradkyně ZŠ Velké Březno
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Vaše dotazy. Ad 1) Ano, to lze. Pokud máte v jedné třídě dva žáky, ke kterým poradenská zařízení k oběma doporučila podporu asistenta pedagoga na zkrácené úvazky, můžete tyto úvazky sloučit v práci jedné asistentky; ovšem je nutné, aby tato asistentka pak obsáhla všechny aktivity, které doporučila poradenská zařízení. Ad 2) Výši úvazku u sdíleného asistenta pedagoga uvádí vyhláška č. 27/2016 Sb. v příloze, v popisu podpůrných opatření třetího stupně, části "personální podpora" (III.5.1A). Je pravda, že zde je ale text vyhlášky nejasný - na jednu stranu je zde uvedeno, že "rozsah podpory se stanovuje podle náročnosti podpory od 0,25 úvazku do 1,0 na žáka"; na druhou stranu ale hned po tomto textu následuje výčet tří variant rozsahu podpory, ve kterých jsou pouze možnosti 0,25, 0,5 a 0,75 (z toho asi SPC vychází). Každopádně mi není moc jasné, proč byste potřebovali asistenta sdíleného - pokud Vám SPC doporučilo asistenta na 1,0, berte 1,0 - i tak asistent samozřejmě může pracovat s ostatními žáky v dané třídě (a tím být tak trochu "sdílený").
Existuje profese "Pedagogický asistent"? Jaký je případně rozdíl mezi ní a asistentem pedagoga?
Jehličková Lucie
14.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, píšu diplomovou práci na téma postavení asistenta pedagoga. V teoretické části popisuji rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. Moje vedoucí diplomové práce chce, abych doplnila ještě pozici "pedagogický asistent". Bohužel o této pozici nemohu nic dohledat. Mohu Vás prosím požádat o pomoc s touto pozicí? Předem děkuji a přeji hezký den Lucie Jehličková
Odpověď: Dobrý den, možná taktně upozorněte vedoucí práce, že pedagogický asistent je jen jiným názvem pro asistenta pedagoga, přičemž ovšem oficiální název profese je asistent pedagoga (česká legislativa žádné pedagogické asistenty nezná, neoficiálně se ale ten termín občas použije). Neměla vedoucí práce na mysli spíše pozici školní asistent? V tomto případě jde v ČR poměrně novou pozici, která je definována v dokumentech MŠMT dostupných zde: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Inkluzivni_vzdelavani/Skolni_asistent_vyklad_OPVVV.pdf a zde: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_sablony_I/Avizo_kveten_2016/Priloha_c_3_Prehled_sablon_avizo.pdf
Mám bakalářský titul v oboru Sociální a mediální komunikace. Stačí to na práci asistent pedagoga?
Magdalena Horová
13.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám zájem o práci asistenta pedagoga na ZŠ. Mám bakalářský titul na Univerzitě Jana Amose Komenského - Sociální a mediální komunikace. Státní zkoušku jsem absolvovala mimo jiné i z pedagogiky a z psychologie. Můj dotaz zní, zda je toto studium dostačující pro práci asistenta pedagoga. Děkuji mnohokrát, Magdalena Horová
Odpověď: Dobrý den, bohužel, bakalářské vzdělání poskytuje dostatečnou kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga jedině v případě, že bylo dosaženo v pedagogickém oboru - a navzdory dílčí zkoušce z pedagogiky obor Sociální a mediální komunikace není oborem pedagogickým. Pro získání kvalifikace na pozici asistenta pedagoga byste si tedy musela doplnit vzdělání v kvalifikačním kurzu - buď v kurzu studium pedagogiky ve variantě "b" pro asistenty pedagoga nebo v kurzu studium pro asistenty pedagoga.
Je možné, aby šel AP na neplacené volno, když není integrovaný žák ve třídě?
