Dnes < > December 2018
Sunday PO ÚT ST ČT SO
25
26
27
28
29
30
Dec 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jan 1
2
3
4
5

Vaše dotazy

asistent pedagoga
Renata Nejedlá
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám dotaz, může mě paní ředitelka MŠ přijmout jako asistenta pedagoga, jsem bez maturity pouze s ukončeným základním vzděláním (věk 58 let) pouze s Osvědčením akredit.kurzu : Metody a formy práce ve třídě s individuál.integrovaným žákem. Mám 2 roky praxi jako osobní asistentka a nyní 1 rok pracuji jako asistentka pedagoga na zmíněné MŠ a chtěla bych v této funkci nadále setrvat. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, v současné době Vás ředitelka MŠ může na pozici asistentky pedagoga zaměstnávat jedině jako nekvalifikovanou (což podle zákona o pedagogických pracovnících lze, ale pouze pokud o dané místy neprojeví zájem jiný, kvalifikovaný zájemce). Vámi uváděný kurz pro získání kvalifikace na pozici asistentky pedagoga (podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících) bohužel nestačí. K doplnění kvalifikace bych Vám proto doporučoval, abyste ještě absolvovala kurz "studium pro asistenty pedagoga" - tipy na některé instituce zajišťující tyto kurzy najdete na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
asistent pedagoga
Jana
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda by jsem věděla, zda mohu vykonávat práci asistenta pedagoga na základní škole. Vzdělání střední pedagogické ukončeno maturitní zkouškou. Dostala jsem nabídku pracovat jako vychovatelka ve ŠD, plus asistentka dítěte s prizn.podp.opatrenimi. Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ano. Pokud jste absolvovala SŠ v oboru s pedagogickým zaměřením (např. předškolní a mimoškolní pedagogika apod.), jste pro pozici asistentky pedagoga plně kvalifikovaná - konkrétně splňujete kvalifikační požadavky podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) v současném znění, §20, odstavce 1, písmene "e" (celou citaci ze zákona najdete zde http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga).
kurzy pro asistenty pedagoga
Mgr. Alena Řezáčová
13.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, měla bych zájem o práci asistenta pedagoga. Jsem absolventem vysoké školy, nikoliv pedgogické. Jaké vzdělání musmí splňovat, abych obdobnou činnost mohla vykonávat? Případně na koho se mám se svou žádostí obrátit? Žiji v Táboře, je mi 55 let. Děkuji za informaci. S přáním hezkého dne Mgr. Alena Řezáčová
Odpověď: Dobrý den, požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) - podrobnou citaci ze zákona uvádíme i na našem webu, viz http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga Pokud máte VŠ vzdělání v nepedagogickém oboru (a nemáte žádné jiné předchozí pedagogické vzdělání), můžete kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga získat: 1) buď absolvováním kurzu "studium pedagogiky" ve variantě pro asistenty pedagoga (min. 80 vyučovacích hodin); 2) nebo absolvováním kurzu "studium pro asistenty pedagoga" (min. 120 hodin, z toho ale až 40 hod. může být praxe); 3) nebo absolvováním jakéhokoli kurzu s pedagogickým zaměřením organizovaného v rámci celoživotního vzdělávání vysokou školou. Tipy na některé instituce pořádající kurzy uvedené v bodech 1) a 2) najdete na naše webu - http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy
Suplování
Dáša
12.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jako AP mohu suplovat a mít dozory o přestávce na chodbě. Pracuji jako AP na ZŠ u chlapce v 5. třídě. Pokud ve škole chybí některý z učitelů, paní ředitelka mě automaticky využije na suplování, i přestože je chlapec, kterému dělám AP ve škole a někteří učitelé v danou chvíli mají volnou hodinu a jsou ve sborovně. Poslední dobou je to každý týden, někdy 7hodin v týdnu, jindy jsou to 3 dny. Pokud supluji, chlapec je bez AP. Nejčastěji mě posílá na druhý stupeň, kde se setkávám s kázeňskými problémy, se slovním útokem na moji osobu a nerespektováním ze strany žáků. Opakovaně jsem to říkala paní ředitelce - bez efektu, byla jsem upozorněna, že kvůli mé neochotě suplovat mi neprodlouží smlouvu. Není takto porušován zákoník práce ? Ještě by mě zajímalo, zda plně zodpovídám za bezpečnost dětí během suplování, když není přítomen učitel. Někdy mám na tělocvik 20 chlapců 6-9 třída. Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se zpoždění s odpovědí na Vaše dotazy. Dozory na chodbách během přestávek může mít asistent pedagoga ve stejné míře jako učitelé. Pokud ředitel školy příležitostně pověří asistenta pedagoga dozorem o přestávce, nejedná se o porušení zákona ani jiných platných předpisů (pochopitelně by to ale nemělo být dlouhodobě a každou přestávku, pak už by se taková činnost vymykala základnímu účelu pozice asistenta pedagoga). Negativní zkušenosti s chováním žáků druhého stupně bych doporučoval řešit ve škole s výchovným poradcem - ten by Vám měl umět poradit, jak na takové jednání reagovat. Zodpovědnost za bezpečí a zdraví žáků má asistent pedagoga shodnou jako učitel - pozor ale, to platí v běžném provozu školy, nikoli během tělesné výchovy. Výuku TV by měl zajišťovat aprobovaný pedagog mimo jiné proto, aby dohlédl na správný výkon jednotlivých cviků a tedy i zajištění jejich bezpečného provedení (to asistent nemůže, protože na to není kvalifikovaný). Obecně platí, že ve vyučovacích hodinách by asistenti pedagoga za chybějící učitele suplovat neměli, protože na to nejsou kvalifikovaní (v praxi takové suplování připouštíme pouze v případech, kdy ředitel školy prokazatelně nemůže zajistit suplování za chybějícího učitele jiným kvalifikovaným učitelem).