Ivana
13.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím, chtěla bych se zeptat.... když není integrovaný žák ve třídě který mívá k sobě asistenta ,je možné aby šel na neplacené volno? děkuji .Večeřová
Odpověď: Dobrý den, situace, ve které integrovaný žák není z důvodu nemoci ve škole přítomen, se standardně řeší tak, že asistent pedagoga zůstává v práci a dočasně řeší jiné úkoly (přípravy na výuku, pomáhá při práci s jinými žáky v dané třídě, případně může být zapojen i do podpory žáků v jiných třídách), nebo eventuálně tak, že si asistent bere placenou dovolenou (ovšem s jeho souhlasem a s vědomím, že mu pak bude chybět dovolená na prázdniny a bude tedy nutné mu na část prázdnin stejně hledat nějaké pracovní vytížení). Direktivní udělení neplacené dovolené (aniž by o ní asistent sám žádal) bychom v daném případě považovali za velmi nekorektní a pravděpodobně i právně napadnutelné.
Jaký je v současné době postup při zřizování pozice AP?
Ivana
13.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chci se zeptat, jaký je v současné době postup při zřizování pozice AP do škol(zda musí ředitel žádat KU, atd.) nebo staci doporuceni z PPP s podpisem zakonnych zastupcu, na zaklade cehoz vedeni zada potrebne do programu na strankach MSMT? Dekuji :)
Odpověď: Dobrý den, pokud máme správné informace, tak systém financování asistentů pedagoga (AP) stále ještě funguje přes krajské úřady. Postup pro získávání asistenta pedagoga do třídy, ve které je vzděláván žák s třetí nebo vyšší úrovní podpůrných opatření je tedy následující: 1. Zákonný zástupce objedná žáka do poradenského zařízení - buď do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo do speciálně pedagogického centra (SPC). 2. PPP (nebo SPC) vyšetří žáka, stanoví úroveň podpůrných opatření (třetí nebo vyšší) a ve výstupech z vyšetření doporučí podporu asistenta pedagoga. 3. Zákonný zástupce žáka předá doporučení z PPP (nebo SPC) ve škole a ředitel školy poté posílá na krajský úřad žádost o řízení pozice AP, přičemž k této žádosti přikládá i ono doporučení z PPP. Jako alternativu ještě vyhláška (č. 27/2016 Sb.) připouští možnost získat asistenta pedagoga do třídy, ve které je pět žáků s diagnostikovanou druhou úrovní podpůrných opatření, kterým ovšem PPP asistenta jmenovitě ve výčtu doporučených opatření neuvedla - postup je zde v podstatě stejný, jen ředitel k žádosti místo jednoho doporučení přikládá pět zpráv, ve kterých je diagnostikována pěti různým žákům druhá úroveň podpůrných opatření (aniž by se tyto zprávy někde zmiňovaly o potřebě asistenta pedagoga).
Má náš syn se sníženou funkcí ledvin a potřebou zvláštní péče nárok na AP?
Dana Sládková
12.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, rádi bychom , aby nás 3 lety syn navštěvoval alepson par dnu v týdnu mateřskou školu. Ma sníženou funkci jedné ledviny - na hranici afunkcnosti, hrozí, ze by mohl o ni přijít a musí se současné dávat pozor na tu zdravou ledvinu . Je třeba dodržovat pravidelný pitný režim, vyvarovat se pro chladnutí a úkazu v této oblasti ( napr. I úderu od spolužáků). Kdyz jsem tento problém sdělovala ředitelce MS, napsala mi, ze jedna učitelka na 19 děti nám neni schopna toto zajistit a tudíž by byl vhodný asistent pedagoga. Mohu se vás tedy zeptat, zda mate s tímto nějakou zkušenost a zda máme na asistenta nárok ? BOhuzel sami si ho platit nemůžeme :( Dkeuji za odpoved a preji hezky den Sládková
Odpověď: Dobrý den, chápu Vaší poptávku, byť předem bych chtěl podotknout, že (alespoň dle mého názoru) by pitný režim a dostatečné oblečení zvládla (i při 19 dětech) ohlídat šikovná paní učitelka, a že co se úrazu týká, tak tam bude potřeba vždy počítat s určitou mírou rizika - ani sebelepší asistent Vám nemůže stoprocentně zaručit, že se děti ve volné chvíli někde nepostrkají nebo nebouchnou. Určitě by ale přítomnost asistenta pomohla - obecně máte dvě možnosti: a) Zkusit získat asistente pedagoga. Takového asistenta musí doporučit pedagogicko-psychologická poradna (PPP), Vaším úkolem by tedy bylo objednat se do nejbližší PPP a tam pracovníkům poradny vyložit Vaší situaci a požádat je o zvážení doporučení asistenta pedagoga. Osobně se domnívám, že tady je úspěch jen málo pravděpodobný, ale za zkoušku nic nedáte. b) Obrátit na Vaší krajskou pobočku Úřadu práce a zde podat žádost o příspěvek na péči. V případě přidělení byste pak z tohoto příspěvku mohli hradit osobního asistenta (osobní asistent je zaměstnanec místního poskytovatele sociálních služeb, rodiče dítěte si ale na jeho mzdu musí zpravidla doplácet - ideálně z příspěvku na péči). Pravděpodobnost tohoto řešení si netroufám odhadnout, bohužel ale musí dodat, že přidělení příspěvku na péči je dlouhodobý proces (může trvat klidně i půl roku). Do třetice se pak můžete v MŠ zeptat, zde si neplánují ve škole zřídit pozici školního asistenta, placeného z projektu (z tzv. šablon), což by v danou chvíli bylo řešení asi nejjednodušší a nejdostupnější.
Jaké vzdělání musí mít asistent pedagoga, asistent učitele a školní asistent? Liší se pro jednotlivé profese?
Romana
11.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den.Chci se zeptat jaké vzdělání musí mít asistent pedagoga,asistent učitele a školní asistent.Vím, že asistent pedagoga zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) může být dvojího typu a z toho vyplývá nejnižší uznatelná kvalifikace (§ 20). Patřičný doplňkový kurz je jen jeden nebo je kurzů víc podle zařazení asistenta? Děkuji Romana
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga a asistent učitele je totéž. Oficiální název je asistent pedagoga a kvalifikace se řídí podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., §20), kteří říká, že kvalifikaci na místo asistenta pedagoga je možné získat úspěšným ukončením: - studia na VŠ v pedagogickém oboru; - studia v oboru s pedagogickým zaměřením v rámci kurzů celoživotního vzdělávání organizovaných VŠ; - studia na VOŠ v pedagogickém oboru; - studia na SŠ v pedagogickém oboru; - studia v kurzu studium pedagogiky, ve variantě "b" , které je určena asistentům pedagoga (podmínkou pro přihlášení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání); - studia v kurzu studium pro asistenty pedagoga (podmínkou pro přihlášení do kurzu je ukončené základní vzdělání). Kvalifikační požadavky na pozici školního asistenta je obdobné - platí, že když máte kvalifikaci na místo asistenta pedagoga, můžete pracovat i jako školní asistent.
Na které pozice splňuji kvalifikaci s Bc. ze speciální pedagogiky?