Dovolená asistenta pedagoga
Jana
12.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den.Mam dotaz ohledně čerpání dovolene v době prázdnin v mš .Musi asistent byt přítomen po celou dobu docházky dítěte během prázdnin? Lze čerpat dovolenou i když dítě chodí celé dva měsíce do mš.A pokud se na mesic deti stehuji do jine mš, je povinnost asistenta po tuto dobu odejít s ními na jiné pracoviště? Děkuji moc za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, asistent pedagoga (stejně jako všichni ostatní pedagogičtí pracovníci) má podle zákona nárok na 8 týdnů dovolené za jeden kalendářní rok. Pokud žák se speciálními vzdělávacími potřebami dochází do MŠ celoročně, je jen na dohodě mezi asistentem a vedením MŠ, kdy si asistent vezme dovolenou (nejlépe v době, kdy je dětí v MŠ nejméně a tedy je celá třída i s dítětem s spec. potřebami zvládnutelná bez přítomnosti asistenta). Pokud je v létě provoz MŠ uskutečňován v omezeném rozsahu v budově jiné MŠ a asistent zrovna nemá dovolenou, může samozřejmě pracovat se svěřenými dětmi v té budově MŠ, ve které je zrovna provoz (toto je shodné jako u učitelů).
Odpovídající vzdělání
Jana
12.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda ukončené bakalářské vzdělání na pedagogické fakultě - obor Sociálně zdravotní práce zaměřená na výchovu je vhodné na práci AP. Kód vzdělání je B7507. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Ano, Vaše kvalifikace je pro pozici asistentky pedagoga dostatečná. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20, odstavec 1) je možné kvalifikaci pro profesi asistenta pedagoga získat mimo jiné i absolvováním vysokoškolského studia v oboru s pedagogickým zaměřením - mezi takové obory patří veškeré obory zaměřené na výchovu a vzdělávání.
AP se základním vzděláním
Alice
12.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Po MD jsem se registrovala na ÚP, kde mně dnes při první schůzce pracovnice ÚP upozornila, že se základním vzděláním a absolbováním kurzu AP s akreditací (do kterého jsem se přihlasila - od září 2017), stejně asi nebudu moci jakžto AP působit, tedy pracovat přímo s dětmi. Raději se mám zeptat na adekvátním místě a u ředitele školy, kde bych se ucházela o místo. Dle dostupných informací by problém být neměl.Prosím, jak to tedy je? Děkuji a přeji pohodový den.Alice Z.
Odpověď: Dobrý den, středoškolské vzdělání s maturitou je možné získat například v oboru "Předškolní a mimoškolní pedagogika" (absolvent se uplatní např. jako asistent pedagoga, učitel v MŠ nebo vychovatel) - řada škol nabízí tento obor i v dálkové formě studia - tipy na některé školy s tímto studijním oborem najdete zde: https://www.stredniskoly.cz/search.html?string=7531M01.