Eva Sloupenská
10.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovaného bakaláře ze speciální pedagogiku - obor speciální pedagogika na MU Brno. Minulý rok jsem začala studovat obor Učitelství 1. stupně v ZČU v Plzni, chci se zeptat zda splňuji kvalifikaci na asistenta pedagoga, na školního asistenta či na chůvu nebo učitelku v mš. A ještě jsem se chtěla optat zda, až dostuduji učitelství 1. stupně budu splňovat kvalifikaci na školního speciálního pedagoga. Děkuji za odpověď. S pozdravem Sloupenská
Odpověď: Dobrý den, první se pojďme podívat na profese, jejichž kvalifikaci stanovuje zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících: Jako absolventka bakalářského studia v oboru speciální pedagogika jste kvalifikovaná jak na pozici asistentky pedagoga (podle §20, odstavce 1, písmene "a"), tak i na pozici učitelky v MŠ (podle §6, odstavce 2, písmene "a", a podle odstavce 1, písmene "g"). Podle dokumentu "školní asistent v projektech OP VVV" i podle metodických materiálů k tzv. šablonám jste s bakalářským vzděláním v pedagogickém oboru kvalifikovaná i na pozici školního asistenta, jen je třeba zde počítat s tím, že podle MŠMT tato profese patří mezi nepedagogické pracovníky - paradoxně tak díky pedagogickému vzdělání můžete pracovat jako nepedagogický pracovník. U chůvy si popravdě nejsem zcela jistý, nejde totiž o profesi z resortu školství - chůvy patří do rezortu sociálních věcí (MPSV), domnívám se ale, že na chůvu Vám Vaše kvalifikace nestačí; u chůvy je tuším předepsaná specializovaná zkouška platná jen pro chůvy. Na pozici školní speciální pedagožky Vám vzdělání stačit nebude - podle výše uvedeného zákona je obecně pro profesi speciálního pedagoga nutné mít magisterské vzdělání v oboru speciální pedagogika (event. si magisterské vzdělání v jiném pedagogickém oboru doplnit studiem speciální pedagogiky studiem v programu celoživotního vzdělávání).
Jsou návštěvy asistenta pedagoga u integrovaného dítěte doma standardní součástí jeho práce nebo o tom rozhoduje vedení školy?
Hana Schovajsová
10.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s domácím učením u integrovaného dítěte, když je nemocné. Je to pro asistenta standard nebo o tom rozhoduje vedení školy? Moje "školní" dítě bylo teď 14 dní doma s chřipkou, ve druhém týdnu jsem u nich doma byla 2x, ale učení v domácím prostředí bylo téměř zbytečné, holčička (1. třída) se vůbec na učení nesoustředila. Panu řediteli se to moc nelíbilo, nechtěl by, aby maminka pak nechtěla při každé absenci, abych k nim domů docházela. Maminka mi dokonce už i řekla, že u asistentů je to normální, když chodí k dětem domů. Protože pracuji jako asistent od ledna, tak nevím, jak to je. Budu moc ráda, když mi poradíte. Děkuji Hana Schovajsová
Odpověď: Dobrý den, z praxe víme, že většina asistentů, kteří pracují s dětmi se zdravotním postižením, za dětmi domů nedochází (běžnější je tato forma podpory u asistentů, kteří pracují s žáky sociálně znevýhodněným). Na druhou stranu oficiálně této formě podpory žáků nic nebrání - podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. patří do náplně práce asistenta pedagoga "pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku" a většina asistentů má ve smlouvě, že mohou být vedením školy zaúkolováni k výkonu práce mimo pracoviště školy (v podstatě je to něco jako služební cesta); v takovém případě je pak možné, aby asistent pedagoga pomáhal žákovi při výuce v jeho domácím prostředí. Není to úplně běžné, není to ale ani úplně výjimečné, někteří asistenti za žáky domů chodí. Při delší absenci žáků tuto formu podpory doporučujeme, alespoň v omezeném rozsahu (1 až 2 návštěvy týdně, předání úkolů podle instrukcí od učitele, převzetí vypracovaných úkolů).
Kolik týdnů má školní asistent dovolenou? Kde a jak má pracovat, pokud je škola o prázdninách zavřená?
Ivana Mlčochová
09.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od 1. 9. 2016 pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ. Od 1. 1. 2017 pracuji také jako školní asistent na stejné škole. Jako AP mám dovolenou 8 týdnů a jako školní asistent jen 5 týdnů. Ráda bych se zeptala, kde a jak budu pracovat o prázdninách, když je škola zavřená? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano, mezi asistentem pedagoga a školním asistentem je skutečně rozdíl v dovolené, který vzniká tím, že podle ministerstva školství je školní asistent nepedagogickým pracovníkem a tudíž je jeho nárok na dovolenou kratší. U školních asistentek, které pracují v našich projektech - tedy v projektech Nové školy o.p.s. - to řešíme tak, že po část prázdnin školní asistentky organizují ve školách doučování (pro žáky ohrožené školním neúspěchem), na které vždy ještě navazuje nějaký kroužek (zábavná volnočasová aktivita řazená mimo jiné i proto, že na samotné doučování by žáci asi tolik nechodili, volnočasové aktivity je ale v řadě případů přilákají i o prázdninách). Vlastní náplň práce o prázdninách ale záleží primárně na dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem.
Mohu zadat AP v době nepřítomnosti integrovaného dítěte náhradní práci, nebo mu musím nařídit dovolenou?
Jitka Králíková
09.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám asistenta pedagoga, který se stará o dítě. V době nepřítomnosti dítěte (např. nemoc), mohu asis.pedagogovi zadat náhradní práci, která vyplývá z jeho PS a náplně práce.... nebo mu musím nařídit řádnou dovolenou? Děkuji za odpověď. Králíková
Odpověď: Dobrý den, pokud integrované dítě onemocnění během školního roku, je běžnou praxí, že asistent dále dochází do školy (tedy pokud si sám o dovolenou nepožádá) , pomáhá učiteli s péčí o ostatní děti, s přípravami, event. může dočasně vypomoci i v jiné třídě školy - nakonec jde o asistenta pedagoga, nikoli o asistenta žáka. Pokud by asistentovi byla v průběhu školního roku nařízena dovolená, chyběly by mu pak potřebné dny dovolené v době prázdnin - a je jistě smysluplnější, když je asistent pedagoga využit u jiných dětí v době školního roku, než aby pak s ohledem na nedostatek dovolené chodil do školy o prázdninách, kdy žádné děti přítomné nejsou.
Nesplňuji už kvalifikační požadavky na práci AP?
Pavla
08.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, začala jsem nedávno studovat kurz asistenta pedagoga. Ale přesto si říkám, zda náhodou už nyní nesplňuji všechny požadavky pro tuto práci... Mám vysokou školu technického zaměření (ing.), dále jsem studovala dvouleté studium v rámci dalšího vzdělávání(program celoživotního vzdělávání) na osu, pdf (pedagogické studium, zaměření učitelství odborných předmětů) a asi sedmiletou praxi jako učitelka na střední škole. Nedávno jsem také dokončila kurz chůvy pro děti předškolního věku. Nemohla bych dle paragrafu 563/2004,(1)b)1. tyto podmínky splňovat? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, co se týká profese asistenta pedagoga, tak kurz chůvy pro děti předškolního věku ani praxe ve školství nemají na naplnění kvalifikačních požadavků žádný vliv. Rozhodující je to, že jste absolvovala vysokou školu s nepedagogickým zaměřením a dále prošla kurzem s pedagogickým zaměřením, který byl v rámci kurzů celoživotního vzdělávání realizován vysokou školou - tím skutečně už splňujete požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., §20, odstavce 1, písmene "b) 1.". Tedy ano, Vaše kvalifikace je pro pozici asistenta pedagoga dostatečná, a z pohledu formálních požadavků zákona jste se do kurzu studia pro asistenty pedagoga už hlásit nemusela (třeba zde ale i tak získáte nové znalosti a dovednosti, které pak využijete ve Vaší praxi).
Je kvalifikace asistenta pedagoga dostačující pro vykonávání funkce chůvy?