Nesouhlas s návrhem SPPP
Karla Daškova
07.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Může se škola odvolat proti rozhodnutí poradny ,jedná-li se o přidělení asistenta k dítěti? Mám na starost žáka 6tř na ZŠ s poruchami chování a učení .Na druhý stupeň přišel z jiné školy. Matematika, Český Jazyk a Angličtina má inviduální plán .Hodnocení z těchto předmětů je slovní. Návštěva z poradny přišla na první dvě hodiny .ČJsloh a Přírodopis ..Kdybych se sama nevyjádřila tak moc otázek neměli.Chválili ho jak je šikovný, ale beze mne sám nepracuje...Včera byl znova na vyšetření a tak jsem zvědavá jak to dopadlo. Bojím se aby mi nezkrátili úvazek..Příprava na vyučování mi zabere dost času(vytvářím pomůcky,tabulky atd) díky za radu
Odpověď: Dobrý den, Vy (z pozice asistentky pedagoga) se proti rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny (PPP) odvolat nemůžete - může to ale udělat rodič (resp. zákonný zástupce) žáka, který má možnost požádat v PPP o nové vyšetření, event. pokud by měl k postupu dané PPP výraznější výhrady, může také požádat o vyšetření dítěte v jakékoli jiné PPP v okolí.
asistent pedagoga ve školce
Vopěnková
07.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Školka odmítla přijmout 3,5 letého dysfatika, který má doporučení na asistenta pedagoga. Prý nedostanou peníze na dalšího asistenta pedagoga, protože už jednoho mají. Jedná se o vesnickou školku, která má dvě třídy 20 dětí a 15 dětí. Nejdříve řekli, že to není problém a nyní tvrdí, že nedostanou peníze na dalšího asistenta, když už jednoho mají.
Odpověď: Dobrý den, toto v pořádku samozřejmě není. MŠ žádá o přidělení asistenta pedagoga na příslušném krajském úřadě a tento úřad má nyní nově (od tohoto školního roku) povinnost schválit mateřské škole asistenta v rozsahu, jaký byl doporučený pedagogicko-psychologickou poradnou. Pokud úřad mateřské škole přidělení asistenta zamítl, doporučoval bych Vám obrátit se s žádostí o vysvětlení přímo na školský odbor krajského úřadu (úřad zde totiž zjevně porušuje svou povinnost). Přeji hodně úspěchů při jednání.
kvalifikace
Petra V.
06.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, prosím Vás o informaci, jestli by mi mohlo stačit na práci asistentky mé vzdělání nebo zda-li by bylo třeba udělat si přímo kurz asistenta pedagoga. Vystudovala jsem soš ekonomicky zaměřenou zakončenou maturitou a dále jsem nedostudovala vysokou školu pedagogickou, učitelství pro první stupeň ZŠ-VV. Mám řádně ukončený první ročník a jeden semestr duhého ročníku. Zkoušky a zápočty z obecné pedagogiky, obecné psychologie, vývojové psychologie, úvodní praxe, asistentské praxe, školní pedagogika a školní psychologie. Jako důkaz mám vysokoškolský index. Předem děkuji za Vaši odpověď. Petra V.
Odpověď: Dobrý den, to je mi líto, ale budu Vás muset zklamat - požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga se řídí zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) a s nedokončeným studiem zákon nepočítá. Pro získání kvalifikace byste si tedy musela buď studium v pedagogickém oboru dokončit nebo doplnit pedagogickou kvalifikaci jinde (v kurzu "studium pedagogiky" nebo v kurzu "studium pro asistenty pedagoga" nebo v pedagogicky zaměřením studium v programu celoživotního vzdělávání organizovaném vysokou školou).
asistent pedagoga
Martina Strašáková
06.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, od září 2017 budeme mít v rámci šablon školního asistenta. Musí mít asistent kurz pro asistenta již ukončený nebo stačí, když bude asistent studovat? Děkuji za odpověď. Strašáková
Odpověď: Dobrý den, požadavky na kvalifikaci školního asistenta se řídí podle dokumentů MŠMT (především "Školní asistent v projektech OP VVV" a "Přehled šablon a jejich věcný výklad") - tyto dokumenty počítají s tím, že asistent bude kvalifikovaný už v době, kdy na pozici nastoupí. Zároveň je nutné zdůraznit, že školní asistent nemusí mít nutně kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga, ale může mít i různé jiné pedagogické vzdělání (např. SŠ nebo VOŠ s pedagogickým zaměřením, nebo jiné vzdělání doplněné tzv. pedagogickým minimem apod.). Pokud zájemce o pozici ukončené pedagogické vzdělání nemá, teoreticky byste ho neměli na danou pozici přijmout - na druhou stranu pokud se Vám ale o místo nikdo jiný kvalifikovaný nepřihlásí, můžete zkusit přijmout tohoto (dosud nekvalifikovaného) zaměstnance s odůvodněním, že i zákon o pedagogických pracovnících (§22) připouští, aby byl v případě nedostatku kvalifikovaných zájemců na pedagogické pozici dočasně zaměstnán nekvalifikovaný pracovník.
Uznání studia
Marcela
06.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vystudovanej obor Sociální práce na Pedagogické fakultě UK Bratislava ( Mgr.). Je to prosím dostačující vzdělání pro práci AP ? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, moc se omlouvám, ale správce mailu Vaší zprávu z nepochopitelných důvodů vyhodnotil jako spam, což jsem zjistil až dnes - jinak bych Vám určitě odpověděl dříve. Promiňte. Navíc - pokud o odpověď ještě stojíte - Vás budu muset zklamat. Kvalifikační požadavky na pozici asistenta pedagoga se řídí zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20), který sice vysokoškolské studium uznává, ale jen za předpokladu, že jde o studium v oboru zaměřeném na pedagogiku, což sociální práce není (navzdory tomu, že třeba obsahuje některé pedagogicky zaměřené předměty, v celku jde o studium zaměřené na sociální oblast). Kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga si můžete doplnit v některém z kvalifikačních kurzů, event. (i vzhledem k tomu, že Vaše studium probíhalo na Pedagogické fakultě) můžete ještě zkusit na MŠMT zažádat o výjimku a uznání vysokoškolské kvalifikace.
Hledám asistenta pedagoga pro svého syna.
Pavel Fiala
05.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Prosím o kontakt na asistenta pedagoga pro svého syna. Má diagnostikovaný aspergeruv syndrom, navštěvuje3.ročník ZŠ Vendolí u Svitav, nevíme na koho se obrátit. Prosíme můžete-li nám poradit, popř. zaslat telefonní kontakt na asistenta v okolí Svitav či zprostředkovat jinak kontakt, velice děkujeme.
Odpověď: Dobrý den, bohužel, žádná databáze vhodných kandidátů (nebo něco podobného) na pozici asistenta pedagoga neexistuje. Asistent pedagoga se zpravidla shání podobně jako třeba učitelé - škola (pokud už má od krajského úřadu schválené zřízení místa asistenta pedagoga) vypíše inzerát na pozici asistenta pedagoga (zadá na web, na úřad práce apod.) a čeká, až se přihlásí vhodný zájemce. Budete-li chtít, mohli bychom Vám pomoci tím, že případný inzerát (bezplatně) vyvěsíme i na naše webové stránky - každopádně ale takový inzerát by nám měla zadat škola, protože škola bude asistenta pak mezi uchazeči vybírat a vhodného kandidáta pak zaměstná.
kvalifikace
Monika
05.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Chtěla bych pracovat jako asistent pedagoga. Mám vystudovanou pedagogickou fakultu, učitelství pro 2.stupeň ZŠ a SŠ - pedagogika a dějepis. Jsem kvalifikovaná pro práci asistenta pedagoga na SŠ? Bylo mi řečeno, že kvalifikaci nesplňuji a musím si doplnit kurz. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, ten, kdo Vám řekl, že kvalifikační požadavky na funkci asistenta pedagoga nesplňujete, se mýlí. Požadavky na odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga jsou dány zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), který v §20 (odstavec 1, písmeno "a") říká, že kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga lze získat "vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd" - takovým studijním programem je i učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. S Vaším vzděláním jste tedy plně kvalifikovaná pro pozici asistenta pedagoga a to ve všech typech škol (v MŠ, ZŠ, SŠ, v běžných školách i ve školách speciálních). Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga si tedy samozřejmě doplňovat nemusíte.
výpočet úvazku
Magdalena
05.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak se vypočítává výše úvazku u asistenta pedagoga. Jestli z vyučovací hodiny (45 minut) nebo z celé hodiny (60 minut). Když má dítě v rozvrhu 25 hodin týdně. Děkuji za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, stejně jako u všech jiných zaměstnanců (včetně učitelů) i u asistenta pedagoga je pracovní doba tvořena počet běžných (tedy 60ti minutových) hodin. Tedy např. při úvazku 0,75 má asistent pedagoga pracovní dobu 30 hodin týdně - tedy 30krát 60 minut týdně. Do pracovní doby asistenta pedagoga se ale samozřejmě započítává i práce s žáky během školních přestávek a může se zde započítávat (pokud to má asistent zahrnuté ve smlouvě) i takzvaná nepřímá pedagogická činnost (tedy činnost mimo kontakt s žáky, např. přípravy, porady apod.).
zařazení asistenta pedagoga
Dana Houzarová
03.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující: PPP doporučila dítěti asistenta. Může tuto funkci vykonávat osoba s výučním listem a základním kurzem pro asistenty pedagoga? Pokud ano, je takový asistent placen jako pedagogický pracovník /i když nemá maturitu/ nebo jako nepedagogický pracovník? Děkuji.