Martina Hadašová
08.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda pro výkon funkce chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky v mateřské škole je dostačující dosažené vzdělání maturitní zkouška a absolvovaný kurz asistenta pedagoga. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, profese chůvy pro děti do zahájení školní docházky nepatří do školství, ale do sektoru sociálních služeb, proto o ní nemáme příliš velký přehled - pokud je mi ale známo, tak pro získání kvalifikace na tuto pozici je nutné si úspěšně absolvovat specializovanou zkoušku, která ověřuje dovednosti předepsané konkrétně pro profesi chůva pro děti do zahájení školní docházky (více viz např. http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/Barvikova_Paloncyova_metodika_chuvy.pdf).
Lze mít asistenta od prvního dne docházky do MŠ? Je možné ho získat i do soukromé školky nebo dětské skupiny?
Jana Meixnerova
08.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den, dceri byl vzhledem k diagnoze ADPH doporucen asistent do ms. Do ms zacne chodit od 09/2017. Asistent nam bude doporucen PPP (pod SPC nespadame,byl vyloucen autismus). Lze mit asistenta jiz od prvniho dne dochazky do ms? Pokud by dcera zacala chodit do soukrome ms ci detske skupiny, plati pro toto doporuceni stejne pravidla jako pro statni ms? Dekuji. Jana Meixnerova
Odpověď: Dobrý den, standardní postup je takový, že Vy doporučení na zřízení pozice asistenta pedagoga (od PPP) doručíte mateřské škole, do které dcera nastoupí a škola si o schválení funkce asistenta a o dotaci na jeho plat zažádá na příslušném krajském úřadě. Úřad žádost schválí a přidělí škole dotaci na plat asistenta pedagoga, následně škola vybere a zaměstná vhodného asistenta - pokud nedojde k nějakým komplikacím, tak je asistent zaměstnán ode dne, kdy dítě do školy nastoupí, tedy ve Vašem případě od 1. 9. tohoto roku. Tento postup je stejný jak u státních, tak u soukromých škol. Jiné je to u dětských skupin - ty nepatří do oblasti školství (jde o oblast v gesci ministerstva práce a sociální věcí) a proto v těchto skupinách systém s asistenty pedagoga nepočítá.
Je SOŠ sociální péče a služeb s předmětem pedagogika dostatečnou kvalifikací na AP?
Zuzana Štiplová
08.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, dcera má vystudovanou SOŚ sociílní péče a služeb, obor výchovná a humanitární činnost. Ve 3. a 4. ročníku měli mimo jiné předměty pedagogika a sociální pedagogika, předmět pedagogika a psychologie byl součástí maturitní zkoušky. Splňuje kvalifikační předpoklady pro asistenta pedagoga? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, odpověď na Vaší otázku je poměrně obtížná. Požadavky na vzdělání asistenta pedagoga se řídí zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, který v §20 uvádí, že potřebnou kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga zájemce získá (mimo jiné možnosti) i tehdy, když má ukončené maturitní vzdělání "v oboru vzdělávání s pedagogickým zaměřením". Otázkou je, nakolik lze obor "výchovná a humanitární činnost" řadit mezi obory s pedagogickým zaměřením - a tady bude asi problém: Protože jde o obor s primárně sociálním (a tedy ne pedagogickým) zaměřením a protože ani v popisu profilu absolventa tohoto oboru (viz http://zpd.nuov.cz/75/7541m006.pr.html) není žádná zmínka o možném uplatnění ve školství, lze usuzovat, že tento obor mezi obory s pedagogickým zaměřením nepatří. V takovém případě je pak nutné si kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga doplnit, například prostřednictvím kvalifikačního kurzu.
Může si asistent pedagoga sleva na poplatníka?
Milada
07.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den mohu se zeptat pracuji v mater.skolce jako asistent pedagoga Dodelavam si studium na AP a pracuji na 0,5 úvazku. Mohu uplatnit daňovou slevu na poplatníka? Dekuji velice Milada
Odpověď: Dobrý den, v první řadě Vás musím upozornit, že v daňové a ekonomické problematice se příliš neorientujeme (náš web je zaměřen hlavně na problematiku pedagogickou), tedy odpovídám z pozice laika - ovšem pokud je mi známo, tak daňovou slevu na poplatníka uplatnit můžete. Jediné omezení zde je, že sleva je uplatnitelná jen u jednoho zaměstnavatele, pokud je ale Vaše práce v MŠ Vaším jediným zaměstnáním, o slevu zde požádejte.