Odpověď: Dobrý den, ano, podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20, odstavec 2) může být na pozici asistenta pedagoga zaměstnán i uchazeč se středoškolským vzděláním bez maturity, který si kvalifikaci doplnil v kurzu "studium pro asistenty pedagoga". Podle uvedeného zákona takový asistent pedagoga (tedy bez maturity, s kurzem) vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající "v pomocných výchovných pracích" - naštěstí ale nikde není přesně definováno, co to jsou pomocné výchovné práce. Asistenta škola tedy klidně na dané pozici zaměstnat může, jen je potřeba v pracovní smlouvě deklarovat, že dotyčný vykonává "pomocné výchovné práce". Jako každý asistent pedagoga, je i tento AP veden jako pedagogický pracovník (jako nepedagogičtí pracovníci jsou podle výkladu MŠMT vedeni jen tzv. školní asistenti, což je odlišná pracovní pozice).
Náplň práce a úvazek AP
Simona
02.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, letošní školní rok jsem pracovala jako AP na 75% u dítěte, které nemělo diagnózu, ale v SPC mu dali dopručení na 100% AP. Paní ředitelka stále házela % úvazky a nakonec řekla, že mi více dát nemůže. Je možné, že dostala 100% a mě dala jen 75%? Dělám si veškerou přípravu do hodiny sama a učitelka si nás vlastně vůbec nevšímá. Veškerou výuku provádím samostatně bez kontroly a bez pomoci učitelky. Jsem v 8 platové třídě. Chlapec byl nyní diagnostikován má středně těžké mentální postižení a má být u nás v ZŠ vzděláván podle plánu speciální školy. Bude to tak, že já si opět budu dělat výuku a přípravu sama a některé hodiny budu mít i upravené. Buď budeme odcházet úplně ze třídy nebo budeme úplně individuálně. Jen už to za 75% a 8. platové třídy opravdu dělat nechci. Mám nárok na něco více, když si vlastně dělám vše sama a klučíka mám celou dobu individuálně? Ještě jsem se chtěla zeptat, kolikrát mi může být prodloužena smlouva, než mi musí být dána na dobu neurčitou? Započítávají se do toho i jiné úvazky ? Jeden rok jsem pracovala jako učitelka MŠ, pak mi byla v červnu ukončena a v září jsem nastoupila jako AP. Nyní ji mám jen na 10 měsíců do června. Což asi být taky nesmí, ale když mi ji prodlouží, kolikrát v mém případě může být ještě prodloužena? Děkuji
Odpověď: Dobrý den, to, jak velký úvazek asistenta pedagoga dostala paní ředitelka schválený a jak velký úvazek Vám nakonec dala, nelze takto na dálku hodnotit. Vašemu pracovnímu vytížení by určitě více odpovídal úvazek 1,0, na druhou stranu je ale potřeba dodat, že platové zařazení do 8. platové třídy je pro asistenta pedagoga pěkné (vlastně jde o druhý nejvyšší možný plat asistenta, řada asistentů má plat o jednu až dvě třídy nižší). Co rozhodně hodnotit lze: 1. Určitě byste jako asistentka pedagoga neměla mít sama na starosti celkovou výuku integrovaného žáka a už vůbec ne přípravu jeho vzdělávacího plánu - takové činnosti by minimálně z větší části měla vykonávat učitelka. 2. Pokud s Vámi škola v září 2016 uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou v rozsahu 10 měsíců, jednala škola protizákonně - podle novely zákona o pedagogických pracovnících platné od ledna 2016 musí mít pedagogický pracovník (tedy i asistent pedagoga) smlouvu vždy minimálně na 12 měsíců (výjimkou jsou pouze záskoky za dočasně nepřítomného pracovníka nebo pracovníci, kteří na danou pozici nemají potřebné vzdělání). Smlouva na dobu určitou může být prodloužena nebo opakována maximálně dvakrát, ovšem smlouvy na jiné pracovní pozice se do tohoto nepočítají.
Kvalifikace pro výkon práce asistent pedagoga
Anna
02.06. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den. Jsem absolvenkou VŠ, oboru zdravotně sociální pracovník (Bc.). Chtěla jsem se informovat, zda-li je v mém případě nutné absolvovat kurz asistenta pedagoga, i přesto, že se mám zkušenosti (praxe) ze zařízení věnující se činnosti a práci s dětmi i dospělými se specifickými vzdělávacími potřebami? Mohu se ucházet o práci ve speciální MŠ, ZŠ či SŠ? Děkuji Vám.
Odpověď: Dobrý den, bohužel, ale asi Vás budu muset zklamat. Praxe při práci s dětmi a dospělými se speciálními vzdělávacími potřebami se Vám při výkonu práce jistě bude hodin, z hlediska formálních požadavků na kvalifikaci asistenta pedagoga ale nemá větší význam. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20) musí mít asistent pedagoga buď ukončené vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením nebo absolvovat kvalifikační kurz. Obor zdravotně sociální práce je oborem na pomezí zdravotnictví a sociální práce, jako obor s pedagogickým zaměřením ho ale chápat nelze. Pokud tedy nemáte jiné pedagogické vzdělání (např. SŠ pedagogickou nebo třeba kurz celoživotního vzdělávání s pedagogickým zaměřením), budete si muset doplnit vzdělání v kvalifikačním kurzu pro asistenty pedagoga.
Asistent p. zkouska z CJ
Gabriela Kotmanova
30.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobry den. mam vystudovanu Pedagogicku fakultu Univerzity Komenskeho v Bratislave( odbor SJ- HV).Chcela by som pracovat ako asistent pedagoga na ZŠ .Musím mať zkusku z ceskeho jazyka,aby som mohla vykonavat toto povolanie? Ďakujem za odpoved.
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) musí jakýkoli zájemce o profesi pedagogického pracovníka (tedy i o profesi asistenta pedagoga) prokázat znalost českého jazyka. Tato znalost jazyka se ovšem považuje automaticky za prokázanou, pokud dotyčný zájemce o práci ve školství získal svou kvalifikaci studiem probíhajícím v českém jazyce - pro profesi asistenta pedagoga tedy stačí, pokud dotyčný absolvoval nějakou (základní, střední nebo vysokou) školu v ČR a jeho znalost českého jazyka se tím považuje za prokázanou. (Setkal jsem se dokonce i s interpretací, podle které stačilo absolvovat v ČR kvalifikační kurz studia pro asistenty pedagoga.) Pokud jste ale žádnou školu s výukou v českém jazyce neabsolvovala, budete muset složit zkoušku z českého jazyka - doporučuji obrátit se přímo na ministerstvo školství (www.msmt.cz), kde Vám podají přesné informace o zkoušce, event. můžete zkusit požádat, zda by Vám (třeba s ohledem na dohody o uznávání kvalifikací mezi českými a slovenskými univerzitami) Vaše vysokoškolské studium neuznali i z hlediska jazykových předpokladů.
Je vystudovaný obor Učitelství estetické výchovy pro SŠ dostatečná kvalifikace na AP?
Martina
29.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám Mgr. vzdělání v oboru Učitelství estetické výchovy pro SŠ (FF), je možno vykonávat práci Asistenta pedagoga bez dalšího vzdělávacího kurzu? Omlouvám se za podobný dotaz, jakých tu je níže více. Se srdečným pozdravem Martina
Odpověď: Dobrý den, ano. Podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb., §20, odstavec 1, písmeno "a") je možné získat kvalifikaci na pozici asistenta pedagoga i "vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd" - za takový studijní program lze považovat i Učitelství estetické výchovy. Z pohledu zákona jste tedy pro pozici asistenta pedagoga již v současnosti plně kvalifikovaná.
Plně kvaifikovaný ped. pracovník
Karin Fialová
29.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, ráda bych v budoucnu pracovala jako plně kvalifikovaný pedagogický pracovník v MŠ. Proto bych si v budoucnu ráda dodělala vzdělání při zaměstnání, pro učitelky v mateřské škole. Mé dosažené vzdělání je Mendelova univerzita v Brně, bakalářské studium, obor: Specializace v pedagogice - učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Hledám různé možnosti zkráceného studia, narazila jsem na Střední školu ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě. Tato soukromá škola nabízí zkrácené, dálkové studium, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky pro osoby, které si chtějí doplnit své pedagogické vzdělání. Zde jsou informace ke studiu: http://www.secr.cz/obor/ucitelka-materske-skoly-dalkove/. Mohla bych po úspěšném absolvování tohoto studia pracovat jako plně kvalifikovaný pedagogický pracovník ve státní mateřské škole? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Fialová
Odpověď: Dobrý den, ano, absolvováním uvedeného studia získáte maturitní vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, což Vám podle zákona o pedagogických pracovnících poskytne dostatečnou kvalifikaci po pozici učitelky v mateřské škole.