Jak může (a má) asistentka usměrňovat problémového žáka?
Petra Lečbychová
06.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, syn chodí do 5 třídy s vietnamským chlapcem, kterému byla přiřazená asistentka, nejen pro problémy s češtinou, ale taky pro usměrňování v chování. Žák napadá spolužáky fyzicky i slovně nejsprostějšími slovy, jaká jsou, ale jediná reakce ze strany asistentky je poznámka do žákovské knížky pro napadené děti, nebo jim oznámí, že agresivní spolužák má papíry na své chování, takže se nemají jak bránit. Připadá mně, že to nikdo nechce řešit a bojím se toho, že může někomu ublížit. Prosím o radu, jak postupovat a na koho se obrátit v případě, že i ředitel školy nebude chtít situaci řešit. Děkuji Lečbychová Petra.
Odpověď: Dobrý den, prvořadým úkolem všech pedagogických pracovníků, tedy učitelů i asistentů pedagoga, je zajistit bezpečnost všech svěřených dětí. Existují poruchy, u kterých je větší výskyt nežádoucího chování (např. v některých případech u ADHD nebo poruch autistického spektra) a toto chování se obtížněji reguluje, protože není vědomé (dotyčné dítě neřídí své chování vůlí), to ale nemůže být důvodem k tomu, aby pedagogové tolerovali ohrožení ostatních dětí. Řešit se takové chování žáka dá na několika úrovních: V první řadě doporučuji, abyste požádala o schůzku třídní učitelku a asistentku pedagoga, seznámila je se svým vnímáním situace a požádala je o hledání vhodných opatření. Ke schůzce můžete přizvat i někoho z poradenských pracovníků školy (výchovnou poradkyni, event. - pokud na škole je ta pozice zřízená - tak i školní psycholožku). Pokud by si pedagogové školy nevěděli rady, mohou se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum, kde je dotyčný žák registrován. Pokud by učitelka a asistentka Váš podnět řešit nechtěly, můžete se oficiální písemnou formou obrátit na ředitele školy.
Jaké podmíky jsou pro přidělení asistenta pedagoga do MŠ?
Zdenka Urbanová
06.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych se informovala o přidělení asistenta pedagoga do MŠ. Dítě ( 6 leté) má příznaky ADHD, absolovalo všechna vyšetření ( PPP,dochází na psychiatrii, kde jsou mu předepsané léky,které užívá ) navštěvuje klasickou mateřskou školu,kde je v kolektivu dalších 15 dětí a 1 paní učitelky. Má vypracovaný IVP, který se nedaří plnit při samotné učitelce na třídě. Je nárok na přidělení asistenta? Jak postupovat při jeho přidělení? Kdo platí asistenta pedagoga v MŠ? Děkuji za odpověď. Urbanová
Odpověď: Dobrý den, podle stávající úpravy školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. je zřízení pozice asistenta pedagoga jedním z podpůrných opatření, která musí doporučit školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC). Pokud máte zájem získat asistenta pedagoga do třídy, kde je vzděláváno dítě s ADHD, je potřeba, aby v rámci výstupů z vyšetření tohoto dítěte PPP (nebo SPC) doporučila podporu asistenta pedagoga - žádost o zřízení pozice asistenta pedagoga pak překládá škola na školský odbor místního krajského úřadu a doporučení PPP (nebo SPC) se k žádosti přikládá jako povinná příloha. V případě zřízení pozice asistenta pedagoga je tento pracovník placený školou z dotace, kterou škole na jeho plat poskytne krajský úřad.