Zkrácený úvazek
Anna
28.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, Třetím rokem pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ na druhém stupni. Mám úvazek 0,75. Nyní žákům, kterým pomáhám, na SPC zkrátili úvazek na 0,5 na jednoho žáka a na druhého 0,5 jako asistent sdílený. Může mně ředitel školy snížit pracovní úvazek, když mám smlouvu na dobu neurčitou? Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: Dobrý den, pokud máte ve třídě dva žáky s potřebou podpůrných opatření a oběma byl doporučen asistent pedagoga, přičemž jednou jde o asistenta pedagoga (ne sdíleného) ve výši 0,5 úvazku a v druhém případě jde o asistenta sdíleného, měl by být výsledný úvazek 0,75 (u sdíleného asistenta vyhláška předpokládá rozsah úvazku 0,25 na každého žáka, tedy by výsledek měl být: 0,5 asistent pedagoga + 0,25 asistent sdílený = 0,75 na třídu). Tedy by se pro Vás v podstatě nic významného měnit nemělo.
Střední pg. vzdělání - vychovatelství - dostatečné na AP?
Krejčová Edita
27.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Můžu se ucházet o práci AP (na základní či speciální škole) se vzděláním Vychovatelství na SPgŠ, nebo až po absolvování kurzu na AP? Bylo by nyní dosažené vzdělání dostatečné, nebo ještě bezpodmínečně na kurz?
Odpověď: Dobrý den, pokud jste absolvovala střední vzdělání s maturitou v oboru s pedagogickým zaměřením (což je i obor "Vychovatelství") jste pro pozici asistenta pedagoga již v současnosti plně kvalifikovaná - konkrétně splňujete kvalifikační požadavky podle zákona o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.), §20, odstavec 1, písmeno "e" (citaci ze zákona najdete zde: http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga). Do kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga se tedy již hlásit nemusíte.
kurz školní asistent
Zuzana Kočajdová
26.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den,ráda bych se prosím zeptala,kde se mohu v Pardubickém a Královéhradeckém kraji přihlásit na kurz školní asistent. Děkuji za odpověd.Z.Kočajdová
Odpověď: Dobrý den, nevím o tom, že by existoval kurz "školní asistent", hádám, že tedy máte na mysli kurz "studium pro asistenty pedagoga" (po jehož absolvování můžete pracovat i jako asistent pedagoga, i jako školní asistent) - tento kurz pořádají v Hradci Králové centrum Prointepo a v Pardubicích CVV Pardubice, obě tyto instituce mají ale kurzy pro rok 2017 už obsazené. V Pardubickém kraji by snad ještě volná místa mohla být v kurzu pořádaném pardubickou pobočkou NIDV v MŠ a ZŠ Svitavy - viz http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=56025&operace=detail Pokud máte ukončené středoškolské vzdělání, stačil by Vám i kurz "studium pedagogiky", který od ledna 2018 poběží v NIDV v Hradci Králové, viz http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=56024&operace=detail
Pracovní náplň asistenta pedagoga
Markéta Jirásková
26.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se optat. Chlapec (tělesně postižený, na vozíčku) třetího ročníku je integrován do běžné základní školy. Je odkázán po celou dobu výuky na pomoc druhé osoby, tedy asistenta pedagoga. Je AP povinen dávat chlapce na WC, vyndávat ho z vozíku, zajistit dopravu do vyššího patra v budově schodolezem? Je to věc AP nebo má být k chlapci přidělen osobní asistent, kterého si pochopitelně platí rodič? Ve smlouvě je pomoc při běžné hygieně, pohyb po škole....takže dost neutrálně...Děkuji
Odpověď: Dobrý den, ano, podle vyhlášky č. 27/2016 (§5) patří mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga i pomoc žákům při "sebeobsluze a pohybu" - u žáka s tělesným postižením tedy i pomoc při pohybu z vozíku a na vozík, přesunech mezi učebnami, pomoc na WC. Tato podpora je mezi činnosti asistentů pedagoga řazena vyhláškou proto, aby žáci nemuseli být odkázáni na pomoc osobních asistentů - počítá se tedy s tím, že tyto formy podpory žákovi v době vyučování zajistí asistent pedagoga.