Jak jsou asistenti financováni? Opravdu berou část platu učitelům?
Maki
03.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak jsou financováni asistenti. Ptám se z toho důvodu, že se setkávám v práci s názorem, že asistenti berou plat učitelům, že snad škola dostane jen část financí a zbytek musí zaplatit z toho, co by jinak dostali učitelé. Pak nás - asistenty - ve škole někteří učitelé nesnáší, nehledě na to, že vůbec neví, jak mají s námi asistenty pracovat, jsme jim na obtíž, což platí i na děti, které jsou integrované. Děkuji
Odpověď: Dobrý den, asistenti pedagoga jsou financováni z dotačních programů ministerstva školství, ve většině případů tyto dotační programy jdou přes krajské úřady, které mají potřebné dotace ještě doplnit ze svých rezerv. Až do loňského roku byl systém nastaven tak, že škola neměla na asistenta pedagoga žádný nárok, nezřídka se tedy stávalo, že krajský úřad přidělil škole dotaci nižší, než o kolik škola žádala, a ředitel školy pak musel asistentovi dát nižší úvazek nebo hledat peníze na jeho plat jinde - někdy pak skutečně ředitel z nouze musel použít na plat asistenta pedagoga i finance, které by za jiných okolností rozdal učitelům na odměnách. Od letošního školního roku se systém přenastavuje (byť někde dosud s obtížemi) na spravedlivější fungování, ve kterém bude mít škola na dotaci na plat asistenta pedagoga nárok - tedy bude muset dostat dotaci v takové výši, o jakou si (na základě doporučení z PPP nebo SPC) požádala, k dofinancování platů asistentů pedagoga z jiných finančních prostředků školy by tedy už docházet nemělo.
Musím mít dokončený kurz pro asistenty, abych mohla funkci asistenta vykonávat?
Hynková
03.02. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Pracuji jako osobní asistentka u chlapečka s dětským autismem.Od příštího roku by měl nastoupit do 1 třídy, kde bych s ním chtěla být. To vím, že by být problém neměl, ale existuje tady možnost, že by mne škola chtěla zaměstnat jako asistenta pedagoga. To bych si potom samozřejmě musela dodělat kurz asistenta, jelikož jsem vystudovaná zdravotní sestra, ale mohla bych tuto funkci vykonávat, i když bych kurz neměla ještě dokončený? A ještě jedna malá otázka, od září bych chtěla nastoupit na bakalářské studium speciální pedagogiky, ale nástup na tento obor mi ještě neumožňuje vykonávat asistenta pedagoga bez kurzu,asi se nemýlím, že? Moc Vám děkuji za odpověď. Pěkný den.
Odpověď: Dobrý den, pokud jste vystudovaná zdravotní sestra a nemáte dosud žádné pedagogické vzděláním, musela byste si pro pozici asistentky pedagoga kvalifikaci doplnit. Samotné započetí studia speciální pedagogiky pro splnění kvalifikačních požadavků nestačí. Po dokončení bakalářského studia speciální pedagogiky samozřejmě získáte i kvalifikaci pro pozici asistentky pedagoga, pokud ale budete potřebovat získat kvalifikaci dříve, budete muset absolvovat kvalifikační kurz - a to buď kurz studium pro asistenty pedagoga (min. 120 hodin, z toho ale 40 hodin může být praxe) anebo kurz studium pedagogiky ve variantě "b" pro asistenty pedagoga (min. 80 výukových hodin). Přijmout na místo asistentky pedagoga by Vás ředitel školy měl správně až po dokončení kurzu, dokud nebudete mít kurz hotový, jste z pohledu zákona o pedagogických pracovnících nekvalifikovaná - nicméně ale zákon připouští, že Vás ředitel školy může dočasně zaměstnat i jako nekvalifikovanou, ovšem jen pod podmínkou, že se o dané místo nikdo jiný kvalifikovaný nepřihlásí.
© Nová škola, o.p.s. 2013