Asistent pedagoga pro MŠ
Křiklavová
25.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, mám vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu Mezinárodní teritoriální studia a následně absolvovaný vzdělávací program "Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů", uk.r.2008, v počtu hodin 250, uk. zkouškou,záv. prací a vydaným osvědčením. Mohu s touto aprobací vykonávat asistenta pedagoga v mateřské školce? Děkuji za info Křiklavová
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s povědí na Váš dotaz. Ano, s Vaším vzděláním splňujete požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.) pro pozici asistenta pedagoga - konkrétně naplňujete kvalifikační požadavky podle §20, odstavce 1, písmene "b - 1" (citace ze zákona viz http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga). Jste tedy kvalifikovaná pro výkon práce asistentky pedagoga a to jak v mateřské škole, tak i v jiných typech škol (ZŠ, SŠ, VOŠ).
kurzy praha
jitka švestková
25.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla bych se informovat kde v Praze je možné absolohovat kurz na asistenta pedagoga děkuji s pozdravem Jitka Švestková
Odpověď: Dobrý den, omlouvám se za zpoždění s odpovědí na Váš dotaz. Tipy na instituce, které realizují kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga, najdete na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/kvalifikacni-kurzy Bohužel ale téměř všechny pražské instituce u nejbližších termínů kurzů uvádějí, že je kapacita již obsazená. Jediná instituce, která zatím plnou obsazenost na webu neinzeruje, je Evangelická akademie - viz http://eapraha.cz/joomla/- zkuste se tedy zeptat u nich. Eventuálně se můžete zkusit do některého z již obsazených kurzů přihlásit jako náhradnice.
Může mě ředitelka školy přijmout jako AP bez maturity pod podmínkou, že studuji dálkový obor pedagogiky pro asistenty ve školství?
Patrik
14.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den , měl bych den dotaz může mě ředitelka školy příjmout jako Asistenta pedagoga bez maturity pod podmínkou že studuji dálkový obor pedagogiky pro asistenty ve školství po dobu 5 let dálkového studia který je ukončen maturitou po té budu na místo plně kvalifikovaný a mohu podle zákona vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky ale zajímalo by mě zda mě může těch 5 let zaměstnávat bez pedagogické kvalifikace pod podmínkou že si takhle dodělávám dálkové studium Děkuji předem za odpověd a Naschledanou
Odpověď: Dobrý den, ano. Pokud nemáte maturitu, ale máte ukončené základní vzdělání a doplníte si kvalifikaci v kurzu studium pro asistenty pedagoga, můžete pak pracovat jako asistent pedagoga, který (podle zákona o pedagogických pracovnících, §20, odstavec 2) vykonává "přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích" - tuto pozici můžete zastávat jak v běžných, tak i ve speciálních školách, v MŠ, ZŠ, SŠ nebo i v dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech.
Kde bych našla možnosti dalšího vzdělávání pro AP v Moravskoslezském kraji?
Kateřina Brázdová
11.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, v minulém roce jsem absolvovala kurz asistenta pedagoga. Chtěla bych se v tomto oboru dále vzdělávat, avšak nevím kde. Chtěla bych se proto zeptat, zda by jste mi poradili nějaké centrum,školu... pracoviště zde, v Moravskoslezském kraji,popř. přímo v okrese Karviná. Děkuji Brázdová
Odpověď: Dobrý den, v Ostravě můžete zkusit některý z kurzů NIDV (Národního Institutu pro Další Vzdělávání), viz http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/ostrava/ostrava.ep/?operace=ostrava. Jinak ve Vašem regionu moc přehled nemám, ale internetový vyhledávač mi nabídl např. - KVIC Nový Jičín, s pobočkou v Ostravě a Karviné, viz https://www.kvic.cz/aktualita/2341/Aktualni_nabidka_vzdelavacich_programu_KVIC_-_OP_Ostrava_a_Karvina_ - Slezské vzdělávací centrum, viz http://www.vzdelavaci.cz/skoleni-a-seminare/akreditovana-skoleni-dvpp
Odpovídající vzdělání na Asistenta pedagoga
Iva
07.05. 2017
Příspěvků v diskuzi: 0
Otázka: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li mám odpovídající vzdělání pro prací Asistenta pedagoga nebo si musím dodělat kurz AP? Mé vzdělání bakalářké studiu - Speciální pedagogika raného věku (nepedagogický obor, ale státnice mám z psychologie a speciální pedagogiky). Děkuji
Odpověď: Dobrý den, při popisu oboru máte patrně na mysli, že Váš obor byl "neučitelský", není možné, aby speciální pedagogika byl obor "nepedagogický" (jak píšete). Přeci jen je to pedagogika. A protože máte ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru s pedagogickým zaměřením, jste pro pozici asistenta pedagoga plně kvalifikovaná - splňujete kvalifikační požadavky podle zákona o pedagogických pracovnících, §20, odstavce 1, písmene "a". Přímou citace ze zákona najdete na našem webu: http://www.asistentpedagoga.cz/odborna-kvalifikace-asistenta-pedagoga Do kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga se tak už hlásit nemusíte.
© Nová škola, o.p.s. 2013